Mgr. Pavla VYHNÁLKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635166

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.07

odborný asistent

pedagogika volného času, zážitková pedagogika, metodika her, metodika zájmových činností, komunikace, praxe

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
1.07 Ve zkouškovém období a o prázdninách jsou konzultace poskytovány na základě předchozí individuální dohody.
ČLÁNEK
Chudý Š., Neumeister P., Plischke J., Buchtová T., Kučerová L., Vyhnálková P., Petrová J. The Phenomenon of Discipline and Its Conception for Novice Teachers - A Discourse Analysis. Creative Education. 2015.
TICHÁ Z., VYHNÁLKOVÁ P. Projekty IGA na Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2012.
Nábělková J., VYHNÁLKOVÁ P. Postoje ke studiu jako předpoklad rozvoje osobnosti studenta. Acta Humanica. 2011.
Vyhnálková P. Adventní dílna na Pedagogické fakultě UP. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2010.
Stránská E., Vyhnálková P. Mezinárodní studentská pedagogicko-vědecká konference. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2009.
Bartoňová J., Vyhnálková P. Mezinárodní studentské vědecké konference v Racibórzi a v Opole. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2007.
Vyhnálková P., Životská K. Mezinárodní studentský pedagogicko-vědecký seminář v Opole. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2007.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Vyhnálková P. Aktivity klientů a edukační programy v domovech pro seniory. Aktivity klientů a edukační programy v domovech pro seniory. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Knees K., Plischke J. Germany's education crisis – what are the possible causes? In Vyhnálková P., Plischke J., . (Eds.) AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ XVII Teachers4Future. 2023.
Suková M. Udělování schvalovacích doložek u středoškolských učebnic dějepisu. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Teachers4Future. 2023.
Kobzová P. Pojetí vybraných didaktických kategorií v prostředí základní školy na Ukrajině. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XV: Výzvy pro učitele v 21. století: recenzovaný sborník. 2021.
Svobodová P. Připravenost studentů oboru Zdravotnický záchranář na nároky bakalářského studijního programu. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XV: Výzvy pro učitele v 21. století: recenzovaný sborník. 2021.
Balaban V. Strategie zvládání kázně u začínajících učitelů tělesné výchovy. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XV: Výzvy pro učitele v 21. století: recenzovaný sborník. 2021.
Mališů P., Bryndová L. Tvorba učebních úloh z edukační robotiky pro podporu výuky na prvním stupni základní školy. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XV: Výzvy pro učitele v 21. století: recenzovaný sborník. 2021.
Sedláková E. Akademická úspěšnost – přehledová studie. In Plischke J., Vyhnálková P. (Eds.) AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ XIV Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost. 2020.
Sedláková E. Akademická úspěšnost – přehledová studie. In Plischke J., Vyhnálková P. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIV - Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost. 2020.
Kobzová P., Šemberová M. Hodnoty v dokumentech ukrajinského školství. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejichpříprava sezaměřením na mezioborovou pestrost. 2020.
Svobodová P. Náročnost studia oboru Zdravotnický záchranář z pohledu studentů bakalářského studijního programu. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIV. 2020.
Ševčíková J. Profesní přesvědčení začínajících učitelů a self-efficacy. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ XV Výzvy pro učitele v 21. století. 2020.
Balaban V., Koribská I. Profesní sebepojetí začínajících akademických pracovníků z vybraných postkomunistických států. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIV-Recenzovaný sborník příspěvků. 2020.
Kostka M. Analýza přístupu k využití disponibilní časové dotace u jednotlivých středních škol se zaměřením na obor Informační technologie ve Zlínském kraji. In Vyhnálková P. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIII. 2019.
Kobzová P. Hodnota vzdělání u žáků z Ukrajiny. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIII. 2019.
Klímová Š. Candle on the Hill: realizace Königovy ideje Camphillu v českých porevolučních podmínkách. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. 2018.
Chudý Š., Zhang L. Images of China in History Textbooks of the United Kingdom from the 1990s to the Present Day. In Vyhnálková P. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII: Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole. 2018.
