Mgr. Martin Bernátek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633428, 739989706

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.30

odborný asistent

teorie divadla a strukturalismus, scénografie a divadelní prostor ve 20. století a současnosti, meziválečná avantgardní divadelní architektura ve střední Evropě, intermedialita v divadle, mediální změna a divadlo na začátku 20. století

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Výbor vědecké společnosti

  • Teatrologická společnost (výbor) (člen, 2016–2018)

Mezinárodní organizace

  • European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (člen, 2020–)
  • European Associaton for the study of theatre and performance (EASTAP) (člen, 2019–)

Redakční rada

  • Redakční rada časopisu pro performativní umění a umělecký výzkum ArteActa (člen, 2018–)

Jiné komise a orgány

  • Odborná komise Fondu na podporu umenia (Program 1.1 Divadlo) (člen, 2017–)
  • komise dotačního řízení programu „Kulturní aktivity“ na podporu projektů profesionálního divadla Ministerstva kultury (člen, 2016–2018)
  • Rada pro oblast divadla a tance stipendijního programu Ministerstva kultury (člen, 2013–2016)
  • Expertní hodnotící komise Programu Éta Technologické agentury České republiky (člen, 2017–)
ČLÁNEK
Bernátek M., Pavlišová J. Bodies in archival situations: editorial. Theatralia. 2022.
Bernátek M. Building reenactment studies. Theatralia. 2022.
Bernátek M. Dotyky a spojenia 2019: politická kritika. kød - konkrétne o divadle. 2019.
Bernátek M. Tradiční otázka. kød - konkrétne o divadle. 2019.
Bernátek M., Lazorčáková T. Šťastné manévry v neúprosném čase divadla. Divadelni Revue. 2018.
Bernátek M. Ad Teze k diskusi. Divadelní revue. 2017.
Bernátek M. Božská komedie 2016 v perpektivě divadelní pedagodiky. KOD - konkrétne o divadle. 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bernátek M. Theatrical apparatus and social change: The Divadlo práce project. In Imre Z., Kosiński D., Allain P. (Eds.) Reclaimed Avant-garde: spaces and stages of avant-garde theatre in Cetral-Eastern Europe. 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Kubartová E., Bernátek M. Teatrologie jako performatika. Terény performance. 2021.
Bernátek M., Hejmová A., Jiřík J. Praca nad nowym swiatem. Teatr Emila Frantiska Buriana. In Guderian-Czaplińska E., Leyko M., Moglinicka K., Gazda G. (Eds.) Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór tekstów żródłowych. 2018.
Bernátek M. Promítání v brněnských divadlech na přelomu 19. a 20. století a etablování kinematografie. Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
RECENZE
Bernátek M. Rámce naší vědy. Divadelni Revue. 2019.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Bernátek M., Pavlišová J. Bodies in archival situations: editorial. 2022.
OSTATNÍ
Bernátek M. Empatie, neboli emancipace. Taneční zóna. 2016.
Bernátek M. Kam kráčí česká kultura? Deník referendum. 2016.
Bernátek M. Tichá pošta Visegrádu. 2016.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Diplomový seminář 3 KDU/DIS3 ZS Se 0
Teoretický text (divadlo) KDU/TXTD ZS Se 2
Dramaturgický seminář divadelní KDU/DRSD ZS Se 4
Oborové praktikum divadelní A KDU/OPDA ZS Cv 4
Úvod do studia divadla KDU/USD ZS 2
Úvod do studia divadla KDU/USDU ZS 2
Divadelní věda KDU/DV ZS 0
Proseminář oborové metodologie divadla KDU/PROMD ZS Se 3
Současné tendence v divadle KDU/STD ZS 4
Základy teorie divadla KDU/ZTDV ZS Se 1
Základy teorie divadla KDU/ZTDV ZS 1
Základy teorie divadla 1 KDU/ZTRD1 ZS 1
Základy teorie divadla 1 KDU/ZTRD1 ZS Se 1
Kapitoly z dějin českého divadla 1 KDU/KDČDA ZS 4
Současné tendence teorie divadla KDU/STTRD ZS Se 1
Současné tendence teorie divadla KDU/STTRD ZS 1
Czech AV and performance culture KDU/CAPCD ZS Se 2
České divadlo F KDU/ČSDF ZS 4
Metodologie odborné práce 1 - divadlo KDU/MPD1K ZS Se 0
Heuristické praktikum A KDU/HPA ZS Cv 2
Exkurze (zahraniční) 1 KDU/EZND1 ZS Cv 0

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)