RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

+420585634542

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt G1 (RCPTM)

3.27

odborný asistent

hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS), laserová ablace, hmotnostně spektrometrické zobrazování prvků a molekul, kapilární elektroforéza a kapalinová chromatografie ve spojení s ICP-MS, analýza biologických, klinických a farmaceutických vzorků

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Česká společnost chemická (člen, 2013–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Pluháček T., Švidrnoch M., Maier V., Havlíček V., Lemr K. Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry imaging: A personal identification based on a gunshot residue analysis on latent fingerprints. ANALYTICA CHIMICA ACTA. 2018. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Pechancová R., Gallo J., Milde D., Pluháček T. Ion-exchange HPLC-ICP-MS: A new window to chromium speciation in biological tissues. TALANTA. 2020.
Škríba A., Patil R., Hubáček P., Pluháček T., Havlíček V. Rhizoferrin Glycosylation in Rhizopus microsporus. Journal of Fungi. 2020.
Kuba M., Gallo J., Pluháček T., Hobza M., Milde D. Content of distinct metals in periprosthetic tissues and pseudosynovial joint fluid in patients with total joint arthroplasty. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS. 2019.
Petrák J., Havlenová T., Krijt M., Pluháček T. Myocardial iron homeostasis and hepcidin expression in a rat model of heart failure at different levels of dietary iron intake. BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS. 2019.
Pechancová R., Pluháček T., Milde D. Recent advances in chromium speciation in biological samples. SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY. 2019.
Skriba A., Pluháček T., Palyzová A., Nový Z., Lemr K., Hajdúch M., Petřík M., Havlíček V. Early and Non-invasive Diagnosis of Aspergillosis Revealed by Infection Kinetics Monitored in a Rat Model. Frontiers in Microbiology. 2018.
Luptáková D., Baciak L., Pluháček T., Skriba A., Šedivá B., Havlíček V., Juránek I. Membrane depolarization and aberrant lipid distributions in the neonatal rat brain following hypoxic-ischaemic insult. Scientific Reports. 2018.
Luptáková D., Pluháček T., Palyzová A., Přichystal J., Balog J., Lemr K., Juránek I., Havlíček V. Meet interesting abbreviations in clinical mass spectrometry: from compound classification by REIMS to multimodal and mass spectrometry imaging (MSI). Acta Virologica. 2017.
Melenovský V., Petrák J., Mráček T., Beneš J., Borlaug BA., Nusková H., Pluháček T., Špatenka J., Kovalčíková J., Drahota Z., Kautzener J., Pirk J., Houstek J. Myocardial iron content and mitochondrial function in human heart failure: a direct tissue analysis. European Journal of Heart Failure (print). 2017.
Luptáková D., Pluháček T., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Sokolová L., Škríba .., Šedivá B., Lemr K., Havlíček V. Non-invasive and invasive diagnoses of aspergillosis in a rat model by mass spectrometry. Scientific Reports. 2017.
Pluháček T., Petřík M., Luptáková D., Benada O., Palyzová A., Lemr K., Havlíček V. Aspergillus infection monitored by multimodal imaging in a rat model. Proteomics. 2016.
Pluháček T., Lemr K., Ghosh D., Milde D., Novák J., Havlíček V. Characterization of microbial siderophores by mass spectrometry. Mass Spectrometry Reviews. 2016.
ABSTRAKT
Havlíček V., Petřík M., Škríba A., Pluháček T., Luptáková D., Palyzová A., Benada O., Lemr K., Mitulovic G., Novák J. Imaging mass spectrometry and microbial metabolomics on track of infectious diseases. Medical Mycology. 2018.
Dobiáš R., Škríba A., Pluháček T., Petřík M., Luptáková D., Benada O., Havlíček V. Urinal siderophores as non-invasive and early biomarkers of infectious underlying diseases in critically ill patients. Abstract book: XIV. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days. 2018.
