Mgr. Milan Hain, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633435,607882245

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

2.31

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 15:00–16:00 online vždy online přes link https://cesnet.zoom.us/j/94085331793, prosím o nahlášení alespoň den dopředu
čtvrtek 15:00–16:00 online vždy online přes link https://cesnet.zoom.us/j/94085331793, prosím o nahlášení alespoň den dopředu

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (11. 10. 2017 – 15. 3. 2020)

Vědecká společnost

  • Society for Cinema and Media Studies (člen, 2012–)
  • The International Association of Media and History (člen, 2019–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Hain M., Cyroň M., Jedličková J., Sabol O., Schnapková A., Bébarová J., Uher T., Jendřejek J. Osudová osamělost: Obrysy filmové a literární tvorby Václava Kršky. 2016. (KNIHA - CELEK)
Hain M. Hugo Haas a jeho (americké) filmy. 2015. (KNIHA - CELEK)
Hain M., Cyroň M., Jedličková J., Chlumská E., Suchánek V. V mezích přípustnosti. Cenzura ve filmu a televizi. 2014. (KNIHA - CELEK)
Křipač J., Hain M. Hugo Haas mezi středoevropskou a americkou kulturou. 2012. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Hain M. Hollywood Film as Therapy: Hugo Haas, Trauma, and Survivor Guilt. Jewish Film & New Media-An International Journal. 2019.
Bojda T. Viktor Preiss on the Radio - A Portrait of a Career. In Hain M., Livingstone D. (Eds.) Czech and Slovak Journal of Humanities. 2019.
Hain M. Hitchcock à la De Palma. Film a doba. 2016.
Hain M. The Birth of the Tramp: A 100th Anniversary Celebration. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2015.
Hain M. Hugo Haas: Hollywood's Independent Pioneer. Humanities and Social Sciences Review. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pavlišová J. Úvodem. In Pavlišová J., Hain M. (Eds.) O divadle 2013. 2013.
Pavlišová J. Výzkum zámeckých divadel. Zámecké divadlo v Lysicích. In Pavlišová J., Hain M. (Eds.) O divadle 2013. 2013.
Hain M. Exulantství v amerických filmech Huga Haase. In Zemanová Z., Pořízková L. (Eds.) Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Hain M. Dark Horizons West: Vliv klasického filmu noir na westernový žánr. Proměny westernu - pluralita žánrových, estetických a ideologických konceptů. 2013.
Hain M. Hugo Haas. Forgotten Émigré. Noir City Annual 5 (ed. by Donald Malcolm). 2013.
VÝSTAVA
RECENZE
Hain M. Nobody’s Girl Friday (book review). Czech and Slovak Journal of Humanities. 2019.
Hain M. The Essential Films of Ingrid Bergman (book review). Czech and Slovak Journal of Humanities. 2019.
Hain M. Film and History. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2015.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Seminář analýzy filmu H KDU/SAFH LS Se 2
Základy analýzy filmu KDU/ZAFI LS Se 3
Základy analýzy filmu KDU/ZAFI LS 1
Seminář k diplomové práci 1 KDU/SDU1 LS Se 0
Seminář k diplomové práci 2 KDU/SDU2 LS Se 0
Světový film C KDU/SFC ZS 2
Světový film D KDU/SFD LS 2
Světový film F KDU/SFIF ZS 2
Současný film 2 (USA) KDU/SF2 LS 2
Současný film 2 (USA) KDU/SF2 LS Se 2
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 ZS Se 4
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 LS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1K ZS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1K LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2 ZS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2 LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2K ZS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2K LS Se 0
Metodologie odborné práce 1 - film KDU/MPF1K LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 - film KDU/MPF2K LS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MTOP1 LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MTOP2 LS Se 0
Světový film C KDU/SVFC ZS 2
Světový film D KDU/SVFD LS 2
Proseminář oborové metodologie KDU/POMF ZS Se 2
Psaní odborného textu KDU/POT ZS Se 2
Psaní odborného textu KDU/POT ZS 2
Ročníková práce - film KDU/RPFK LS Se 0
Ročníková práce KDU/RPK LS Se 0
Vybrané kapitoly z teorie filmu/médií KDU/VKTFK LS Se 5
Seminář analýzy filmu A KDU/SAFA ZS Se 2
Seminář analýzy filmu D KDU/SAFDK LS Se 5
Veřejný projekt - film KDU/VPFK LS 0
Základy analýzy filmu KDU/ZAF LS 1
Základy analýzy filmu KDU/ZAF LS Cv 3
Filmová studia - bakalářská KDU/FSB ZS 0
Filmová studia - bakalářská KDU/FSB LS 0
Filmová studia - magisterská KDU/FSM ZS 0
Filmová věda KDU/FV ZS Cv 0
Diplomový seminář 1 KDU/DIS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DIS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DIS3 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KDU/DPS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KDU/DPS1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DPS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DPS2 LS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DPS3 ZS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DPS3 LS Se 0
Dějiny světového filmu 1 KDU/DSFI1 ZS 2
Dějiny světového filmu 2 KDU/DSFI2 LS 2
Dějiny světového filmu 1 KDU/DSF1 ZS 2
Dějiny světového filmu 1 KDU/DSF1U ZS 2
Dějiny světového filmu 2 KDU/DSF2 LS 2
Dějiny světového filmu 2 KDU/DSF2U LS 2
Dějiny světového filmu 3 KDU/DSF3 ZS 2
Dějiny světového filmu 3 KDU/DSF3U ZS 2
Exkurze KDU/E ZS Cv 0
Film analysis A KDU/FAA ZS Se 2
Film Analysis E KDU/FAE LS Se 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.