Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632814

Ústav ošetřovatelství

Fakulta zdravotnických věd

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

2.006

odborný asistent

ošetřovatelský proces, ošetřovatelská diagnostika, standardizovaná ošetřovatelská terminologie, hodnotící techniky v ošetřovatelství, praxe založená na důkazech v ošetřovatelství

VYBRANÉ PUBLIKACE
Mazalová L., Mikšová Z., Kameníčková J. Validizační studie ošetřovatelské diagnózy Strach u hospitalizovaných dětí. Kontakt. 2013. (ČLÁNEK)
Machálková L., Mikšová Z., Mazalová L., Šamaj M. Hodnocení pohybové aktivity pomocí krokoměru u všeobecných sester. Česká antropologie. 2012. (ČLÁNEK)
Machálková L., Mikšová Z., Mazalová L., Šamaj M. Hodnocení tělesných charakteristik a fyzické zátěže všeobecných sester. Česká antropologie. 2012. (ČLÁNEK)
MAZALOVÁ L., MAREČKOVÁ J., MIKŠOVÁ Z., KAMENÍČKOVÁ J. Ošetřovatelská diagnostika strachu u dětí. Pediatrie pro praxi. 2011. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. Zkušenosti všeobecných sester s posouzením projevů strachu u pacientů po cévní mozkové příhodě. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2018.
Machálková L., Mazalová L., Danosová M., Dobešová V., Pastucha D. Koncept bazální stimulace a jeho využití v ošetřovatelské péči u seniorů. Interní medicína pro praxi. 2017.
Filipčíková R., Hubáček P., Hubáčková M., Bezdičková M., Danosová M., Mazalová L., Machálková L., Oborná I. The new method of effective triage during mass disasters – preliminary study. 2017.
Danosová M., Machálková L., Mazalová L., Bubeníková Š., Pastucha D. Vnímaní zdraví u romského etnika. Medicína pro praxi. 2015.
Štrbová P., Mikšová Z., Mazalová L. Výuka farmakologie ve vysokoškolském kvalifikačním vzdělávání všeobecných sester v České republice. Klinická farmakologie a farmacie. 2014.
Marečková J., Bocková S., Stefanová P., Mazalová L., Matějková R., Zapletalová J. Model klinické rozvahy v ošetřovatelském procesu (předvýzkum). Kontakt. 2013.
Marečková J., Bocková S., Matějková R., Mazalová L., Stefanová P. Nástroje klinické rozvahy pro výuku ošetřovatelského procesu. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2013.
Marečková J., Bocková S., Stefanová P., Mazalová L., Matějková R., Zapletalová J. OPT model klinické rozvahy a erudice studentů ošetřovatelství při využívání pojmů Aliance 3N. Profese on-line. 2013.
Mazalová L., Marečková J. TYPY VALIDITY VE VÝZKUMU KOMPONENT NANDA INTERNATIONAL. Profese on-line. 2012.
Mazalová L., Marečková J. Metody ověření polohy výživové sondy u dětí- analýza EBP podkladů. Profese on-line. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Filipčíková R., Hubáček P. Dekontaminace zraněných osob v kontextu Současné doby. In Mazalová L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/2, Sborník e-posterů z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Filipčíková R., Hubáček P. Dekontaminace zraněných osob v kontextu Současné doby. In Mazalová L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/2, Sborník e-posterů z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Koutecký V., Mazalová L., Školoudík D., Zakopalová K. Únava po cévní mozkové příhodě – jazyková validizace hodnotícího nástroje. QUAERE: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 2018.
Danosová M., Machálková L., Mazalová L. Podpora zdraví jako ošetřovatelský diagnostický fenomén u romského etnika. In Sikorová L., Bužgová R. (Eds.) Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2013.
Mazalová L., Marečková J., Vránová V. INOVACE VÝUKY ODBORNÝCH PRAXÍ A KURZ PRO MENTORY S DŮRAZEM NA PŘESNOST OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOSTIKY. In POSPÍŠILOVÁ A., Juřeníková P. (Eds.) VI. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. 2011.
Mazalová L., Marečková J., Kameníčková J., Mikšová Z. KLINICKÁ VALIDIZACE OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY STRACH – 00148 V PEDIATRICKÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI. In Čáp J., Žiaková K. (Eds.) TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE. 2011.
MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., KAMENÍČKOVÁ J., BUBENÍKOVÁ Š., ZAPLETALOVÁ J. OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA NANDA-INTERNATIONAL REALIZOVANÁ STUDENTY A MENTORY FZV. In ČÁP J., ŽIAKOVÁ K. (Eds.) Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2011.
Mazalová L. Využití systému NANDA- International v profesní přípravě všeobecné sestry. In . (Eds.) Nové trendy v ošetřovatelské péči. Sborník k IV. mezinárodní konferenci ošetřovatelství. 2009.
KNIHA - CELEK
Jarošová D., Bocková S., Marečková J., Mazalová L., Sikorová L., Stefanová P., Zeleníková R., Žiaková K. Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Machálková L., Mazalová L. 14 NANDA, NOC A NIC V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI O PACIENTA- PO OPERACI ŠTÍTNÉ ŽLÁZY. Příklady využití terminologií NNN v ošetřovatelské péči. 2015.
Machálková L., Mazalová L. 15 NANDA, NOC A NIC V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI O PACIENTA- PO OPERACI PLIC. Příklady využití terminologií NNN v ošetřovatelské péči. 2015.
Mazalová L., Machálková L. 19 NANDA, NOC A NIC v ošetřovatelské péči - o dítě s Crohnovou chorobou. Příklady využití terminologií NNN v ošetřovatelské péči. 2015.
Machálková L., Mazalová L. 5 NANDA, NOC A NIC V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI O PACIENTKU- S HLUBOKOU ŽILNÍ TROMBÓZOU. Příklady využití terminologií NNN v ošetřovatelské péči. 2015.
Machálková L., Mazalová L. 7 NANDA, NOC A NIC V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI O PACIENTA- PO INFARKTU MYOKARDU. Příklady využití terminologií NNN v ošetřovatelské péči. 2015.
Machálková L., Mazalová L. 8 NANDA, NOC A NIC V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI O PACIENTKU- S INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST. Příklady využití terminologií NNN v ošetřovatelské péči. 2015.
Machálková L., Mazalová L. 9 NANDA, NOC A NIC V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI O PACIENTA- S ISCHEMICKOU CHOROBOU DOLNÍCH KONČETIN. Příklady využití terminologií NNN v ošetřovatelské péči. 2015.
MAREČKOVÁ J., STEFANOVÁ P., MAZALOVÁ L., BOCKOVÁ S. Přehled informací k mezinárodním terminologickým systémům v ošetřovatelství. Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči. 2012.
ABSTRAKT
Šáteková L., Mazalová L., Gurková E., Mikšová Z., Ševčíková B. Hodnotenie klinického vzdelávacieho prostredia u študentov ošetrovateľstva. In Boroňová J., Botíková A., Martinková J., Tkáčová Ľ., Zrubcová D. (Eds.) Nové trendy v ošetrovateľstve VI., zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2019.
Mazalová L., Pěrůžková R., Vančová M., Adamcová D. Management ošetřovatelské péče o cévní vstupy: faktory vzniku infekce. In Lepiešová M., Kalánková D., Miertová M., Šáteková L. (Eds.) Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie. 2019.
Šáteková L., Mazalová L., Gurková E., Mikšová Z., Ševčíková B. Validation the czech version of the clinical learning environment and supervision and nurse teacher scale. The 6th International ETNA Conference 2019. 2019.
Mazalová L., Šáteková L., Lindušková D., Stunová M. Vnímání stresu při odborné praxi u studentů ošetřovatelství. In Boroňová J., Botíková A., Martinková J., Tkáčová Ľ., Zrubcová D. (Eds.) Nové trendy v ošetrovateľstve VI., zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2019.
Šaňáková Š., Čáp J. Důstojnost v ošetřovatelské péči z perspektivy seniorů olomouckého regionu. In Machálková L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/1, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Reiterová E., Mikšová Z., Džurňáková A., Prušová E. Faktorová analýza jako součást validizace PIH škály. In Machálková L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/1, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Merz L. HELP HEALTHCARE ENGLISH LANGUAGE PROGRAMME PRO JAZYKOVÉ A INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍCH. In Machálková L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III. 2018.
Mazalová L., Mikšová Z., Šáteková L., Ševčíková B., Gurková E. Hodnocení klinického výukového prostředí v průběhu ošetřovatelských praxí. In Machálková L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/1, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Mazalová L., Mikšová Z., Šáteková L., Ševčíková B., Gurková E. Hodnocení klinického výukového prostředí v průběhu ošetřovatelských praxí. In Machálková L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/1, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Kovářová B., Machálková L., Reiterová E. Lokalizace potíží u všeobecných sester v souvislosti s jejich pracovní zátěží. In Mazalová L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/2, Sborník e-posterů z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Kovářová B., Machálková L., Reiterová E. Lokalizace potíží u všeobecných sester v souvislosti s jejich pracovní zátěží. In Mazalová L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/2, Sborník e-posterů z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Vančová M., Adamcová D., Pěrůžková R., Mazalová L. Ošetřovatelská péče o intravenózní vstupy – pilotní studie. In Machálková L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/1, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Vančová M., Adamcová D., Pěrůžková R., Mazalová L. Ošetřovatelská péče o intravenózní vstupy – pilotní studie. In Machálková L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/1, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Janštová Z., Machálková L., Reiterová E., Kubišová V. Podpora vhodných stravovacích návyků u pacientů s arteriální hypertenzí: design výzkumu. In Mazalová L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/2, Sborník e-posterů z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Janštová Z., Machálková L., Reiterová E., Kubišová V. Podpora vhodných stravovacích návyků u pacientů s arteriální hypertenzí: design výzkumu. In Mazalová L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/2, Sborník e-posterů z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Ševčíková B., Matějovská Kubešová H. Prediktivní hodnota faktorů způsobujících delirium – přehled. In Machálková L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/1, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Džurňáková A., Reiterová E., Mikšová Z., Prušová E. Psychometrická validizace PIH škály u pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním. In Mazalová L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/2, Sborník e-posterů z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Džurňáková A., Reiterová E., Mikšová Z., Prušová E. Psychometrická validizace PIH škály u pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním. In Mazalová L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/2, Sborník e-posterů z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Machálková L., Reiterová E., Janštová Z., Kubišová V., Stonawská A. Rizikové oblasti ve stravování u osob s arteriální hypertenzí a bez arteriální hypertenze: komparativní studie. In Machálková L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/1, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Prušová E., Reiterová E., Mikšová Z., Džurňáková A. Self-management u pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním. In Mazalová L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/2, Sborník e-posterů z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Prušová E., Reiterová E., Mikšová Z., Džurňáková A. Self-management u pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním. In Mazalová L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/2, Sborník e-posterů z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Šáteková L., Šaňáková Š. Skúsenosti rodinných opatrovateľov so starostlivosťou o umierajúceho v domácom prostredí – prehľad. In Machálková L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/1, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Tomanová J. TRANSFORMACE ANGLICKÉ VERZE SCREENINGOVÉHO NÁSTROJE STRONG KIDS DO ČESKÉHO JAZYKA. In Machálková L., Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/1, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. 2018.
Mazalová L. Mentor a jeho funkce při realizaci ošetřovatelské praxe. Sborník abstraktů z I. ročníku konference SVVS Sestra v proměnách času. Profese sestry v širších souvislostech aneb nejen o vzdělávání... 2017.
Mazalová L. Role mentora při realizaci ošetřovatelských praxí. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2017.
Mazalová L., Marešová A. Kouření v perioperačním období - praxe založená na důkazech. Nové trendy v ošetrovateľstve III. 2016.
Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. Posouzení prožívání u pacientů po CMP. Kontakt. 2016.
Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. Posouzení strachu u pacientů po cévní mozkové příhodě. Zdravotnické listy. 2016.
Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. Strach po CMP z pohledu pacientů a všeobecných sester. Konference CEREBROCON 2016. 2016.
