RNDr. Tomáš PLUHÁČEK, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

+420585634542, +420585634441

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt G1 (RCPTM)

3.27

odborný asistent

hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS), laserová ablace, hmotnostně spektrometrické zobrazování prvků a molekul, kapilární elektroforéza a kapalinová chromatografie ve spojení s ICP-MS, analýza biologických, klinických a farmaceutických vzorků

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Česká společnost chemická (člen, 2013–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Švecová P., Baron D., Schug KA., Pluháček T., Petr J. Ultra-trace determination of oxaliplatin impurities by sweeping-MEKC-ICP-MS. MICROCHEMICAL JOURNAL. 2022. (ČLÁNEK)
Baron D., Rozsypal J., Michel A., Secret E., Siague J., Pluháček T., Petr J. Study of interactions between carboxylated core shell magnetic nanoparticles and polymyxin B by capillary electrophoresis with inductively coupled plasma mass spectrometry. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. 2020. (ČLÁNEK)
Pluháček T., Švidrnoch M., Maier V., Havlíček V., Lemr K. Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry imaging: A personal identification based on a gunshot residue analysis on latent fingerprints. ANALYTICA CHIMICA ACTA. 2018. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Buchtová T., Béresová L., Chromá K., Pluháček T., Béres T., Kaczorová D., Tarkowski P., Bártek J., Mistrík M. Cannabis-derived products antagonize platinum drugs by altered cellular transport. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY. 2023.
Pechancová R., Gallo J., Baron D., Milde D., Antal P., Slobodová Z., Lemr K., Pluháček T. Detailed insight into chromium species released from failed CoCrMo implants: Ex vivo periprosthetic tissues study. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS. 2023.
Ostruszka R., Půlpánová D., Pluháček T., Tomanec O., Novák P., Jirák D., Šišková K. Facile One-Pot Green Synthesis of Magneto-Luminescent Bimetallic Nanocomposites with Potential as Dual Imaging Agent. Nanomaterials. 2023.
Luptáková D., Patil R., Dobiáš R., Pluháček T., Havlíček V. Siderophore-Based Noninvasive Differentiation of Aspergillus fumigatus Colonization and Invasion in Pulmonary Aspergillosis. Microbiology Spectrum. 2023.
Juříková T., Mácha H., Lupjanová V., Pluháček T., Papoušková B., Patil R. The Deciphering of Growth-Dependent Strategies for Quorum-Sensing Networks in Pseudomonas aeruginosa. Microorganisms. 2023.
Nechita C., Iordache AM., Lemr K., Levanič T., Pluháček T. Evidence of declining trees resilience under long term heavy metal stress combined with climate change heating. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. 2021.
Patil R., Kotta-Loizou I., Palyzová A., Pluháček T., Coutts RH., Stevens DA., Havlíček V. Freeing Aspergillus fumigatus of Polymycovirus Infection Renders It More Resistant to Competition with Pseudomonas aeruginosa Due to Altered Iron-Acquiring Tactics. Journal of Fungi. 2021.
Dobiáš R., Škríba A., Pluháček T., Petřík M., Houšť J., Havlíček V. Noninvasive Combined Diagnosis and Monitoring of Aspergillus and Pseudomonas Infections: Proof of Concept. Journal of Fungi. 2021.
Pechancová R., Gallo J., Milde D., Pluháček T. Ion-exchange HPLC-ICP-MS: A new window to chromium speciation in biological tissues. TALANTA. 2020.
Škríba A., Patil R., Hubáček P., Pluháček T., Havlíček V. Rhizoferrin Glycosylation in Rhizopus microsporus. Journal of Fungi. 2020.
Kuba M., Gallo J., Pluháček T., Hobza M., Milde D. Content of distinct metals in periprosthetic tissues and pseudosynovial joint fluid in patients with total joint arthroplasty. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS. 2019.
Petrák J., Havlenová T., Krijt M., Pluháček T. Myocardial iron homeostasis and hepcidin expression in a rat model of heart failure at different levels of dietary iron intake. BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS. 2019.
Pechancová R., Pluháček T., Milde D. Recent advances in chromium speciation in biological samples. SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY. 2019.
Skriba A., Pluháček T., Palyzová A., Nový Z., Lemr K., Hajdúch M., Petřík M., Havlíček V. Early and Non-invasive Diagnosis of Aspergillosis Revealed by Infection Kinetics Monitored in a Rat Model. Frontiers in Microbiology. 2018.
Luptáková D., Baciak L., Pluháček T., Skriba A., Šedivá B., Havlíček V., Juránek I. Membrane depolarization and aberrant lipid distributions in the neonatal rat brain following hypoxic-ischaemic insult. Scientific Reports. 2018.
Luptáková D., Pluháček T., Palyzová A., Přichystal J., Balog J., Lemr K., Juránek I., Havlíček V. Meet interesting abbreviations in clinical mass spectrometry: from compound classification by REIMS to multimodal and mass spectrometry imaging (MSI). Acta Virologica. 2017.
Melenovský V., Petrák J., Mráček T., Beneš J., Borlaug BA., Nusková H., Pluháček T., Špatenka J., Kovalčíková J., Drahota Z., Kautzener J., Pirk J., Houstek J. Myocardial iron content and mitochondrial function in human heart failure: a direct tissue analysis. European Journal of Heart Failure (print). 2017.
