AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | únor 2024

Ilustrační foto: StartupStock Photos, pixabay.com
Úterý 6. únor 2024, 10:15 – Text: -ap-

Přehled nabídek naleznete také v souhrnném katalogu.

Zažij stáž u Evropské komise – informační setkání

Zastoupení Evropské komise v České republice zve na infoseminář o stážích u Evropské komise. Setkání proběhne 8. února 2024 v 16:00 prezenčně v Karolinu Univerzity Karlovy v Praze, akci bude možné sledovat online na facebookové události. Na infosemináři bude představen program stáží Blue Book a Evropské komise a rozcestník EU Careers, podrobně bude probrán postup podání přihlášky, vystoupí bývalí stážisté a prostor bude věnován i otázkám a odpovědím. Po skončení programu bude příležitost pro networking s bývalými stážisty v Evropské komisi, se zaměstnanci Evropské komise a se zástupci české státní správy, kteří mají na starost propagaci kariéry a stáží v institucích EU. Pro účast je potřebná registrace online. Další informace naleznete v pozvánce k události. 

 

Mezinárodní konference o stážích v Dublinu 2024

18.–20. června 2024 proběhne v irském Dublinu další ročník mezinárodní konference International Internship Conference. Tématem bude „Přizpůsobení se změnám: prosperování v globálním prostředí stáží“. Konference proběhne na půdě University College Dublin. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách konference.

 

Polsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

MŠMT ČR nabízí opět stipendia pro pobyty v Polsku:
→ Studijní a výzkumné pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP – 2 až 10 měsíců
→ Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky – 1 až 7 měsíců
→ Letní kurzy polského jazyka a kultury v roce 2024 pro studenty polonistiky a oboru středoevropská studia se zaměřením na polštinu a případně pro akademické pracovníky (přednostně polonisty) – 3 týdny
Termín pro podání přihlášek: 16. únor 2024. Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA.

 

Rakousko – AKTION – stipendia pro studenty MSP a DSP a akademické pracovníky

AKTION Česká republika – Rakousko nabízí akademickým pracovníkům veřejných VŠ financování pobytů v Rakousku v letním semestru 2024. Pobyty akademických pracovníků trvají od 1 do 3 měsíců, pobyty studentů mohou být až v délce jednoho semestru. Stipendium pro akademické pracovníky je ve výši 1250 eur měsíčně. Termín pro podání žádostí pro pobyty akademiků v délce do 1 měsíce: 15. březen 2024. Kompletní nabídku stipendií AKTION naleznete ve vyhledávači stipendií, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách programu AKTION.

 

Slovensko – pobyty pro studenty a pedagogy

Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenska nabízí:
→ Studijní pobyty pro studenty MSP
→ Studijní pobyty pro studenty DSP
→ Přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky
Termín pro podání žádostí: 16. únor 2024. Žádosti se podávají v listinné podobě, přijímá je AIA. POZOR: od 1. ledna 2024 dochází k navýšení stipendijních sazeb. Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.

 

Jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku – BTHA

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí stipendia pro absolvování letních škol a jazykových kurzů v Bavorsku. Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci z veřejných VŠ v ČR. Termín pro podání žádostí: 26. březen 2024 (poté do vyčerpání finančních prostředků). Žádosti o stipendium přijímá BTHA ve formátu PDF na adrese: sekretariat@btha.de (Předmět: SKBY 2024). Bližší informace naleznete na stránkách BTHA.

 

Stáže pro budoucí učitele němčiny na bilingvním gymnáziu Komensky ve Vídni

Bilingvní reálné gymnázium Školského spolku Komenský ve Vídni nabízí studentům BSP a MSP v oboru učitelství německého jazyka stáže v akademickém roce 2024/2025. Odměna je po dohodě s provozovatelem školy, stáž je vhodné uskutečnit s programem Erasmus+. Bližší informace naleznete v informačním letáku. Přihlášky přijímá: gymnázium na helena.huber@komensky.at do 14. května 2024.

 

Místa lektorů/lektorek češtiny na zahraničních lektorátech českého jazyka a literatury

MŠMT ve spolupráci s DZS vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozic lektorů/lektorek českého jazyka na lektorátech českého jazyka a literatury na zahraničních univerzitách a vzdělávacích institucích s nástupem v září 2024. Lektorská místa jsou nabízena v těchto zemích: Belgie, Bulharsko, Egypt, Francie, Gruzie, Itálie, Polsko, Portugalsko, Spojené království, Srbsko, Ukrajina. Podmínkou pro uchazeče je ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru český jazyk a literatura, výhodou jsou zkušenosti s výukou českého jazyka pro cizince, pedagogická praxe na VŠ, či spolupráce s letními školami slovanských studií. Přihlášky se zasílají emailem MŠMT na jitka.plecita@msmt.cz do 18. února 2024. Bližší informace naleznete na stránkách MŠMT a v detailu Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na stránkách DZS.

 

USA – Paul Robitschek Scholarships, University of Nebraska – Lincoln

University of Nebraska – Lincoln (UNL) nabízí stipendia pro talentované a cílevědomé studenty z České a Slovenské republiky pro studijní pobyty v délce 2 semestrů. Stručný přehled stipendijní nabídky je k dispozici ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace naleznete na stránkách UNL v detailech stipendijního programu a v aktuálním informačním letáku. Žádosti o stipendium přijímá UNL. Termín pro podávání žádostí: 1. březen 2024.

 

Švýcarská škola pro veřejnou správu při ETH v Curychu

Švýcarská škola pro veřejnou správu při ETH v Curychu (Swiss School of Public Governance) nabízí studijní program Certifikát pokročilých studií veřejné správy a řízení (Certificate of Advanced Studies in Public Governance and Administration – CAS PGA). Tento inovativní program dalšího vzdělávání byl vytvořen pro mladé odborníky z celého světa s cílem připravit novou generaci vedoucích pracovníků pro veřejný sektor, mezinárodní a nevládní organizace, akademickou sféru i soukromý sektor. Blokový kurz CAS PGA 2024 proběhne v termínu: 22. srpen–6. září 2024 v kampusu ETH ve švýcarském Curychu. Termín pro podávání žádosti pro účast v programu: 15. březen–15. červen 2024 a pro žádosti o stipendia: 1. leden–29. únor 2024. Bližší informace o programu jsou k dispozici na webu programu a v letáku na 2024. V případě dotazů kontaktujte koordinátorku programu: Maryna Lakhno, maryna.lakhno@mtec.ethz.ch, tel. +41 44 632 84 86.

 

Studium v Japonsku  National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

Japonský institut GRIPS sídlící v Tokiu nabízí stipendia pro studium v rámci DSP v délce 3 nebo 5 let. Žádosti přijímá GRIPS a další japonské instituce. Termíny pro podání žádostí pro Public Finance Program 15. únor 2024 (17:00 JST). Stručný přehled informací o stipendijním programu naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace získáte na stránkách institutu GRIPS.

 

Stipendia Visegrad Fellowship Program  Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad. Termín pro podání žádostí: leden–červen & srpen–listopad. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu. Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu.

 

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

 

Evropská organizace pro jaderný výzkum – CERN – placené stáže pro studenty

CERN nabízí studentům z vysokých škol v ČR podporu v rámci několika studentských a absolventských programů.

Studentské programy:
Studenti BSP, MSP a DSP v technických oborech, jako např. aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika a podobně, mohou využít:
→ Doktorský program CERN – stáže v délce 6 do 36 měsíců pro studenty DSP za účelem vypracování dizertační práce
→ Technický program CERN – stáže v délce 4 do 12 měsíců pro studenty BSP & MSP
CERN ale nabízí příležitosti také pro studenty ekonomických a humanitních oborů, jako např. právo, finance, ekonomika, logistika, tlumočnictví, personalistika aj.:
→ Administrativní program CERN – stáže v délce 2 do 12 měsíců
Termín pro podání přihlášek do studentských programů: 11. březen 2024; přihlašování se otevírá cca 1,5 měsíce před termínem

Absolventské programy: 
→ ORIGIN / Early Career Professionals programme – pro absolventy s max. 2 roky praxe od dokončení studia, a to jak odborných škol, tak absolventů bakalářského či magisterské stupně studia. Termíny pro podání přihlášek: 14. duben 2024, 7. červenec 2024, 17. říjen 2024
→ QUEST/ Experienced Projects Graduates  pro zkušené absolventy, tj. absolventy MSP s 2–6 lety praxe od skončení studia či absolventy DSP s max. 3 lety relevantní praxe. Přihlášky je možné podávat na průběžně vypisované pozice
→ RESEARCH Fellowship pro absolventy doktorského stupně studia s praxí do 3–6 let. Termíny pro podání přihlášek: 4. březen 2024 & 2. září 2024

Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete na stránkách CERN pod odkazy výše. S dotazy je možné kontaktovat pana Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT na ondrej.novak@msmt.cz.

 

Singapur – stipendia agentury A*STAR

Singapurská agentura A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) nabízí zahraničním studentům a absolventům studijních oborů v oblasti biomedicínských, technických a technologických věd, fyziky, IT a příbuzných disciplín stipendia k realizaci studijních pobytů na univerzitách v Singapuru. Udělováno je několik druhů stipendií:
→ Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA)
Stipendia pro studenty BSP a MSP pro studijní pobyty v délce 2–6 měsíců
Termíny pro podání žádostí: 15. únor pro pobyty zahájené od července daného roku; 15. 6. pro pobyty zahájené od listopadu daného roku; 15. říjen pro pobyty zahájené března následujícího roku. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Singapore International Graduate Award (SINGA)
Stipendia pro absolventy BSP a MSP určená k absolvování celého DSP v max. délce 4 roky
Termíny pro podání žádostí: 1. červen pro přijímací řízení v lednu následujícího roku; 1.12. pro přijímací řízení v srpnu následujícího roku
Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Research Attachment Programme (ARAP)
Výzkumné pobyty pro studenty DSP v délce od 1 do 2 let
Termín pro podání nominací: 15. květen a 30. listopad. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

Podrobné informace naleznete na stránkách agentury A*STAR.

 

Finsko – EDUFI Fellowships – stipendia pro studenty DSP 

Finská národní agentura pro vzdělávání EDUFI nabízí studentům DSP stipendia pro realizaci výzkumných pobytů v délce 3–12 měsíců na univerzitách ve Finsku. Žádost o stipendium předkládá na EDUFI příslušná finská univerzita. Další informace: na stránkách EDUFI. Termín pro podání žádostí: průběžně, min. 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu.

 

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

 

Stáže organizace Stage Malta - samoplátci

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce - Akademická informační agentura

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)