Doc. RNDr. Martin KUBALA, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634001

Děkanát PřF

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

6.017

docent - děkan

fluorescenční spektroskopie, strukturní biologie, Na+/K+-ATPáza

ČLÁNEK
Zatloukalová M., Orolinová E., Kubala M., Hrbáč J., Vacek J. Electrochemical Determination of Transmembrane Protein Na+/K+ ATPase and Its Cytoplasmic Loop C45. Electroanalysis. 2012.
Bieleszová K., Pařízková B., Kubeš M., Husičková A., Kubala M., Sedlářová M., Doležal K., Strnad M., Novák O., Žukauskaite A. New fluorescently labeled auxins exhibit promising anti-auxin activity. New Biotechnology. 2019.
Janovská M., Kubala M., Šimánek V., Ulrichová J. Fluorescence of sanguinarine: fundamental characteristics and analysis of interconversion between various forms. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2009.
Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Orolinová E., Znaleziona J., Havlíková M., Kubala M. Covalent binding of cisplatin impairs the function of Na+/K+-ATPase by binding to its cytoplasmic part. Biochemical Pharmacology. 2012.
Šeflová J., Čechová P., Biler M., Hradil P., Kubala M. Inhibition of Na+/K+-ATPase by 5,6,7,8-tetrafluoro-3-hydroxy-2-phenylquinolin-4(1H)-one. Biochimie. 2017.
Gryčová L., Sklenovský P., Lánský Z., Janovská M., Otyepka M., Amler E., Teisinger J., Kubala M. ATP and Magnesium Drive Conformational Changes of the Na+/K+-ATPase Cytoplasmic Headpiece. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. 2009.
ZATLOUKALOVÁ M., Křen V., Gažák R., KUBALA M., Trouillas P., ULRICHOVÁ J., VACEK J. Electrochemical investigation of flavonolignans and study of their interactions with DNA in the presence of Cu(II). Bioelectrochemistry. 2011.
Kubala M., Vacek J., Popa I., Janovská M., Kosina P., Ulrichová J., Trávníček Z., Šimánek V. The fluorescence properties and NMR analysis of protopine and allocryptopine. Journal of Luminiscence. 2011.
Havlíková M., Huličiak M., Bazgier V., Berka K., Kubala M. Fluorone dyes have binding sites on both cytoplasmic and extracellular domains of Na,K-ATPase. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. 2013.
BOURLINOS A., ZBOŘIL R., KUBALA M., Stathi P., Deligiannakis Y., KARAKASSIDES M., Steriotis TA., Stubos AK. Fabrication of fluorescent nanodiamond@C core–shell hybrids via mild carbonization of sodium cholate–nanodiamond complexes. Journal of Materials Science. 2011.
Michalak K., Rárová L., Kubala M., Čechová P., Strnad M., Wicha J. Synthesis and evaluation of cytotoxic and Na /K -ATP-ase inhibitory activity of selected 5 alpha-oleandrigenin derivatives. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. 2019.
Krist J., Géla F., Fronček F., Kubala M. Luminiscence v běžném životě i v laboratoři. Chemické listy. 2008.
Šeflová J., Čechová P., Štenclová T., Šebela M., Kubala M. Identification of cisplatin-binding sites on the large cytoplasmic loop of the Na-/K--ATPase. JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY. 2018.
Bourlinos AB., Zbořil R., Kubala M., Stathi P., Deligiannakis Y., Karakassides MA., Steriotis TA., Stubos AK. Fabrication of fluorescent nanodiamond@C core-shell hybrids via mild carbonization of sodium cholate-nanodiamond complexes. Journal of Materials Science. 2011.
Čechová P., Kubala M. Comparison of three nature inspired molecular docking algorithms. International Journal of Bio-Inspired Computation. 2021.
Huličiak M., Bazgier V., Berka K., Kubala M. RH421 binds into the ATP-binding site on the Na /K -ATPase. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. 2017.
Biler M., Trouillas P., Biedermann D., Křen V., Kubala M. Tunable optical properties of silymarin flavonolignans. Journal of Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry. 2016.
Pyszková M., Biler M., Biedermann D., Valentová K., Kuzma M., Vrba J., Ulrichová J., Sokolová R., Mojović M., Popović-Bijelić A., Kubala M., Trouillas P., Křen V., Vacek J. Flavonolignan 2,3-dehydroderivatives: Preparation, antiradical and cytoprotective activity. Free Radical Biology & Medicine. 2016.
Vacek J., Vrublová E., Kubala M., Janovská M., Fojta M., Šimková E., Stýskala J., Skopalová J., Hrbáč J., Ulrichová J. Oxidation of Sanguinarine and Its Dihydro-Derivative at a Pyrolytic Graphite Electrode Using Ex Situ Voltammetry. Study of the Interactions of the Alkaloids with DNA. Electroanalysis. 2011.
ŠIŠKOVÁ K., Kubala M., DALLAS P., JANČÍK D., Thorel A., Ilík P., ZBOŘIL R. The effect of surface modification on the fluorescence and morphology of CdSe nanoparticles embedded in a 3D phosphazene-based matrix: nanowire-like quantum dots. Journal of Materials Chemistry. 2011.
Vacek J., Zatloukalová M., Desmier T., Nezhodová V., Hrbáč J., Kubala M., Křen V., Ulrichová J., Trouillas P. Antioxidant, metal-binding and DNA-damaging properties of flavonolignans: A joint experimental and computational highlight based on 7-O-galloylsilybin. Chemico-Biological Interactions. 2013.
Handl M., Filová E., Kubala M., Lánský Z., Koláčná L., Vorlíček J., Trč T., Pach M., Amler E. Fluorescent advanced glycation end products in the detection of factual stages of cartilage degeneration. Physiological Research (print). 2007.
Michalak K., Rárová L., Kubala M., Štenclová T., Strnad M., Wicha J. Synthesis and evaluation of Na /K -ATP-ase inhibiting and cytotoxic in vitro activities of oleandrigenin and its selected 17β-(butenolidyl)- and 17β-(3-furyl)- analogues. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. 2020.
Janovská M., Kubala M., Šimánek V., Ulrichová J. Fluorescence of sanguinarine: spectral changes on interaction with amino acids. Physical Chemistry Chemical Physics. 2010.
Čechová P., Berka K., Kubala M. Ion Pathways in the Na+/K+-ATPase. Journal of Chemical Information and Modeling. 2016.
Huličiak M., Reinhard L., Laursen M., Fedosova N., Nissen P., Kubala M. Crystals of Na /K -ATPase with bound cisplatin. Biochemical Pharmacology. 2014.
Andrýsková P., Machalová Šišková K., Michetschlagerová Š., Jiráková K., Kubala M., Jirák D. The effect of Fatty Acids and BSA Purity on Synthesis and Properties of Fluorescent Gold Nanoclusters. Nanomaterials. 2020.
Kyseláková H., Sedlářová M., Kubala M., Nožková V., Piterková J., Luhová L., Novák O., Ilík P. Reactive oxygen and nitrogen species and hormone signalling in systemic infection of pea by Pea enation mosaic virus. Plant Protection Science. 2013.
Storch J., Žádný J., Strašák T., Kubala M., Sýkora J., Dušek M., Církva V., Matějka P., Krbal M., Vacek J. Synthesis and Characterization of a Helicene-Based Imidazolium Salt and Its Application in Organic Molecular Electronics. Chemistry: A European Journal. 2015.
Biler M., Biedermann D., Valentová K., Křen V., Kubala M. Quercetin and its analogues: optical and acido-basic properties. Physical Chemistry Chemical Physics. 2017.
Gryčová L., Lánský Z., Friedlová E., Vlachová V., Kubala M., Obšilová V., Obšil T., Teisinger J. ATP binding site on the C-terminus of the vanilloid receptor. Archives of Biochemistry and Biophysics. 2007.
Janovská M., Kubala M., Šimánek V., Ulrichová J. Interaction of sanguinarine and its dihydroderivative with the Na+/K+-ATPase. Complex view on the old problem. Toxicology Letters. 2010.
