Služby pro veřejnost

Celoživotní, zájmové a další vzdělávání

Univerzita Palackého nabízí programy v rámci celoživotního vzdělávání široký výběr kurzů profesního (kompetenčního) a zájmového vzdělávání. Vzdělávání probíhá na na jednotlivých fakultách a součástech UP. Přehled aktuálně nabízených programů najdete na portále celoživotního vzdělávání.

Do oblasti celoživotního vzdělávání patří tzv. Univerzita třetího věku, která poskytuje kurzy osobám nad 50 let. Toto vzdělávání je zaměřeno na osobnostní rozvoj - zpřístupňuje nové vědomosti, poznatky a dovednosti a podporuje aktivizaci starších dospělých a seniorů.

Dětem je určena Dětská univerzita, ve které si mohou vyzkoušet studium na vysoké škole zábavnou formou. Děti absolvují cyklus přednášek zakončený slavnostním aktem promoce, při kterém získají diplom.

Knihovna

Knihovna Univerzity Palackého slouží studentům i badatelům všech fakult univerzity, ale také široké veřejnosti. K jejím návštěvníkům patří zejména studenti, učitelé, vědečtí pracovníci a zaměstnanci univerzity, kteří mají k dispozici knihovnické a informační služby, knihy a časopisy nejen v klasické tištěné podobě, ale i v podobě elektronické, dále pak bibliografické databáze z celého světa v režimu on-line. Knihovna také poskytuje čtenářům poradenské a referenční bibliograficko-informační služby, zpracovává rešerše a soupisy literatury, sleduje elektronické informační zdroje (EIZ) a informuje uživatele o novinkách (služba "e-novinky"), nabízí přístup k elektronickým informačním zdrojům s jedinou licencí (online verze vybraných časopisů odebíraných KUP) a zajišťuje meziknihovní výpůjční službu.

Ústřední knihovna sídlí v budově bývalé tereziánské zbrojnice, s hlavním vchodem z Křížkovského ulice. Pobočky fakult sídlí ve fakultních budovách.

Adresa:
Knihovna UP
Biskupské náměstí 1
779 00 Olomouc
web: www.knihovna.upol.cz

Prodejna odborné literatury a e-shop

Prodejna odborné literatury Vydavatelství UP nabízí studentům, zaměstnancům, ale i veřejnosti široký sortiment skript, učebnic a monografií, vědecké a odborné literatury, cizojazyčných publikací, CD-ROMů a odborných časopisů. Nabídka je zajišťována především z vlastní produkce UP, ale také nákupem zboží od jiných vydavatelů a nakladatelů. Zboží distribuujeme formou poštovních zásilek a dobírek prostřednictvím České pošty. K prodeji a distribuci slouží rovněž internetový obchod (e-shop).

Adresa:
Prodejna odborné literatury Vydavatelství UP
Biskupské náměstí 1
779 00 Olomouc
(vstup z ulice Křížkovského)
Najdete nás zde (mapy.cz)
e-shop: www.vydavatelstviupol.cz

Vydavatelství UP

Vydavatelství Univerzity Palackého publikuje široké spektrum titulů v tištěné i digitální podobě. Do jeho produkce patří monografie, učební texty, sborníky a odborné časopisy, které jsou určeny nejenom akademické obci, ale také široké veřejnosti. Redakce vydavatelství provází knihu od předání rukopisu přes sazbu a jazykovou korekturu až po tisk a uvedení na trh. Součástí vydavatelství je také tiskárna, která je zaměřená na malonákladový barevný i černobílý tisk a související knihařské zpracování. Vydavatelství UP usiluje o partnerskou spolupráci mezi vydavateli odborné literatury především z vysokoškolské sféry na úrovní národní i mezinárodní a je otevřeno autorům z UP i mimo ni. Podle statistik zveřejněných v roce 2014 je VUP momentálně druhé největší vydavatelství v ČR, měřeno počtem vydaných titulů, hned za vydavatelstvím Albatros Media, a. s. Ročně vydává kolem 400–500 titulů.

Adresa:
Vydavatelství UP
Biskupské náměstí 1
779 00 Olomouc
web: www.vydavatelstvi.upol.cz
Facebook: facebook.com/vydavatelstviUPOL

UPoint – informační centrum a prodejna

Informační centrum Univerzity Palackého, obchod, čítárna i komunitní místo - to vše zahrnuje UPoint. Na dvou stech metrech čtverečních naleznete autorskou módní kolekci, kvalitní upomínkové předměty, knihy z univerzitního vydavatelství, ale i informace o univerzitě a nabídce jejích služeb.

