Mgr. Martin Bernátek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633428, 739989706

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.30

odborný asistent

teorie divadla a strukturalismus, scénografie a divadelní prostor ve 20. století a současnosti, meziválečné avantgardní divadlo ve střední a východní Evropě, intermedialita v divadle, mediální změna a divadlo na začátku 20. století

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS UP/komise AS UP (15. 12. 2020 – 28. 8. 2023)

Výbor vědecké společnosti

  • Teatrologická společnost (výbor) (člen, 2016–2018)

Mezinárodní organizace

  • European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (člen, 2020–)
  • European Associaton for the study of theatre and performance (EASTAP) (člen, 2019–)

Redakční rada

  • Redakční rada časopisu pro performativní umění a umělecký výzkum ArteActa (člen, 2018–)

Jiné komise a orgány

  • Odborná komise Fondu na podporu umenia (Program 1.1 Divadlo) (člen, 2017–2020)
  • komise dotačního řízení programu „Kulturní aktivity“ na podporu projektů profesionálního divadla Ministerstva kultury (člen, 2016–2018)
  • Rada pro oblast divadla a tance stipendijního programu Ministerstva kultury (člen, 2013–2016)
  • Expertní hodnotící komise Programu Éta Technologické agentury České republiky (člen, 2017–)
ČLÁNEK
Bernátek M., Pavlišová J. Bodies in archival situations: editorial. Theatralia. 2022.
Bernátek M. Building reenactment studies. Theatralia. 2022.
Bernátek M. Dotyky a spojenia 2019: politická kritika. kød - konkrétne o divadle. 2019.
Bernátek M. Tradiční otázka. kød - konkrétne o divadle. 2019.
Bernátek M., Lazorčáková T. Šťastné manévry v neúprosném čase divadla. Divadelni Revue. 2018.
Bernátek M. Ad Teze k diskusi. Divadelní revue. 2017.
Bernátek M. Božská komedie 2016 v perpektivě divadelní pedagodiky. KOD - konkrétne o divadle. 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bernátek M. Theatrical apparatus and social change: The Divadlo práce project. In Imre Z., Kosiński D., Allain P. (Eds.) Reclaimed Avant-garde: spaces and stages of avant-garde theatre in Cetral-Eastern Europe. 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Bernátek M. Avant-garde Theatre in Motion around, in and out of Czechoslovakia. A Lexicon of the Central-Eastern European Interwar Theatre Avant-garde. 2023.
Bernátek M., Strożek P., Imre Z. Beyond Borders: Mobility and sites of exchange among interwar avant-garde theatres in Central-Eastern Europe. Introduction. In . (Eds.) A Lexicon of the Central-Eastern European Interwar Theatre Avant-garde. 2023.
Bernátek M., Strożek P., Imre Z. Central and East-European Workers’ Theatre: Workers’ Culture, the transnational proletarian movement, and the avant-garde. Introductory remarks. A Lexicon of the Central-Eastern European Interwar Theatre Avant-garde. 2023.
Bernátek M. Czechoslovak Magazines: Host, Pásmo, Fronta, ReD, Index, Rozpravy Aventina, Program D. A Lexicon of the Central-Eastern European Interwar Theatre Avant-garde. 2023.
Bernátek M. Drama and its Staging in the Czechoslovakian Avant-garde. A Lexicon of the Central-Eastern European Interwar Theatre Avant-garde. 2023.
Bernátek M., Strożek P., Imre Z. Jewish Theatres and the Avant-garde in Central and Eastern-Europe. Introductory Remarks. A Lexicon of the Central-Eastern European Interwar Theatre Avant-garde. 2023.
Bernátek M., Strożek P., Imre Z. Mobility and migrations in interwar avant-garde theatres in Central-eastern Europe. Introductory remarks. A Lexicon of the Central-Eastern European Interwar Theatre Avant-garde. 2023.
Bernátek M., Strożek P., Imre Z., Veselovska H., Petrikienė A., Petrikas M., Mađarev M., Mađarev MM., Chiriac A., Tišheizere E., Kintsurashvili KS., Leyko M. The Presence of Central and Eastern-European Avant-garde at the International Theatre Events. A Lexicon of the Central-Eastern European Interwar Theatre Avant-garde. 2023.
Bernátek M., Strożek P., Imre Z. The Presence of Central and Eastern-European Avant-garde at the International Theatre Events. Introductory Remarks. A Lexicon of the Central-Eastern European Interwar Theatre Avant-garde. 2023.
Bernátek M. The Theatre Avant-garde and the Czechoslovak Republic. In . (Eds.) A lexicon of the Central-Eastern European Interwar Theatre Avant-garde. 2023.
Bernátek M. Thinking Practice, Shaping Art. Aesthetics of the interwar theatre avant-garde in Czechoslovakia. A Lexicon of the Central-Eastern European Interwar Theatre Avant-garde. 2023.
Bernátek M., Strożek P., Irme Z. Transnational Circulation of Ideas on Avant-garde Theatre in the Networked Magazines of Central and Eastern-Europe. Introductory remarks. A Lexicon of the Central-Eastern European Interwar Theatre Avant-garde. 2023.
Bernátek M. United Workers of Leftist Theatre in Czechoslovakia. A Lexicon of the Central-Eastern European Interwar Theatre Avant-garde. 2023.
Kubartová E., Bernátek M. Teatrologie jako performatika. Terény performance. 2021.
Bernátek M., Hejmová A., Jiřík J. Praca nad nowym swiatem. Teatr Emila Frantiska Buriana. In Guderian-Czaplińska E., Leyko M., Moglinicka K., Gazda G. (Eds.) Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór tekstów żródłowych. 2018.
Bernátek M. Promítání v brněnských divadlech na přelomu 19. a 20. století a etablování kinematografie. Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
RECENZE
Bernátek M. Rámce naší vědy. Divadelni Revue. 2019.
OSTATNÍ
Bernátek M. Empatie, neboli emancipace. Taneční zóna. 2016.
Bernátek M. Kam kráčí česká kultura? Deník referendum. 2016.
Bernátek M. Tichá pošta Visegrádu. 2016.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
exkurze ČR 1 KDU/ECRD1 LS Cv 0
Diplomový seminář 3 KDU/DIS3 ZS Se 0
Teoretický text (divadlo) KDU/TXTD ZS Se 2
Dramaturgický seminář divadelní KDU/DRSD ZS Se 4
Oborové praktikum divadelní A KDU/OPDA ZS Cv 4
Oborové praktikum divadelní B KDU/OPDB LS Cv 0
Úvod do studia divadla KDU/USD ZS 2
Úvod do studia divadla KDU/USDU ZS 2
Divadelní věda KDU/DV ZS 0
Estetika a obecná teorie umění (divadlo) KDU/EOTD LS 2
Seminář oborového výzkumu KDU/SOVD LS Se 0
Veřejný projekt divadelní 1 KDU/VPRD1 LS Cv 0
Proseminář oborové metodologie divadla KDU/PROMD ZS Se 3
Scénická umění v antropocénu KDU/SSVDE LS Se 4
Základy teorie dramatu KDU/ZTDRM LS Se 2
Současné tendence v divadle KDU/STD ZS 4
Základy teorie divadla KDU/ZTDV ZS Se 1
Základy teorie divadla KDU/ZTDV ZS 1
Základy teorie divadla 1 KDU/ZTRD1 ZS Se 1
Základy teorie divadla 1 KDU/ZTRD1 ZS 1
Základy teorie divadla 2 KDU/ZTRD2 LS 1
Základy teorie divadla 2 KDU/ZTRD2 LS Se 1
Kapitoly z dějin českého divadla 1 KDU/KDČDA ZS 4
Současné tendence teorie divadla KDU/STTRD ZS Se 1
Současné tendence teorie divadla KDU/STTRD ZS 1
Analýza současného divadla KDU/ASD LS Se 2
Czech AV and performance culture KDU/CAPCD ZS Se 2
Theatre and performance theory seminar KDU/TPTS LS Se 2
Management kultury 2 KDU/MKDV2 LS Se 2
České divadlo F KDU/ČSDF ZS 4
Management kultury 4 KDU/MK4 LS Cv 2
Metodologie odborné práce 1 - divadlo KDU/MPD1K ZS Se 0
Divadelní exkurze 3 KDU/DEB3 LS Cv 0
Exkurze (Česká republika) 3 KDU/ECND3 LS Cv 0
Heuristické praktikum A KDU/HPA ZS Cv 2
Oborové praktikum divadelní C KDU/OPDC LS Cv 0
exkurze (Česká republika) 1 KDU/ECND1 LS Cv 0
Exkurze (zahraniční) 1 KDU/EZND1 ZS Cv 0
Performance Analysis 1 KDU/PA1 LS Se 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)