Vacek J., Zatloukalová M., Geletičová J., Kubala M., Modrianský M., Fekete L., Mašek J., Hubatka F., Turánek J. Electrochemical Platform for the Detection of Transmembrane Proteins Reconstituted into Liposomes. Analytical Chemistry. 2016.
Vacek J., Zatloukalová M., Havlíková M., Ulrichová J., Kubala M. Changes in the intrinsic electrocatalytic nature of Na /K ATPase reflect structural changes on ATP-binding: Electrochemical label-free approach. Electrochemistry Communications. 2013.
Kvítek L., Zajoncová L., Molnár J., Richterek L., Maier V., Švrček J., Novák B., Holubová R., Kubala M., Otyepka M., Nevěčná T., Müller L., Dopita M. Jak (ne)popularizovat přírodní vědy. Chemické listy. 2008.
Kubala M., Čechová P., Geletičová J., Biler M., Štenclová T., Trouillas P., Biedermann D. Flavonolignans As a Novel Class of Sodium Pump Inhibitors. Frontiers in Physiology. 2016.
Kubala M., Gryčová L., Lánský Z., Sklenovský P., Janovská M., Otyepka M., Teisinger J. Changes in Electrostatic Surface Potential of Na+/K+-ATPase Cytoplasmic Headpiece Induced by Cytoplasmic Ligand(s) Binding. Biophysical Journal. 2009.
Kubala M., Geletičová J., Huličiak M., Zatloukalová M., Vacek J., Šebela M. Na /K -ATPase inhibition by cisplatin and consequences for cisplatin nephrotoxicity. Biomedical Papers-Olomouc. 2014.
Fišerová E., Kubala M. Mean fluorescence lifeime and its error. Journal of Luminiscence. 2012.
Jirků M., Bumba L., Bednářová L., Kubala M., Šulc M., Franěk M., Vyklický L., Vondrášek J., Teisinger J., Boušová K. Characterization of the part of N-terminal PIP2 binding site of the TRPM1 channel. Biophysical Chemistry. 2015.
ABSTRAKT
ZATLOUKALOVÁ M., Křen V., Gažák R., KUBALA M., ULRICHOVÁ J., VACEK J. ELECTROOXIDATION CHEMISTRY AND CHELATING PROPERTIES OF SELECTED FLAVONOLIGNANS, FLAVONOLS AND TAXIFOLIN. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
Kubala M., Grycova L., Lánský Z., Otyepka M., Sklenovský P., Teisinger J. Conformational changes of the cytoplasmic part of Na+/K+-ATPase induced by the ligand binding. F E B S Journal. 2007.
Vacek J., Kosina P., Vrublová E., Kubala M., Ulrichová J., Šimánek V. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE A VYBRANÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ METODY VE VÝZKUMU ISOCHINOLINOVÝCH ALKALOIDŮ A JEJICH INTERAKCÍ S DNA. Chemické listy. 2010.
KUBALA M. Beyond the Crystals: Monitoring of Na+/K+-ATPase Cytoplasmic Headpiece Dynamics in Spectroscopic Experiments. Na,K-ATPase and Related P-ATPases: Structure, Biology and Medicine - Book of abstracts. 2011.
Kubala M., Gryčová L., Sklenovský P., Lánský Z., Otyepka M., Teisinger J. Dynamic of the Na+/K+-ATPase large cytoplasmic loop. Na,K-ATPase and related transport ATPases of P-type (12th International ATPase Conference). 2008.
HULIČIAK M., JANOVSKÁ M., KUBALA M. Interaction of the sodium potassium pump with the fluorescent dyes using time-resolved fluorescence spectroscopy. 4th SFB35 Symposium 2011 - Book of abstracts. 2011.
HULIČIAK M., JANOVSKÁ M., KUBALA M. Monitoring of fluorescein derivatives interaction with the sodium potassium pump using TCSPC method. Na,K-ATPase and Related P-ATPases: Structure, Biology and Medicine - Book of abstracts. 2011.
Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Vrublová E., Znaleziona J., Havlíková M., Kubala M. Interaction of the cisplatin with the sodium potassium pump. F E B S Journal. 2013.
Vacek J., Vrublová E., Kubala M., Janovská M., Fojta M., Šimková E., Stýskala J., Skopalová J., Hrbáč J., Ulrichová J. Electrochemical study of the interactions of sanguinarine and its metabolite with supercoiled DNA. Interdisciplinary Toxicology. 2011.
Vacek J., Vrba J., Kubala M., Zatloukalová M. Ionic Liquids and Protein Electroanalysis. Collection of Conference Proceedings. 2014.
Zatloukalová M., Orolinová E., Kubala M., Hrbáč J., Vacek J. Study of Transmembrane Protein by Label-free Electrochemistry:. Book of Abstracts. 2012.
Kubala M., Gryčová L., Lánský Z., Sklenovský P., Janovská M., Otyepka M., Teisinger J. Monitoring of the electrostatic surface potential on the Na+/K+-ATPase cytoplasmic headpiece. European Biophysics Journal. 2009.
Cheng P., ZATLOUKALOVÁ M., VACEK J., Zeng J., ŠIMÁNEK V., KUBALA M., ULRICHOVÁ J. Steady-state and time-resolved fluorimetric approaches in the study of interactions of isoquinoline alkaloids with biomacromolecules. CECE 2011. 2011.
Vacek J., Zatloukalová M., Křen V., Trouillas P., Kubala M., Ulrichová J. Electrochemistry of 7-O-Galloylsilybin and its Antioxidant, Prooxidant and DNA-damaging Properties. Book of Abstracts. 2012.
Kubala M., Huličiak M., Šebela M., Vrublová E., Znaleziona J., Havlíková M., Vacek J. Vazba cisplatiny na cytoplazmatickou část sodno-draselné ATPasy. ChemZi. 2013.
Kubala M., Gryčová L., Sklenovský P., Lánský Z., Otyepka M., Teisinger J. Měření parametrů tryptofanové fluorescence ve spojení s molekulárnědynamickými výpočty jako nástroj pro sledování dynamiky proteinů. Chemické listy. 2008.
Kubala M., Kosina P., Vacek J., Popa I., Janovská M., Ulrichová J., Trávníček Z., Šimánek V. Protopin a allokryptopin: fluorescenční vlastnosti a NMR analýza. ChemZi. 2011.
Janovská M., Kubala M. Interaction of sanguinarine with the Na+/K+-ATPase. F E B S Journal. 2010.
Janovská M., Kubala M., Ulrichová J. Application of fluorescence methods on studying interaction of the quaternary benzo[c]phenanthridine alcaloids (QBA) with Na+/K+-ATPase. Na,K-ATPase and Related Transport ATPases of P-type (12th international ATPase conference). 2008.
Kubala M., Huličiak M., Vacek J., Zatloukalová M., Šebela M. Na /K -ATPase as a target for cisplatin. Book of abstracts. 2013.
JANOVSKÁ M., KUBALA M. Interactions of fluorone dyes with the sodium potassium pump observed by fluorescence techniques. 4th SFB35 Symposium 2011 - Book of abstracts. 2011.
Kvítek L., Zajoncová L., Molnár J., Richterek L., Maier V., Švrček J., Novák B., Holubová R., Kubala M., Otyepka M., Nevěčná T., Müller L., Dopita M. Jak (ne)popularizovat přírodní vědy? Chemické listy. 2008.
Zatloukalová M., Vrublová E., Ulrichová J., Kubala M., Fojta M., Vacek J. Electrooxidation chemistry of isoquinoline alkaloids. Application of ex situ voltammetry in the study of interactions of the alkaloids with DNA. Book of Abstracts. XXI. International symposium on bioelectrochemistry and bioenergetics. 2011.
Kubala M. Aktivní vědecká činnost středoškolských studentů v projektu Badatel. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Hlaváčková V., Krchňák P., Ilík P., Kubala M., Novák O., Nauš J. Physical and chemical signaling pathways involved in rapid systemic responses of plants to local wounding. A SFFR Plant Oxygen Group Meeting, ROS in Plants, Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants. 2007.
Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Orolinová E., Znaleziona J., Havlíková M., Kubala M. Interaction of the cisplatin with the sodium potassium pump. Book of Abstracts. 2012.
Kubala M., Gryčová L., Sklenovský P., Lánský Z., Otyepka M., Teisinger J. Měření parametrů tryptofanové fluorescence ve spojení s molekulárně-dynamickými výpočty jako nástroj pro sledování dynamiky proteinů. Chemické listy. 2008.
Geletičová J., Kubala M. Identifikace polyaromatických uhlovodíků v cigaretovém kouři pomocí časově rozlišeného měření fluorescence. Druhá studentská konference mladých přírodovědců. 2008.
Kubala M., Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Orolinová E., Znaleziona J., Havlíková M. Role of Na+/K+-ATPase in cisplatin nephrotoxicity. Book of Abstracts. 2012.
Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Vrublová E., Znaleziona J., Havlíková M., Kubala M. Covalent binding of cisplatin impairs the function of Na /K -ATPase by binding to its cytoplasmic part. ChemZi. 2013.
Kalužová D., Solný T., Plevová P., Šilhanová E., Křepelová A., Kubala M. Kolorektální karcinom-Lynchův syndrom. První studentská konference mladých přírodovědců. 2007.
Kubala M., Janovská M., Šimánek V., Ulrichová J. Studium interakce sanguinarinu a Na+/K+-atpázou metodami fluorescenční spektroskopie. ChemZi. 2009.
Kubala M. ATP- and/or Mg2+-binding induced conformational changes of Na+/K+-ATPase. 2nd International Workshop on Expression, Structure and Function of Membrane Proteins (Book of Abstracts). 2009.
Sokolová R., Vacek J., Kubala M., Ulrichová J., Vavříková E., Křen V. SPECTROELECTROCHEMISTRY OF SILYBIN AND ITS COPPER COMPLEXE. Book of Abstracts. 2013.
SBORNÍK - CELEK
První studentská konference mladých přírodovědců. In Tarkowski P., Kubala M. (Eds.) První studentská konference mladých přírodovědců. 2007.
Kubala M., Tarkowski P. 3. Studentská konference mladých přírodovědců. 3. Studentská konference mladých přírodovědců. 2009.
Druhá studentská konference mladých přírodovědců. In Tarkowski P., Kubala M. (Eds.) Druhá studentská konference mladých přírodovědců. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kvítek L., Zajoncová L., Molnár J., Richterek L., Maier V., Švrček J., Novák B., Holubová R., Kubala M., Otyepka M., Müller L. Pojďme soutěžit? Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Klečková M., Kvítek L., Dopita M., Holubová R., Kubala M., Maier V., Molnár J., Müller L., Novák B., Otyepka M., Richterek L., Švrček J., Zajoncová L. Soutěže tvořivosti mládeže zaměřené na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd. Súčasnosť a perspektivy didaktiky chémie. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kvítek L., Holubová R., Kubala M., Richterek L. Pojďme si hrát a soutěžit. 12. veletr nápadů učitelů fyziky. 2007.
Janovská M., Kubala M., Šimánek V., Ulrichová J. Interaction of sanguinarine with the Na+/K+-ATPase. 2010.
KNIHA - CELEK
Cibiček N., Vacek J., Beránek M., Džubák P., Heřmanová Z., Kosina P., Kubala M., Novák M., Papoušková B., Srovnal J., Vávrová J., Vostálová J., Zatloukalová M., Živná H. Principy a využití vybraných analytických metod v laboratorní medicíně. In Stejskal D., Šmarda J. (Eds.) 2020.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
První konference mladých přírodovědců. In Tarkowski P., Kubala M., Zajoncová L. (Eds.) 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
HULIČIAK PRF Fyzika 2014
JANOVSKÁ PRF Fyzika 2010
BILER PRF Fyzika 2017
ČECHOVÁ PRF Fyzika 2018
ŠEFLOVÁ PRF Fyzika 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.