Den otevřených dveří Univerzity Palackého: studium, věda i testy

Pátek 13. leden 2017, 6:44 – Text: OK

Olomouc (13. ledna 2017) Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci (UP) se uskuteční v sobotu 21. ledna 2017 na všech osmi fakultách, ale také na koleji a v menze, v knihovně či v Pevnosti poznání. Budoucím vysokoškolákům nabídne v době od 9 do 14 hodin kompletní informační servis. Návštěvníci mohou zdarma využít speciální autobusovou linku. Jízdní řád, přehled studijních oborů i doprovodný program nabízí webové stránky www.studuj.upol.cz, ale také nová aplikace do chytrých telefonů.

Den otevřených dveří představuje možnost, jak spojit prohlídku univerzitních budov či učeben se získáním nejrůznějších informací o studiu na olomoucké univerzitě. „Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje pravidelně kompletní informační servis tisícům příchozích, ať už se jedná o maturanty, jejich rodiče a známé či širokou olomouckou veřejnost, kterou zajímá její univerzita. Zajímavou novinkou letošního akademického roku je možnost ochutnat pokrmy vysokoškolské menzy či si prohlédnout studentský pokoj. Své dveře totiž nově otevírá i Správa kolejí a menz olomoucké univerzity,“ uvedla tisková mluvčí Gabriela Sýkorová Dvorníková.  

Program v mobilu

Uživatelé s chytrými telefony se systémem Android využijí aplikaci ke Dnům otevřených dveří UP. Poskytne jim nejen kompletní program nebo jízdní řád okružního autobusu, ale také interaktivní mapu univerzitních budov, odkazy na nabídky oborů nebo sekci Aktuality. Mobilní aplikaci vyvinul absolvent přírodovědecké fakulty Lukáš Novák.

První pomoc, experimenty i testy předpokladů

Návštěvníci lékařské fakulty si mohou pod vedením studentů vyzkoušet poskytnutí první pomoci. Studenti oboru Zubní lékařství předvedou správnou techniku péče o dutinu ústní. Zájemci o studium na přírodovědecké fakultě si kromě učeben a společných prostor prohlédnou i specializované laboratoře, v nichž se dělá špičková věda. Uvidí např. ukázky měření na skenovacím elektronovém mikroskopu a ukázky chování vybraných nanomateriálů. Mohou se těšit na předvedení optických komponentů teleskopu pro detekci kosmického záření, demonstraci činnosti částicové kamery, měření výkonu laserových ukazovátek s důrazem na jejich nebezpečí pro lidské oko při nesprávné manipulaci, testování unikátního zařízení na sledování pohybu očí při práci s počítačem nebo předvedení dronů pro fotografování krajiny. Seznámí se s principem využití fuzzy regulátorů při řízení robota ze stavebnice LEGO, s vizualizací výpočtu řešení problému obchodního cestujícího pomocí genetického algoritmu či srovnají historické i moderní způsoby zápisu algoritmu. Formou videopřenosu nahlédnou do laboratoře spektroskopických metod Vědeckotechnického parku UP. V hlavní budově pedagogické fakulty se zájemci seznámí s fungováním centra podpory studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, s pěveckým sborem Ateneo či se zábavnou matematikou; v budově Konviktu pro ně budou připraveny kreativní workshopy a výstava prací studentů. Na filozofické a pedagogické fakultě si návštěvníci mohou napsat test studijních předpokladů. Laboratoř zátěžové fyziologie, měření tělesného složení, ukázky sportů pro nevidomé či prohlídka Aplikačního centra BALUO čekají na příchozí na fakultě tělesné kultury. Právnická fakulta nabídne ukázky výuky práva vedenou metodami Street Law, simulovaného soudního jednání či informace o studentské právní poradně, v níž pracují studenti pod dohledem odborníků. Zájemci o studium na fakultě zdravotnických věd navštíví specializované učebny, v nichž se studenti zdravotnických oborů zdokonalují v péči o pacienta na lůžku a na speciálních figurínách, které simulují přirozené podmínky, procvičují např. správné zavedení flexibilní kanyly do žíly, péči o intubované pacienty nebo o rodičku a novorozence.

