Výběrové řízení CMTF na místo asistenta v oboru sociální práce

Pondělí 1. červen 2020, 18:32

DĚKAN CYRILOMETODĚJSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici

asistent v oboru sociální práce

 

Rozsah pracovního úvazku: 0,5

Kvalifikační předpoklady:             

 • ukončené  magisterské studium sociální práce anebo rozvojových studií,
 • započaté doktorské studium sociální práce anebo rozvojových studií výhodou,
 • nejméně tří letá zkušenost v rámci mezinárodních projektů,
 • teoretická i praktická znalost sociální práce a sociálních služeb,
 • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst,
 • předchozí pracovní zkušenost v sociální práci anebo sociálních službách je výhodou,
 • již existující spolupráce s katedrou výhodou.

Od uchazeče se očekává:

 • přednostně se zaměřuje na témata sociální práce s komunitou, projektování v sociální práci, občanskou společnost a dobrovolnictví, sociální služby, uplatňování koncepce service-learning v studijních programech, sociální inovace
 • odborné vedení praktického vyučování studentů sociální práce včetně administrace praxí,
 • podílení se na implementaci vyučovací strategie Service-Learning v studijních programech sociální práce,
 • podpora a rozvoj spolupráce s různými aktéry z neziskového, veřejného a podnikatelského sektoru;
 • výuka vybraných kurzů (v češtině a angličtině);
 • úzce spolupracuje s kolegy při provádění výzkumu;
 • provádí výzkum založený na důkazech jako součást výzkumného týmu;
 • vedení bakalářských závěrečných prací studentů.

 

Termín nástupu: 1. 10. 2020

Písemné přihlášky s ostatními požadovanými doklady zašlete do 31. 8. 2020 na adresu:

Děkanát CMTF UP
výběrové řízení
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

Požadované doklady:

 • přihláška do výběrového řízení – s vyznačením pracovního místa, o jaké se ucházíte
 • strukturovaný životopis
 • doklady o dosaženém vzdělání
 • doklad o praxi v oboru
 • seznam publikační a vědecké činnosti v oboru

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací na www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju

Informace ke stažení ZDE

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)