Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637708
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a církev. práva
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
tř. 17. listopadu 6
Místnost:
3.20
Pracovní zařazení:
VYBRANÉ PUBLIKACE
Svoboda K., Šínová R., Hamuľáková K., Křiváčková J., Števček M., Kovářová Kochová I., Juráš M. Civilní proces Obecná část a sporné řízení. 2014. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Kovářová Kochová I. Žaloba na vypořádání společného bydlení manželů po rozvodu manželství. Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
Kovářová Kochová I. Některé aspekty řízení ve věcech náhrady škody na zdraví ve zdravotnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. 2011.
Kovářová Kochová I. Předpoklady odpovědnosti za škodu na zdraví ve zdravotnictví. Právo ekonomika management. 2011.
KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ I., FRÝDEK M. Soudní předvolání a jeho význam v historii soudního řízení. Právo ekonomika management. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kovářová Kochová I. Nájem bytu. In . (Eds.) DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013. Část. VI. Reforma soukromého práva. 2014.
Kovářová Kochová I. Právní úprava náhrady škody na zdraví v ABGB a její vliv na následující českou právní úpravu. In Frýdek M. (Eds.) Pocta Karlu Schellemu k 60.narozeninám. 2012.
KNIHA - CELEK
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Kovářová Kochová I., Šmíd O., Juráš M., Podrazil P., Talanda A., Talandová I., Stanislav A. Praktikum civilního procesu. 2. část. 2015.
Šínová R., Dostálová S., Fialová Ráčilová A., Hamuľáková K., Hrušáková M., Kovářová Kochová I., Šimečková E., Šmíd O., Westphalová L. Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy. 2010.
Šínová R., Bartoníčková K., Křiváčková J., Kovářová Kochová I. Doručování v civilním soudním řízení. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Kovářová Kochová I. Mediace a náhrada újmy na zdraví vzniklé ve zdravotnictví. Mediace a možnosti využití v praxi. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.