Koleje a menzy (SKM)

Zájemce, kteří chtějí vědět, jak to vypadá na kolejích a v menzách UP, zveme na kolej Bedřicha Václavka (ul. Šmeralova 6) u přírodovědecké fakulty. Budou zde pro ně nachystány:

 • informace přímo od pracovníků z kolejí, menz a studentů UP
 • virtuální prohlídka kolejí a menz s 3D brýlemi nebo na velké obrazovce
 • fyzická prohlídka prostor kolejí (studentské pokoje, zázemí, apod.)
 • kávu a čaj zdarma
 • spolky, se kterými SKM spolupracuje (např. Kolejní rada, Udržitelný Palacký, UPoint, U-klub, Akademik sport centrum a další)

Návštěvníci mohou také ochutnat, jak vaří menza. Výdejna 17. listopadu (tř. 17. listopadu 54) jim nabídne jídlo za studentské ceny. Více na: http://www.skm.upol.cz/den-otevrenych-dveri/

Ústřední knihovna

Ústřední knihovna UP (Zbrojnice) přivítá návštěvníky od 9 do 16 hodin. Budou si moci projít knihovnu, informovat se o jejích službách a prohlédnout si dvě výstavy (Světlo pro život – o zahraniční rozvojové pomoci a fotografie Hany Martínkové). Otevřeny budou také pobočky na fakultách cyrilometodějské teologické, lékařské, tělesné kultury a zdravotnických věd.

Pevnost poznání

Během dne otevřených dveří se představí také interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání v areálu Korunní pevnůstky (17. listopadu 7). Pro studenty maturitních ročníků bude mít od 9 do 17 hodin otevřeno zdarma. Animátoři zájemce seznámí s tematickými expozicemi, na jejichž tvorbě se podíleli především odborníci z přírodovědecké fakulty. Chybět nebude ani projekce v digitálním planetáriu. Více na: http://www.pevnostpoznani.cz/

 

Informační bloky a doprovodný program na jednotlivých fakultách

Během informačních bloků na každé fakultě budou zástupci vedení informovat o podmínkách studia, náležitostech elektronické přihlášky a přijímacím řízení a odpovídat na dotazy zájemců. Návštěvníkům budou k dispozici také studijní referentky na studijních odděleních fakult.

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Na studijním oddělení budou referentky poskytovat informace o otevíraných oborech a administrativních záležitostech přijímacího řízení.

Zástupci Katedry křesťanské výchovy představí uchazečům studijní obor Sociální pedagogika a zodpoví jejich dotazy. Zástupci Katedry křesťanské sociální práce poskytnou podrobné informace o studijních oborech Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – VOŠs Olomouc, a o navazujícím magisterském studijním oboru Charitativní a sociální práce.

Lékařská fakulta (LF)

Den otevřených dveří se uskuteční v prostorách Teoretických ústavů (Hněvotínská 3). Ve vestibulu budou k dispozici informační a studijní materiály s možností odborné konzultace.

Hlavní část programu proběhne v tzv. Velké posluchárně za účasti vedení Lékařské fakulty a zástupců zodpovědných za přijímací řízení (vstupy proběhnou v 9.30 a 11.30).

Zájemci mohou navštívit ústav lékařské biofyziky, ústav normální anatomie (anatomické muzeum), ústav lékařské chemie a biochemie, ústav klinické a molekulární patologie, ústav biologie, ústav mikrobiologie, CENTESIMO a kliniku zubního lékařství (pouze v 11.15).

Více na: http://www.lf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/den-otevrenych-dveri/

Filozofická fakulta (FF)

Informační bloky se zástupci vedení fakulty se uskuteční paralelně na dvou místech: v ulici Křížkovského 12 v místnosti 2.03 (2. poschodí) v 10 a 11.30; a na třídě Svobody 26 v aule 2.31 (2. poschodí) v 10 a 11.30.

Podrobné údaje o studijních programech, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, o uplatnění absolventů v praxi apod. budou podávány na příslušných oborových katedrách, na nichž se tyto obory vyučují.

Uchazeči si mohou zkusit napsat test předpokladů ke studiu na FF. Výsledky budou zveřejněny na webu fakulty od 25. ledna. Testování proběhne na Konviktu (Univerzitní 3, místnost AM) v 9, 11 a ve 13 hodin, délka trvání testu je 50 minut. K registraci je třeba se dostavit vždy minimálně 15 minut před zahájením testování.

Přírodovědecká fakulta (PřF)

Informace o podmínkách přijímacího řízení, nabídce studijních oborů, uplatnění absolventů v praxi, ale i zajímavosti z oborů získají návštěvníci v 9 a 11 hodin v aule fakulty na 17. listopadu 12 při setkáních s děkanem a proděkanem pro studijní záležitosti.

Program na katedrách: http://www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/den-otevrenych-dveri/

Pedagogická fakulta (PdF)

Den otevřených dveří se uskuteční v budově na Žižkově náměstí 5. Informační blok se odehraje v auditoriu PdF v 10.30.

