Docent se zaměřením na ložiskovou geologii a petrologii

úterý 28. duben 2020, 13:04

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice

Docent se zaměřením se zaměřením na ložiskovou geologii a petrologii

Pracoviště: katedra geologie (informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020

Požadavky:

  • habilitace v příslušném oboru (geologie, ložisková geologie, mineralogie, petrologie);
  • minimálně 8 let praxe v oboru;
  • kvalitní vědecká činnost a početné publikace v impaktovaných časopisech;
  • zkušenosti s pedagogickou činností na úrovni vysoké školy;
  • zkušenosti s činností na zahraničních univerzitách nebo vědeckých institucích;
  • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Další požadavky na uchazeče:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 29. 5. 2020.

Zpět