JUDr. Karel VÍTEK

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632728

Ústav zdravotnického managementu

Fakulta zdravotnických věd

tř. Svobody 8

odborný asistent

KNIHA - CELEK
Bellová J., Zlámal J., Blažek J., Vévoda J., Vomáčka D., Vítek K. Management zdravotnictví I. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Vítek K. Právo ve zdravotnictví. In Dokoupilová M., Bačík P., Bohanesová E. (Eds.) Management zdravotnictví I. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.