Doc. RNDr. Martin KUBALA, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634001

Děkanát PřF

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

6.017

Docent - děkan

fluorescenční spektroskopie, strukturní biologie, Na+/K+-ATPáza

ČLÁNEK
Bieleszová K., Hladík P., Kubala M., Napier R., Brunoni F., Gelová Z., Fiedler L., Kulich I., Strnad M., Doležal K., Novák O., Friml J., Žukauskaite A. New fluorescent auxin derivatives: anti-auxin activity and accumulation patterns in Arabidopsis thaliana. PLANT GROWTH REGULATION. 2023.
Heger T., Zatloukal M., Kubala M., Strnad M., Grúz J. Procyanidin C1 from Viola odorata L. inhibits Na+,K+-ATPase. Scientific Reports. 2022.
Razmienė B., Vojáčková V., Řezníčková E., Malina L., Kubala M., Bajgar R., Kolářová H., Žukauskaite A., Kryštof V. Synthesis of N-aryl-2,6-diphenyl-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-7-amines and their photodynamic properties in the human skin melanoma cell line G361. BIOORGANIC CHEMISTRY. 2022.
Čechová P., Kubala M. Comparison of three nature inspired molecular docking algorithms. International Journal of Bio-Inspired Computation. 2021.
Razmienė B., Řezníčková E., Dambrauskienė V., Ostruszka R., Kubala M., Žukauskaite A., Kryštof V. Synthesis and Antiproliferative Activity of 2,4,6,7-Tetrasubstituted-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridines. MOLECULES. 2021.
Michalak K., Rárová L., Kubala M., Štenclová T., Strnad M., Wicha J. Synthesis and evaluation of Na /K -ATP-ase inhibiting and cytotoxic in vitro activities of oleandrigenin and its selected 17β-(butenolidyl)- and 17β-(3-furyl)- analogues. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. 2020.
Andrýsková P., Machalová Šišková K., Michetschlagerová Š., Jiráková K., Kubala M., Jirák D. The effect of Fatty Acids and BSA Purity on Synthesis and Properties of Fluorescent Gold Nanoclusters. Nanomaterials. 2020.
Bieleszová K., Pařízková B., Kubeš M., Husičková A., Kubala M., Sedlářová M., Doležal K., Strnad M., Novák O., Žukauskaite A. New fluorescently labeled auxins exhibit promising anti-auxin activity. New Biotechnology. 2019.
Michalak K., Rárová L., Kubala M., Čechová P., Strnad M., Wicha J. Synthesis and evaluation of cytotoxic and Na /K -ATP-ase inhibitory activity of selected 5 alpha-oleandrigenin derivatives. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. 2019.
Šeflová J., Čechová P., Štenclová T., Šebela M., Kubala M. Identification of cisplatin-binding sites on the large cytoplasmic loop of the Na-/K--ATPase. JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY. 2018.
Šeflová J., Čechová P., Biler M., Hradil P., Kubala M. Inhibition of Na+/K+-ATPase by 5,6,7,8-tetrafluoro-3-hydroxy-2-phenylquinolin-4(1H)-one. Biochimie. 2017.
Biler M., Biedermann D., Valentová K., Křen V., Kubala M. Quercetin and its analogues: optical and acido-basic properties. Physical Chemistry Chemical Physics. 2017.
Huličiak M., Bazgier V., Berka K., Kubala M. RH421 binds into the ATP-binding site on the Na /K -ATPase. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. 2017.
Vacek J., Zatloukalová M., Geletičová J., Kubala M., Modrianský M., Fekete L., Mašek J., Hubatka F., Turánek J. Electrochemical Platform for the Detection of Transmembrane Proteins Reconstituted into Liposomes. Analytical Chemistry. 2016.
Pyszková M., Biler M., Biedermann D., Valentová K., Kuzma M., Vrba J., Ulrichová J., Sokolová R., Mojović M., Popović-Bijelić A., Kubala M., Trouillas P., Křen V., Vacek J. Flavonolignan 2,3-dehydroderivatives: Preparation, antiradical and cytoprotective activity. Free Radical Biology & Medicine. 2016.
