Docent

Úterý 14. září 2021, 9:00

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Docent.
Obor/specializace: Zemědělská chemie

Počet obsazovaných míst: 1
Pracoviště: Katedra chemické biologie
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: Šlechtitelů 27, Olomouc
Termín nástupu: 01.11.2021

Popis pracoviště

https://www.prf.upol.cz/kcb/

Pracovní náplň

Pedagogická oblast:

 • Příprava a vedení vybraných přednášek, seminářů a cvičení a ostatních vzdělávacích činností
 • Ověřování znalostí studentů (postupové zkoušky, dílčí zkoušky, státní zkoušky)
 • Vedení a oponování závěrečných prací studentů
 • Poskytování konzultací

 Vědecká a publikační oblast:

 • Samostatná vědecko-výzkumná a publikační činnost
 • Školení doktorandů a podpora rozvoje jejich výzkumné a publikační činnosti
 • Spolupráce na vědecko-výzkumných úkolech řešených na pracovišti
 • Aktivní účast na vědeckých konferencích v tuzemsku a zahraničí
 • Aktivní účast při podávání a řešení vědeckých grantů
 • Aplikace výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti do výuky studentů a výchovy akademických a vědeckých pracovníků

Kvalifikační požadavky

 • Úspěšné ukončení habilitačního řízení v oboru Zemědělská chemie
 • Profesní zaměření na organickou syntézu a zemědělskou chemii
 • Praxe ve vědecké a pedagogické činnosti
 • Publikační činnost v oboru
 • Dobrá znalost anglického jazyka

Co nabízíme

 • Stabilní zázemí a přátelské pracovní prostředí
 • Špičkové vybavení pro výuku i výzkum
 • Příspěvek na stravování a další benefity
 • Možnost vzdělávání a kariérního růstu

Dokumenty k výběrovému řízení

Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Přehled nejvýznamnějších výzkumných aktivit/publikační činnosti za posledních 5 let/účasti na projektech

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Petrželová Dagmar, Mgr., dagmar.petrzelova@upol.cz, +420585634003


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 17.10.2021.


Poznámka

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět