doc. MUDr. Petr KONEČNÝ, Ph.D., MBA

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632832

Klinika neurologie

Lékařská fakulta

Ústav klinické rehabilitace

Fakulta zdravotnických věd

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

  • docent (Klinika neurologie)
  • docent (Ústav klinické rehabilitace)

Rehabilitace, Neurologie, Kineziologie, Fyziatrie.

VYBRANÉ PUBLIKACE
Janura M., Procházková M., Svoboda Z., Bizovská L., Jandová S., Konečný P. Standing balance of professional ballet dancers and non-dancers under different conditions. PLoS One. 2019. (ČLÁNEK)
Konečný P., Elfmark M. Eletrical stimulation of hyoid muscules in post-stroke dysphagia. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2018. (ČLÁNEK)
Konečný P., Vysoký R., Elfmark M., Urbánek K. Efekty cílené orofaciální rehabilitace u pacientů s poruchou řečových funkcí po cévní mozkové příhodě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (online). 2017. (ČLÁNEK)
Konečný P., Elfmark M., Bastlová P., Lerchová I., Můčková A. Elektrostimulace suprahyoidních svalů u pacientů po cévní mozkové příhodě s dysfagií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (online). 2017. (ČLÁNEK)
Konečný P., Elfmark M., Bastlová P., Gaul Aláčová P. New orofacial physiotherapy of dysphagia after stroke. International journal of physical medicine and rehabilitation. 2017. (ČLÁNEK)
Konečný P., Horák S., Dobšák P. Poruchy polykání po iktu. Rehabilitácia. 2017. (ČLÁNEK)
Konečný P., Tarasová M., Kubíková J., Vernerová M. Robotická rehabilitace spasticity ruky. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017. (ČLÁNEK)
Konečný P., Sedláček P., Tarasová M. Vliv kombinované terapie vzduchovou dlahou a botulotoxinem-A na změnu spasticity ruky. Profese on-line. 2017. (ČLÁNEK)
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Kadlčík T., Dobšák P., Mikulík R. Dysfagie po cévní mozkové příhodě. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2015. (ČLÁNEK)
Pastucha D., Malinčíková J., Horák S., Povová J., Konečný P. The effect of physical activity in the treatment of pediatric obesity. Central European Journal of Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Pastucha D., Krobot A., Urbánek K., Kaňovský P. Central facial paresis and its impact on mimicry, psyche and quality of life in patients after stroke. Biomedical Papers-Olomouc. 2014. (ČLÁNEK)
Konečný P., Elfmark M., Urbánek K. Facial paresis after stroke and its impact on patients´ facial movement and mental status. Journal of Rehabilitation Medicine. 2011. (ČLÁNEK)
Konečný P., Elfmark M. Rehabilitace orofaciální oblasti při centrální paréze lícího nervu. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010. (ČLÁNEK)
Konečný P., Kalčíková M., Elfmark M., Vysoký R. Pareza n. faciális u pacientů po CMP a její vliv na orofaciální funkce. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2009. (ČLÁNEK)
Konečný P., Kalčíková M., Elfmark M., Vysoký R. Pareza n. faciális u pacientů po CMP a její vliv na orofaciální funkce. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2009. (ČLÁNEK)
Konečný P., Krobot A., Elfmark M., Schusterová B., Urbánek K., Kaňovský P., Bastlová P. Orofaciální rehabilitace neurologických pacientů s dysfagií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. (ABSTRAKT)
Konečný P., Vysoký R., Elfmark M., Urbánek K., Krobot A., Kaňovský P. EFEKTY CÍLENÉ OROFACIÁLNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ PO CMP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008. (ABSTRAKT)
Konečný P., Kolmanová J., Elfmark M., Urbánek K., Krobot A., Kaňovský P. Orofaciální dysfunkce u pacientů po CMP a její vliv na impairment, disabilitu a handicap. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008. (ABSTRAKT)
ČLÁNEK
Botek M., Krejčí J., Valenta M., McKune A., Sládečková B., Konečný P., Klimešová I., Pastucha D. Molecular hydrogen positively affects physical and respiratory function in acute post-COVID-19 patients: A new perspective in rehabilitation. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022.
Konečný P., Musálková M., Papajová L., Elfmark M., Vyskotová J., Můčková A., Gaul Aláčová P., Vysoký R., Krejstová G. Účinky rehabilitační manipulační terapie u cervikokraniálního syndromu. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2021.
Konečný P., Olšák P., Tečová D., Krejstová G., Janoutová J. Elektroakupunktura u pacientů po cévní mozkové příhodě s vaskulární demencí. Acupunctura Bohemo Slovaca. 2020.
Pastucha D., Chmelík F., Canibal H., Dabrowska M., Struhalová A., Konečný P., Pařízková J. Pohybová aktivita v prevenci a terapii dětské obezity. Cesko-Slovenska Pediatrie. 2019.
Konečný P., Horák S., Můčková A., Lerchová I., Kolářová B., Elfmark M. Efekty kombinované terapie botulotoxinem a funkční elektrostimulace na spastickou chůzi pacientů po cévní mozkové příhodě. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2018.
Horák S., Konečný P. Metabolický syndrom a jeho vliv na jedince jako celek. Acupunctura Bohemo Slovaca. 2018.
Horák S., Konečný P., Pastucha D., Horák S. Od myalgií k fraktuře femuru aneb bez došetřování rovnou k rehabilitaci. Practicus. 2018.
Jančíková V., Konečný P., Horák S. Zrcadlová terapie a její využití v neurorehabilitaci. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2018.
Konečný P. Comment of article: The effect of different occupational therapy techniques on post-stroke patients. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (online). 2017.
Horák S., Sovová E., Pastucha D., Konečný P., Radová L., Calabová N., Janoutová J., Janout V. Comprehensive Group Therapy of Obesity and Its Impact on Selected Anthropometric and Postural Parameters. Central European Journal of Public Health. 2017.
Horák S., Nalezencová R., Sovová E., Pastucha D., Konečný P., Calabová N. VLIV OBEZITY NA „POSTURÁLNÍ KONDICI“ PILOTNÍ STUDIE. Interní medicína pro praxi. 2015.
Horák S., Konečný P., Pastucha D., Calabová N., Filipčíková R., Hubáček P. Intervenční rehabilitace. Medicína pro praxi. 2014.
Horák S., Pastucha D., Konečný P., Nakládalová M., Stacho J., Spisar L., Calabová N., Filipčíková R., Hubáček P. Význam pohybu a možnosti prevence a sebeošetření vertebropatií. Medicína pro praxi. 2014.
DISERTAČNÍ PRÁCE
KONEČNÝ P. EFEKTY CÍLENÉ OROFACIÁLNÍ REHABILITACE. In URBÁNEK K. (Eds.) 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Konečný P., Krejstová G., Čechová K., Chovancová J., Bartoňková J., Roubec M., Školoudík D. The effects of physical activity on cognitive function, self-sufficiency and somatic parameters in patients with vascular dementia. NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY 2021. 2021.
Konečný P., Dobšák P., Siegelová J., Mikulík R., Elfmark M., Horák S. Rehabilitation of temporomandibular joint (TMJ). In . (Eds.) Noninvasive methods in kardiology 2014. 2014.
Haldeberg F., Konečný P., Elfmark M., Siegelová J., Dobšák P., Mikulík R., Běhávková K., Rezková K. Rehabilitation of spasticity. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. (Eds.) Noninvazive methods in cardilology 2013. 2013.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Siegelová J., Dobšák P., Kadlčík T., Charvátová M., Skotáková J. Dysphagia after stroke. In . (Eds.) Noninvasive methods in cardiology 2012. 2012.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Siegelová J., Dobšák P., Kadlčík T., Charvátová M., Skotáková J. DYSPHAGIA AFTER STROKE. In Halberg F., Kenner T., Siegelová J., Dobšák P. (Eds.) Noninvasive methods in cardiology 2012. 2012.
KONEČNÝ P., ELFMARK M., URBÁNEK K. Effects of orofacial rehabilitation after stroke. In Haldberg F., Kenner T., Siegelová J. (Eds.) Noninvasive methods in cardiology 2011. 2011.
KNIHA - CELEK
Vyskotová J., Krejčí I., Macháčková K., Dvořáková J., Gaul Aláčová P., Gregorová Z., Jančíková V., Kašpárek R., Konečný P., Korábová P., Kukačková M., Liďáková V., Olšák P., Schmoranzová A., Wolfová K. Terapie ruky. 2021.
Konečný P., Vysoký R. Vybrané kapitoly z kineziologie. 2020.
Konečný P., Vyskotová J., Kolářová B., Olšák P., Krejstová G. Fyzikální terapie a diagnostika. 2019.
Konečný P., Vyskotová J., Kolářová B., Olšák P., Krejstová G. Fyzikální terapie a diagnostika. 2019.
Kolářová B., Stacho J., Jiráčková M., Konečný P., Navrátilová L. Počítačové a robotické technologie v klinické rehabilitaci. 2019.
Kolářová B., Stacho J., Jiráčková M., Konečný P., Navrátilová L. Počítačové a robotické technologie v klinické rehabilitaci. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Kolářová B., Stacho J., Konečný P., Navrátilová L. Robotické rehabilitační technologie. Počítačové a robotické technologie v klinické rehabilitaci. 2019.
Pastucha D., Konečný P. Vyšetření pohybového systému. Tělovýchovné lékařství. 2014.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Sieglová J., Dobšák P., Kadlčík T., Charvátová M., Skotáková J. Dysphagia after stroke. Noninvasive methods in kardiology. 2013.
Konečný P. Temporomandibulární kloub. In Mudr. Alena Kačinetzová 1. (Eds.) Rehabilitace. 2010.
ABSTRAKT
Konečný P., Vyskotová J., Můčková A., Gaul Aláčová P., Vorlíček M., Roubec M., Školoudík D. Does movement affect cognitive function in patients after a stroke? EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY. 2021.
Gaul Aláčová P., Kolářová B., Konečný P., Tečová D. Fugl-Meyer Motor Assessment for Czech Stroke Patients. lifogheil.hi.is/en/dagskra/. 2021.
Konečný P., Elfmark M., Krejstová G., Horák S., Vyskotová J., Gaul Aláčová P., Kaňovský P. Electrostimulation of suprahyoid muscules in swallowing disorders afte stroke. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY. Abstracts of The 6th congress of EAN/. 2020.
Konečný P., Soldánová P. Funkční terapie spasticity. Kineziologická konference s mezinárodní účastí 2020: Sborník abstrakt. 2020.
Konečný P., Krejstová G. Komplexní rehabilitace spastické ruky. Kineziologická konference s mezinárodní účastí 2020: Sborník abstrakt. 2020.
Konečný P., Krejstová G., Horák S., Šťastná M., Elfmark M., Lukášová E., Bortlová H., Bartoňková K. Přístrojově řízená rehabilitace spastických prstů ruky. XXVI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2019.
Krejstová G., Konečný P., Kaňovský P. Ultrazvukem navigovaná terapie spasticity. Sborník abstrakt. 2019.
Kolářová B., Kolář P., Tečová D., Konečný P., Stacho J., Krobot A. Změny parametrů chůze u pacientů v subakutní fázi po CMP v průběhu intenzivní rehabilitace. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019.
Konečný P., Kubíková J., Tarasová M., Mareček K., Cejpková E., Dobšák P., Mikulík R. Efekt časné vertikalizace po CMP s využitím robotických lůžek. Sborní abstrakt III. sympozia RAR. 2016.
Konečný P., Tarasová M., Kubíková J., Vernerová M., Mikulík R. Efekty terapie robotem Gloreha u spasticity ruky. Sborník abstrakt III. Neurorehabilitačního sympozia. 2016.
Konečný P., Khir P., Elfmark M., Horák S. Intervenční rehabilitace ramene. Sborník abstrakt RFM. 2016.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Bastlová P., Tarasová M., Dobšák P., Mikulík R. Rehabilitace po CMP – Orofaciální rehabilitace. 44. český a slovenský cerebrovaskulární kongres. Sborník abstrakt. 2016.
Konečný P., Horák S., Dukelow S., Dobšák P., Kaňovský P. Robotická objektivizace rehabilitace horní končetiny po iktu. In . (Eds.) XXII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Sborník abstrakt. 2015.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Hanáková D., Tvrdý P., Mikulik R., Siegelová J., Dobšák P. Cervikocranialgie při dysfunkci temporomandibulárního komplexu TMK. Sborník abstrakt. XXI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2014.
Konečný P., Běhávková K., Rezková K., Dukelov S., Mikulík R. Využití robota k objektivizace rehabilitace horní končetiny pacienta po iktu. 42. český a slovenský cerebrovaskulární kongres. Program a sborník abstrakt. 2014.
Konečný P., Elfmark M. Efekty po rehabilitaci spasticky pacientů po CMP. Neurologie pro praxi. 2013.
Konečný P. Rehabilitace spasticity po CMP. XX. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Sborník abstrakt. 2013.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Kadlčík T., Skotáková J. Dysfagie po cévní mozkové příhodě. Sborník abstrakt sjezdu společnosti RFM. 2012.
KONEČNÝ P., ELFMARK M., KROBOT A., URBÁNEK K., KAŇOVSKÝ P. Efekty orofaciální rehabilitace u pacientů po CMP. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) Abstrakta sjezdu RFM 2011. 2011.
Konečný P. Efekty orofacialní rehabilitační terapie u dysfunkcí temporomandibulárního komplexu. sborník abstraktů II.konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Olomouc. 2008.
Hanáková D., Jureček B., Konečný P. Zhodnocení efektu propriosenzitivního reedukačního cvičení při léčbě pacientů s poruchami diskokondylárního komplexu. Konference vědeckých prací studentů DSP, Olomouc. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Konečný P., Vyskotová J., Můčková A., Gaul Aláčová P., Vorlíček M., Roubec M., Školoudík D. Does movement affect cognitive function in patients after a stroke? 2021.
Konečný P., Lukášová E., Botlová H., Bartoňková K., Kolaříková R., Čechová K., Chovancová J., Roubec M., Školoudík D. Efekty chůze na kognitivní funkce u pacientů po iktu. 2021.
Gaul Aláčová P., Kolářová B., Konečný P., Tečová D. Fugl-Meyer Motor Assessment for Czech Stroke Patients. 2021.
Konečný P., Elfmark M., Krejstová G., Horák S., Vyskotová J., Gaul Aláčová P., Kaňovský P. Electrostimulation of suprahyoid muscules in swallowing disorders afte stroke. 2020.
Konečný P., Krejstová G. Funkční terapie spasticity. 2020.
Konečný P., Krejstová G. Komplexní rehabilitace spastické ruky. 2020.
Konečný P., Bortlová H., Lukášová E., Bartoňková K., Kolaříková R., Roubec M. Vliv pohybu na kognitivní funkce u pacientů po iktu. 2020.
Konečný P., Lukášová E., Bortlová H., Horák S., Ježek V. Bolestivé stavy temporomandibulárního komplexu. 2019.
Konečný P., Lukášová E., Bortlová H., Horák S., Ježek V. Přístrojově řízená rehabilitace spastických prstů ruky. 2019.
Kolářová B., Kolář P., Tečová D., Konečný P., Stacho J., Krobot A. Změny parametrů chůze u pacientů v subakutní fázi po CMP v průběhu intenzivní rehabilitace. 2019.
Konečný P., Horák S., Můčková A., Lerchová I., Kolářová B., Elfmark M. Efekty terapie botulotoxinem a funkční elektrostimulace na chůzi pacientů po cévní mozkové příhodě. 2018.
Horák S., Konečný P. Vliv obezity na pohybový aparát. 2018.
Konečný P., Elfmark M., Roskolová M. Elektrostimulace suprahyoidních svalů u pacientů po iktu. 2017.
Konečný P., Kubíková J., Tarasová M., Mareček K., Cejpková E., Dobšák P., Mikulík R. Efekt časné vertikalizace po CMP s využitím robotických lůžek. 2016.
Konečný P., Tarasová M., Kubíková J., Vernerová M., Mikulík R. Efekty terapie robotem Gloreha u spasticity ruky. 2016.
Konečný P., Khir P., Elfmark M., Horák S. Intervenční rehabilitace ramene. 2016.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Bastlová P., Tarasová M., Dobšák P., Mikulík R. Rehabilitace po CMP – Orofaciální rehabilitace. 2016.
Konečný P., Horák S., Dukelow S., Dobšák P., Kaňovský P. Rehabilitation after stroke with robot KIARM. 2015.
Konečný P., Horák S., Dukelov S., Elfmark M., Mikulík R. Robotická objektivizace efeketu rehabilitace neglect syndromu. 2015.
Konečný P., Horák S., Dukelov S., Dobšák P., Kaňovský P. Robotická objektivizace rehabilitace horní končetiny po iktu. 2015.
Konečný P., Horák S., Dobšák P., Tarasová M., Krejstová G., Křupka B., Mikulík R. Současné trendy v rehabilitaci po CMP. 2015.
Konečný P., Pomajbik M., Horák S., Elfmark M., Mikulik R. Efekty intervenční rehabilitace. 2014.
Konečný P., Pomajbik M. Nové trendy v rehabilitaci. 2014.
Konečný P. Rehabilitace v Kanadě. 2014.
Konečný P., Dobšák P., Siegelová J., Mikulík R. Rehabilitation of temporomandibular joint (TMJ). 2014.
Horák S., Konečný P., Pastucha D. Úžinové syndromy. 2014.
Konečný P., Běhávková K., Rezková K., Dukelov S., Mikulík R. Využití robota k objektivizace rehabilitace horní končetiny pacienta po iktu. 2014.
Horák S., Konečný P., Pastucha D. Pohybové komplikace obezity. 2013.
Horák S., Konečný P., Pastucha D. Pohybové komplikace obezity. 2013.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Mikulík R. Rehabilitace spasticity po CMP. 2013.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Siegelová J., Kadlčík T., Charvátová M., Skotáková J. Dysfagie po cévní mozkové příhodě. 2012.
Konečný P., Elfmark M., Horák S. Dysfagie po CMP. 2012.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Pastucha D., Siegelová J. Orofaciální rehabilitace po cévní mozkové příhodě. 2012.
Konečný P., Elfmark M., Horák S. Orofaciální rehabilitace po cévní mozkové příhodě. 2012.
KONEČNÝ P., ELFMARK M., KROBOT A., URBÁNEK K., KAŇOVSKÝ P. Efekty orofaciální rehabilitace u pacientů po CMP. 2011.
KONEČNÝ P., ELFMARK M., URBÁNEK K. EFFECTS OF OROFACIAL REHABILITATION AFTER STROKE. 2011.
KONEČNÝ P. Rehabilitace po CMP. 2011.
Konečný P. Novinky v ordinaci PL - Možnosti fyzioterapie v ambulanci PL u VAS a inkontinence. Postgraduální kurz pro pro sdružení praktických lékařů ČR. 2009.
Konečný P., Krobot A., Vlachová I., Urbánek K. Orofaciální rehabilitace po CMP. XVI. Sjezd společnosti RFM. 2009.
Konečný P. Poruchy polykání. Klinicko-rehabilitační seminář Case report 09. 2009.
Konečný P. RHB extrapyramidových poruch. Klinicko-rehabilitační seminář Case report 09. 2009.
Konečný P. RHB jako důležitá součást léčby Parkinsonovy choroby. Kurz specializačního školení. Neurologická Klinika FN Olomouc. 2009.
Konečný P. RHB přístupy k chronické bolesti. Kurz specializačního školení. Neurologická Klinika FN Olomouc. 2009.
Hanáková D., Jureček B., Konečný P. Význam rehabilitačního cvičení při léčbě temporomandibulárních kloubních poruch. XII. Šubjakův den, Martin. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
KONEČNÝ P., KRISTKOVÁ V. NEUROREHABILITACE PACIENTŮ PO CMP. 2011.
KONEČNÝ P., KRISTKOVÁ V. NEUROREHABILITACE PACIENTŮ PO CMP II. 2011.
RECENZE
Konečný P., Vysoký R. Vybrané kapitoly z kineziologie. In Šichnárek J. (Eds.) Vybrané kapitoly z kineziologie. 2020.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Konečný P., Vysoký R., Elfmark M., Urbánek K., Krobot A., Kaňovský P. EFEKTY CÍLENÉ OROFACIÁLNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ PO CMP. .
Balharová Z., Horák S., Jančíková V., Konečný P., Kolář P., Kolářová B., Krobot A., Lerchová I., Můčková A., Schusterová B., Szmeková L., Stacho J., Tomsová J., Zelená A. Neurorehabilitace chůzí. 2015.
Konečný P. Motor synergies. 2014.
Krobot A., Kolář P., Kolářová B., Bastlová P., Crhonková R., Stacho J., Zelená A., Konečný P., Gaul Aláčová P. „Movement Analysis and its practical application in physiotherapy“ / „Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii“. 2014.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Hanáková D., Tvrdý P., Mikulik R., Siegelová J., Dobšák P. XXI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2014.
Konečný P., Elfmark M., Kolmanová J., Urbánek K., Krobot A., Kaňovský P. OROFACIÁLNÍ DYSFUNKCE U PACIENTŮ PO CMP A JEJÍ VLIV NA IMPAIRMENT, DISABILITU A HANDICAP. 2008.
PROJEKT
Vyskotová J., Wolfová K., Tečová D., Konečný P., Vysoký R., Kašparová P., Antoníčková I., Kašubová S., Macháčková K., Soporská V. Vytvoření studijních opor Ergoterapie a Pediatrického ošetřovatelství. UPOL. 2020.
Merz L., Konečný P., Dus M., Tomsa M., Jančíková V., Můčková A., Kalabusová J., Wolfová K., Mlíka R., Kolářová B., Gaul Aláčová P., Šáteková L., Machálková L., Mikšová Z., Tomanová J., Dorazilová R., Matulníková Ľ., Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Pokorná J., Vybíral P., Vévoda J., Grygová B., Kozáková R., Vévodová Š., Janoutová J., Kisvetrová H., Školoudík D. Inovace předmětů formou elektronických studijních opor na FZV. Unievrzita Palackého v Olomouci. 2019.
Janoutová J., Školoudík D., Konečný P., Ressner P., Hurtíková E., Olšák P., Krulová P., Šáteková L., Svobodová P., Školoudíková I. Standardizace provádění elektroakupunktury and kognitivní rehabilitace ve studii EFECTA. MŠMT. 2018.
Wolfová K., Bastlová P., Vyskotová J., Můčková A., Tečová D., Konečný P. Studijní program Ergoterapie. Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Roubec M., Ambrož P., Machaczka O., Zatloukalová A., Krulová P., Školoudík D., Janout V., Janoutová J., Kisvetrová H., Vomáčka J., Konečný P. The influence of atherosclerosis on the development of dementia and the possibility of its non-pharmacological influence. FZV UP. 2018.
VEDENÍ PRÁCE
Soldánová P. Funkční terapie spasticity. In Konečný P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2020.
Sedláčková K. Fyzikální terapie pánevního dna u inkontinencí. In Konečný P. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Ježek V. Orofaciální dysfunkce. In Konečný P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2020.
Chovancová J. Orofaciální rehabilitace temporomandibulárních kloubů. In Konečný P. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Bortlová H. Vliv kognitivních funkcí a dysfunkcí na pohyb. In Konečný P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2020.
lLukášová E. Vliv pohybové terapie na kognitivní funkce. In Konečný P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2020.
Papajová L. Elektrostimulácia dysfagií. In Konečný P. (Eds.) Bakalářská práce. 2019.
Zakopalová S. Funkční elektrostimulace dolní končetiny. In Konečný P. (Eds.) Bakalářská práce. 2019.
Šecová K. Funkční elektrostimulace chůze. In Konečný P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2019.
Šťastná M. Roboticky asistovaná rehabilitace ruky. In Konečný P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2019.
Nováčková K. Terapie spasticity ruky. In Konečný P. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Svobodová E. Funkční hodnocení ruky při aktivitách běžného dne. In Konečný P. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Babinec L. Objektivizace efektu rehabilitace pacientů s dysfagiemi. In Konečný P. (Eds.) Bakalářská práce. 2013.
Vagner J. Spasticita- etiopatogeneze, diagnostika a léčba. In Konečný P. (Eds.) Bakalářská práce. 2013.
Sýkorová I. Efektivita (celkové) kryoterapie u demyelinizačních syndromů. In KONEČNÝ P. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2011.
Polčáková J. Efekty korekce plochonoží na posturu. In KONEČNÝ P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2011.
Boukalová M. Instabilita u parkinsoniků. In KONEČNÝ P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2011.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
FADRNÁ FZV Ošetřovatelství 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)