Chudý Š., Plischke J., Sanglang W., Yao J. Primary School Education Plays an Important Role in the Development of Minority Pupils. In Vyhnálková P. (Eds.) Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty UP Olomouc XII: Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole. 2018.
Duda O., Nevařil J., Řeřicha V. Reflexe studentů na míru rozvíjení odborných kompetencí ve vybraných předmětech pregraduální přípravy budoucích učitelů AJ. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. 2018.
Chudý Š., Plischke J., Sanglang W., Yao J. Research on Manchu Art Inheritance and Development in Manchu Primary School from View of Multi-Culture. In Vyhnálková P. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII: Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole. 2018.
Zvědělíková J., Hanáková A. Rodina pohledem dětí se sluchovým postižením. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. 2018.
Gregar J. Role of Humor in the English Language Teaching. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. 2016.
Pěčková L., Snopková D., Švestková K. Hodnotová orientace žáků 2. stupně základní školy Olomouc. In Vyhnálková P. (Eds.) Hodnotová orientace žáků základní školy : Sborník mezinárodní studentské spolupráce. 2012.
Vyhnálková P., Tichá Z., Palková V. Mezinárodní srovnání hodnotové orientace žáků 2. stupně základní školy – Česká republika, Slovensko, Polsko. In Vyhnálková P. (Eds.) Hodnotová orientace žáků základní školy : Sborník mezinárodní studentské spolupráce. 2012.
Vyhnálková P. Práce, vzdělávání a odpočinek v Komenského škole mužnosti a škole stáří. In Sedlář P. (Eds.) Sborník příspěvků 1. ročníku Konference k aktuálním tématům pedagogické praxe. 2012.
Picmausová M. Rodinné hodnoty studentů maturitních ročníků Střední průmyslové školy v Třebíči. In Vyhnálková P. (Eds.) Hodnotová orientace žáků základní školy : Sborník mezinárodní studentské spolupráce. 2012.
Vyhnálková P., Palková V. Srovnání hodnotové orientace žáků 1. a 2. stupně základní školy – Česká republika. In Vyhnálková P. (Eds.) Hodnotová orientace žáků základní školy : Sborník mezinárodní studentské spolupráce. 2012.
Vyhnálková P., Palková V. Srovnání hodnotové orientace žáků 1. a 2. stupně základní školy – Polská republika. In Vyhnálková P. (Eds.) Hodnotová orientace žáků základní školy : Sborník mezinárodní studentské spolupráce. 2012.
Krchová E., Dortová A. Výzkumy hodnotové orientace dětí a mládeže v České republice. In VYHNÁLKOVÁ P. (Eds.) Hodnotová orientace žáků základní školy : Sborník mezinárodní studentské spolupráce. 2012.
VYHNÁLKOVÁ P., ŽIVOTSKÁ K. Edukační programy v domovech pro seniory. In . (Eds.) Aeduca. 7. ročník Festivalu vzdělávání dospělých. Sborník příspěvků z odborných konferencí. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Hodnotová orientace vysokoškolských studentů - mezinárodní výzkum (Česká republika). In Sirotová M. (Eds.) Pedagogica Actualis II. 2011.
Vyhnálková P., Holoušová D. Zkušenosti z práce pedagogů se studenty na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. In Sirotová M., Frýdková E. (Eds.) Vysokoškolský učiteľ - vzdelávateľ učiteľov. 2010.
Vyhnálková P., Holoušová D. Předmluva. Výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu: sborník mezinárodní studentské spolupráce. 2009.
Vyhnálková P. Životní styl žáků 2. stupně základní školy - výsledky výzkumného šetření v České republice. Výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu : sborník mezinárodní studentské spolupráce. 2009.
Vašťatková J., Vyhnálková P. Průniky pedagogických věd a sociální práce v pregraduální přípravě. Język współczesnej pedagogiki. Część 1. 2008.
Kocourková V., Vašťatková J., Vyhnálková P. Zhodnocení dosud realizovaných praxí studentů v rámci projektu Akční pole sociální práce - východisko i cíl studia oboru. K sobě, k druhým, k profesi: teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků/Jan Kolář, Bohumíra Lazarová (eds.). 2008.