Luptáková D., Pluháček T., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Sokolová L., Škríba A., Lemr K., Havlíček V. CASI- and LC-FTMS on track of infectious diseases. Abstract book: 11th North American FT MS Conference. 2017.
Havlíček V., Pluháček T., Luptáková D., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Sokolová L., Škríba A., Lemr K. Molecular and elemental mass spectrometry imaging on track of infectious diseases. Sborník příspěvků z 6. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii. 2017.
Pluháček T., Petřík M., Luptáková D., Benada O., Palyzová A., Lemr K., Havlíček V. High resolution imaging of Aspergillus fumigatus infection. Book of Abstracts. 2016.
Pluháček T., Petřík M., Milde D., Havlíček V. Bioimaging of ferriforms of siderophores in lung tissues by LA-ICP-MS. 33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry. 2015.
Pluháček T., Luptáková D., Petřík M., Milde D., Havlíček V. Bioimaging of ferriforms of siderophores in lung tissues by LA-ICP-MS. Sborník abstraktů: Kurz ICP-MS/OES 2015. 2015.
Pluháček T., Luptáková D., Petřík M., Milde D., Havlíček V. Bioimaging of ferriforms of siderophores in lung tissues by LA-ICP-MS. Sborník abstraktů: 4. konference České společnosti hmotnostní spektrometrie. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Petřík M., Škríba A., Pluháček T., Luptáková D., Palyzová A., Benada O., Lemr K., Mitulovič G., Havlíček V. Siderophores As Specific and Sensitive Markers of Microbial Infections. 2018.
Havlíček V., Škríba A., Luptáková D., Pluháček T., Benada O., Sokolová L., Palyzová A., Novák J., Lemr K., Petřík M. Multi-modal imaging and non-invasive detection of Aspergillus infection in a rat model. 2017.
Havlíček V., Pluháček T., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Lemr K., Luptáková D. Bioimaging of ferriforms of Aspergillus siderophores in murine lung tissues. 2015.
ZPRÁVA
Ševčík J., Součková J., Tomková H., Opletal T., Švidrnoch M., Pluháček T. Příprava analýzy rizik pro hodnocení prvkových nečistot v léčivých přípravcích. 2018.
Kučerová P., Ševčík J., Součková J., Pluháček T., Tomková H., Opletal T., Švidrnoch M. Příprava analýzy rizik pro hodnocení prvkových nečistot v léčivých přípravcích. 2017.
Pluháček T., Pechancová R., Milde D., Součková J., Maier V., Papoušková B., Kučera L., Barták P. Vývoj a validace metod pro kontrolu kvality aktivních farmaceutických substancí. 2017.
Maier V., Papoušková B., Kučera L., Pauk V., Pluháček T., Kuba M., Součková J., Lemr K. Vývoj a validace metod analýzy vzorků léčivých přípravků – charakterizace léčivých přípravků a kontrola jejich kvality. 2016.
Pluháček T., Kuba M., Milde D., Maier V., Součková J., Lemr K. Vývoj a verifikace ICP-MS metody pro kontrolu kvality aktivních farmaceutických substancí. 2016.
Borovcová L., Papoušková B., Jarošová M., Švecová H., Pluháček T., Barták P., Součková J., Lemr K. Vývoj a optimalizace metod pro kontrolu kvality farmaceutických substancí, meziproduktů a výchozích látek. 2015.
Bartošová Z., Ginterová P., Baron D., Táborský J., Válková M., Pluháček T., Součková J., Lemr K. Vývoj a ověřování metod přípravy a analýzy vzorků léčivých přípravků – stanovení aktivních farmaceutických substancí, pomocných látek a nečistot. 2015.
Slováková K., Borovcová L., Nováková P., Táborský J., Kuba M., Pauk V., Pluháček T., Součková J., Lemr K. Vývoj a ověřování metod pro úpravu a analýzu vzorků aktivních farmaceutických substancí, jejich intermediátů a příbuzných látek. 2014.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Cvičení z analytické chemie ACH/ACC LS Cv 6
Chemická instrumentace ACH/CHI ZS Cv 6
Matematický seminář ACH/MS ZS Se 2
Základy chemie léčiv ACH/ZCHEL LS 2
Základy zpracování výsledků ACH/ZZV ZS Se 4