RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634450

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.050

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii (člen, 2018–2109)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Kurka O., Kučera L., Pelantová H., Kuzma M., Havlíček V., Bednář P. Semisynthesis and spectral characterization of 5-methylpyranopelargonidin and 4-methylfuropelargonidin and their separation and detection in strawberry fruit wine. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2017. (ČLÁNEK)
Kučera L., Papoušek R., Kurka O., Barták P., Bednář P. Study of composition of espresso coffee prepared from various roast degrees of Coffea arabica L. coffee beans. Food Chemistry. 2016. (ČLÁNEK)
Kurka O., Roithová J., Bednář P. Examination of small molecule losses in 5-methylpyranopelargonidin MS/MS CID spectra by DFT calculations. Journal of Mass Spectrometry. 2014. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Táborský J., Švidrnoch M., Kurka O., Borovcová L., Bednář P., Barták P., Skopalová J. Electrochemical oxidation of zopiclone. Monatshefte für Chemie. 2016.
Škríba A., Staňková Š., Váňa J., Barták P., Bednář P., Fryčák P., Kučera L., Kurka O., Lemr K., Macíková P., Marková E., Nováková P., Papoušková B., Skopalová J., Švecová H., Roithová J. Protonation sites and fragmentations of para-aminophenol. International Journal of Mass Spectrometry. 2013.
ABSTRAKT
Bednář P., Kučera L., Cechová M., Opletal T., Kurka O., Lemr K., Sokolovská D., Jagošová K., Barták P. Advanced chemical analysis in archaeological and cultural heritage research – selected aspects and perspectives. Euroanalysis 2019 - Abstracts & Proceedings. 2019.
Bednář P., Kučera L., Cechová M., Kurka O., Barták P., Peška J., Lemr K. Atmospheric solids analysis probe and laser desorption/ionization mass spectrometry in archaeology. 37th Informal Meeting on Mass Spectrometry. 2019.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Analytické aplikace ve forenzních vědách ACH/APFOR ZS Se 1
Analytické aplikace ve forenzních vědách ACH/APFOR ZS 3
Matematický seminář ACH/MS ZS Se 2
Programování jako nástroj v anal. chemii ACH/PNAC LS Se 2