Mgr. Tereza BUCHTOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635172

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.12A

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
1.12A Pro KS po předchozí e-mailové domluvě
úterý 10:30–11:15 1.12A Pro PS
VYBRANÉ PUBLIKACE
Fasnerová M., Buchtová T., Dvořáková Kaněčková E., Blažková H., Hawliczková L., Blašková K., Hermanová R. Examining the Level of Reading Literacy Among Primary School Pupils After the First Evaluation Period According to the Current Curriculum. 2020. (KNIHA - CELEK)
Fasnerová M., Buchtová T., Dvořáková Kaněčková E., Blažková H., Hawliczková L., Blašková K., Hermanová R. Zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků ZŠ. 2020. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Ševčíková J., Plischke J., Buchtová T. Nekázeň a její reflexe učiteli a žáky konkrétní třídy. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2023.
Kropáč J., Buchtová T., Chudý Š. The New Teacher and Discipline Factors. Cogent Education. 2023.
Vicherková D., Kaduchová P., Chudý Š., Harits I., Buchtová T. Outcomes of PISA and PIAAC Research and Today’s Czech School Practice. US-China Education Review. B. 2016.
Chudý Š., Neumeister P., Buchtová T., Kučerová L. Basic Discourse on Discipline for Novice Teachers. Open Journal of Social Sciences. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T., Novotná J. Discipline as a Category and Phenomenon in the Process of Creation of Professional Teacher Beliefs. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Buchtová T., Kučerová L. The Concept of Discipline in Novice Teachers in Primary Schools. The International Journal of Educational Science and Research. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Szotkowski R., Buchtová T. The Mutual Interrelationship between Education and ICT – In the context of Knowledge and Power in the Educational Environment. Ciência e Técnica Vitivinícola. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Plischke J., Buchtová T., Kučerová L., Vyhnálková P., Petrová J. The Phenomenon of Discipline and Its Conception for Novice Teachers - A Discourse Analysis. Creative Education. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Plischke J., Richterová B., Buchtová T. Der Junglehrer und seine Erziehungskonzepte zur Disziplin und Macht. Eine Diskursanalyse. Meta. 2014.
Chudý Š., Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T. Základní diskurs kázně u začínajících učitelů. Grant journal. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Krajňáková M. Analýza českých pedagogických periodik se zaměřením na školní poradenství. In Balaban V., Buchtová T. (Eds.) AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ XVI. 2021.
Svobodová P. Hodnocení náročnosti bakalářského studijního programu zdravotnické záchranářství studenty závěrečného ročníku. In Buchtová T., Balaban V. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XVI. Recenzovaný sborník příspěvků. 2021.
Balaban V. Studium sociální pedagogiky na vysokých školách v Bosně a Hercegovině a v Chorvatsku. In Buchtová T., Balaban V. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XVI. Recenzovaný sborník příspěvků. 2021.
Balaban V., Buchtová T., Chudý Š. Beginner Physical Education Teacher And Concept Of Discipline: Comparison From Two Countries. In Besedová P., Heinrichová N., Ondráková J. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. 2019.
Balaban V., Chudý Š., Buchtová T. The Novice Physical Education Teacher And Solving A Gym Discipline. In Lupu E., Niculescu G., Sabău E. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Chudý Š., Buchtová T., Kropáč J. The Phenomenon of Discipline of the Novice Teachers. ICERI2019 Proceedings. 2019.
Chudý Š., Antlová A., Buchtová T., Kučerová L. The Importance of Values in the Constructivist Theory of Knowledge. Procedia - Social and Behavioral Sciences, International Conference EPC-TKS 2015. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T. Koncept kázně u začínajícího učitele na základní škole. In . (Eds.) Sborník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 2014.
Chudý Š., Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T. Základní diskurs kázně u začínajících učitelů. In . (Eds.) Sborník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Chráska M., Vyhnálková P., Nováková Z., Buchtová T., Koribská I., Pitnerová D., Plischke J., Szotkowski R., Šmelová E. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů : „Výzvy pedagogického výzkumu v době síťování a nastupující umělé inteligence“. 2023.
Chudý Š., Koribská I., Kropáč J., Balaban V., Vyhnálková P., Buchtová T., Nováková Z., Pitnerová D. Working Academics Value Excellence for International Teachers. 2020.
Chudý Š., Kropáč J., Vyhnálková P., Nováková Z., Balaban V., Koribská I., Šemberová M., Pitnerová D., Buchtová T., Peng D., Plischke J., Fasnerová M., Dvořáková Kaněčková E., Dofková R. Výzvy pro učitele v 21. století: mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů. 2019.
Chudý Š., Nováková Z., Koribská I., Šemberová M., Vyhnálková P., Pitnerová D., Buchtová T., Balaban V., Jůvová A., Szotkowski R., Plischke J., Peng D. Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů s tématem Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost. 2018.
Chudý Š., Jůvová A., Čech T., Buchtová T. Škola pro všechny. 2017.
Chudý Š., Strouhal M., Szotkowski R., Peng D., Vyhnálková P., Plischke J., Nováková Z., Kropáč J., Buchtová T. Začínající učitel v měnící se společnosti. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)