Veškerý informační a prodejní servis zajišťují studenti univerzity, takže mají návštěvníci vše takříkajíc z první ruky. Studenti a absolventi UP jsou podepsáni také za částí sortimentu, ať už se jedná o návrhy módní kolekce UniWearCity nebo design některých upomínkových předmětů. Prostory UPointu nejsou ale určeny jen akademické obci, ale mají sloužit i široké veřejností včetně turistů.

Adresa:
UPoint – informační centrum a reprezentační prodejna
Dům U Černého psa
Horní náměstí 205/12
Olomouc 779 00
web: www.upoint.upol.cz

Ubytování na vysokoškolských kolejích

Vysokoškolské koleje primárně využívají studenti k dlouhodobému ubytování, může je ale využít také široká veřejnost k ubytování hotelového typu pro krátkodobé pobyty, a to za výhodné ceny. Všechny byty, apartmány a garsoniéry jsou komfortně zařízeny, mají vlastní standardně vybavenou kuchyňskou linku s jídelním stolem, sklokeramickou varnou deskou, mikrovlnnou troubou, lednicí, základním nádobím, varnou konvicí, apod. samostatnou koupelnu (WC, sprcha, vana…), barevnou televizi s českými programy. Virtuální prohlídku pokojů a budov naleznete zde.

Adresa:
Správa kolejí a menz UP
Šmeralova 12
779 00 Olomouc
web: www.skm.upol.cz

Stravování v menzách UP a catering

Služeb stravovacích provozů UP, zejména pak menz, může vedle studentů a zaměstnanců univerzity využívat také široká veřejnost. V každé z pěti univerzitních menz zákazníci naleznou výběr nejméně z 10 druhů jídel. Nabídka obsahuje hotová jídla, minutky, bezmasá i bezlepková jídla, českou i mezinárodní kuchyni a jiné speciality. Polévky, saláty a čerstvá zelenina jsou samozřejmostí. Základní nápoje – voda, ochucená voda a čaj jsou pro všechny zákazníky zdarma. Aktuální nabídku jídel, příloh, polévek a salátů včetně cen si můžete prohlédnout zde. Virtuální prohlídku menz a budov naleznete zde.

Správa kolejí a menz UP v Olomouci nabízí nejen zákazníkům z řad fakult a univerzitních zařízení, ale také zájemcům z řad veřejnosti, možnost pořádání soukromých i firemních oslav. Tato služba je komplexní podle přání a výběru zákazníka, může mít jak formu klasického stolování, tak formu rautu a v nabídce jsou jak prostory kolejí a menz, včetně např. historických interiérů rektorátní menzy, tak jiných prostor mimo univerzitu, dohodnutých se zákazníkem.

Objednávky na telefonním čísle: 585 638 020.

Adresa:
Správa kolejí a menz
Šmeralova 12
779 00 Olomouc
web: www.skm.upol.cz

Dobrovolnické centrum UP

Dobrovolnické centrum UP ve spolupráci se studenty a pracovníky UP a dalšími subjekty podporuje dobrovolnictví jako příležitost seberozvoje, podporu občanské angažovanosti a plnění tzv. třetí role univerzity. Nabízí prostor pro nabídku dobrovolnických příležitostí a setkávání dobrovolníků ochotných se do těchto aktivit zapojit. Realizuje nábor dobrovolníků a pro zaměstnance a studenty vede aktualizovanou databázi dobrovolnických příležitostí organizací, institucí i aktivních občanů převážně z Olomouckého kraje, ale i jiných oblastí. Centrum také poskytuje odborné konzultace v otázkách práva a dobrovolnictví, vzdělávání a fundraisingu a poradí každému, kdo by chtěl s dobrovolnictvím začít.

Kontakt:
e-mail: dobrovolnictvi@upol.cz
www.dobrovolnici.upol.cz

Nabídka sportovních programů

Akademik sport centrum Univerzity Palackého v Olomouci nabízí široké veřejnosti jednorázové, pravidelně se opakující a pobytové akce zájmového, pohybového a sportovního charakteru, pobytové akce pro děti i dospělé, léto dětí, lyžařskou školu, pobyty pro rodiče a děti na horách, herní a sportovně-rekreační akce pro firmy, školy a další zájemce a organizuje také své doplňkové činnosti pro mimouniverzitní veřejnost, především pro instituce a firmy. 

ASC UP má za svůj hlavní cíl zajistit studentům a zaměstnancům univerzity širokou nabídku lákavých sportovních a rekreačních aktivit za bezkonkurenčně nízké ceny. Akademik sport centrum UP provádí veškeré své činnosti v souladu s dlouhodobým záměrem UP. Nabídku okolo 40 různých druhů pravidelných sportovních aktivit, několika letních a zimních sportovních kurzů a vzdělávacích seminářů pro lektory zajišťuje 5 kmenových zaměstnanců a asi 70 externích lektorů. Podmínkou k využívání nabídky sportovních programů ASC UP je nutná registrace.