Mikšová Z., Školoudík D., Jalůvková K., Mazalová L., Konečná J. ADAPTAČNÍ PROCES VŠEOBECNÝCH SESTER V ČR. Nové trendy v ošetrovateľstve II, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 2015.
Danosová M., Mazalová L., Machálková L., Opavská I. Možnosti posouzení strachu u pacientů po CMP. Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
Mazalová L. Obsahová validizace výsledku ošetřovatelské péče v pediatrické péči. In Mikšová Z. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
Mikšová Z., Mazalová L., Jalůvková K., Baťková A., Řeháková P. OŠETŘOVATELSKÝ TÝM – VZDĚLÁVÁNÍ A KOMPETENCE. Nelékařské zdravotnické obory v proměnách času. 2015.
Mazalová L. Standardizovaná terminologie ve výuce všeobecných sester. In Zaoralová R. (Eds.) Nelékařské zdravotnické obory v proměnách času. 2015.
Machálková L., Mazalová L., Danosová M., Dobešová V. Využití masáže stimulující dýchání v ošetřovatelské péči u seniorů v sociální instituci. Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
Mazalová L. Content validation nursing diagnosis Fear in pediatric care. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2014.
Mazalová L. Obsahová validizace ošetřovatelských intervencí v pediatrické péči. Sborník vědeckých abstrakt Mezinárodní symposium Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014.
Machálková L., Mazalová L., Danosová M., Dobešová V. Využití masáže stimulující dýchání v ošetřovatelské péči. In Bóriková I., Farský I., Žiaková K. (Eds.) Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovatelstve, zborník abstraktov. 2014.
Štrbová P., Mazalová L., Urbánek K. Adverse drug reactions: A nursing perspective. Praha. 2013.
Štrbová P., Mikšová Z., Mazalová L., Urbánek K. Teaching clinical pharmacology in baccalaureate nursing programs in the Czech Republic. Biomedical Papers-Olomouc. 2013.
Marečková J., Stefanová P., Bocková S., Mazalová L., Matějková R. PŘÍPRAVA ZKOUMÁNÍ VLIVU OPT MODELU NA OŠETŘOVATELSKOUKLINICKOU ROZVAHU. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
Morávek M., Mazalová L. Standardní terminologie ošetřovatelské diagnostiky a její validizace v pediatrické péči. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
Machálková L., Mazalová L., Mikšová Z., Šamaj M. Variabilita pohybové aktivity v profesní skupině všeobecná sestra. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
Stefanová P., Marečková J., Mazalová L. ZKOUMÁNÍ VLIVU OPT MODELU NA OŠETŘOVATELSKOUKLINICKOU ROZVAHU. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
Mazalová L., Marečková J. Metody ověření polohy výživové sondy u dětí- analýza EBP podkladů. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Šáteková L., Mazalová L., Gurková E., Mikšová Z., Ševčíková B. Hodnotenie klinického vzdelávacieho prostredia u študentov ošetrovateľstva. Nové trendy v ošetrovateľstve VI., zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2019.
Mazalová L., Pěrůžková R., Vančová M., Adamcová D. Management ošetřovatelské péče o cévní vstupy: faktory vzniku infekce. 2019.
Mazalová L., Šáteková L., Mikšová Z., Gurková E., Ševčíková B. The relationship between educational stress, stress coping and the clinical learning experience of nursing students. 2019.
Šáteková L., Mazalová L., Gurková E., Mikšová Z., Ševčíková B. Validation the czech version of the clinical learning environment and supervision and nurse teacher scale. 2019.
Mazalová L., Šáteková L., Lindušková D., Stunová M. Vnímání stresu při odborné praxi u studentů ošetřovatelství. Nové trendy v ošetrovateľstve VI., zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2019.
Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. Assessement of fear in patient after stroke. 2018.
Mazalová L., Mikšová Z., Šáteková L., Ševčíková B., Gurková E. Hodnocení klinického výukového prostředí v průběhu ošetřovatelských praxí. 2018.
Vančová M., Adamcová D., Pěrůžková R., Mazalová L. Ošetřovatelská péče o intravenózní vstupy – pilotní studie. 2018.
Mikšová Z., Reiterová E., Mazalová L., Šaňáková Š. Klinická výuka studentů s využitím konceptu student – mentor – tutor – supervizor. 2017.
Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. Posouzení prožívání u pacientů po CMP. 2016.
Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. Posouzení strachu u pacientů po cévní mozkové příhodě. 2016.
Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. Posouzení strachu u pacientů po CMP. 2016.
Mikšová Z., Školoudík D., Jalůvková K., Mazalová L., Konečná J. ADAPTAČNÍ PROCES VŠEOBECNÝCH SESTER. 2015.
Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. ASSESSEMENT OF FEAR IN PATIENT AFTER STROKE. 2015.
Mikšová Z., Bouzek P., Růžková D., Mazalová L., Reiterová E. NIEMEDYCZNE PRACOWNIK SOCJALNY W ODDZIALE DLA OSÓB STARSZYCH W CZECHY. 2015.
Mikšová Z., Mazalová L., Jalůvková K., Baťková A., Řeháková P. OŠETŘOVATELSKÝ TÝM – VZDĚLÁVÁNÍ A KOMPETENCE. 2015.
Machálková L., Mazalová L., Danosová M., Dobešová V. Využití masáže stimulující dýchání v ošetřovatelské péči. 2014.
MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., KAMENÍČKOVÁ J., ZAPLETALOVÁ J., MIKŠOVÁ Z. Clinical validation of the nursing diagnosis Fear – 00148 in pediatric nursing care. 2012.
MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., KAMENÍČKOVÁ J., BUBENÍKOVÁ Š., ZAPLETALOVÁ J. NANDA-I in clinical decision-making of students of the Faculty of Health Sciences, Palacký University Olomouc. 2012.
MAREČKOVÁ J., STEFANOVÁ P., BOCKOVÁ S., MAZALOVÁ L., Matějková R. PŘÍPRAVA ZKOUMÁNÍ VLIVU OPT MODELU NA OŠETŘOVATELSKOU KLINICKOU ROZVAHU. 2012.
Machálková L., MAZALOVÁ L., MIKŠOVÁ Z., ŠAMAJ M. VARIABILITA POHYBOVÉ AKTIVITY V PROFESNÍ SKUPINĚ VŠEOBECNÁ SESTRA. 2012.
STEFANOVÁ P., MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., BOCKOVÁ S., MATĚJKOVÁ R. Zkoumání vlivu OPT modelu na ošetřovatelskou klinickou rozvahu. 2012.
MAZALOVÁ L. Diagnostic process. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Filipčíková R., Danosová M., Mazalová L., Bortl T. EMERGENCY AND DISASTER. 2018.
Machálková L., Mikšová Z., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J., Ševčíková B., Pěrůžková R., Svobodová P., Filipčíková R., Pistulková J. Profesionalita v ošetřovatelství III, konference s mezinárodní účastí v rámci 10. výročí založení FZV. 2018.
Váverková R., Mikšová Z., Kisvetrová H., Mazalová L. GUIDELINES in nursing research and palliative care. 2015.
Mikšová Z., Školoudík D., Mazalová L., Machálková L., Kisvetrová H., Váverková R., Růžková D., Danosová M., Vašková M., Konečná J., Galuszka J. PROFESIONALITA V OŠETŘOVATELSTVÍ II. 2015.
RECENZE
Machálková L., Mazalová L., Šáteková L., Tomanová J. Profesionalita v ošetřovatelství III/1. In Tomanová J. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství III/1. 2018.
PROJEKT
Gurková E., Šaňák D., Mazalová L., Šaňáková Š., Šáteková L., Ševčíková B., Pěrůžková R., Divišová P., Polidar P. Faktory ovlivňující kvalitu života u mladých dospělých po ischemické cévní mozkové příhodě: prospektivní studie u mladých pacientů do 50 let v České republice. Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky. 2020.
Mazalová L., Šáteková L., Stunová M., Lindušková D. Hodnocení klinického výukového prostředí u studentů ošetřovatelství v průběhu ošetřovatelských praxí. Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
Pěrůžková R., Mazalová L., Vančová M., Adamcová D. Vzdělávání sester v oblasti péče o intravenózní vstupy. FZV UP. 2018.
