MAG PHIL Jana JIROUTOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635441

Katedra výtvarné výchovy

Pedagogická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.20

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Česká sekce INSEA (tajemník, 2015–2027)
ČLÁNEK
Šobáňová P., Jiroutová J. Vliv nových médií na klasické narativy výtvarné výchovy. Kultura, umění a výchova. 2022.
Šobáňová P., Jiroutová J. Vliv nových médií na klasické narativy výtvarné výchovy. Kultura, umění a výchova. 2021.
Šobáňová P., Jiroutová J. Connecting Art Education Learning Tasks with the Artistic Field: The Factor of Quality in Art Lessons. Center for Educational Policy Studies Journal – CEPS Journal. 2020.
Myslivečková H. Late Gothic, Renaissance and Manneristic Figural Sepulchral Monuments in Moravia and Czech Silesia. In Jiroutová J. (Eds.) Acta Historiae Artium Academie Scientiarium. 2019.
Šobáňová P., Jiroutová J. When Art, Science and Technology Interact. Synnyt/Origins: Finnish Studies in Art Education. 2019.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Jiroutová J. Decolonisation as a Way forward within Museum Culture and beyond. 37th InSEA World Congress - Fault Lines. 2024.
Jiroutová J. Kdy je muzeum? Nová definice aneb její klady a zápory. 2022.
Jiroutová J. Nová média a přístupnost muzeí a galerií. Prostor obrazu. 2022.
Jiroutová J. Historický vývoj profese muzejního pedagoga pohledem zahraničních odborníků. Muzea a veřejnost. Aktuální otázky. 2016.
Boček Ronovská A. Výtvarná edukace studentů technických vysokých škol – reflexe a výsledky výzkumného šetření. In Šobáňová P., Jiroutová J. (Eds.) Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy: Reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání. 2016.
KNIHA - CELEK
Šobáňová P., Mesdag K., Arnold T., Lipnerová S., Ivanov A., Komínek M., Jiroutová J. Smysluplná propojení I Výtvarná výchova a výzvy mezipředmětové integrace v kontextu proměn vzdělávání. 2024.
Jiroutová J., Šobáňová P., Moučka O., Dokoupilová M. Muzejní kultura a fenomén soft power. 2020.
Šobáňová P., Jiroutová J. Czech Section of InSEA 1967-2017. 2019.
Šobáňová P., Jiroutová J., Lažová J., Johnová Čapková M., Směšná E., Militká K. Muzeum 2.0 (Vliv současného světa na muzejní kulturu). 2016.
Šobáňová P., Jiroutová J., Andres J., Badalíková O., Millard-Mendez R., Raen-Mendez N., Braysmith HA., Howard LA., Black D., Hrubá T., Tikalová L., Forman P., Bieleszová Š., Medek D., Chmelík J., Ronovská A., Novosad Š., Stehlíková-Babyrádová H. Useful Symbiosis: Science, Technology, Art & Art Education. 2016.
Šobáňová P., Jiroutová J., Delgadillo Blando JR., Meixnerová M. Net art. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Jiroutová J. Kdy je muzeum? 2022.
Šobáňová P., Jiroutová J. Science, technology, art & art education. 2018.
Šobáňová P., Jiroutová J., Johnová Čapková M., Lažová J., Směšná E. Muzeum v současném světě. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Šobáňová P., Arnold T., Baštanová P., Boček Ronovská A., Jiroutová J., Lipnerová S., Mesdag K. Be_on the Screen. 2023.
Šobáňová P., Arnold T., Boček Ronovská A., Filipi J., Jiroutová J., Lipnerová S., Mesdag K., Musilová J. Kultura, umění a výchova II. 2022.
Dokoupilová M. Mé místo otisklé v hlíně. In Jiroutová J. (Eds.) 2020.
Šobáňová P., Baštanová P., Jiroutová J. Untitled. Undated. 2020.
Šobáňová P., Jiroutová J. Take One Picture. 2019.
Jiroutová J., Šobáňová P., Dokoupilová M., Moučka O. The Soft Power Phenomenon. 2017.
SBORNÍK - CELEK
Šobáňová P., Jiroutová J. Booklet of Abstracts. 2020.
Šobáňová P., Jiroutová J. Česká sekce INSEA 1967–2017. 2017.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Šobáňová P., Baštanová P., Jiroutová J. Untitled. Undated. Educational Material for Distance Art Education. Seamos Radicales / Being Radical. 2021.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Jiroutová J. Blízko i daleko III. 2023.
Jiroutová J. Žij uměním. 2023.
Jiroutová J. Světlo - obraz - zvuk. 2017.
PROJEKT
Šimková E., Zatloukal O., Kindl M., Zatloukal P., Fajtlová K., Myšák M., Tomagová H., Zlatohlávková E., Zápalková H., Jemelková S., Potůčková M., Lamatová H., Bernátková T., Jiroutová J., Oppeltová J., Slavíková V., Koudela Š., Topičová S., Jonová J., Paštrnák P., Paštrnáková Z. Friedrich kardinál von Fürstenberg – poslední aristokrat na stolci olomouckých arcibiskupů. Ministerstvo kultury ČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023-2030 (NAKI III). 2022.
Šobáňová P., Moučka O., Jiroutová J., Mikošková J. Československý komitét INSEA – historicko-pedagogický výzkum dějin národní sekce Mezinárodní organizace pro výchovu uměním. Univerzity Palackého v Olomouci (Grantový fond děkanky Pedagogické fakulty). 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)