Adresa:
Akademik sport centrum UP
U Sportovní haly 2a
779 00 Olomouc
web: www.akademikolomouc.cz

Letní tábory, sportovní kurzy a pobyty

Akademik sport centrum Univerzity Palackého v Olomouci každoročně nabízí pobytové dětské tábory pro veřejnost v Jeseníkách. Ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje organizuje tábory „na klíč“ např. pro děti z pěstounských rodin nebo tábory pro matky s dětmi pro neziskovou organizaci Women for Women.

Tradiční jsou také příměstské tábory Léto dětí, které probíhají každý všední den v době letních prázdnin. Specializace jsou otevřeny pro tři věkové skupiny – „Mrňouskov“ pro děti od 3 do 5 let, „Léto dětí“ pro děti od 6 do 10 let a „Léto teenagerů“ pro věkovou kategorii od 11 do 16 let. Naše příměstské tábory nabízejí dětem nejrůznější specializace, všeobecné pohádkově zaměřené tábory (Mimoni, Sherlock Holmes…), sportovní (např. tenis, florbal, lukostřelba, baseball....), výtvarné, taneční (zumba, mažoretky, street dance…) a jiné (Týden v koňském sedle, Na týden farmářem, turistický tábor, hasiči…).

Akademik sport centrum organizuje jednorázové dětské dny, oslavy nebo jiné události. Centrum zajišťuje aktivity pro děti jako doplněk společenských, sportovních a kulturních a jiných akcí.

Akce pro studenty a veřejnost

Majáles

Univerzita každoročně pořádá vlastní Olomoucký Majáles Univerzity Palackého. Svým rozsahem se jedná o jedinečnou událost v celorepublikovém měřítku. Několikadenní tradiční oslava oslava jara, mládí, akademických a občanských svobod probíhá každým rokem začátkem května. Program zahrnuje živé koncerty s mezinárodní účastí, divadelní představení, filmové projekce, workshopy, sportovní aktivity, výstavy, besedy a interaktivní prezentace neziskových organizací. Cílem akce je oživit veřejný prostor a blíže propojit UP a obyvatele města Olomouce. Za organizací stojí studenti UP, kteří se bez nároku na odměnu podílejí na celém procesu příprav. Olomoucký Majáles UP je neziskovou akcí, takřka celý program je zdarma. Zpoplatněny jsou pouze vybrané části programu, ovšem výtěžek je vždy věnován na dobročinné účely.
web: www.majales.upol.cz

Zaparkuj – oživení parků v Olomouci

Zaparkuj je název projektu oživení olomouckých parků prostřednictvím nízkoprahových a nízkonákladových akcí sportovního, kulturního, vzdělávacího a společenského charakteru. Na projektu se podílejí zaměstnanci, a především studenti Univerzity Palackého. V prostředí olomouckých parků probíhají filmové projekce, swingové tančírny, sportovně zábavná odpoledne, turnaje v kuličkách a populární hospodské kvízy. Akce jsou přístupné veřejnosti a zdarma.
facebook: www.facebook.com/zaparkuj

Nabídky rekreace

Nabídka rekreace při Univerzitě Palackého v Olomouci je určena nejen studentům a zaměstnancům univerzity, ale také široké veřejnosti.

Při volné kapacitě nabízíme ubytování ve Školicím středisku PřF UP v Karlově pod Pradědem. Objekt k rekreaci poskytuje ubytování s kapacitou dvaceti lůžek (4 x čtyřlůžkové pokoje a 2x dvoulůžkové pokoje) a společným sociálním zařízením. Ubytování na pokojích je zajišťováno včetně lůžkovin. K dispozici je dále venkovní krb, kola, koloběžky, stolní tenis, houpačka, trampolína, sněžnice, sáňky a další vybavení. Kdekoliv v objektu je možné se bezdrátově připojit k WIFI internetu.  

Využít můžete také Výcvikové středisko Pastviny, které  nabízí ideální zázemí pro individuální rekreaci jednotlivců či rodin, pro sportovní a firemní akce i organizaci školních výletů. Středisko je též výchozím bodem pro výlety po okolí Orlických hor. K dispozici je zde celkem 148 míst k ubytování v chatkách či v pokojích se sociálním zázemím. Výcvikové středisko je vybaveno pro všechny druhy míčových sportů, v areálu je antukové hřiště, stoly pro stolní tenis, tenisová tréninková zeď, půjčovna jízdních kol, koloběžek a kánoí, společenské místnosti s audiovizuální technikou, ale i bufet s barem pro občerstvení i večerní posezení u ohně.

