Mgr. Martin Bernátek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633428, 739989706

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.30

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
3.30 Ve zkouškovém odbobí LS 2020 probíhají osobní konzultace pouze po předchozí dohodě.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Výbor vědecké společnosti

  • Teatrologická společnost (výbor) (člen, 2016–2018)

Mezinárodní organizace

  • European Associaton for the study of theatre and performance (EASTAP) (člen, 2019–)

Redakční rada

  • Redakční rada časopisu pro performativní umění a umělecký výzkum ArteActa (člen, 2018–)

Jiné komise a orgány

  • Odborná komise Fondu na podporu umenia (Program 1.1 Divadlo) (člen, 2017–)
  • komise dotačního řízení programu „Kulturní aktivity“ na podporu projektů profesionálního divadla Ministerstva kultury (člen, 2016–2018)
  • Rada pro oblast divadla a tance stipendijního programu Ministerstva kultury (člen, 2013–2016)
  • Expertní hodnotící komise Programu Éta Technologické agentury České republiky (člen, 2017–)
ČLÁNEK
Bernátek M. Dotyky a spojenia 2019: politická kritika. kød - konkrétne o divadle. 2019.
Bernátek M. Rámce naší vědy. Divadelni Revue. 2019.
Bernátek M. Tradiční otázka. kød - konkrétne o divadle. 2019.
Bernátek M., Lazorčáková T. Šťastné manévry v neúprosném čase divadla. Divadelni Revue. 2018.
Bernátek M. Ad Teze k diskusi. Divadelní revue. 2017.
Bernátek M. Božská komedie 2016 v perpektivě divadelní pedagodiky. KOD - konkrétne o divadle. 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bernátek M. Theatrical apparatus and social change: The Divadlo práce project. In Imre Z., Kosiński D., Allain P. (Eds.) Reclaimed Avant-garde: spaces and stages of avant-garde theatre in Cetral-Eastern Europe. 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Bernátek M., Hejmová A., Jiřík J. Praca nad nowym swiatem. Teatr Emila Frantiska Buriana. In Guderian-Czaplińska E., Leyko M., Moglinicka K., Gazda G. (Eds.) Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór tekstów żródłowych. 2018.
Bernátek M. Promítání v brněnských divadlech na přelomu 19. a 20. století a etablování kinematografie. Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
RECENZE
Bernátek M. Rámce naší vědy. Divadelni Revue. 2019.
OSTATNÍ
Bernátek M. Empatie, neboli emancipace. Taneční zóna. 2016.
Bernátek M. Kam kráčí česká kultura? Deník referendum. 2016.
Bernátek M. Tichá pošta Visegrádu. 2016.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Dramaturgický seminář KDU/DSK ZS Se 0
Divadlo v současném světě B KDU/DSSB LS 0
Exkurze KDU/E ZS Cv 0
Exkurze KDU/ED ZS Cv 0
Analýza současného divadla KDU/ASD LS Se 2
Aktuální tendence v divadle KDU/ATD ZS 2
Dějiny českého divadla 2 KDU/DČD2K LS 0
Diplomový seminář 1 KDU/DIS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DIS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DIS3 ZS Se 0
Dramaturgický seminář divadelní KDU/DRSD LS Se 2
Divadelní studia - bakalářská KDU/DSB LS 0
Dramaturgický seminář divadelní KDU/DSD LS Se 2
Zlatý fond českého divadla KDU/ZFČD ZS Se 4
Základy teorie divadla KDU/ZTDIK ZS 0
Základy teorie dramatu KDU/ZTDR ZS Se 2
Základy teorie dramatu KDU/ZTDR ZS 2
Základy teorie divadla 1 KDU/ZTD1 ZS 2
Základy teorie divadla 2 KDU/ZTD2 ZS Se 2
Základy teorie divadla 2 KDU/ZTD2 LS Se 2
Seminář analýzy inscenace 2 KDU/SAI2 LS Se 2
Seminář českého divadla C KDU/SČDC ZS Se 4
Seminář českého divadla C KDU/SČDC LS Se 2
Seminář českého divadla E KDU/SČDE ZS Se 2
Seminář k diplomové práci 1 KDU/SDU1 LS Se 0
Seminář k diplomové práci 2 KDU/SDU2 LS Se 0
Kapitoly z českého divadla C KDU/KČDC ZS 4
Kapitoly z českého divadla D KDU/KČDD LS 2
Seminář světového divadla F KDU/SSDF LS Se 0
Současné tendence v divadle KDU/STD ZS 2
Současné tendence teorie divadla KDU/STTD ZS 2
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 ZS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 LS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1K ZS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2 ZS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2 LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2K ZS Se 0
Tendence české dramatické tvorby C KDU/TČDTC LS Se 0
Tendence současné dram. a div. tvorby E KDU/TSDDE LS Se 0
Tendence současné dram. a div. tvorby F KDU/TSDDF LS Se 0
Teoretický text KDU/TTDB LS Se 2
Odborný text KDU/OT LS Se 2
Úvod do studia divadla KDU/USD ZS 2
Úvod do studia divadla KDU/USDU ZS 2
Veřejný projekt A KDU/VPA LS Se 2
Veřejný projekt A KDU/VPAD LS Se 2
Diplomový seminář 1 KDU/DPS1 LS Se 0
Seminář českého divadla E KDU/SČSDE ZS Se 2
Základy teorie divadla KDU/ZTDV ZS 2
Současné tendence teorie divadla KDU/STTRD ZS 2
Současné tendence teorie divadla KDU/STTRD ZS Se 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.