Mgr. Martin Bernátek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633428, 739989706

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.30

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Výbor vědecké společnosti

  • Teatrologická společnost (výbor) (člen, 2016–2018)

Mezinárodní organizace

  • European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (člen, 2020–)
  • European Associaton for the study of theatre and performance (EASTAP) (člen, 2019–)

Redakční rada

  • Redakční rada časopisu pro performativní umění a umělecký výzkum ArteActa (člen, 2018–)

Jiné komise a orgány

  • Odborná komise Fondu na podporu umenia (Program 1.1 Divadlo) (člen, 2017–)
  • komise dotačního řízení programu „Kulturní aktivity“ na podporu projektů profesionálního divadla Ministerstva kultury (člen, 2016–2018)
  • Rada pro oblast divadla a tance stipendijního programu Ministerstva kultury (člen, 2013–2016)
  • Expertní hodnotící komise Programu Éta Technologické agentury České republiky (člen, 2017–)
ČLÁNEK
Bernátek M. Dotyky a spojenia 2019: politická kritika. kød - konkrétne o divadle. 2019.
Bernátek M. Tradiční otázka. kød - konkrétne o divadle. 2019.
Bernátek M., Lazorčáková T. Šťastné manévry v neúprosném čase divadla. Divadelni Revue. 2018.
Bernátek M. Ad Teze k diskusi. Divadelní revue. 2017.
Bernátek M. Božská komedie 2016 v perpektivě divadelní pedagodiky. KOD - konkrétne o divadle. 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bernátek M. Theatrical apparatus and social change: The Divadlo práce project. In Imre Z., Kosiński D., Allain P. (Eds.) Reclaimed Avant-garde: spaces and stages of avant-garde theatre in Cetral-Eastern Europe. 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Bernátek M., Hejmová A., Jiřík J. Praca nad nowym swiatem. Teatr Emila Frantiska Buriana. In Guderian-Czaplińska E., Leyko M., Moglinicka K., Gazda G. (Eds.) Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór tekstów żródłowych. 2018.
Bernátek M. Promítání v brněnských divadlech na přelomu 19. a 20. století a etablování kinematografie. Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
RECENZE
Bernátek M. Rámce naší vědy. Divadelni Revue. 2019.
OSTATNÍ
Bernátek M. Empatie, neboli emancipace. Taneční zóna. 2016.
Bernátek M. Kam kráčí česká kultura? Deník referendum. 2016.
Bernátek M. Tichá pošta Visegrádu. 2016.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Seminář českého divadla B KDU/SČDB LS Se 2
Základy teorie divadla KDU/ZTDV ZS 2
Základy teorie divadla 1 KDU/ZTD1 ZS 2
Základy teorie divadla 1 KDU/ZTRD1 ZS 2
Základy teorie divadla 1 KDU/ZTRD1 ZS Se 2
Seminář k diplomové práci 1 KDU/SDU1 LS Se 0
Seminář k diplomové práci 2 KDU/SDU2 LS Se 0
Seminář světového divadla F KDU/SSDF LS Se 2
Seminář světového divadla F KDU/SSVDF LS Se 2
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 ZS Se 4
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 LS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1K ZS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1K LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2 ZS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2 LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2K ZS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2K LS Se 0
Metodologie odborné práce 1 - divadlo KDU/MPD1K LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 - divadlo KDU/MPD2K LS Se 0
Současné tendence teorie divadla KDU/STTD ZS 2
Současné tendence teorie divadla KDU/STTRD ZS Se 2
Současné tendence teorie divadla KDU/STTRD ZS 2
Metodologie odborné práce 1 KDU/MTOP1 LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MTOP2 LS Se 0
Odborná praxe - divadlo KDU/ODPDK LS 0
Proseminář oborové metodologie KDU/POM ZS Se 1
Proseminář oborové metodologie (divadlo) KDU/POMD ZS Se 1
Úvod do studia divadla KDU/USD ZS 2
Úvod do studia divadla KDU/USDU ZS 2
Proseminář oborové metodologie divadla KDU/PROMD ZS Se 1
Ročníková práce - divadlo KDU/RPDK LS Se 0
Ročníková práce KDU/RPK LS Se 0
Veřejný projekt A KDU/VPA ZS Se 2
Seminář analýzy divadelní inscenace B KDU/SADBK LS Se 5
Seminář analýzy dramatu 1 KDU/SAD1 LS Se 0
Veřejný projekt - divadlo KDU/VPDK LS Se 0
Veřejný projekt divadelní A KDU/VPRDA ZS Cv 2
Dějiny českého divadla 2 KDU/DČD2K LS 0
Diplomový seminář 1 KDU/DIS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DIS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DIS3 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KDU/DPS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KDU/DPS1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DPS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DPS2 LS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DPS3 ZS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DPS3 LS Se 0
Dramaturgický seminář divadelní KDU/DRSD LS Se 2
Divadelní studia - bakalářská KDU/DSB LS 0
Dramaturgický seminář KDU/DSK ZS Se 0
Divadelní scénografie a kostým KDU/DSKO LS 2
Exkurze KDU/E ZS Cv 0
Exkurze KDU/ED ZS Cv 0
Analýza současného divadla KDU/ASD LS Se 2
Základy teorie divadla 2 KDU/ZTRD2 LS Se 2
Základy teorie divadla 2 KDU/ZTRD2 LS 2
Základy teorie divadla 2 KDU/ZTD2 LS Se 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.