Pěrůžková R., Mazalová L., Vančová M., Adamcová D. Vzdělávání sester v oblasti péče o intravenózní vstupy. FZV UP. 2018.
Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská H. Posouzení strachu u hospitalizovaných pacientů po CMP. Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Machálková L., Mazalová L., Mikšová Z., Reiterová E., Šamaj M. Inovace předmětů vědy a výzkumu, odborných ošetřovatelských předmětů a předmětů organizace a řízení ve studijním oboru ošetřovatelská péče v interních oborech, včetně přípravy výukových materiálů. FRUP – Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci. 2015.
Mikšová Z., Mazalová L., Kisvetrová H., Machálková L., Konečná J., Danosová M., Merz L., Vašková M. INTERNACIONALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V PODPOŘE ROZVOJE TVŮRČÍ, VĚDECKÉ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚSTAVU OŠETŘOVATELSTVÍ FZV UP. UP v Olomouci. 2015.
Mazalová L. Posouzení strachu u pacientů po CMP: vytvoření hodnotícího nástroje. Posouzení strachu u pacientů po CMP: vytvoření hodnotícího nástroje. 2014.
Machálková L., Mazalová L., Danosová M., Dobešová V. Využití masáže stimulující dýchání v ošetřovatelské péči u seniorů v sociálních institucích. FZV UP v Olomouci. 2014.
Danosová M., Machálková L., Mazalová L., Bubeníková Š. Podpora zdraví jako ošetřovatelský diagnostický fenomén u romského etnika. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., STEFANOVÁ P., BOCKOVÁ S., Matějková R. Vliv modifikovaného OPT modelu s terminologií Aliance 3N na klinickou rozvahu. IGA UP. 2012.
MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., STEFANOVÁ P., BOCKOVÁ S. Příprava výzkumu vlivu OPT modelu s 3N terminologií na klinickou rozvahu. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2011.
MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., STEFANOVÁ P., BOCKOVÁ S., MATĚJKOVÁ R. Vliv modifikovaného OPT modelu s terminologií Aliance 3N na klinickou rozvahu. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
Veselá N. Kouření u dětí a dětské protikuřácké preventivní programy v České republice. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2020.
Balcárková P. Ošetřovatelská péče o pacienty s antikoagulační a antiagregační léčbou. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2020.
Smilek D. Praxe založená na důkazech - faktory ovlivňující hodnocení klinického výukového prostředí. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2020.
Stunová M. Prožívání stresu studentů v klinickém výukovém prostředí. In Mazalová L. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2020.
Hájková A. Prožívání zátěže u studentů ošetřovatelství během klinické praxe. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2020.
Moničová M. Stres v profesi zdravotnického záchranáře - praxe založená na důkazech. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2020.
Hejkerlíková L. Validita a spolehlivost škály Braden v praxi. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2020.
Durďáková M. Bariéry v ošetřovatelství založeném na důkazech. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2019.
Kalábová L. Hodnocení duševního zdraví u žen s rakovinou prsu. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2019.
Opatřil R. Hodnocení rizika pádu ve zdravotnických zařízeních. In Mazalová L. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2019.
Čierna V. Hodnocení strachu u pacientů s implantabilním kardioverter-defibrilátorem. In Mazalová L. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2019.
Mrázková Z. Chyby v ošetřovatelské péči způsobené identifikací pacientů. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2019.
Teplíčková L. Připravenost všeobecných sester na implementaci vědecky doložených poznatků do ošetřovatelské praxe. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2019.
Chalánková T. Využití standardizované terminologie v ošetřovatelství. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2019.
Vajdová V. Hodnocení kvality života u pacientů s celiakií. In Mazalová L. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2018.
Chrudinová D. Hodnocení ošetřovatelské péče u onkologických pacientů. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2018.
Smažáková V. Hodnocení prožívání strachu u pacientů s akutním infarktem myokardu. In Mazalová L. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2018.
Štefanová V. Hodnocení rizika pádu v ošetřovatelské péči u hospitalizovaných pacientů. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2018.
Šlajchrtová M. Holismus a soucitná péče v interních oborech. In Mazalová L. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2018.
Volná L. Vliv prostředí na hodnoty krevního tlaku - praxe založená na důkazech. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2018.
Polášková V. Výživa a dekubity. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2018.
Zvončáková M. Hodnocení mobility a sebepéče v ošetřovatelské péči u pacientů po CMP. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Hlisnikovská A. Hodnocení orální mukozitidy u pacientů po radioterapii a chemoterapii nádoru hlavy a krku. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Brančíková A. Hodnocení rizika pádů ve zdravotnických zařízeních. In Mazalová L. (Eds.) Diplomová práce. 2017.
Smýkalová I. Pohled všeobecných sester na EBP. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Sztefková K. Prožívání strachu u hospitalizovaných dětí. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Hudosová T. Prožívání strachu z invazivních postupů u pacientů. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Remešová O. Vliv žvýkání žvýkaček v brzkém pooperačním období po kolorektální operaci. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Wiedermannová I. Hodnocení rizika vzniku dekubitu pomocí hodnotících škál. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Opavská I. Hodnocení strachu u nemocných po cévní mozkové příhodě v ošetřovatelské péči. In Mazalová L. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2016.
Sedlářová V. Hodnotící škály bolesti v ošetřovatelské péči u pacientů s demencí. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Petrová V. Hygiena zevního zvukovodu. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Jarošová J. Nefarmakologické tišení bolesti u dětí- praxe založená na důkazech. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Kutálková A. Ošetřovatelská péče o cévní přístupu u hemodialyzovaných pacientů. In Mazalová L. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2016.
Vančová M. Prevence aspirace při výživě nasogastrickou sondou. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Marešová A. Vliv kouření cigaret na předoperační, peroperační a pooperační období. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Soudková V. Vliv muzikoterapie na úzkost a depresi u pacientů s demencí. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Kovaříková B. Hodnotící techniky v ošetřovatelské péči. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2014.
Szotkowská D. Prevence komplikací u dospělého pacienta s CŽK – praxe založená na důkazech. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2013.
Kuchařová Z. Vliv pohybové aktivity na děti s obezitou-praxe založená na důkazech. In Mazalová L. (Eds.) Bakalářská práce. 2013.
Zmrzlá A. Možnosti sester pečovat o chronickou ránu. In MAZALOVÁ L. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Oháňková P. Ošetřovatelská diagnóza deficit sebepéče v terminologickém systému NANDA- International. In MAZALOVÁ L. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Petruželová T. Role zdravotnického asistenta v ošetřovatelském procesu. In MAZALOVÁ L. (Eds.) Diplomová práce. 2012.
Maloušková L. Využití standardizované ošetřovatelské terminologie při popisu akutní bolesti. In MAZALOVÁ L. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Laníková B. Diagnostický proces v ošetřovatelské péči. In MAZALOVÁ L. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Poštulková L. Edukace klienta v anesteziologické péči. In MAZALOVÁ L. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Bialończyková B. Kompetence členů ošetřovatelského týmu při zajištění zdravotní péče. In MAZALOVÁ L. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Ochmannová L. Kompetence sester pracujících na novorozenecké JIRP dle zákonných norem. In MAZALOVÁ L. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Obšilová I. Odpovědnost všeobecné sestry při očkování dospělých v ordinaci praktického lékaře. In MAZALOVÁ L. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Henzlová A. Ošetřovatelská péče u děti s athma bronchiale v domácím prostředí. In MAZALOVÁ L. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Horáková A. Ošetřovatelská péče u pacientů s tracheostomií. In MAZALOVÁ L. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Tančiboková D. Praxe založená na důkazech v intenzivní ošetřovatelské péči. In MAZALOVÁ L. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Bařinová D. Úrazy dětí a jejich prevence dříve a nyní. In MAZALOVÁ L. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Štecová A. Využití holistického přístupu v ošetřovatelské profesi. In MAZALOVÁ L. (Eds.) Diplomová práce. 2011.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.