Výběrové řízení CMTF na místo asistenta v oboru sociální práce

Monday 1 June 2020, 18:32

DĚKAN CYRILOMETODĚJSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici

asistent v oboru sociální práce

 

Rozsah pracovního úvazku: 0,5

Kvalifikační předpoklady:             

 • ukončené  magisterské studium sociální práce anebo rozvojových studií,
 • započaté doktorské studium sociální práce anebo rozvojových studií výhodou,
 • nejméně tří letá zkušenost v rámci mezinárodních projektů,
 • teoretická i praktická znalost sociální práce a sociálních služeb,
 • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst,
 • předchozí pracovní zkušenost v sociální práci anebo sociálních službách je výhodou,
 • již existující spolupráce s katedrou výhodou.

Od uchazeče se očekává:

 • přednostně se zaměřuje na témata sociální práce s komunitou, projektování v sociální práci, občanskou společnost a dobrovolnictví, sociální služby, uplatňování koncepce service-learning v studijních programech, sociální inovace
 • odborné vedení praktického vyučování studentů sociální práce včetně administrace praxí,
 • podílení se na implementaci vyučovací strategie Service-Learning v studijních programech sociální práce,
 • podpora a rozvoj spolupráce s různými aktéry z neziskového, veřejného a podnikatelského sektoru;
 • výuka vybraných kurzů (v češtině a angličtině);
 • úzce spolupracuje s kolegy při provádění výzkumu;
 • provádí výzkum založený na důkazech jako součást výzkumného týmu;
 • vedení bakalářských závěrečných prací studentů.

 

Termín nástupu: 1. 10. 2020

Písemné přihlášky s ostatními požadovanými doklady zašlete do 31. 8. 2020 na adresu:

Děkanát CMTF UP
výběrové řízení
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

Požadované doklady:

 • přihláška do výběrového řízení – s vyznačením pracovního místa, o jaké se ucházíte
 • strukturovaný životopis
 • doklady o dosaženém vzdělání
 • doklad o praxi v oboru
 • seznam publikační a vědecké činnosti v oboru

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací na www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju

Informace ke stažení ZDE

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)