doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634416

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.042

docent

kapilární elektroforéza, nízkonákladová mikrofluidika, spojení kapilární elektroforézy s hmotnostní spektrometrií

VYBRANÉ PUBLIKACE
Hárendarčíková L., Petr J. Smartphones & microfluidics: Marriage for the future. ELECTROPHORESIS. 2018. (ČLÁNEK)
Mašková T., Hárendarčíková L., Petr J. Determination of Escherichia coli in urine using a low-cost foil-based microfluidic device. Talanta. 2017. (ČLÁNEK)
Baron D., Del Cacho MDC., Petr J. Electrokinetic preconcentration of magnetite core - carboxylic shell nanoparticles by capillary electrophoresis. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2017. (ČLÁNEK)
Baron D., Dolanská P., Medříková Z., Zbořil R., Petr J. Online stacking of carboxylated magnetite core-shell nanoparticles in capillary electrophoresis. Journal of Separation Science. 2017. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Hárendarčíková L., Baron D., Šebestová A., Rozsypal J., Petr J. True lab-in-a-syringe technology for bioassays. Talanta. 2017.
Ginterová P., Znaleziona J., Knob R., Douša M., Petr J., Ševčík J. Enantiomeric purity control of R-cinacalcet in pharmaceutical product by capillary electrophoresis. Chemical Papers. 2016.
Knob R., Křenková J., Petr J., Foret F. Porous layer open tubular columns with immobilized trypsin for protein digestion. Chemické listy. 2013.
Petr J., Ginterová P., Znaleziona J., Knob R., Lošťáková M., Maier V., Ševčík J. Separation of ketoprofen enantiomers at nanomolar concentration levels by micellar electrokinetic chromatography with on-line electrokinetic preconcentration. Central European Journal of Chemistry. 2013.
Vítková K., Pechová M., Petr J., Znaleziona J., Ranc V., Maier V., Ševčík J. A fast determination of yohimbine in pharmaceuticals by micellar electrokinetic chromatography. Central European Journal of Chemistry. 2010.
Maier V., Petr J., Ševčík J. Enantiomeric separations by nonaqueous capillary electrophoresis. Global Journal of Analytical Chemistry. 2010.
Petr J., Ryparová O., Ranc V., Hinnerová P., Znaleziona J., Kowalska M., Knob R., Maier V., Frébort I., Lemr K., Ševčík J. Assessment of CE for the identification of microorganisms. Electrophoresis. 2009.
Maier V., Znaleziona J., Jirovský D., Skopalová J., Petr J., Ševčík J. Determination of antihyperglycemic drugs in nanomolar concentration levels by micellar electrokinetic chromatography with non-ionic surfactant. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2009.
Petr J., Ryparová O., Znaleziona J., Maier V., Ševčík J. On-line combination of CE and microscopy: An insight into the migration of microorganisms. Electrophoresis. 2009.
Petr J., Maier V., Znaleziona J., Vítková K., Ranc V., Ševčík J. On-line prekoncetrace na rozhraní elektrolytů o různém pH anb krása kapilární elektroforézy. Chemické listy. 2009.
Petr J., Jiang C., Ševčík J., Tesařová E., Armstrong D. Sterility testing by CE: A comparison of online preconcentration approaches in capillaries with greater internal diameters. Electrophoresis. 2009.
Ryparová O., Petr J., Kowalska M., Znaleziona J., Knob R., Maier V., Frébort I., Ševčík J. Analýza mikroorganismů metodou kapilární elektroforézy. Chemické listy. 2008.
Petr J., Vítková K., Ranc V., Znaleziona J., Maier V., Knob R., Ševčík J. Determination of some phenolic acids in Majorana hortensis by capillary electrophoresis with online electrokinetic preconcentration. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2008.
Znaleziona J., Petr J., KNOB R., Maier V., Ševčík J. Dynamic Coating Agents in CE. Chromatographia. 2008.
Znaleziona J., Petr J., Maier V., Knob R., Horáková J., Smetanová D., Ševčík J. Capillary electrophoresis as a verification tool for immunochemical drug screening. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Horáková J., Petr J., Maier V., Znaleziona J., Staňová A., Marák J., Kanianský D., Ševčík J. Combination of large volume sample stacking and dynamic pH junction for on-line preconcentration of weak electrolytes by capillary electrophoresis in comparison with isotachophoretic techniques. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2007.
Horáková J., Petr J., Maier V., Tesařová E., Veis L., Armstrong D., Gaš B., Ševčík J. On-line preconcentration of weak electrolytes by electrokinetic accumulation in CE: Experiment and simulation. Electrophoresis. 2007.
Petr J., Maier V., Horáková J., Ševčík J., Stránský Z. Capillary isotachophoresis from the student point of view - images and the reality. Journal of Separation Science. 2006.
Maier V., Horáková J., Petr J., Drahoňovský D., Ševčík J. Using of S-(-)-2-hydroxymethyl-1,1-dimethylpyrrolidinium tetrafluoroborate as additive to the background electrolyte in capillary electrophoresis. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2006.
KNIHA - CELEK
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Petr J., Maier V., Švidrnoch M., Hárendarčíková L. Přenosné nízkonákladové zařízení pro multiparametrovou chemickou analýzu. 2018.
Petr J., Maier V., Švidrnoch M., Hárendarčíková L. Přenosné nízkonákladové zařízení pro multiparametrovou chemickou analýzu. 2017.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Petr J., Maier V., Švidrnoch M., Hárendarčíková L. Prototyp čipu. 2016.
SOFTWARE
Petr J., Maier V., Švidrnoch M., Hárendarčíková L., Gemzický M. Vyhodnocovací software. 2016.
OSTATNÍ
Petr J., Maier V., Švidrnoch M., Hárendarčíková L., Auinger F. Ochranná známka "Jedentest.cz". 2016.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Aplikace elektromigračních technik ACH/AET LS 2
Chemie životního prostředí ACH/CZPO ZS 2
Chemie životního prostředí ACH/CZPP ZS 2
Elektromigrační metody ACH/ELM ZS 2
Chemie životního prostředí ACH/CHZP ZS 2
Imunoanalýza nízkomolekulárních látek ACH/INL LS 1
Klinická analytická chemie ACH/KLCH ZS 2
Klinická analytická chemie ACH/KLCH ZS Se 2

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
BARON PRF Chemie 2019
HORSKÁ PRF Chemie 2018
HÁRENDARČÍKOVÁ PRF Chemie 2020
ŠEBESTOVÁ PRF Chemie 2020
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.