Ing. Radoslav KOPRNA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634945

Katedra chemické biologie

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt H1 (CRH)

1.11

věd. prac. ob. biologických

ČLÁNEK
Nisler J., Kučerová Z., Koprna R., Sobotka R., Slivková J., Rossall S., Špundová M., Husičková A., Pilný J., Tarkowská D., Novák O., Škrabišová M., Strnad M. Urea derivative MTU improves stress tolerance and yield in wheat by promoting cyclic electron flow around PSI. Frontiers in Plant Science. 2023.
Koprna R., Špíšek Z., Humplík J., Šolcová O., Mik V., Pospíšil T., Zatloukal M. Využití hydrolyzátů z odpadních surovin v konvenčním zemědělství. Úroda. 2023.
Klos D., Dušek M., Samol'ová E., Zatloukal M., Nožková V., Nesnas N., Plačková L., Koprna R., Špíšek Z., Vylíčilová H., Plíhal O., Doležal K., Voller J., Kadlecová A., Strnad M., Plíhalová L. New Water-Soluble Cytokinin Derivatives and Their Beneficial Impact on Barley Yield and Photosynthesis. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY. 2022.
Nisler J., Kopečný D., Pěkná Z., Končitíková R., Koprna R., De Diego Sanchez N., Kopečná M., Zalabák D., Spíchal L., Strnad M. Diphenylurea-derived cytokinin oxidase/dehydrogenase inhibitors for biotechnology and agriculture. JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. 2021.
Koprna R., Humplík J., Špíšek Z., Bryksová M., Zatloukal M., Mik V., Novák O., Nisler J., Doležal K. Improvement of Tillering and Grain Yield by Application of Cytokinin Derivatives in Wheat and Barley. Agronomy-Basel. 2021.
Polák M., Miřijovský J., Esteban Hernandiz A., Špíšek Z., Koprna R., Humplík J. Innovative UAV LiDAR Generated Point-Cloud Processing Algorithm in Python for Unsupervised Detection and Analysis of Agricultural Field-Plots. Remote Sensing. 2021.
Bryksová M., Dabravolski S., Kučerová Z., Zavadil Kokáš F., Špundová M., Plíhalová L., Takáč T., Grúz J., Hudeček M., Hloušková V., Koprna R., Novák O., Strnad M., Plíhal O., Doležal K. Aromatic Cytokinin Arabinosides Promote PAMP-like Responses and Positively Regulate Leaf Longevity. ACS Chemical Biology. 2020.
Koprna R., Šamalík J., Petrásek J. Systém stimulace ozimé pšenice pomocí cílených změn obsahu fytohormonů. Agromanuál. 2020.
Šamalík J., Petrásek J., Koprna R. Aktivní přístup k formování produktivních odnoží a výnosu obilnin. Agromanuál. 2019.
Koprna R., Špíšek Z., Hájková M. Je výhodná stimulace ječmene jarního i v letech s vysokými výnosy? Agromanuál. 2019.
Koprna R., Petrásek J., Šamalík J. Lze ovlivnit počet produktivních odnoží a konečný výnos pšenice ozimé? Agromanuál. 2019.
Koprna R., Šamalík J., Petrásek J. Význam podzimní a jarní podpory odnoží ozimé pšenice. Úroda. 2019.
Koprna R., De Diego N., Dundálková L., Spíchal L. Use of Cytokinins as Agrochemicals. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2016.
Hanosová H., Koprna R., Valík J., Knoppová L., Dzurová L., Frébort I., Galuszka P. Improving field production of ergot alkaloids by application of gametocide on rye host plants. New Biotechnology. 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hájková M., Koprna R. Nová stimulace výnosu – TS Vin od České slopečnosti TRISOL FARM s.r.o. Sladovnický ječmen 2020. 2020.
Koprna R., Špíšek Z., Spíchal L., Zatloukal M., Plíhalová L., Doležal K., Nisler J., Strnad M. Aplikace fytohormonálních derivátů ovlivňujících produkci odnoží a výnos u obilnin. In Badalíková B., Novotná J. (Eds.) Úroda. 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Bíbová J., Zatloukal M., Koprna R., Spíchal L., Strnad M. New Generation of Arabidopsis thaliana Cytokinin Oxidase/Dehydrogenase Inhibitors Affect Shoot/Root Growth and Seed Yield. Meta-topolin: A Growth Regulator for Plant Biotechnology and Agriculture. 2021.
Koprna R., Zatloukal M., Doležal K. Topolins and Related Compounds: Uses in Agriculture. Meta-topolin: A Growth Regulator for Plant Biotechnology and Agriculture. 2021.
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Klos D., Plíhalová L., Zatloukal M., Doležal K., Koprna R., Strnad M., Walla J., Balonová J. Mesylátové soli heterocyklických cytokininů, přípravky obsahující tyto deriváty a jejich použití. 2022.
Zatloukal M., Plíhalová L., Klásková J., Spíchal L., Koprna R., Doležal K., Strnad M. Substituted 6-anilino-9-heterocyclylpurine derivatives for inhibition of plant stress. 2020.
Zatloukal M., Plíhalová L., Klásková J., Spíchal L., Koprna R., Doležal K., Strnad M. Substituted 6-anilino-9-heterocyclylpurine derivatives for inhibition of plant stress. 2020.
Koprna R., Valenta R., Spíchal L., Plíhalová L., Strnad M., Doležal K. Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména pro obilniny. 2015.
