Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632812

Ústav porodní asistence

Fakulta zdravotnických věd

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

2.015

odborný asistent

ČLÁNEK
Oškerová K., Bubeníková Š. Stanovisko EBCOG ohledně užívání bylinných preparátů během těhotenství. Gynekologie a porodnictví. 2020.
Janoušková K., Vítková L., Voříšková I., Bubeníková Š., Hrubá R. Císařský řez a jeho rizika pro matku. Profese online. 2019.
Vévoda J., Vévodová Š., Bubeníková Š., Kisvetrová H., Ivanová K. Dataminig techniques - Desesion tree: new view of nurses' intention to leave. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016.
Janoušková K., Bubeníková Š., Procházka M. Fyziologický porod. Angis revue. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K. Progesteron a jeho role v porodnictví. Moderní gynekologie a porodnictví. 2016.
Danosová M., Machálková L., Mazalová L., Bubeníková Š., Pastucha D. Vnímaní zdraví u romského etnika. Medicína pro praxi. 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bubeníková Š., Vránová V., Strnadová L. Využití validizace diagnostických prvků u vybrané ošetřovatelské diagnózy v porodní asistenci. In Bašková M., Bubeníková M. (Eds.) Výskum v nelékarských studijných programoch. 2013.
Bubeníková Š., Vránová V. Nanda - International a porodní asistence. In Kopáčiková M., Cetlová L. (Eds.) Jihlavské zdravotnické dny II. ročník. 2012.
Hrubá R., Bubeníková Š. Praktická výuka porodních asistentek při studiu na vysoké škole. In Kristová J., Miklovičová E., Tomková I. (Eds.) Podiel zdravotníckych pracovníkov na zdraví obyvateľstva. 2012.
Bubeníková Š., Vránová V. Využití a implementace Aliance 3N ve výuce porodních asistentek. In Kristová J., Miklovičová E., Tomková I. (Eds.) Podiel zdravotníckych pracovníkov na zdraví obyvateľstva. 2012.
MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., KAMENÍČKOVÁ J., BUBENÍKOVÁ Š., ZAPLETALOVÁ J. OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA NANDA-INTERNATIONAL REALIZOVANÁ STUDENTY A MENTORY FZV. In ČÁP J., ŽIAKOVÁ K. (Eds.) Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2011.
HRUBÁ R., BUBENÍKOVÁ Š. Specifika komunikace v ošetřovatelské péči u těhotných vietnamských žen. In Uríčková A. (Eds.) Biela srdce vo farebnom svete. 2011.
BUBENÍKOVÁ Š., VRÁNOVÁ V. Využití kulturní antropologie v práci porodní asistentky. In Uríčková A. (Eds.) Biela srdce vo farebnom svete. 2011.
KNIHA - CELEK
Vránová V., Strnadová L., Bubeníková Š., Hrubá R., Protivánková J. Porodní asistence II. (základní dovednosti porodní asistentky, odborná praxe v porodní asistenci). 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Bubeníková Š., Procházka M., Janoušková K. Nepravidelné polohy a porodní mechanismy. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2018.
Bubeníková Š., Procházka M. Nepravidelnosti pupečníku, placenty, plodové vody. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2018.
Procházka M., Ehrmann J., Bubeníková Š. Onemocnění jater a žlučových cest v těhotenství. Hepatologie. 2018.
Ehrmann J., Procházka M., Bubeníková Š. Onemocnění jater a žlučových cest v těhotenství. Hepatologie 3. vydání 2018. 2018.
Bubeníková Š. Prenatální péče. Porodnictví. 2018.
Bubeníková Š., Procházka M. Nepravidelné polohy a porodní mechanismy. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2016.
Bubeníková Š., Procházka M. Nepravidelnosti pupečníku, placenty, plodové vody. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š. Porod. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2016.
Bubeníková Š., Procházka M. Prenatální péče. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2016.
ABSTRAKT
Hrubá R., Kopecký M., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R. Antropometrie a porodní asistence, somatické charakteristiky těhotných žen. IV. Společná konference SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. 2017.
Bubeníková Š., Janoušková K., Procházka M. Romská a vietnamská komunita v práci porodní asistentky v České republice. 3. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS seminář porodních asistentek. Sborník abstrakt. 2016.
Procházka M., Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K. Porodní asistence v proměnách času. Nelékařské obory v proměnách času. 2015.
Vévoda J., Bubeníková Š., Vévodová Š. PSYCHICKÁ BEZPEČNOST ČLENŮ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH III. Sborník abstraktů. 2015.
Danosová M., Machálková L., Bubeníková Š. Validizace ošetřovatelské diagnózy Neefektivní podpora zdraví (00099) u romského etniika. In Bóriková I., Farský I., Žiaková K. (Eds.) Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovatelstve, zborník abstraktov. 2014.
Bubeníková Š., Vránová V. Využití Nanda - International v porodní asistenci. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Bubeníková Š., Janoušková K., Hrubá R. Praktická výuka Ústavu porodní asistence FZV UP v Olomouci. 2020.
Bubeníková Š., Hrubá R. Společenské vědy. 2018.
Bubeníková Š., Hrubá R. Společenské vědy. 2018.
Hrubá R., Kopecký M., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R. Antropometrie a porodní asistence, somatické charakteristiky těhotných žen. 2017.
Hrubá R., Bubeníková Š., Kopecký M., Janoušková K., Dorazilová R. Antropometrie a porodní asistence, somatické charakteristiky žen. 2017.
Hrubá R., Bubeníková Š. Společenské vědy. 2017.
Hrubá R., Bubeníková Š. Společenské vědy. 2017.
Bubeníková Š. Hospodaření ČKPA. 2016.
Bubeníková Š., Janoušková K., Procházka M. Romská a vietnamská komunita v práci porodní asistentky v ČR. 2016.
Hrubá R., Bubeníková Š. Společenské vědy. 2016.
Procházka M., Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K. Porodní asistence v proměnách času. 2015.
Bubeníková Š., Vévoda J., Procházka M. Psychická bezpečnost členů zdravotnického týmu. 2015.
Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Holmanová J. Reprodukční zdraví – měním se v ženu, měním se v muže. 2015.
Bubeníková Š., Hrubá R. Veletrh vědy a výzkumu. 2015.
Bubeníková Š., Procházka M. 7. moravská konference fetomaternální medicíny. 2015.
Bubeníková Š., Vránová V., Procházka M. Klasifikační systémy v práci porodní asistentky. 2014.
Hrubá R., Bubeníková Š., Vránová V. Primární a komunitní péče v porodní asistenci v ČR. 2014.
MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., KAMENÍČKOVÁ J., BUBENÍKOVÁ Š., ZAPLETALOVÁ J. NANDA-I in clinical decision-making of students of the Faculty of Health Sciences, Palacký University Olomouc. 2012.
Bubeníková Š. Péče na porodním sále z pohledu PA. Celostátní kongres porodních asistentek. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Merz L., Bubeníková Š., Janoušková K., Hrubá R. Olomouc Winter School in Midwifery. 2020.
Janoušková K., Hrubá R., Bubeníková Š., Matulníková Ľ., Příhoda V. Model SimMom. 2019.
Dorazilová R., Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Šperková A., Procházka M., Ľubušký M., Matulníková Ľ. Novinky v porodní asistenci. 2019.
Procházka M., Šperková A., Bubeníková Š., Janoušková K., Merz L. Winter School in Midwifery 2019. 2019.
Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Šperková A., Dorazilová R. Avent - pro matku a dítě. 2018.
Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Dorazilová R., Šperková A. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2018.
Bubeníková Š., Dorazilová R., Hrubá R., Janoušková K., Matulníková Ľ., Procházka M., Šperková A., Vrublová Y. Porodní asistentky pro zdraví žen a dětí. 2018.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Šperková A., Janoušková K., Hrubá R., Dorazilová R., Vrublová Y., Matulníková Ľ. Porodnictví a porodní asistence jako reflexe stavu společnosti. 2017.
Procházka M., Šperková A., Janoušková K., Bubeníková Š., Hrubá R. Doškolovací den pro lékaře a porodní asistentky. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Workshop for students of midwifery and Intensive care in midwifery and for midwives in practice. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A. Porodní asistence v Rakousku a České republice. 2015.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K. 7. moravská konference fetomaternální medicíny. 2015.
Bubeníková Š., Vránová V. Prague 2014: 30th ICM Triennial Congress. 2014.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A. 6. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2014.
Bubeníková Š., Vránová V. Porodní asistentka 21. století. 2013.
Bubeníková Š., Eggová P. Porodnické simulátory. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Hrubá R., Bubeníková Š., Procházka M. Edukační den porodní asistence. 2019.
Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K. PorodNICE 5P. 2019.
Janoušková K., Hrubá R., Bubeníková Š. PorodNICE 5P. 2019.
Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K. Somatosexuální poruchy a deviace. 2019.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K., Hrubá R., Matulníková Ľ. VI. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. 2019.
Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R. XXXVI. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. 2019.
Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K. 9. KONFERENCE NEMOCNIČNÍCH GYNEKOLOGŮ A PORODNÍKŮ. 2019.
Procházka M., Janoušková K., Bubeníková Š. Belgian Lactation Consultants Conference. 2018.
Bubeníková Š., Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R. Edukační den porodní asistence V. ročník. 2018.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Dorazilová R., Janoušková K. Intraparttální hypoxie plodu, monitorování plodu za porodu. 2018.
Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R. Kritické stavy v porodnictví 2018. 2018.
Hrubá R., Bubeníková Š., Šibravová V. Kurz resuscitace novorozence. 2018.
Procházka M., Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R., Šperková A. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2018.
Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R., Bubeníková Š. XXXV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. 2018.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R., Kilián T. XXXV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2018.
Procházka M., Janoušková K., Hrubá R., Bubeníková Š. 5. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS Kontroverze v gynekologii a porodnictví. 2018.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R., Hrubá R. 8. konference nemocničních gynekologů a porodníků. 2018.
Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K., Šperková A., Procházka M. Ambulantní gynekologie v praxi. 2017.
Janoušková K., Bubeníková Š. Fyziologie třetí doby porodní. 2017.
Janoušková K., Bubeníková Š., Matulníková Ľ., Šibravová V. Implementace nového klasifikačního řádu UP. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R. IV. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K., Hrubá R., Dorazilová R., Šperková A., Vrublová Y. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R., Šperková A. Novinky v porodní asistenci. 2017.
Bubeníková Š., Janoušková K. Vedení fyziologického porodu (APODAC). 2017.
Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K. Workshop pro porodní asistentky "Když před začátkem přijde konec". 2017.
Janoušková K., Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Dorazilová R., Vrublová Y. XXXIV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2017.
Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K. Celostátní kongres porodních asistentek s mezinárodní účastí. 2016.
Procházka M., Janoušková K., Bubeníková Š. EBHC (zdravotnictví založené na důkazech) v praxi. 2016.
Hrubá R., Bubeníková Š. EIZ - MEDINFO. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K. Mother and child care in the Czech Republic. 2016.
Bubeníková Š., Dorazilová R., Matulníková Ľ. V porodnici jako doma: odborná konference a veletrh porodnic. 2016.
Janoušková K., Hrubá R., Procházka M., Dorazilová R., Bubeníková Š. Workshop pro studentky Porodní asistence a Intenzivní péče v porodní asistenci a pro porodní asistentky v praxi. 2016.
Janoušková K., Bubeníková Š., Procházka M. 3. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. 2016.
Hrubá R., Bubeníková Š., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. 6. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2016.
Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Dorazilová R. 8. jihlavská konference porodních asistentek. 2016.
Bubeníková Š. Edukace v porodní asistenci. 2015.
Bubeníková Š. Klešťový porod. 2015.
Bubeníková Š. Edukace v porodní asistenci. 2013.
Bubeníková Š. Hluboký stabilizační systém. 2013.
Bubeníková Š. Edukace pro zdraví. 2012.
Bubeníková Š. Mefanet 2012. 2012.
BUBENÍKOVÁ Š. Svalové dno pánevní. 2012.
Bubeníková Š. Úvod do řízení a supervize. 2012.
BUBENÍKOVÁ Š. Edukace v ošetřovatelství. 2011.
Bubeníková Š. Ošetřovatelská praxe založená na důkazech. Ošetřovatelská praxe založená na důkazech. 2010.
Bubeníková Š. Syndrom vyhoření. Konference Sdružení porodních asistentek Olomouckého kraje. 2010.
Bubeníková Š. Školící akce "Psychologie porodu". Školící akce "Psychologie porodu". 2010.
Bubeníková Š. Veřejné obhajoby edukačních prací. Veřejné obhajoby edukačních prací. 2010.
Bubeníková Š. Základy homeopatie pro porodní asistentky - pokračování. Česká konfederace Porodních Asistentek, Homeopatická Lékařská Asociace. 2010.
Bubeníková Š. 2. jihlavská konference porodních asistentek. 2. jihlavká konference porodních asistentek. 2010.
Bubeníková Š. 2. moravská konference fetomaternální medicíny. 2. moravská konference fetomaternální medicíny. 2010.
PROJEKT
Merz L., Konečný P., Dus M., Tomsa M., Jančíková V., Můčková A., Kalabusová J., Wolfová K., Mlíka R., Kolářová B., Gaul Aláčová P., Šáteková L., Machálková L., Mikšová Z., Tomanová J., Dorazilová R., Matulníková Ľ., Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Pokorná J., Vybíral P., Vévoda J., Grygová B., Kozáková R., Vévodová Š., Janoutová J., Kisvetrová H., Školoudík D. Inovace předmětů formou elektronických studijních opor na FZV. Unievrzita Palackého v Olomouci. 2019.
Hrubá R., Bubeníková Š., Procházka M., Šperková A. Podpora a rozvoj vzdělávání mentorů klinické praxe pro ÚPA FZV. Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.
Vévoda J., Bubeníková Š. Psychická bezpečnost práce nelekařských zdravotnických pracovníků. Univerzita Palackého. 2015.
Vévoda J., Bubeníková Š. Psychická bezpečnost práce nelekářských zdravotnických pracovníků. Univerzita Palackého. 2015.
Hrubá R., Bubeníková Š., Procházka M., Šperková A., Vránová V. Podpora a rozvoj vzdělávání mentorů klinické praxe pro ÚPA FZV. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Danosová M., Machálková L., Mazalová L., Bubeníková Š. Podpora zdraví jako ošetřovatelský diagnostický fenomén u romského etnika. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Chrastina J., Tomanová D., Bubeníková Š., Ježorská Š. Tvorba nového předmětu "Základy speciální pedagogiky pro bakalářské studijní obory FZV UP v Olomouci". MŠMT ČR. 2013.
VEDENÍ PRÁCE
Bartoňová P. KVALITA ŽIVOTA ŽEN S INKONTINENCÍ PO VAGINÁLNÍM PORODU DO 35 LET. In Bubeníková Š. (Eds.) Diplomová práce. 2020.
Teterová L. Ošetřovatelská péče o ženu po císařském řezu. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Richterová L. Péče porodní asistentky o ženu s placentou praevia po výkonu embolizace. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Zdráhal J. Porod z pohledu zdravotnického záchranáře. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Benešová M. Epilepsie v těhotenství. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2018.
Zapletalová V. Mimoděložní těhotenství. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2018.
Hrůzová D. Postoj porodních asistentek k epidurální analgezii při vaginálním porodu. In Bubeníková Š. (Eds.) Diplomová práce. 2018.
Hloušková O. Stresová inkontinence moči u žen. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2018.
Langrová M. Vliv pohybové aktivity v těhotentsví na průběh porodu. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2018.
Outratová B. Zdraví žen a novorozenců v rozvojových zemích. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2018.
Koutná M. Ošetřovatelská péče u žen po hysterektomii. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Telecká T. Prevence karcinomu prsu. In Bubeníková Š. (Eds.) bakalářská. 2017.
Karbanová I. Roztroušená skleróza v porodní asistenci. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Hladná J. Roztroušená skleróza v porodní asistenci. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Dobešová I. Specifika ošetřovatelské péče po mastektomii. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Horáčková B. Stres a jeho vliv na reprodukční zdraví. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Chmalařová B. Infekce močových cest v práci porodní asistentky. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Poštulková M. Mateřská a perinatální úmrtnost v rozvojových zemích. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Hrůzová D. Péče porodní asistentky o ženu s roztroušenou sklerózou. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Richterová N. Problematika svalového dna pánevního v porodní asistenci. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Mlčáková K. Role porodní asistentky v problematice rakoviny prsu. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Daňková K. Vaginální porod po císařském řezu. In Bubeníková Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Bubeníková Š. Homeopatie v porodní asistenci. Bakalářská práce. 2014.
Bubeníková Š. Hysterektomie. Bakalářská práce. 2014.
Bubeníková Š. Konzervativní metody v léčbě ženské močové inkontinence. Bakalářská práce. 2014.
Bubeníková Š. Neoperační řešení inkontinence moči u žen. Bakalářská práce. 2014.
Bubeníková Š. Relaxační metody při porodu. Bakalářská práce. 2014.
Bubeníková Š. Management potermínové gravidity. Bakalářská práce. 2013.
Bubeníková Š. Management předčasného porodu. Bakalářská práce. 2013.
Bubeníková Š. Ovariální selhání, etiopatogeneze, prevence, léčba. Bakalářská práce. 2013.
Bubeníková Š. Premenstruační syndrom. Bakalářská práce. 2013.
Bubeníková Š. Prevence a léčba karcinomu prsu. Diplomová práce. 2013.
BUBENÍKOVÁ Š. Indukce a preindukce porodu. Bakalářská práce. 2012.
BUBENÍKOVÁ Š. Metody léčby stresové inkontinence moči. Bakalářská práce. 2012.
BUBENÍKOVÁ Š. Nutriční stav ženy a jeho vliv na vznik těhotenství. Bakalářská práce. 2012.
BUBENÍKOVÁ Š. Onkogynekologie v těhotenství. Bakalářská práce. 2012.
BUBENÍKOVÁ Š. Vliv epiziotomie na pánevní dno. Bakalářská práce. 2012.
BUBENÍKOVÁ Š. Vznik a využití klokánkování u nedonošených dětí. Bakalářská práce. 2012.
BUBENÍKOVÁ Š. Vznik a vývoj porodnické analgezie a anestezie. Bakalářská práce. 2012.
Abrahámková V. Kojení s prsními implantáty. In BUBENÍKOVÁ Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Durchánková M. Nemedikamentózní tlumení bolesti za porodu. In BUBENÍKOVÁ Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Tisoňová V. Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov. In BUBENÍKOVÁ Š. (Eds.) Bakalářské práce. 2011.
Lanšperková A. Přístup žen k preventivním gynekologickým prohlídkám. In BUBENÍKOVÁ Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Slaninová S. Sexualita v adolescenci. In BUBENÍKOVÁ Š. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Bubeníková Š. Porodní poranění. Bakalářská práce. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.