Kocourková V., Vašťatková J., Vyhnálková P. Zhodnocení dosud realizovaných praxí studentů v rámci projektu Akční pole sociální práce - východisko i cíl studia oboru. K sobě, k druhým, k profesi : Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků/Jan Kolář, Bohumíra Lazarová (eds.). 2008.
Vyhnálková P., Životská K. Dušičky a Halloween. Tvůrčí aktivita studentů. Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy. Sborník příspěvků. 2007.
Vyhnálková P. Nabídka volnočasových programů v domovech pro seniory (vybrané výstupy z průzkumného šetření). Akční pole sociální práce aneb Sociálněpedagogické otázky současnosti. Sborník příspěvků z vědecké konference [CD-ROM]. 2007.
Holoušová D., Melková L., Vyhnálková P., Životská K. Ohlédnutí za činností studentského vědeckého kroužku v roce 2006. Tvůrčí aktivita studentů. Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy. Sborník příspěvků. 2007.
Vyhnálková P. Edukační programy v domovech důchodců - zásady a principy jejich realizace. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV. 2006.
Vyhnálková P. Stáří jako období v životě člověka - jeho vymezení a periodizace. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. 2005.
Vyhnálková P. Vzdělávání seniorů v domovech důchodců jako téma disertační práce. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. 2004.
KNIHA - CELEK
Poláchová Vašťatková J., Rudnicki P., Prášilová M., Dopita M., Plischke J., Vyhnálková P., Bouda T., Cervinkova H., Nowak-Dziemianowicz M., Gawlicz K., Starnawski M. Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po roce 1989. 2015.
Kantorová J., Grecmanová H., Holoušová D., Vyhnálková P., Švrčinová L., Urbanovská E., Petrová J. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky II. 2010.
Vašťatková J., Vyhnálková P. Moderní trendy ve speciální pedagogice s přesahem do sociální sféry. Moderní trendy ve speciální pedagogice s přesahem do sociální sféry. 2008.
Vašťatková J., Vyhnálková P. Právo. Právo. 2008.
Vašťatková J., Vyhnálková P. Problematika finančních a jiných zdrojů nejen v sociální sféře. Problematika finančních a jiných zdrojů nejen v sociální sféře. 2008.
Vašťatková J., Vyhnálková P. Rodina a náhradní rodinná péče. Rodina a náhradní rodinná péče. 2008.
Vašťatková J., Vyhnálková P. Sociální práce v praxi. Sociální práce v praxi. 2008.
Vašťatková J., Vyhnálková P. Způsoby evaluace v sociální práci. Způsoby evaluace v sociální práci. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Vyhnálková P., Kantorová J. Education in the Czech Republic. In Brown MA., White J. (Eds.) Exploring Childhood in a Comparative Context : An Introductory Guide For Students. 2014.
Kantorová J., Vyhnálková P. Příprava a kompetence budoucích pracovníků vzdělávajících seniory. Edukacja do i w starości. 2008.
ABSTRAKT
Ševčíková J., Plischke J., Vyhnálková P. Profesní přesvědčení učitelů v jejich sebereflexi. Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2021.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Chráska M., Vyhnálková P., Nováková Z., Buchtová T., Koribská I., Pitnerová D., Plischke J., Szotkowski R., Šmelová E. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů : „Výzvy pedagogického výzkumu v době síťování a nastupující umělé inteligence“. 2023.
Chudý Š., Koribská I., Kropáč J., Balaban V., Vyhnálková P., Buchtová T., Nováková Z., Pitnerová D. Working Academics Value Excellence for International Teachers. 2020.
Chudý Š., Kropáč J., Vyhnálková P., Nováková Z., Balaban V., Koribská I., Šemberová M., Pitnerová D., Buchtová T., Peng D., Plischke J., Fasnerová M., Dvořáková Kaněčková E., Dofková R. Výzvy pro učitele v 21. století: mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů. 2019.
Chudý Š., Nováková Z., Koribská I., Šemberová M., Vyhnálková P., Pitnerová D., Buchtová T., Balaban V., Jůvová A., Szotkowski R., Plischke J., Peng D. Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů s tématem Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost. 2018.
