Docent

Pondělí 3. květen 2021, 9:00

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Docent.
Obor/specializace: Ekonomie udržitelného rozvoje

Počet obsazovaných míst: 1
Pracoviště: Katedra rozvojových a environment.studií
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: 17. listopadu 12, Olomouc
Termín nástupu: 01.07.2021

Popis pracoviště

www.development.upol.cz

Pracovní náplň

Pedagogická a organizační oblast

 • Přímá účast na uskutečňování výuky na katedře rozvojových a environmentálních studií, tj. vedení přednášek, cvičení, seminářů či samostatného studia, zejména v oblasti obecné ekonomie a ekonomie udržitelného rozvoje. Zajištění všech činností souvisejících s přímou výukou (zkoušky, zápočty, zadávání výsledků do elektronického systému univerzita aj.).
 • Zajištění pravidelných konzultačních hodin.
 • Vedení a oponování kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových a disertačních).
 • Působení ve zkušebních komisích (zkoušky a státní závěrečné zkoušky).
 • Vytváření, rozvoj a garance předmětů pro bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia.
 • Participace na koncipování studijních programů a na rozvoji akreditovaných studijních programů.
 • Podíl na rozvoji zahraničních vztahů a internacionalizaci katedry.
 • Hostování na zahraničních institucích (např. v rámci programu Erasmus).
 • Podíl na řešení koncepčních a organizačních problémů katedry.
 • Účast na vědeckých radách (v případě jmenování).

 Vědecká a publikační oblast

 • Samostatná vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti ekonomie udržitelného rozvoje.
 • Školení doktorandů a podpora rozvoje jejich výzkumné a publikační činnosti.
 • Spolupráce na vědecko-výzkumných úkolech řešených na pracovišti.
 • Aktivní účast na vědeckých konferencích v tuzemsku a zahraničí.

Kvalifikační požadavky

 • Titul docent se zaměřením na problematiku regionálního a sociálního rozvoje
 • Profesní zaměření na ekonomii udržitelného rozvoje
 • Praxe ve vědecké a pedagogické práci
 • Velmi dobrá znalost anglického jazyka

Co nabízíme

 • Moderní pracoviště se stabilním zázemím špičkové univerzity
 • 40 dní dovolené
 • Příspěvek na stravování a další benefity

Dokumenty k výběrovému řízení

Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Přehled nejvýznamnějších výzkumných aktivit/publikační činnosti za posledních 5 let/účasti na projektech

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Petrželová Dagmar, Mgr., dagmar.petrzelova@upol.cz, +420585634003


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 04.06.2021.


Poznámka

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět