Mgr. František Chmelík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636117

Institut aktivního životního stylu

Fakulta tělesné kultury

FTK NB budova center - CKV

3.019A

věd. prac.(VV) ob. pedag. - proděkan

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
3.19a Po předchozí emailové domluvě
ČLÁNEK
Chmelík F., Frömel K., Groffik D., Mitáš J. Physical activity and life satisfaction among adolescents before and during the COVID-19 pandemic. ACTA PSYCHOLOGICA. 2023.
Vyhlídal T., Dygrýn J., Pelclová J., Chmelík F. Movement behaviours in paediatric cancer survivors during recovery and school weeks. Frontiers in Oncology. 2022.
Vernerová A., Márová I., Chmelík F. The role of volunteers in a swimming organization for persons with disabilities. Healthcare. 2022.
Chmelík F., Frömel K., Groffik D., Šafář M., Mitáš J. Does vigorous physical activity contribute to adolescent life satisfaction? International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Valach P., Vašíčková J., Frömel K., Jakubec L., Chmelík F., Svozil Z. Is academic achievement reflected in the level of physical activity among adolescents? Journal of Physical Education and Sport. 2020.
Jakubec L., Frömel K., Chmelík F., Groffik D. Physical activity in 15–17-year-old adolescents as compensation for sedentary behavior in school. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Frömel K., Jakubec L., Groffik D., Chmelík F., Svozil Z., Šafář M. Physical activity of secondary school adolescents at risk of depressive symptoms. JOURNAL OF SCHOOL HEALTH. 2020.
Pastucha D., Chmelík F., Canibal H., Dabrowska M., Struhalová A., Konečný P., Pařízková J. Pohybová aktivita v prevenci a terapii dětské obezity. Cesko-Slovenska Pediatrie. 2019.
Frömel K., Groffik D., Chmelík F., Cocca A., Skalik K. Physical activity of 15-17 years old adolescents in different educational settings: a Polish-Czech study. Central European Journal of Public Health. 2018.
Lehnert M., Svoboda Z., Chmelík F., Cuberek R., Zemková E., Machová I. Isokinetic Strength of Knee Extensors is Associated with Balance in Middle-aged Women. The Anthropologist. 2017.
Cocca A., Chmelík F., Cocca M., Francisco Daniel EV., Luis Tomás RC. Psychological, social and environmental predictors of physical activity in Mexican adolescents. Health Problems of Civilization. 2017.
Frömel K., Kudláček M., Groffik D., Chmelík F., Jakubec L. Differences in the intensity of physical activity during school days and weekends in Polish and Czech boys and girls. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2016.
Frömel K., Svozil Z., Chmelík F., Jakubec L., Groffik D. The Role of Physical Education Lessons and Recesses in School Lifestyle of Adolescents. Journal of School Health. 2016.
Šimůnek A., Dygrýn J., Gába A., Jakubec L., Stelzer J., Chmelík F. Validity of Garmin Vívofit and Polar Loop for measuring daily step counts in free-living conditions in adults. Acta Gymnica. 2016.
Svozil Z., Frömel K., Chmelík F., Jakubec L., Groffik D., Šafář M. Mental load and its compensation by physical activity in adolescents at secondary schools. Central European Journal of Public Health. 2015.
Lehnert M., Chmelík F., Cuberek R., Svobodová V. Strength asymmetry of the knee extensors and physical activity in middle-aged women. Acta Gymnica. 2014.
Gába A., Chmelík F., Jakubec L., Botek M. Analýza tělesného složení u adolescentních dívek s rozdílnou pohybovou aktivitou. Česká antropologie. 2013.
Vašíčková J., Frömel K., Groffik D., Chmelík F. Decrease in weekend number of steps in adolescents. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Vašíčková J., Groffik D., Frömel K., Chmelík F., Wasowicz W. Determining gender differences in adolescent physical activity levels using IPAQ long form and pedometers. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2013.
Kudláček M., Nováková Lokvencová P., Rubín L., Chmelík F., Frömel K. Objektivizace monitoringu transportu adolescentů v souvislosti se školou. Tělesná kultura. 2013.
Sigmundová D., Chmelík F., Sigmund E., Feltlová D., Frömel K. Physical activity in the lifestyle of Czech university students: Meeting health recommendations. European Journal of Sport Science. 2013.
Cuberek R., Chmelík F., Frömel K., Mitáš J., Vašíčková J., Svozil Z. The concept of the implementation of present evidence-based knowledge and technology into the preparation of sport professionals. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Jakubec L., Groffik D., Frömel K., Chmelík F. Vigorous physical activity in the daily physical activity of adolescents. Scientific Review of Physical Culture. 2013.
Groffik D., Sigmund E., Frömel K., Chmelík F., Nováková Lokvencová P. The contribution of school breaks to the all-day physical activity of 9- and 10-year-old overweight and non-overweight children. International Journal of Public Health. 2012.
Lehnert M., Chmelík F., Psotta R., Horák S. Tréninkový proces a jeho zabezpečení ve volejbalových sportovních střediscích mládeže v ČR. Tělesná kultura. 2012.
Vašíčková J., Valach P., Votík J., Chmelík F. Vliv dosaženého vzdělání a věku na množství a druh pohybové aktivity obyvatel Plzeňského kraje. Tělesná kultura. 2012.
Řepka E., Šebrle Z., Frömel K., Chmelík F., VAŠÍČKOVÁ Z. Plnění doporučení k týdenní pohybové aktivitě dospělou populací jihočeského regionu. Tělesná kultura. 2011.
Nováková Lokvencová P., Frömel K., Chmelík F., Groffik D., Bebčáková V. School and weekend physical activity of 15-16 year-old Czech, Slovak and Polish adolescents. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Sigmund E., Frömel K., Chmelík F., Lokvencová P., Groffik D. Oblíbený obsah vyučovacích jednotek tělesné výchovy - pozitivně hodnocený prostředek vyššího tělesného zatížení. Tělesná kultura. 2009.
Sigmundová D., Sigmund E., Chmelík F. Vztah mezi prostředím a počtem kroků obyvatel českých metropolí. Tělesná kultura. 2009.
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Stelzer J. Online monitoring pohybové aktivity vysokoškolských studentů: možnosti systému indares.com. Česká kinantropologie. 2008.
Vašíčková J., Pelclová J., Frömel K., Chmelík F., Pelcl M. Pilotní studie ročního režimu pohybové aktivity gymnaziálních studentek. Tělesná kultura. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Stelzer J., Engelová L., Kudláček M., Mitáš J. The verification of the usability of the online Indares.com system in collecting data on physical activity ? pilot study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Groffik D., Skalik K., Frömel K., Chmelík F., Wasowicz W., Pelclová J. Využití pedometrů v tělesné výchově na středních školách v katowickém regionu. Česká kinantropologie. 2008.
Frömel K., Chmelík F. Pohybová aktivita české mládeže: koreláty intenzivní pohybové aktivity. Česká kinantropologie. 2007.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z. Student teacher ability to apply progressive intervention in both their majors during teaching practice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z., Maleňáková Š. Vliv vyššího tělesného zatížení na vztah žáků k vyučovacím jednotkám tělesné výchovy. Česká kinantropologie. 2007.
Mitáš J., Sigmund E., Frömel K., Pelclová J., Chmelík F. Zpracování dat a zpětná vazba ze záznamu pohybové aktivity pomocí akcelerometru ActiGraph v programu ActiPa2006. Česká kinantropologie. 2007.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J., Chmelík F., Stelzer J., Ludva P., Fialová L. Transfer didaktických dovedností studentů tělesné výchovy na pedagogických praxích. Tělesná kultura. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Chmelík F. Inovace pedagogických praxí studentů učitelství tělesné výchovy. Inovace pedagogických praxí studentů učitelství tělesné výchovy. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vašíčková J., Chmelík F., Frömel K. Association between performed physical activity and knowledge of healthy lifestyle in 15-16-year old students. In Naja A., Antala B., Olosova G. (Eds.) Congress Proceedings. 2016.
Cocca A., Cocca M., Gurrola OC., Chmelík F., Frömel K. Social and environmental predictors of physical activity in Mexican adolescents. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) 8 th International Conference of Education, Research and Innovation 2015 - ICERI PROCEEDINGS. 2015.
Jakubec L., Neuls F., Frömel K., Chmelík F., Groffik D. Asociace mezi pohybovou aktivitou adolescentů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy a pohybovou aktivitou v období po škole. In Matošková P. (Eds.) Sborník abstraktů a textů ze semináře "Fórum pedagogické kinantropologie". 2013.
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Fical P. Indares.com: International database for research and educational support. In Uzunboylu H., Ozdamli F. (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Lehnert M., Chmelík F., Stierand J. Differences in sport training and coaching of Czech top level volleyball teams from the perspective of current knowledge and trends. In Jirásek I., Kosiewicz J., Roberson D. (Eds.) Sport and physical culture in the miror of the social sciences. 2012.
Vašíčková J., Svozil Z., Chmelík F. Effect of intervention programme with pedometers on physical activity of adolescents. In Sebastiani EM., Cabedo J. (Eds.) 7th FIEP European Congress: Together for Physical Education. 2012.
Neuls F., Svozil Z., Frömel K., Chmelík F. Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě. In Pokorná J., Peslová E. (Eds.) Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě. 2011.
Frömel K., Mitáš J., Chmelík F. Výzkumně technické a metodologické aspekty monitoringu pohybové aktivity. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 2009.
Sigmund E., Sigmundová D., Zacpal J., Mitáš J., Chmelík F., Frömel K. Koreláty pohybové aktivity randomizovaného souboru 15-65leté populace České republiky s využitím formální konceptuální analýzy [CD]. Pedagogická kinantropologie. 2008.
Frömel K., Chmelík F. Metodologické přístupy, trendy i provokace k výzkumu v pedagogické kinantropologii (Úvod do diskuze). In Mužík V., Dobrý L., Süss V. (Eds.) Seminář Svatoňova Stráž 2007. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Svozil Z., Chmelík F. Nové trendy na pedagogických praxích studentů učitelství tělesné výchovy FTK UP Olomouc a způsoby jejich hodnocení. Sborník příspěvků mezinárodních seminářů Pedagogické kinantropologie. 2007.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z. Comparative analysis of student teachers' first and second practice teaching experience: Habitual versus progressive approach to teaching. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Skalik K., Chmelík F., Frömel K. Hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy s hudebním doprovodem. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Chmelík F., Klobouk T., Křen F., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Nykodým J., Pelclová J., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behavioralních změn (výzkumný záměr - přínos z aspektu školní tělesné výchovy). Pedagogická kinantropologie. 2005.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z. Vzájemné vyučování žáků z aspektu profesní přípravy učitelů. Pedagogické kinantropologie. 2005.
Chmelík F. Kognitivní aspekty vyučovacích jednotek tělesné výchovy. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z., Bartoszewicz R. Komparace hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy na pedagogických praxích ve wroclawském a olomouckém regionu. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Chmelík F., Frömel K., Ludva P. Profesní příprava učitelů tělesné výchovy a mezipředmětová integrace. In Dobrý L., Süss v., Čechovská I. (Eds.) Sborník ze semináře Svatoňova Stráž. 2004.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J., Chmelík F. Progresivní vyučovací přístupy v profesní přípravě studentů učitelství tělesné výchovy v roce 2003. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
KNIHA - CELEK
Lehnert M., De Ste Croix M., Šťastný P., Maixnerová E., Zaatar A., Botek M., Vařeková R., Hůlka K., Petr M., Elfmark M., Lipinska P. The influence of fatigue on injury risk in male youth soccer. In Chmelík F., Psotta R., Zemková E. (Eds.) 2019.
Cuberek R., Gába A., Svoboda Z., Pelclová J., Chmelík F., Lehnert M., Šafář M., Frömel K. Chůze v životě žen se sedavým zaměstnáním. 2014.
Cuberek R., Gába A., Svoboda Z., Pelclová J., Chmelík F., Lehnert M., Šafář M., Frömel K. Walking in the lifestyle of elderly women with sedentary occupation. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Chmelík F., Frömel K., KŘEN F. Využití internetové systému indares pro výzkumné účely. Zdravotní benefity pohybových aktivit: monitorování, intervence, evaluace. 2011.
Svozil Z., Bartoszewicz R., Chmelík F., Frömel K. The practical preparation of students in Wroclaw and in Olomouc to realization the pedagogical problems in the physical education lessons. In Koszczyc T., Lewandowski M., Starościak W. (Eds.) Wychowanie i ksztaľcenie w reformowanej szkole. 2004.
ABSTRAKT
Rubín L., Dygrýn J., Vorlíček M., Chmelík F., Burian J., Mitáš J., Schipperijn J. INDARES mapping application: An effective and feasible online tool for identification of travel routes. Journal of Physical Activity & Health. 2018.
Lehnert M., Chmelík F., Stierand J. Differences in sport training and coaching of Czech top level volleyball teams from the perspective of current knowledge and trends. In Najmanová K., Jirásek I. (Eds.) The Third Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport „Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences“. 2011.
Chmelík F., Frömel K., Nováková Lokvencová P., Řepka E. Active transport to school in Czech high school students. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Nováková Lokvencová P., Frömel K., Chmelík F. Differences in PA during recesses at school in high school girls and boys. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Stelzer J., Engelová L., Kudláček M., Mitáš J. Can online self-graphing help to increase physical activity level? 1st annual conference of HEPA Europe: Programme & abstracts. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Mitáš J., Sigmund E., Pelclová J., Vašíčková J. Different correlates of walking in adult inhabitants of the Czech Republic on weekdays and at weekends. 1st annual conference of HEPA Europe: Programme & abstracts. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Sigmundová D. Physical activity in youth in the Czech Republic: Correlates of walking. 2nd ICPAPH - International congress on physical activity and public health. 2008.
Pelclová J., Frömel K., Sigmundová D., Chmelík F., Pelcl M. Variability of year-round physical activity in high school girls. 2nd ICPAPH international congress on physical activity and public health. 2008.
Mitáš J., Sigmund E., Frömel K., Pelclová J., Chmelík F. ActiPA2006: How to process physical activity data from ActiGraph? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Chmelík F., Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z., Vojtík J. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Chmelík F., Frömel K. The type of residence and its influence on physical activity of the Czech Republic population [Abstract]. International congress on physical activity and public health. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vernerová A., Ivana M., Ješina O., Chmelík F. A role of volunteers in an adaptive swimming organisation. 2022.
Chmelík F., Šafář M., Jakubec L., Svozil Z., Frömel K. Physical activity of adolescents at risk of depressive symptoms. 2019.
Rubín L., Dygrýn J., Vorlíček M., Chmelík F., Burian J., Mitáš J., Schipperijn J. INDARES mapping application: An effective and feasible online tool for identification of travel routes. 2018.
Vašíčková J., Svozil Z., Frömel K., Chmelík F. Trends in assessment of school physical education lessons by pupils: 2002-2016. 2017.
Jakubec L., Groffik D., Frömel K., Chmelík F. Vigorous physical activity in the daily physical activity of adolescents. 2013.
Chmelík F. Monitoring pohybové aktivity pomocí INDARES.COM: ukázka zpracování výsledků. Mezinárodní seminář pedagogické kinantropologie. 2008.
Chmelík F. Physical activity in youth in the Czech Republic: Correlates of walking. 2nd ICPAPH - International congress on physical activity and public health. 2008.