Katedry a ústavy fakulty poskytnou zájemcům podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech, konzultacích, o uplatnění absolventa v praxi a možnostech mezifakultních studií.

Zájemci si budou moci v 11.30 v místnosti N3 vyzkoušet test studijních předpokladů nanečisto. 

Více k programu na katedrách: http://www.pdf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/den-otevrenych-dveri/

 

Fakulta tělesné kultury (FTK)

Informační bloky o přijímacích zkouškách, studiu, ubytování, stravování i studiu v zahraničí se uskuteční v aule NA 401, a to v 10 a ve 12 hodin. Uchazeči o studium se specifickými vzdělávacími potřebami se mohou předem o studiu a průběhu Dne otevřených dveří informovat u Mgr. Lucie Ješinové (lucie.jesinova@upol.cz).

Doprovodný program

 • APA | curling, showdown (indoorový curling a stolní tenis pro nevidomé a zrakově postižené).
 • Explozivní síla dolních končetin – vertikální skok (měření, srovnání výsledku se sportovci, kteří se na FTK UP testovali).
 •  Laboratoř zátěžové fyziologie (pohyb na běžeckém ergometru, odezva organismu na simulovanou nadmořskou výšku, hodnocení vitální kapacity plic, měření variability srdeční frekvence).
 • Měření tělesného složení metodou bioelektrické impedance na přístroji InBody 720. Zjistíte, jaký je ve vašem těle poměr svalové, tukové hmoty a vody.
 • Prohlídka Aplikačního centra BALUO
  Prohlídky v 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 a 13.30. Přihlášení na recepci AC BALUO.
 • Radost z pohybu
  Prostřednictvím webu www.radostzpohybu.cz a aktivit jeho týmu hýbeme veřejností. Na prezentaci se dozvíte o tom, co je Větrání, Jogito ergo sum či Roll UP atd.
 • Reaktometrie a dynamometrie (měření doby reakce na akustický či vizuální podnět pomocí systému FITRO a izometrické síly ruky a předloktí).
 • Slackline (balancování a chození na popruhu připevněném mezi dvěma body).

Knihovna FTK bude otevřena v době 9.00–14.00. V případě zájmu o informace týkající se chodu knihovny se také zde mohou návštěvníci obrátit na pracovnice knihovny.

Více na: http://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/den-otevrenych-dveri/

Fakulta zdravotnických věd (FZV)

V prostorách před tzv. malými posluchárnami Teoretických ústavů lékařské fakulty budou poskytovány informace o studiu a podmínkách přijímacího řízení. V tzv. Malé pravé posluchárně se za účasti vedení uskuteční informační vstupy, a to v 9.30, 10.30 a ve 12 hodin.

Právnická fakulta (PF)

Informace o přijímacím řízení, studiu a o fakultě poskytnou informativní vstupy v 10 a 12 hodin v aule v budově B. V předsálí auly budou na veškeré dotazy odpovídat během celého dne studijní referentky.

Doprovodný program

Výuka práva vedená metodami Street Law (9.00 a 11.00 budova A, rotunda)

Zájemci o studium na právnické fakultě si můžou vybrat z mnoha netradičních předmětů, které mají kontakt s praxí. Jedním z nich je Street Law – Právo pro každý den, v rámci něhož studenti vyučují na základních a středních školách žáky právo. Uchazeči se mohou takovéto hodiny aktivně zúčastnit a také pokládat studentům, kteří tento předmět absolvovali, otázky o náplni, přínosech a úskalích takového vzdělávání.

Simulované soudní jednání (9.30 a 11.30 budova A, rotunda)

Simulované soudní jednání (Moot Court) je další možností, jak během studia spojit praxi s teorií. Zájemci se mohou zapojit do projednávání zajímavého případu, ovlivnit rozsudek. Chybět nebude soudce, taláry ani kladívko.

Informace o první Studentské právní poradně v ČR (budova A, přízemí, 9–14 hodin)

Jedním z nejpraktičtějších předmětů na PF UP je Studentská právní poradna, kde studenti pod dozorem zkušených pedagogů poskytují právní poradenství osobám, které se na poradnu obrátí. Přijďte zjistit, jak taková poradna funguje a co dělají studenti, kteří v ní pracují.

Infostánky studentských spolků a zahraničního oddělení (budova B, předsálí auly, 9–14 hodin)

PF UP je výjimečná aktivitou studentských spolků. Spolky ELSA Olomouc a Nugis Finem pořádají soutěže, besedy, večírky, zajišťují stáže atd.

U infostánku zahraničního oddělení získají zájemci informace o možnostech studia v zahraničí a seznámí se s partnerskými univerzitami PF UP.

Zpět