Aktualizováno: Ubytování zahraničních studentů v Olomouci s ohledem na aktuální opatření proti covid-19

Středa 23. září 2020, 12:10

S ohledem na plánované příjezdy zahraničních studentů za studijními povinnostmi na Univerzitě Palackého v Olomouci vám přinášíme přehled pravidel a podmínek vstupu cizinců do ČR během protikoronavirových opatření a informace k aktuální situaci na kolejích Univerzity Palackého.

 

Studenti přijíždějící z tzv. zelených zemí

Dle aktuálních nařízení vlády ČR platí, že občané EU přijíždějící do ČR z tzv. „zelených zemí“ s nízkým rizikem nákazy covid-19 (průběžně aktualizovaný seznam těchto zemí naleznete na www.mvcr.cz) se nemusí podrobovat karanténě ani testování na covid-19. Vedení UP nicméně žádá v tomto směru o ohleduplnost a zodpovědnost. Pokud by na sobě přijíždějící zahraniční studenti pociťovali jakékoliv známky onemocnění, nechť omezí svůj pohyb po městě a kampusu na nezbytné minimum a v případě přetrvání potíží kontaktují lékaře (v souladu se zdravotním pojištěním přes asistenční službu smluvního lékaře, v krajním případě urgentní příjem/pohotovost ve Fakultní nemocnici www.fnol.cz/lekarska-pohotovost). Rouška a další zásady prevence proti šíření nákazy jsou při návštěvě lékaře nutné. V případě potřeby doplňujících informací (testování na covid-19) lze kontaktovat zahraniční oddělení UP (iro@upol.cz) nebo svého koordinátora.

 

Studenti přijíždějící z tzv. červených zemí

Pokud zahraniční student přijíždí ze zemí v tzv. „červené zóně“ (země, které se nevyskytují na seznamu www.mvcr.cz), musí před příjezdem vyplnit elektronický příjezdový formulář a do pěti dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit PCR testu na covid-19. UP doporučuje těm studentům, kteří se do ČR budou dopravovat letecky a přiletí na Letiště Václava Havla v Praze, aby test absolvovali již na letišti. Výsledku testu pak studenti musejí neprodleně oznámit krajské hygienické stanici Olomouckého kraje.

Do doby, než obdrží výsledky testů, by měli zahraniční studenti omezit svůj pohyb po městě na nezbytně nutné minimum, stejně tak doporučujeme omezit pohyb v univerzitních prostorách a veškeré záležitosti do obdržení výsledku testu ideálně řešit telefonicky nebo přes e-mail. Studenti budou také dočasně a preventivně ubytováni na speciálních karanténních pokojích na VŠ kolejích UP. Po obdržení negativního výsledku testu na covid-19 se pak následně budou moci přemístit na svůj pokoj.

Přímo na svůj pokoj se studenti budou moci ubytovat tehdy, pokud ihned při svém příjezdu na kolejích předloží již negativní test na covid-19. Tento test může být vystaven i v zemi jejich bydliště, nicméně tím neodpadá povinnost absolvovat test ještě jednou v ČR, jak to uvádí podmínky Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz).

 

Studenti přijíždějící z tzv. třetích zemí

Studenti ze třetích zemí mimo EU musí v případě nutnosti absolvovat PCR test na covid-19 v Česku a vyplnit příjezdový formulář (viz výše informace o tzv. červených zemích) a navíc musí před příjezdem vyplnit a na zastupitelském úřadu předložit také speciální formulář, potvrzující jejich studijní pobyt v Olomouci (ke stažení na www.mvcr.cz). Pro vyplnění a potvrzení formuláře se studenti mohou obracet na svou referentku, která administruje jejich studijní pobyt na UP. V případě, že přijíždí v rámci programu Erasmus+, pak bude studentům nápomocen koordinátor programu Erasmus+.

 

Pojištění, ubytování, doporučení

Zahraniční student/ka si na celou dobu svého pobytu musí zajistit zdravotní pojištění, které kryje případné náklady na léčbu covid-19, a před příjezdem si na dobu své stáže / svého studijního pobytu zajistit ubytování v Česku – ať už na kolejích, či v podnájmu. Univerzita musí ze zákona přebrat za přijíždějící zahraniční studenty v oblasti léčby, ubytování a tranzitu do/z Česka odpovědnost. Pokud by proto zahraniční student nebyl schopen si něco z výše uvedeného předem zařídit, nechť se v dostatečném předstihu před svým příjezdem obrátí na svého koordinátora/školitele na UP či navštíví stránky UP, kde najde doplňující informace a doporučení ke zdravotnímu pojištění a ubytování.

Studenty, kteří budou bydlet na kolejích UP, prosí vedení UP obzvlášť o ohleduplnost a zodpovědnost, co se aktuálního zdravotního stavu týká. V případě nutnosti mají koleje vyčleněnu omezenou kapacitu pokojů, které mohou fungovat jako karanténní jednotky. Funkčnost tohoto opatření si vedení kolejí UP otestovalo již během jarního průběhu pandemie covid-19.

Vedení UP zahraničním studentům také doporučuje, aby omezili osobní návštěvy studijních a zahraničních oddělení univerzity na nezbytně nutné. Své dotazy mohou studenti pohodlně řešit e-mailem či telefonicky, případně si mohou svou osobní schůzku domluvit předem. V některých budovách UP se navíc budou moci setkat s nutností podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Zahraničním studentům se také doporučuje, aby si s sebou přivezli dostatečné zásoby látkových či jednorázových roušek.

Informace o podmínkách vstupu cizinců do ČR se mohou průběžně měnit, proto je sledujte na stránkách ministerstva vnitra. Aktuální informace pak budou vždy v nejkratším možném termínu dostupné také na speciálních univerzitních stránkách www.upol.cz/covid-19.

Zpět