Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633424

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

2.33

Odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • European Communication Research and Education Association (člen, 2017–)
  • Genderová expertní komora ČR (člen, 2015–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Jedličková J. Contemporary trends in teen TV. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2017. (ČLÁNEK)
Jedličková J. Nenormativní hrdina coby nový asimilovaný hrdina: historicko-kontextuální analýza postav stand point seriálů. A&P časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. 2015. (ČLÁNEK)
Hain M., Cyroň M., Jedličková J., Sabol O., Schnapková A., Bébarová J., Uher T., Jendřejek J. Osudová osamělost: Obrysy filmové a literární tvorby Václava Kršky. 2016. (KNIHA - CELEK)
Jedličková J., Jansová I., Chlumská E., Korda J. Boření mýtů: K současné neheteronormativní televizní seriálové produkci. 2015. (KNIHA - CELEK)
Jedličková J., Jansová I., Chlumská E. Mythbusting About Contemporary Non-heteronormative Mythbusting: About Contemporary Non-heteronormative Television Serials. In Korda J. (Eds.) 2015. (KNIHA - CELEK)
Hain M., Cyroň M., Jedličková J., Chlumská E., Suchánek V. V mezích přípustnosti. Cenzura ve filmu a televizi. 2014. (KNIHA - CELEK)
Sýkora M., Chlumská E., Meixnerová M., Oslzlová K., Slezáková B., Jedličková J., Holan M. Britské detektivky: od románu k televizní sérii 2. 2013. (KNIHA - CELEK)
SÝKORA M., Luklová A., Oslzlová K., Jedličková J., Slezáková B. Britské detektivky: od románu k televizní sérii. 2012. (KNIHA - CELEK)
Jedličková J. Good Gays,Dead Gays and the Heteronormative Threesome: Representation of LGB Characters in Czech Fictional TV Series. How I Got Lost Six Feet Under Your Mother: Ein Serienbuch. 2013. (KAPITOLA V KNIZE)
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Sloboda Z., Jansová I., Sedláková R., Bianchi G., Rovňanová L., Chlumská E., Jedličková J., Bočák M., Marková D. VII. mezinárodní vědecká konference Sexuality: (de)konstrukce - (re)prezentace. 2014.
Korda J., Klusáková V., Bilík P., Vlček P., Ráliš J., Jedličková J. Academia Film Olomouc 2013. 2013.
Korda J., Klusáková V., Bilík P., Vlček P., Ráliš J., Jedličková J. Academia Film Olomouc 2012. 2012.
Korda J., Klusáková V., Bilík P., Vlček P., Jedličková J. Academia Film Olomouc 2011. 2011.
RECENZE
Jedličková J. Cable guys: Television and masculinities in the 21st century. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2017.
Jedličková J. Contemporary television series: Narrative structures and audience perception. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2017.
Jedličková J. Television audiences across the world: Deconstructing the ratings machine. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.