Aktualizováno: Promoce na Univerzitě Palackého budou probíhat od září

Středa 6. květen 2020, 13:41

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace a odlišným specifikům jednotlivých fakult přesto pozorně sledujte informace přímo z vaší fakulty.


Vedení UP se dohodlo s děkany všech fakult, že letošní promoce budou uskutečněny nejdříve v průběhu září a nadcházejících měsíců. Jakkoli v ČR postupně dochází k uvolňování nouzových opatření a zmírnění omezování shromažďování, UP se s ohledem na tradiční charakter promocí rozhodla směřovat slavnostní předávání diplomů na období po prázdninách. Lepší bezpečnostní situace, propustnost hranic s okolními zeměmi a předpoklad menších zdravotních rizik totiž umožní, aby promoce proběhly v co největším rozsahu, a absolventi tak mohli slavnostní okamžiky plnohodnotně a naživo sdílet s větším počtem svých blízkých.

Toto rozhodnutí se týká jak promocí absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia, tak předávání jmenovacích dekretů docentům a přiznání práv emeritním profesorům. O podrobnějším harmonogramu promocí vás budou jednotlivé fakulty v dostatečném předstihu informovat.

Připomínáme, že termín promoce nemá vliv na úspěšné zakončení studia ani na ukončení statusu studenta – promoce jsou slavnostním aktem, při němž absolvent přebírá vysokoškolský diplom, status studenta však končí dnem, kdy student/ka úspěšně absolvoval/a poslední část obhajoby či státní závěrečné zkoušky, stejně jako s tímto dnem nabývá i získaného vysokoškolského titulu.

Zpět