Chmelík F. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Chmelík F. Úspěšnost praktikantů na pedagogické praxi při aplikaci progresivního přístupu v obou aprobačních předmětech. In Marousek A. (Eds.) Mezinárodní studentská vědecká konference v oboru kinantropologie. 2007.
Chmelík F. Metodologická specifika volby jednotky statistické analýzy v pedagogickém výzkumu. Mezinárodní seminář Pedagogická kinantropologie. 2006.
Chmelík F. The type of residence and its influence on physical activity of the Czech Republic population. International Congress on Physical Activity and Public Health. 2006.
Chmelík F. Mezipředmětová integrace tělesné výchovy a cizích jazyků. Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie - Svatoňova Stráž 2005. 2005.
Chmelík F. Vzájemné vyučování žáků z aspektu profesní přípravy učitelů. Mezinárodní seminář Pedagogická kinantropologie. 2005.
Chmelík F. College students believes about PA. Georgia education research association conference. 2004.
Chmelík F. Hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy s hudebním doprovodem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2004.
Chmelík F. Student attitude changes with higher freedom in decision making. Georgia education research association conference. 2004.
Chmelík F. The curriculum differences between different countries. Round (the world) table conference. 2004.
Chmelík F. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a kouřením u mládeže. Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Svozil Z., Chmelík F. Educational trends involved in practice teaching of students of Physical Education Pedagogy at FTK UP Olomouc and the associated evaluation processes. In Pišot ., Kropej V. L., Zurc J., Volmut T., Obid A. (Eds.) Otrok v gibanju - A child in motion. 2006.
Chmelík F., Frömel K., Vašíčková Z. Mezipředmětová integrace tělesné výchovy a cizích jazyků. In Süss V., Mužík V., Marvanová Z. (Eds.) Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie - Svatoňova Stráž 2005. 2005.
SOFTWARE
Křen F., Fical P., Dygrýn J., Chmelík F., Nováková Lokvencová P. Pohybová aktivita a inaktivita při transportu pro Indares.com. 2012.
Chytil J., Frömel K., Nováková Lokvencová P., Chmelík F. IntPA2011 - analýza fyzického a psychického zatížení žáků. 2011.
Chytil J., Frömel K., Chmelík F., Lokvencová P. Program DiferencePAaSF2010. 2010.
Křen F., Chmelík F., Frömel K., Fical P., Vašíčková J., Groffik D., Durkáč P. Dotazník MPAM-R pro Indares.com. online aplikace. 2009.
Křen F., Chmelík F., Frömel K., Fical P., Kudláček M. Dotazníky PPA a IPAQ pro Indares.com. www.indares.com. 2008.
Křen F., Chmelík F., Frömel K., Fical P., Fical J., Kudláček M., Mitáš J. Indares.com - online systém. www.indares.com. 2007.
PROJEKT
Mitáš J., Frömel K., Dygrýn J., Chmelík F., Vašíčková J., Rubín L., Salonna F. IPEN Adolescent: International Study of Built Environments and Physical Activity. National Institutes of Health. 2012.
Frömel K., Mitáš J., Dygrýn J., Chmelík F., Kubíčková L. IPEN: International Study of Built Environment, Physical Activity and Obesity. IPEN: International Study of Built Environment, Physical Activity and Obesity. 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Informační technologie v kinantropologii IZS/ITKI ZS Se 2
Informační technologie v kinantropologii IZS/ITKI LS Se 2
Informační technologie v kinantropologii IZS/ITKM LS 1
Informační technologie v kinantropologii IZS/ITKM LS Se 1
Informační technologie v kinantropologii IZS/KITKI LS Se 3
Informační technologie v kinantropologii IZS/KITKI LS 3
Publikování v kinantropologii IZS/PUKI ZS 0
Publikování v kinantropologii IZS/PUKI ZS Se 0
Seminář k závěrečné práci KSK/SZP ZS Se 14

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
VYHLÍDAL FTK Kinantropologie 2024
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)