Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633422, 603792813

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.30

odborný asistent

Jitka Pavlišová studovala obor divadelní věda na Masarykově univerzitě v Brně (Mgr. titul 2006, diplomová práce Divadelní poetika Rudolfa Steinera; Ph.D. titul 2012, disertační práce Vývojové tendence současné rakouské dramatiky po roce 2000) a na Universität Wien. V letech 2010–2013 absolvovala vědeckovýzkumné pobyty pod záštitou OeAD: Ernst Mach- a Franz Werfel-Programm na Institutu germanistiky Vídeňské univerzity a Institutu kulturních věd a historie divadla Rakouské akademie věd. Od roku 2013 působí na Katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci, nejdříve v letech 2013–2015 jako vědeckovýzkumný pracovník v rámci postdoktorského projektu POST-UP (projekt Liechtensteinské zámecké divadlo ve Valticích 1790–1805), od roku 2015 jako odborná asistentka se zaměřením na německojazyčné divadlo, současný tanec a performance a interkulturální projevy v tanci. Dlouhodobě spolupracuje s Katedrou germanistiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a vídeňským centrem pro současný tanec a performance TanzQuartier a mezinárodními festivaly Divadelní Flora Olomouc a Tanz im August v Berlíně. Je členkou IFTR, Teatrologické společnosti a Franz Werfel Community ve Vídni. Zabývá se rovněž odbornými překlady a překlady divadelních textů z německojazyčné provenience.

ČLÁNEK
Bernátek M., Pavlišová J. Bodies in archival situations: editorial. Theatralia. 2022.
Pavlišová J., Chadima P. Hlášení z přední linie. Taneční zóna. 2016.
Pavlišová J. "Ende einer Ära. 1914 in den Literaturen der Donaumonarchie und ihrer Nachfolgestaaten". 22. Franz Werfel-StipendiatInnen-Tagung in Wien, 28. - 29. März 2014. In Babka A., Cornejo R. (Eds.) Aussiger Beiträge : Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. 2014.
Pavlišová J. A kortárs cseh dráma és hagyománya. Szépirodalmi Figyelö. 2013.
Pavlišová J. A kortárs osztrák dráma lehetséges irányovanalai. Szépirodalmi Figyelö. 2013.
Šťávová J. Teatrologický trojboj. Divadelní revue. 2008.
Šťávová J. Ztvárnění řeči a dramatické umění - divadelní poetika Rudolfa Steinera. Q10 - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pavlišová J. The Political Body in Dance Conceptualism. Performing Arts Between Politics and Policies: Implications and Challenges. 2021.
Pavlišová J. Kathrin Rögglas Theatertexte. Gelesen im Spiegel aktueller postdramatischer Analysetheorien. In Eickenrodt S. (Eds.) Erste germanistische Doktorandenkonferenz in der Slowakei. 2013.
Štefanides J. Královské městské divadlo v Olomouci: provinční divadlo a jeho region. In Pavlišová J. (Eds.) O divadle 2013. 2013.
Lazorčáková T. Pohyb divadelních koncepcí v prostoru Moravy a Slezska. In Pavlišová J. (Eds.) O divadle 2013. 2013.
Pavlišová J. Úvodem. In Pavlišová J., Hain M. (Eds.) O divadle 2013. 2013.
Pavlišová J. Výzkum zámeckých divadel. Zámecké divadlo v Lysicích. In Pavlišová J., Hain M. (Eds.) O divadle 2013. 2013.
KNIHA - CELEK
Pavlišová J., Liška B., Feofilaktova A., Richterová T. Aktuální tanečněvědný diskurz: Obraty v současném tanci. In Pavlišová J. (Eds.) 2021.
KAPITOLA V KNIZE
Pavlišová J. Prekérní těla aneb O nezbytnosti inkluze v tanci. Proměny těla v tanci / Transformations of the Dancing Body. 2022.
Pavlišová J. Revize. Rekonstrukce. Reenactmenty: Archivní obrat v současném tanci a performanci. Aktuální tanečněvědný diskurz: Obraty v současném tanci. 2021.
Pavlišová J. Úvod: Koncepty obratů v tanci. Aktuální tanečněvědný diskurz: Obraty v současném tanci. 2021.
Šťávová J. Zámecká divadla rodu Liechtensteinů na českém území. Současný stav výzkumu. In Štefanides J. (Eds.) O divadle 2008. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK
Pavlišová J. O divadle 2013. 2013.
RECENZE
Šťávová J. Forum Modernes Theater. Divadelní revue. 2008.
Šťávová J. První dáma rakouského dramatu přichází... Q10 - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)