Chudý Š., Strouhal M., Szotkowski R., Peng D., Vyhnálková P., Plischke J., Nováková Z., Kropáč J., Buchtová T. Začínající učitel v měnící se společnosti. 2017.
VYHNÁLKOVÁ P., HOLOUŠOVÁ D. Výzkum hodnotové orientace žáků základní školy. 2011.
Vyhnálková P., Michalková M. Naším cieľom je pomáhať! 2010.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
VYHNÁLKOVÁ P. Zásobník her vzniklý v rámci řešení projektu FRVŠ Inovativní obohacení předmětu Metodika her a zábavních činností. Zásobník her vzniklý v rámci řešení projektu FRVŠ Inovativní obohacení předmětu Metodika her a zábavních činností. 2011.
RECENZE
Vyhnálková P. e-Pedagogium. e-Pedagogium (print). 2010.
OPONENTSKÝ POSUDEK
VYHNÁLKOVÁ P. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP VIII. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP VIII. 2012.
VYHNÁLKOVÁ P. Aktuální problémy profesního vzdělávání policistů České republiky. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Canisterapie a její vliv na zlepšení vztahů ve skupině dětí. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
Vyhnálková P. Bauerová Soňa: Rodina a náhradní rodinná péče. Oponentský posudek bakalářské práce. 2010.
Vyhnálková P. Klepková Iveta: Volný čas a zájmové aktivity v dětských domovech. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
PROJEKT
VYHNÁLKOVÁ P. Inovativní obohacení předmětu Metodika her a zábavních činností. Fond rozvoje vysokých škol. 2011.
KOCOURKOVÁ V., PLISCHKE J., VYHNÁLKOVÁ P., ŠAFRÁNKOVÁ A. The Signification of community school for socially disadvantaged pupils and their families at ISCED level 1 and 2. Grantová agentura ČR. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P., TICHÁ Z., PĚČKOVÁ L., SNOPKOVÁ D., ŠVESTKOVÁ K. Výzkum hodnotové orientace žáků 2. stupně základní školy. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
VYHNÁLKOVÁ P. Možnosti trávení volného času dospívajících ve městě a na vesnici. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Obtížné stránky stáří a jejich zvládání. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Počítač jako způsob trávení volného času. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Pohled na manželství: motivace a demotivace ke vstupu do manželství. Magisterská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Pohled rodičů na práci učitele. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Postoje maturantů k rodinným hodnotám. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Prevence úrazů dětí a mládeže v proměnách času. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Projekt „Štětcem v dějinách“. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Přínos školy v přírodě pro rozvoj osobnosti dítěte. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Sbor dobrovolných hasičů Únanov (se zaměřením na mladé hasiče). Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Sport jako výchovný prostředek se zaměřením na florbal. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Školní klub jako oddělení školní družiny. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Trávení volného času dětí z Dětského domova Budkov. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Trávení volného času osob žijících v domovech pro seniory. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Volnočasové aktivity jako prostředek pro zdravý životní styl rodiny. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Volný čas a prevence závislostí u dospívajících. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Volný čas dětí v obci Újezd. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Vybrané psychosociální aspekty vzdělávání dospělých. Magisterská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Využití knih Jaroslava Foglara jako výchovného prostředku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Využití technik výtvarné výchovy ve volném čase. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VYHNÁLKOVÁ P. Zlepšování komunikativních dovedností žáků základní školy. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Vyhnálková P. Environmentální výchovou na pomoc Zemi, přírodě i lidem. Bakalářská práce. 2010.
Vyhnálková P. Mezigenerační obohacování ve volném čase. Bakalářská práce. 2010.
Vyhnálková P. Specifika trávení volného času u nadaných dětí. Bakalářská práce. 2010.
Vyhnálková P. Srovnání výskytu sociálně patologických jevů na běžných a alternativních školách. Srovnání výskytu sociálně patologických jevů na běžných a alternativních školách. 2010.
Vyhnálková P. Volný čas a proměny jeho pojetí ve stáří. Bakalářská práce. 2010.
Vyhnálková P. Význam osobní asistence pro pozitivní zpracování tělesného handicapu. Význam osobní asistence pro pozitivní zpracování tělesného handicapu. 2010.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Metodika zájm. činností v preventivně KPG/KMPP@ ZS 8
Společenskovědní zájmové činnosti KPG/SZČ@ ZS Se 2
Metodika zájmových činností KPG/KMZČ@ ZS 6
Nestátní nezisk. organizace se zaměř. KPG/KNOV@ ZS 7
Komunikativní dovednosti KPG/KOD@ ZS Cv 2
Metodika her KPG/KVHM@ LS 4
Metodika her KPG/KVHM@ LS Cv 0
Metodika zájmových činností KPG/KVMZ@ ZS Cv 0
Metodika zájmových činností KPG/KVMZ@ ZS 6
Pedagogika volného času KPG/KVPE@ LS 7
Seminář z pedagogiky volného času KPG/KVSV@ LS 7
Pedagogika volného času KPG/KVVC@ LS 7
Souvislá odborná praxe 2 KPG/KVX2@ ZS Cv 0
Zážitková pedagogika KPG/KVZP@ ZS 8
Souvislá odborná praxe 2 KPG/PO2@ ZS Cv 0
Zážitková pedagogika KPG/KZAP@ ZS 8
Kurz zážitkové pedagogiky KPG/KZP@ ZS Cv 0
Průběžná praxe s reflexí KPG/PPX@ ZS Cv 0
Nestátní nezisk. organizace se zaměř. KPG/NOV@ ZS Se 2
Projektování volnočasových aktivit KPG/KPVŘ@ LS 14
Metodika her KPG/MEH@ LS Cv 2
Projektování volnočasových aktivit KPG/PVŘ@ LS Se 2
Praxe k bakalářské práci KPG/PXB@ ZS Cv 0
Praxe k bakalářské práci KPG/PXB@ LS Cv 0
Praxe na vícedenní akci pro děti a ml. KPG/PXV@ LS Cv 0
Reflexe souvislých odborných praxí KPG/KRPB@ ZS 2
Aktivity v letní přírodě (kurz) KPG/ALK@ ZS Cv 0
Aktivity v letní přírodě (kurz) KPG/ALK@ LS Cv 0
Reflexe souvislých odborných praxí KPG/RPB@ ZS Cv 0
Metodika zájm. činností v preventivně KPG/MPP@ ZS Se 2
Aktivity v zimní přírodě (kurz) KPG/AZK@ ZS Cv 0
Náslechová praxe s reflexí KPG/NPX@ LS 0
Komunikativní dovednosti KPG/KKOD@ ZS 10
Seminář z pedagogiky volného času KPG/KSVV@ LS 7
Společenskovědní zájmové činnosti KPG/KSZČ@ ZS 7
Metodika zájmových činností KPG/MZČ@ ZS Cv 4
Souvislá odborná praxe 1 KPG/SP1@ LS Cv 0
Metodika her KPG/KMEH@ LS 8
Seminář z pedagogiky volného času KPG/SVV@ LS Se 2
Metodika her KPG/W2MHČ LS 4
Pedagogika volného času KPG/W2PVČ ZS 8
Pedagogika volného času KPG/W2PVČ ZS Cv 0
Pedagogika volného času KPG/W2PVO ZS 8
Pedagogika volného času KPG/W2PVO ZS Cv 0
Seminář k závěrečné práci KPG/W2SZP LS 4
Teorie a metodika zájmového vzdělávání KPG/W2TMZ LS 6
Úvod do studia KPG/W2UST ZS 4
Metodika her KPG/VHM@ LS Cv 2
Pedagogika volného času KPG/VPE@ LS 1
Pedagogika volného času KPG/VVC@ LS 1
Souvislá odborná praxe 2 KPG/VX2@ ZS Cv 0
Zážitková pedagogika KPG/VZP@ ZS 1
Zážitková pedagogika KPG/VZP@ ZS Cv 1
Zážitková pedagogika KPG/ZAP@ ZS Se 1
Zážitková pedagogika KPG/ZAP@ ZS 1
Úvod do studia KPG/W3UST ZS 4
Seminář k závěrečné práci KPG/W3SZP LS 4

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)