Kubala M., Čechová P., Geletičová J., Biler M., Štenclová T., Trouillas P., Biedermann D. Flavonolignans As a Novel Class of Sodium Pump Inhibitors. Frontiers in Physiology. 2016.
Čechová P., Berka K., Kubala M. Ion Pathways in the Na+/K+-ATPase. Journal of Chemical Information and Modeling. 2016.
Biler M., Trouillas P., Biedermann D., Křen V., Kubala M. Tunable optical properties of silymarin flavonolignans. Journal of Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry. 2016.
Jirků M., Bumba L., Bednářová L., Kubala M., Šulc M., Franěk M., Vyklický L., Vondrášek J., Teisinger J., Boušová K. Characterization of the part of N-terminal PIP2 binding site of the TRPM1 channel. Biophysical Chemistry. 2015.
Storch J., Žádný J., Strašák T., Kubala M., Sýkora J., Dušek M., Církva V., Matějka P., Krbal M., Vacek J. Synthesis and Characterization of a Helicene-Based Imidazolium Salt and Its Application in Organic Molecular Electronics. Chemistry: A European Journal. 2015.
Huličiak M., Reinhard L., Laursen M., Fedosova N., Nissen P., Kubala M. Crystals of Na /K -ATPase with bound cisplatin. Biochemical Pharmacology. 2014.
Kubala M., Geletičová J., Huličiak M., Zatloukalová M., Vacek J., Šebela M. Na /K -ATPase inhibition by cisplatin and consequences for cisplatin nephrotoxicity. Biomedical Papers-Olomouc. 2014.
Vacek J., Zatloukalová M., Desmier T., Nezhodová V., Hrbáč J., Kubala M., Křen V., Ulrichová J., Trouillas P. Antioxidant, metal-binding and DNA-damaging properties of flavonolignans: A joint experimental and computational highlight based on 7-O-galloylsilybin. Chemico-Biological Interactions. 2013.
Havlíková M., Huličiak M., Bazgier V., Berka K., Kubala M. Fluorone dyes have binding sites on both cytoplasmic and extracellular domains of Na,K-ATPase. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. 2013.
Vacek J., Zatloukalová M., Havlíková M., Ulrichová J., Kubala M. Changes in the intrinsic electrocatalytic nature of Na /K ATPase reflect structural changes on ATP-binding: Electrochemical label-free approach. Electrochemistry Communications. 2013.
Kyseláková H., Sedlářová M., Kubala M., Nožková V., Piterková J., Luhová L., Novák O., Ilík P. Reactive oxygen and nitrogen species and hormone signalling in systemic infection of pea by Pea enation mosaic virus. Plant Protection Science. 2013.
Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Orolinová E., Znaleziona J., Havlíková M., Kubala M. Covalent binding of cisplatin impairs the function of Na+/K+-ATPase by binding to its cytoplasmic part. Biochemical Pharmacology. 2012.
Zatloukalová M., Orolinová E., Kubala M., Hrbáč J., Vacek J. Electrochemical Determination of Transmembrane Protein Na+/K+ ATPase and Its Cytoplasmic Loop C45. Electroanalysis. 2012.
Fišerová E., Kubala M. Mean fluorescence lifeime and its error. Journal of Luminiscence. 2012.
ZATLOUKALOVÁ M., Křen V., Gažák R., KUBALA M., Trouillas P., ULRICHOVÁ J., VACEK J. Electrochemical investigation of flavonolignans and study of their interactions with DNA in the presence of Cu(II). Bioelectrochemistry. 2011.
Bourlinos AB., Zbořil R., Kubala M., Stathi P., Deligiannakis Y., Karakassides MA., Steriotis TA., Stubos AK. Fabrication of fluorescent nanodiamond@C core-shell hybrids via mild carbonization of sodium cholate-nanodiamond complexes. Journal of Materials Science. 2011.
BOURLINOS A., ZBOŘIL R., KUBALA M., Stathi P., Deligiannakis Y., KARAKASSIDES M., Steriotis TA., Stubos AK. Fabrication of fluorescent nanodiamond@C core–shell hybrids via mild carbonization of sodium cholate–nanodiamond complexes. Journal of Materials Science. 2011.
Vacek J., Vrublová E., Kubala M., Janovská M., Fojta M., Šimková E., Stýskala J., Skopalová J., Hrbáč J., Ulrichová J. Oxidation of Sanguinarine and Its Dihydro-Derivative at a Pyrolytic Graphite Electrode Using Ex Situ Voltammetry. Study of the Interactions of the Alkaloids with DNA. Electroanalysis. 2011.
ŠIŠKOVÁ K., Kubala M., DALLAS P., JANČÍK D., Thorel A., Ilík P., ZBOŘIL R. The effect of surface modification on the fluorescence and morphology of CdSe nanoparticles embedded in a 3D phosphazene-based matrix: nanowire-like quantum dots. Journal of Materials Chemistry. 2011.
Kubala M., Vacek J., Popa I., Janovská M., Kosina P., Ulrichová J., Trávníček Z., Šimánek V. The fluorescence properties and NMR analysis of protopine and allocryptopine. Journal of Luminiscence. 2011.
Janovská M., Kubala M., Šimánek V., Ulrichová J. Fluorescence of sanguinarine: spectral changes on interaction with amino acids. Physical Chemistry Chemical Physics. 2010.
Janovská M., Kubala M., Šimánek V., Ulrichová J. Interaction of sanguinarine and its dihydroderivative with the Na+/K+-ATPase. Complex view on the old problem. Toxicology Letters. 2010.
Gryčová L., Sklenovský P., Lánský Z., Janovská M., Otyepka M., Amler E., Teisinger J., Kubala M. ATP and Magnesium Drive Conformational Changes of the Na+/K+-ATPase Cytoplasmic Headpiece. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. 2009.
Janovská M., Kubala M., Šimánek V., Ulrichová J. Fluorescence of sanguinarine: fundamental characteristics and analysis of interconversion between various forms. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2009.
Kubala M., Gryčová L., Lánský Z., Sklenovský P., Janovská M., Otyepka M., Teisinger J. Changes in Electrostatic Surface Potential of Na+/K+-ATPase Cytoplasmic Headpiece Induced by Cytoplasmic Ligand(s) Binding. Biophysical Journal. 2009.
Kvítek L., Zajoncová L., Molnár J., Richterek L., Maier V., Švrček J., Novák B., Holubová R., Kubala M., Otyepka M., Nevěčná T., Müller L., Dopita M. Jak (ne)popularizovat přírodní vědy. Chemické listy. 2008.
Krist J., Géla F., Fronček F., Kubala M. Luminiscence v běžném životě i v laboratoři. Chemické listy. 2008.
Gryčová L., Lánský Z., Friedlová E., Vlachová V., Kubala M., Obšilová V., Obšil T., Teisinger J. ATP binding site on the C-terminus of the vanilloid receptor. Archives of Biochemistry and Biophysics. 2007.
Handl M., Filová E., Kubala M., Lánský Z., Koláčná L., Vorlíček J., Trč T., Pach M., Amler E. Fluorescent advanced glycation end products in the detection of factual stages of cartilage degeneration. Physiological Research (print). 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kvítek L., Zajoncová L., Molnár J., Richterek L., Maier V., Švrček J., Novák B., Holubová R., Kubala M., Otyepka M., Müller L. Pojďme soutěžit? Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Klečková M., Kvítek L., Dopita M., Holubová R., Kubala M., Maier V., Molnár J., Müller L., Novák B., Otyepka M., Richterek L., Švrček J., Zajoncová L. Soutěže tvořivosti mládeže zaměřené na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd. Súčasnosť a perspektivy didaktiky chémie. 2006.
KNIHA - CELEK
Cibiček N., Vacek J., Beránek M., Džubák P., Heřmanová Z., Kosina P., Kubala M., Novák M., Papoušková B., Srovnal J., Vávrová J., Vostálová J., Zatloukalová M., Živná H. Principy a využití vybraných analytických metod v laboratorní medicíně. In Stejskal D., Šmarda J. (Eds.) 2020.
ABSTRAKT
Vacek J., Vrba J., Kubala M., Zatloukalová M. Ionic Liquids and Protein Electroanalysis. Collection of Conference Proceedings. 2014.
Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Vrublová E., Znaleziona J., Havlíková M., Kubala M. Covalent binding of cisplatin impairs the function of Na /K -ATPase by binding to its cytoplasmic part. ChemZi. 2013.
Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Vrublová E., Znaleziona J., Havlíková M., Kubala M. Interaction of the cisplatin with the sodium potassium pump. F E B S Journal. 2013.
Kubala M., Huličiak M., Vacek J., Zatloukalová M., Šebela M. Na /K -ATPase as a target for cisplatin. Book of abstracts. 2013.
Sokolová R., Vacek J., Kubala M., Ulrichová J., Vavříková E., Křen V. SPECTROELECTROCHEMISTRY OF SILYBIN AND ITS COPPER COMPLEXE. Book of Abstracts. 2013.
Kubala M., Huličiak M., Šebela M., Vrublová E., Znaleziona J., Havlíková M., Vacek J. Vazba cisplatiny na cytoplazmatickou část sodno-draselné ATPasy. ChemZi. 2013.
Vacek J., Zatloukalová M., Křen V., Trouillas P., Kubala M., Ulrichová J. Electrochemistry of 7-O-Galloylsilybin and its Antioxidant, Prooxidant and DNA-damaging Properties. Book of Abstracts. 2012.
Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Orolinová E., Znaleziona J., Havlíková M., Kubala M. Interaction of the cisplatin with the sodium potassium pump. Book of Abstracts. 2012.
Kubala M., Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Orolinová E., Znaleziona J., Havlíková M. Role of Na+/K+-ATPase in cisplatin nephrotoxicity. Book of Abstracts. 2012.
Zatloukalová M., Orolinová E., Kubala M., Hrbáč J., Vacek J. Study of Transmembrane Protein by Label-free Electrochemistry:. Book of Abstracts. 2012.
KUBALA M. Beyond the Crystals: Monitoring of Na+/K+-ATPase Cytoplasmic Headpiece Dynamics in Spectroscopic Experiments. Na,K-ATPase and Related P-ATPases: Structure, Biology and Medicine - Book of abstracts. 2011.
Vacek J., Vrublová E., Kubala M., Janovská M., Fojta M., Šimková E., Stýskala J., Skopalová J., Hrbáč J., Ulrichová J. Electrochemical study of the interactions of sanguinarine and its metabolite with supercoiled DNA. Interdisciplinary Toxicology. 2011.
ZATLOUKALOVÁ M., Křen V., Gažák R., KUBALA M., ULRICHOVÁ J., VACEK J. ELECTROOXIDATION CHEMISTRY AND CHELATING PROPERTIES OF SELECTED FLAVONOLIGNANS, FLAVONOLS AND TAXIFOLIN. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
Zatloukalová M., Vrublová E., Ulrichová J., Kubala M., Fojta M., Vacek J. Electrooxidation chemistry of isoquinoline alkaloids. Application of ex situ voltammetry in the study of interactions of the alkaloids with DNA. Book of Abstracts. XXI. International symposium on bioelectrochemistry and bioenergetics. 2011.
HULIČIAK M., JANOVSKÁ M., KUBALA M. Interaction of the sodium potassium pump with the fluorescent dyes using time-resolved fluorescence spectroscopy. 4th SFB35 Symposium 2011 - Book of abstracts. 2011.
JANOVSKÁ M., KUBALA M. Interactions of fluorone dyes with the sodium potassium pump observed by fluorescence techniques. 4th SFB35 Symposium 2011 - Book of abstracts. 2011.
HULIČIAK M., JANOVSKÁ M., KUBALA M. Monitoring of fluorescein derivatives interaction with the sodium potassium pump using TCSPC method. Na,K-ATPase and Related P-ATPases: Structure, Biology and Medicine - Book of abstracts. 2011.
Kubala M., Kosina P., Vacek J., Popa I., Janovská M., Ulrichová J., Trávníček Z., Šimánek V. Protopin a allokryptopin: fluorescenční vlastnosti a NMR analýza. ChemZi. 2011.
Cheng P., ZATLOUKALOVÁ M., VACEK J., Zeng J., ŠIMÁNEK V., KUBALA M., ULRICHOVÁ J. Steady-state and time-resolved fluorimetric approaches in the study of interactions of isoquinoline alkaloids with biomacromolecules. CECE 2011. 2011.
