Docentka/Docent

Pátek 1. říjen 2021, 9:00

Děkan Filozofické fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka Docentka/Docent.
Obor/specializace: Filosofie - kontinentální filosofie

Počet obsazovaných míst: 1
Pracoviště: Katedra filozofie
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: Česká republika
Termín nástupu: 01.01.2022

Popis pracoviště

Pracovní náplň

 • Výuka
 • Vedení bakalářských a magisterských diplomových prací
 • Publikace výsledků vědecko-výzkumné činnosti
 • Spolupráce při přípravě, příp. příprava vědeckých, výzkumných a vývojových nebo uměleckých projektů
 • Prezentace výsledků na vědeckých a odborných konferencích v tuzemsku i v zahraničí

Kvalifikační požadavky

 • Ukončené habilitační řízení se zaměřením na dějiny novověké kontinentální filosofie nebo současnou kontinentální filosofii, případně Ph.D. s výhledem brzké habilitace v oboru dle stanovených kritérií pro habilitační řízení
 • Pedagogické zkušenosti
 • Odpovídající publikační činnost v oboru

Co nabízíme

 • Stabilní zázemí špičkové univerzity
 • 40 dní dovolené
 • Příspěvek na stravování a další benefity

Dokumenty k výběrovému řízení

Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Hodnocení svých pedagogických výsledků (např. na základě studentských evaluací nebo posudku nadřízeného)

Doložení doporučujícího dopisu

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Ulmanová Iva, Ing., iva.ulmanova@upol.cz, +420585633029


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 31.10.2021.


Poznámka

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět