Mgr. Milan Hain, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

607882245

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

2.31

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (11. 10. 2017 – )

Vědecká společnost

  • Society for Cinema and Media Studies (člen, 2012–)
  • The International Association of Media and History (člen, 2019–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Hain M., Cyroň M., Jedličková J., Sabol O., Schnapková A., Bébarová J., Uher T., Jendřejek J. Osudová osamělost: Obrysy filmové a literární tvorby Václava Kršky. 2016. (KNIHA - CELEK)
Hain M. Hugo Haas a jeho (americké) filmy. 2015. (KNIHA - CELEK)
Hain M., Cyroň M., Jedličková J., Chlumská E., Suchánek V. V mezích přípustnosti. Cenzura ve filmu a televizi. 2014. (KNIHA - CELEK)
Křipač J., Hain M. Hugo Haas mezi středoevropskou a americkou kulturou. 2012. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Hain M. Hitchcock à la De Palma. Film a doba. 2016.
Hain M. The Birth of the Tramp: A 100th Anniversary Celebration. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2015.
Hain M. Hugo Haas: Hollywood's Independent Pioneer. Humanities and Social Sciences Review. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pavlišová J. Úvodem. In Pavlišová J., Hain M. (Eds.) O divadle 2013. 2013.
Pavlišová J. Výzkum zámeckých divadel. Zámecké divadlo v Lysicích. In Pavlišová J., Hain M. (Eds.) O divadle 2013. 2013.
Hain M. Exulantství v amerických filmech Huga Haase. In Zemanová Z., Pořízková L. (Eds.) Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Hain M. Dark Horizons West: Vliv klasického filmu noir na westernový žánr. Proměny westernu - pluralita žánrových, estetických a ideologických konceptů. 2013.
Hain M. Hugo Haas. Forgotten Émigré. Noir City Annual 5 (ed. by Donald Malcolm). 2013.
VÝSTAVA
RECENZE
Hain M. Nobody’s Girl Friday (book review). Czech and Slovak Journal of Humanities. 2019.
Hain M. The Essential Films of Ingrid Bergman (book review). Czech and Slovak Journal of Humanities. 2019.
Hain M. Film and History. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2015.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Exkurze KDU/E ZS Cv 0
Diplomový seminář 1 KDU/DIS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DIS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DIS3 ZS Se 0
Základy analýzy filmu KDU/ZAF LS Cv 4
Základy analýzy filmu KDU/ZAF LS 1
Zahraniční host/přednáška KDU/ZHP ZS 0
Základy analýzy filmu KDU/ZAFI LS 1
Základy analýzy filmu KDU/ZAFI LS Se 4
Seminář analýzy filmu C KDU/SAFCK LS Se 0
Seminář českého divadla C KDU/SČDC ZS Se 4
Seminář k diplomové práci 1 KDU/SDU1 LS Se 0
Seminář k diplomové práci 2 KDU/SDU2 LS Se 0
Filmová studia - bakalářská KDU/FSB ZS 0
Filmová studia - bakalářská KDU/FSB LS 0
Filmová studia - magisterská KDU/FSM ZS 0
Filmová věda KDU/FV ZS Cv 0
Světový film A KDU/SFA ZS 2
Světový film A KDU/SFA LS 2
Světový film E KDU/SFE LS 2
Světový film F KDU/SFF LS 2
Světový film G KDU/SFG LS 5
Světová literatura B KDU/SVLB LS 2
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 ZS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 LS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1K ZS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2 LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2K ZS Se 0
Television studies a nová média A KDU/TVMNA ZS 2
Television studies a nová média A KDU/TVMNA LS 2
Současný film 2 (USA) KDU/SF2 LS Se 5
Současný film 2 (USA) KDU/SF2 LS 5
Světový film E KDU/SFIE LS 2
Diplomový seminář 1 KDU/DPS1 LS Se 0
Psaní odborného textu KDU/POT ZS 2
Psaní odborného textu KDU/POT ZS Se 2
Světový film A KDU/SVFA ZS 2
Světový film A KDU/SVFA LS 2
Světový film F KDU/SFIF LS 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.