Vacek J., Kosina P., Vrublová E., Kubala M., Ulrichová J., Šimánek V. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE A VYBRANÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ METODY VE VÝZKUMU ISOCHINOLINOVÝCH ALKALOIDŮ A JEJICH INTERAKCÍ S DNA. Chemické listy. 2010.
Janovská M., Kubala M. Interaction of sanguinarine with the Na+/K+-ATPase. F E B S Journal. 2010.
Kubala M. ATP- and/or Mg2+-binding induced conformational changes of Na+/K+-ATPase. 2nd International Workshop on Expression, Structure and Function of Membrane Proteins (Book of Abstracts). 2009.
Kubala M., Gryčová L., Lánský Z., Sklenovský P., Janovská M., Otyepka M., Teisinger J. Monitoring of the electrostatic surface potential on the Na+/K+-ATPase cytoplasmic headpiece. European Biophysics Journal. 2009.
Kubala M., Janovská M., Šimánek V., Ulrichová J. Studium interakce sanguinarinu a Na+/K+-atpázou metodami fluorescenční spektroskopie. ChemZi. 2009.
Janovská M., Kubala M., Ulrichová J. Application of fluorescence methods on studying interaction of the quaternary benzo[c]phenanthridine alcaloids (QBA) with Na+/K+-ATPase. Na,K-ATPase and Related Transport ATPases of P-type (12th international ATPase conference). 2008.
Kubala M., Gryčová L., Sklenovský P., Lánský Z., Otyepka M., Teisinger J. Dynamic of the Na+/K+-ATPase large cytoplasmic loop. Na,K-ATPase and related transport ATPases of P-type (12th International ATPase Conference). 2008.
Geletičová J., Kubala M. Identifikace polyaromatických uhlovodíků v cigaretovém kouři pomocí časově rozlišeného měření fluorescence. Druhá studentská konference mladých přírodovědců. 2008.
Kubala M., Gryčová L., Sklenovský P., Lánský Z., Otyepka M., Teisinger J. Měření parametrů tryptofanové fluorescence ve spojení s molekulárně-dynamickými výpočty jako nástroj pro sledování dynamiky proteinů. Chemické listy. 2008.
Kubala M., Gryčová L., Sklenovský P., Lánský Z., Otyepka M., Teisinger J. Měření parametrů tryptofanové fluorescence ve spojení s molekulárnědynamickými výpočty jako nástroj pro sledování dynamiky proteinů. Chemické listy. 2008.
Kubala M. Aktivní vědecká činnost středoškolských studentů v projektu Badatel. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Kubala M., Grycova L., Lánský Z., Otyepka M., Sklenovský P., Teisinger J. Conformational changes of the cytoplasmic part of Na+/K+-ATPase induced by the ligand binding. F E B S Journal. 2007.
Kalužová D., Solný T., Plevová P., Šilhanová E., Křepelová A., Kubala M. Kolorektální karcinom-Lynchův syndrom. První studentská konference mladých přírodovědců. 2007.
Hlaváčková V., Krchňák P., Ilík P., Kubala M., Novák O., Nauš J. Physical and chemical signaling pathways involved in rapid systemic responses of plants to local wounding. A SFFR Plant Oxygen Group Meeting, ROS in Plants, Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Janovská M., Kubala M., Šimánek V., Ulrichová J. Interaction of sanguinarine with the Na+/K+-ATPase. 2010.
Kvítek L., Holubová R., Kubala M., Richterek L. Pojďme si hrát a soutěžit. 12. veletr nápadů učitelů fyziky. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
První konference mladých přírodovědců. In Tarkowski P., Kubala M., Zajoncová L. (Eds.) 2007.
SBORNÍK - CELEK
Kubala M., Tarkowski P. 3. Studentská konference mladých přírodovědců. 3. Studentská konference mladých přírodovědců. 2009.
Druhá studentská konference mladých přírodovědců. In Tarkowski P., Kubala M. (Eds.) Druhá studentská konference mladých přírodovědců. 2008.
První studentská konference mladých přírodovědců. In Tarkowski P., Kubala M. (Eds.) První studentská konference mladých přírodovědců. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
HULIČIAK PRF Fyzika 2014
JANOVSKÁ PRF Fyzika 2010
BILER PRF Fyzika 2017
ČECHOVÁ PRF Fyzika 2018
ŠEFLOVÁ PRF Fyzika 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)