Luptáková D., Pluháček T., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Sokolová L., Škríba .., Šedivá B., Lemr K., Havlíček V. Non-invasive and invasive diagnoses of aspergillosis in a rat model by mass spectrometry. Scientific Reports. 2017.
Pluháček T., Petřík M., Luptáková D., Benada O., Palyzová A., Lemr K., Havlíček V. Aspergillus infection monitored by multimodal imaging in a rat model. Proteomics. 2016.
Pluháček T., Lemr K., Ghosh D., Milde D., Novák J., Havlíček V. Characterization of microbial siderophores by mass spectrometry. Mass Spectrometry Reviews. 2016.
ABSTRAKT
Havlíček V., Petřík M., Škríba A., Pluháček T., Luptáková D., Palyzová A., Benada O., Lemr K., Mitulovic G., Novák J. Imaging mass spectrometry and microbial metabolomics on track of infectious diseases. Medical Mycology. 2018.
Dobiáš R., Škríba A., Pluháček T., Petřík M., Luptáková D., Benada O., Havlíček V. Urinal siderophores as non-invasive and early biomarkers of infectious underlying diseases in critically ill patients. Abstract book: XIV. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days. 2018.
Luptáková D., Pluháček T., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Sokolová L., Škríba A., Lemr K., Havlíček V. CASI- and LC-FTMS on track of infectious diseases. Abstract book: 11th North American FT MS Conference. 2017.
Havlíček V., Pluháček T., Luptáková D., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Sokolová L., Škríba A., Lemr K. Molecular and elemental mass spectrometry imaging on track of infectious diseases. Sborník příspěvků z 6. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii. 2017.
Pluháček T., Petřík M., Luptáková D., Benada O., Palyzová A., Lemr K., Havlíček V. High resolution imaging of Aspergillus fumigatus infection. Book of Abstracts. 2016.
Pluháček T., Petřík M., Milde D., Havlíček V. Bioimaging of ferriforms of siderophores in lung tissues by LA-ICP-MS. 33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry. 2015.
Pluháček T., Luptáková D., Petřík M., Milde D., Havlíček V. Bioimaging of ferriforms of siderophores in lung tissues by LA-ICP-MS. Sborník abstraktů: 4. konference České společnosti hmotnostní spektrometrie. 2015.
Pluháček T., Luptáková D., Petřík M., Milde D., Havlíček V. Bioimaging of ferriforms of siderophores in lung tissues by LA-ICP-MS. Sborník abstraktů: Kurz ICP-MS/OES 2015. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Buchtová T., Béresová L., Chromá K., Pluháček T., Béres T., Kaczorová D., Tarkowski P., Bártek J., Mistrík M. Cannabidiol and cannabis extract protect cells against platinum-based chemotherapy via cellular uptake. 2023.
Petřík M., Škríba A., Pluháček T., Luptáková D., Palyzová A., Benada O., Lemr K., Mitulovič G., Havlíček V. Siderophores As Specific and Sensitive Markers of Microbial Infections. 2018.
Havlíček V., Škríba A., Luptáková D., Pluháček T., Benada O., Sokolová L., Palyzová A., Novák J., Lemr K., Petřík M. Multi-modal imaging and non-invasive detection of Aspergillus infection in a rat model. 2017.
Havlíček V., Pluháček T., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Lemr K., Luptáková D. Bioimaging of ferriforms of Aspergillus siderophores in murine lung tissues. 2015.
ZPRÁVA
Ševčík J., Součková J., Tomková H., Opletal T., Švidrnoch M., Pluháček T. Příprava analýzy rizik pro hodnocení prvkových nečistot v léčivých přípravcích. 2018.
Kučerová P., Ševčík J., Součková J., Pluháček T., Tomková H., Opletal T., Švidrnoch M. Příprava analýzy rizik pro hodnocení prvkových nečistot v léčivých přípravcích. 2017.
Pluháček T., Pechancová R., Milde D., Součková J., Maier V., Papoušková B., Kučera L., Barták P. Vývoj a validace metod pro kontrolu kvality aktivních farmaceutických substancí. 2017.
Maier V., Papoušková B., Kučera L., Pauk V., Pluháček T., Kuba M., Součková J., Lemr K. Vývoj a validace metod analýzy vzorků léčivých přípravků – charakterizace léčivých přípravků a kontrola jejich kvality. 2016.
Pluháček T., Kuba M., Milde D., Maier V., Součková J., Lemr K. Vývoj a verifikace ICP-MS metody pro kontrolu kvality aktivních farmaceutických substancí. 2016.
Borovcová L., Papoušková B., Jarošová M., Švecová H., Pluháček T., Barták P., Součková J., Lemr K. Vývoj a optimalizace metod pro kontrolu kvality farmaceutických substancí, meziproduktů a výchozích látek. 2015.
Bartošová Z., Ginterová P., Baron D., Táborský J., Válková M., Pluháček T., Součková J., Lemr K. Vývoj a ověřování metod přípravy a analýzy vzorků léčivých přípravků – stanovení aktivních farmaceutických substancí, pomocných látek a nečistot. 2015.
Slováková K., Borovcová L., Nováková P., Táborský J., Kuba M., Pauk V., Pluháček T., Součková J., Lemr K. Vývoj a ověřování metod pro úpravu a analýzu vzorků aktivních farmaceutických substancí, jejich intermediátů a příbuzných látek. 2014.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Cvičení z analytické chemie ACH/ACC LS Cv 6
Cvičení z instrumentálních metod ACH/IMC LS Cv 11
Matematický seminář ACH/MS ZS Se 2
Organizace práce v analytické laboratoři ACH/OPAL ZS Cv 7
Správná výrobní praxe ACH/SVP ZS Se 1
Správná výrobní praxe ACH/SVP ZS 1
Základy chemie léčiv ACH/ZCHEL LS 4
Základy zpracování výsledků ACH/ZZV ZS Se 6

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)