Bezplatné kurzy Centra podpory studentů se specifickými potřebami UP

Ilustrační foto: Wikipedie
Úterý 20. únor 2018, 9:39 – Text: DA

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami UP vypsalo nabídku nepovinných profesních kurzů, které jsou realizované v rámci vzdělávacího modulu Další vzdělávání pracovníků UP a jsou pro zaměstnance zdarma.  Seznam kurzů, ve kterých jsou ještě volná místa, naleznete i s odkazy níže (po rozkliknutí odkazu se vám objeví anotace kurzu).

  • Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením | info
  • Student se zrakovým postižením | info
  • Student se specifickými poruchami učení | info
  • Student se sluchovým postižením | info
  • Student s psychickým onemocněním | info
  • Student s poruchou autistického spektra | info
  • Student s omezením hybnosti | info
  • Student s narušenou komunikační schopností | info
  • Představení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a jeho služeb | info
Zpět