Koprna R., Valenta R., Spíchal L., Plíhalová L., Strnad M., Doležal K. Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména pro obilniny. 2015.
Koprna R., Valenta R., Spíchal L., Plíhalová L., Strnad M., Doležal K. Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména pro výživu ječmene. 2015.
Koprna R., Valenta R., Spíchal L., Plíhalová L., Strnad M., Doležal K. Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména pro výživu kukuřice. 2015.
Koprna R., Valenta R., Spíchal L., Plíhalová L., Strnad M., Doležal K. Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména pro výživu řepky. 2015.
Koprna R., Valenta R., Spíchal L., Plíhalová L., Strnad M., Doležal K. Vícesložkové kapalné hnojivu, vhodné zejména pro plodovou a listovou zeleninu. 2015.
Koprna R., Valenta R. Kapalné hnojivo. 2012.
Koprna R., Valenta R. Vícesložkové hnojivo. 2012.
Koprna R., Valenta R. Vícesložkové hnojivo. 2012.
Koprna R., Valenta R. Vícesložkové hnojivo. 2012.
Koprna R., Valenta R. Vícesložkové hnojivo. 2012.
ODRŮDA
Koprna R., Valík J. Albus - ostropestřec mariánský. 2017.
Koprna R., Valík J. Tevadian - ostropestřec mariánský. 2017.
Koprna R., Valík J. Tevasil – ostropestřec mariánský. 2016.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Koprna R., Spíchal L., Popa I., Voller J., Doležal K., Strnad M. Salis – pomocný rostlinný přípravek. 2019.
Koprna R., Spíchal L., Plíhalová L., Doležal K., Strnad M. VegetUP – pomocný rostlinný přípravek. 2019.
Strnad M., Doležal K., Plíhalová L., Koprna R., Spíchal L. Aucyt Start – pomocný rostlinný přípravek. 2018.
Koprna R., Valenta R., Spíchal L., Plíhalová L., Strnad M., Doležal K. Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména pro obilniny - funkční vzorek. 2014.
Koprna R., Valenta R., Spíchal L., Plíhalová L., Strnad M., Doležal K. Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména pro obilniny - funkční vzorek. 2014.
Koprna R., Valenta R., Spíchal L., Plíhalová L., Strnad M., Doležal K. Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména pro výživu ječmene - funkční vzorek. 2014.
Koprna R., Valenta R., Spíchal L., Plíhalová L., Strnad M., Doležal K. Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména pro výživu kukuřice - funkční vzorek. 2014.
Koprna R., Valenta R., Spíchal L., Plíhalová L., Strnad M., Doležal K. Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména pro výživu řepky - funkční vzorek. 2014.
Koprna R., Valenta R., Spíchal L., Plíhalová L., Strnad M., Doležal K. Vícesložkové kapalné hnojivu, vhodné zejména pro plodovou a listovou zeleninu - funkční vzorek. 2014.
Koprna R., Valenta R. Kapalné hnojivo - funkční vzorek. 2013.
OSTATNÍ
Koprna R., Novák O., Pěkná Z. Stabilitní studie látky RR-A. 2019.
ZPRÁVA
Koprna R., Spíchal L., Plíhalová L., Doležal K., Strnad M. Licenční příjmy. 2021.
Koprna R. Smluvní výzkum. 2021.
Koprna R. Smluvní výzkum. 2021.
Koprna R. Smluvní výzkum. 2021.
Koprna R., Humplík J., Filipský I., Ohnoutková L. Formulace a konečné možnosti použití přípravku. 2020.
Koprna R. Polní pokusy. 2020.
Koprna R., Humplík J., Filipský I. Poradenství při výrobě nového typu organického hnojiva. 2020.
Koprna R. Smluvní výzkum. 2020.
Koprna R., Omámiková H. Studie stability a biologické účinnosti. 2020.
Koprna R. Inokulace žita. 2019.
Koprna R. Smluvní výzkum. 2019.
Koprna R., Omámiková H. Studie stability a biologické účinnosti. 2019.
Koprna R., Pěkná Z., Kuczman P. Testování a vývoj syntetických derivátů. 2019.
Koprna R., Spíchal L., Plíhalová L., Doležal K., Strnad M. Licenční příjmy. 2018.
Koprna R., Lazecký J., Pěkná Z., Kuczman P., Zatloukal M. Poradenství v oblasti výroby, aplikace a mísitelnosti derivátu močoviny ke stimulaci rostlin. 2018.
Koprna R., Lazecký J. Smluvní výzkum (souhrnná zpráva). 2018.
Koprna R., Spíchal L., Popa I., Voller J., Doležal K., Strnad M., Plíhalová L., Zatloukal M. Licenční smlouva. 2017.
Koprna R., Lazecký J., Humplík J., Kuczman P., Špíšek Z. Testování cytokininového derivátu na bázi močoviny. 2017.
Koprna R., Lazecký J., Humplík J., Kuczman P. Vývoj inovovaných stimulátorů rostlin na bázi syntetických fytohormonů. 2017.
Koprna R., Spíchal L., Zatloukal M., Plačková L., Pěkná Z. Vývoj konečné stabilní formulace přípravků pro stimulaci zemědělských plodin. 2017.
Koprna R., Spíchal L., Lazecký J., Humplík J., Kuczman P. Vývoj nových mořidel pro stimulaci klíčení a vzcházení rostlin. 2017.
Koprna R., Spíchal L., Plíhalová L., Strnad M., Doležal K. Látky použitelné v přípravcích pro ošetření rostlin. 2015.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)