Konferenční servis

Konferenční servis UP poskytuje zázemí pro profesionální zvládnutí pořádání akcí, jakými jsou konference, kongresy, slavnostní akty, semináře, workshopy, sympozia, bankety, večírky aj. Zkušenosti máme nejen s organizací slavnostních aktů Univerzity Palackého, ale i s produkcí mezinárodních konferencí na vysoké úrovni. Jednotlivé akce jsme schopni vyřídit od technického zabezpečení, přes propagaci a mediální asistenci až po řešení finančních nákladů.

Adresa:
Konferenční servis UP
Biskupské náměstí 1
779 00 Olomouc
web: www.konferencniservis.upol.cz

Výstavy, koncerty, divadlo, film...

Umělecké centrum Univerzity Palackého není jen pracovištěm určeným výuce a výzkumu, ale je zapojeno do každodenního kulturního a uměleckého života. Osobnosti a soubory zde vystupující jsou spojeny s odborným zaměřením zdejších pracovišť a s jejich styky s umělci a odborníky z České republiky i ze zahraničí. Olomoučané a turisté zde navštěvují filmová a divadelní představení, koncerty v koncertní síni v Kapli Božího Těla i výstavy instalované v rozlehlých chodbách. Umělecké centrum UP je otevřeno i o prázdninách pro konání letních škol, divadelních přehlídek a výtvarných plenérů. 

Adresa:
Umělecké centrum UP
Univerzitní 3
779 00 Olomouc
web: www.uc.upol.cz

Konfuciův institut

Zřizovatelem institutu, který je první svého druhu v České republice, je Univerzita Palackého ve spolupráci s Pekingskou univerzitou zahraničních studií. Kromě výuky čínského jazyka se institut také věnuje popularizaci čínské kultury, organizuje přednášky, školení a promítání filmů a poskytuje školení učitelům a konzultace z oblasti vzdělávání a obchodu. Konfuciův institut disponuje bohatým knižním fondem a multimediálním materiálem. Vzdělávání a služby jsou nabízeny nejen studentům vysokých škol, ale také laické i odborné veřejnosti.

Adresa:
Konfuciův institut UP
Křížkovského 8
779 00 Olomouc
web: www.konfucius.upol.cz

Jazyková škola UPLIFT

Jazyková škola UPLIFT při Filozofické fakultě UP nabízí nejrůznější jazykové kurzy firmám, studentům, akademickým pracovníkům a široké veřejnosti. Zajišťujeme firemní výuku na míru, přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky a intenzivní formy výuky o víkendech. Pořádáme také výuku dětí nebo kurzy češtiny pro cizince. Kromě klasických jazykových kurzů nabízíme i přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky z německého jazyka (ÖSD) a z anglického jazyka (IELTS). Vedle běžně nabízených jazyků jako je angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština nebo ruština zajistíme i výuku jazyků exotičtějších, jako je například čínština, chorvatština, japonština, nizozemština či švédština, a to díky našim lektorům z řad univerzitních pedagogů. Při výuce využíváme tradiční výukové metody, alternativní výukové metody (např. simulační a situační metody, aktivní čtení, diskuze, didaktické hry, inscenační metody), a v neposlední řadě také e-learning. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní). Kromě toho poskytujeme konzultační a poradenský servis, překlady a tlumočení. Zaměstnancům, studentům a absolventům Univerzity Palackého poskytujeme na všechny skupinové jazykové služby slevu ve výši 10 %.

Adresa:
Jazyková škola UPLIFT
třída Svobody 26
779 00 Olomouc
web: www.up-lift.upol.cz

Pevnost poznání

Pevnost poznání je interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho cílem je zábavnou formou přibližovat vědu a výzkum všem věkovým kategoriím. Nachází se v architektonicky i historicky výjimečné budově, bývalém vojenském skladu z 19. století, který se podařilo úspěšně transformovat v progresivní science centrum. Návštěvníci Pevnosti se baví a vzdělávají prostřednictvím interaktivních vědeckých expozic a digitálního planetária. Díky své ojedinělé atmosféře, kde se střetává bohatá historie s dynamickou současností, nabízí Pevnost poznání inspirativní prostředí pro setkávání široké veřejnosti, studentů i zaměstnanců Univerzity Palackého.

Adresa:
Pevnost poznání
17. listopadu 7
779 00 Olomouc
web: www.pevnostpoznani.cz