doc. PhDr.Mgr. Helena KISVETROVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632805

Centrum vědy a výzkumu

Fakulta zdravotnických věd

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

2.011

docent - proděkan

ČLÁNEK
Koudeláková L., Kohanová D., Bartoníčková D., Škopík D., Kisvetrová H. Perceived health-related quality of life and selected characteristics of inpatients with rheumatic diseases. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2024.
Prušová E., Školoudík D., Langová K., Procházková K., Kisvetrová H. Efekt psychoedukačního programu u pacientů s CMP v postakutní péči. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (online). 2023.
Prušová E., Školoudík D., Kisvetrová H., Langová K., Procházková K., Orlíková K. Psychoeducational programme as an approach to improve the quality of life in patients after stroke: a pilot randomized controlled trial. Zdravotnicke Listy. 2023.
Bermellová J., Kisvetrová H. Vliv vybraných faktorů na přisuzovanou důstojnost hospitalizovaných seniorů. Geriatrie a gerontologie. 2023.
Kisvetrová H., Mandysová P., Tomanová J., Steven A. Dignity and attitudes to aging: A cross-sectional study of older adults. NURSING ETHICS. 2022.
Kisvetrová H., Tomanová J., Hanáčková R., Greaves PJ., Steven A. Dignity and Predictors of Its Change Among Inpatients in Long-Term Care. Clinical Nursing Research. 2022.
Váverková R., Kisvetrová H., Bermellová J. Gender differences in the perception of dignity among hospitalized older adults. Ošetřovatelské perspektivy. 2022.
Klůzová Kráčmarová L., Tomanová J., Černíková K., Tavel P., Langová K., Greaves PJ., Kisvetrová H. Perception of dignity in older men and women in the early stages of dementia: a cross-sectional study. BMC Geriatrics. 2022.
Kisvetrová H., Herzig R., Bretšnajdrová M., Tomanová J., Langová K., Školoudík D. Predictors of quality of life and attitude to ageing in older adults with and without dementia. AGING & MENTAL HEALTH. 2021.
Kurková P., Kisvetrová H., Horváthová M., Tomanová J., Bretšnajdrová M., Herzig R. Fear of falling and physical performance among older Czech adults. Family Medicine and Primary Care Review. 2020.
Bermellová J., Bermell Benet MD., Kisvetrová H. Péče o poutníky a nemocné na svatojakubské poutní cestě. Zdravotnícke štúdie. 2020.
Bermellová J., Kisvetrová H. Psychometrická validace české verze Jacelonové sebeposuzovací škály důstojnosti. Geriatrie a gerontologie. 2020.
Mráčková L., Kisvetrová H. Psychometrická validizace dotazníku SNAP-CZ: pilotní studie. Ošetřovatelské perspektivy. 2020.
Mráčková L., Kisvetrová H. PSYCHOMETRICKÁ VALIDIZACE DOTAZNÍKU SNAP-CZ: PILOTNÍ STUDIE. Ošetřovatelské perspektivy. 2020.
Školoudík D., Krulová P., Kisvetrová H., Herzig R., Blahuta J., Soukup I. Transkraniální sonografie mediotemporálního laloku u paciemtů s Alzheimerovou demencí. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2020.
Kisvetrová H., Školoudík D., Herzig R., Vališ M., Jurašková B., Tomanová J., Váverková R., Langová K., Yamada Y. Vliv demence na trajektorie kvality života seniorů. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2020.
Váverková R., Tomanová J., Kisvetrová H. Vliv vybraných faktorů na hodnocení důstojnosti seniorů. Geriatrie a gerontologie. 2020.
Joanovič E., Kisvetrová H., Nemček D., Kurková P., Švejdíková B., Zapletalová J., Yamada Y. Gender differences in improvement of older-person-specific quality of life after hearing-aid fitting. Disability and Health Journal. 2019.
Kisvetrová H., Školoudík D., Herzig R., Langová K., Kurková P., Tomanová J., Yamada Y. Psychometric Properties of the Czech Version of the Falls Efficacy Scale-International in Patients with Early-Stage Dementia. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra. 2019.
Kisvetrová H., Vévodová Š., Školoudík D. Comfort-Supporting Nursing Activities for End-of-Life Patients in an Institutionalized Environment. Journal of Nursing Scholarship. 2018.
Kisvetrová H., Školoudík D., Danielová L., Langová K., Váverková R., Bretšnajdrová M., Yamada Y. Czech version of the Patient Dignity Inventory: Translation and Validation in Incurable Patients. Journal of Pain and Symptom Management. 2018.
Mráčková L., Kisvetrová H. Prevence rakoviny prsu v České republice. Ošetřovatelské perspektivy. 2018.
Kisvetrová H., Školoudík D., Herzig R., Vališ M., Jurašková B., Krulová P., Langová K., Bermellová J., Yamada Y. Psychometric Validation of the Czech Version of the Quality of Life - Alzheimer's Disease Scale in Patients with Early-Stage Dementia. DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS. 2018.
Kisvetrová H., Školoudík D., Herzig R., Vališ M., Jurašková B., Krulová P., Langová K., Bermellová J., Yamada Y. Psychometric Validation of the Czech Version of the Quality of Life - Alzheimer's Disease Scale in Patients with Early-Stage Dementia. DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS. 2018.
Kisvetrová H., Joanovič E., Vévoda J., Školoudík D. Dying Care Nursing Intervention in the Institutional Care of End-of-Life Patients. International journal of nursing knowledge. 2017.
Yamada Y., Švejdíková B., Kisvetrová H. Improvement of older-person-specific QOL after hearing aid fitting and its relation to social interaction. Journal of Communication Disorders. 2017.
Kisvetrová H., Martincová L., Vévodová Š., Vévoda J. Quality of life assessment in WHOQOL-BREF domains amongst home care clients in selected regions of the Czech Republic. Nursing and Public Health. 2017.
Vévodová Š., Ročková Š., Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S., Kisvetrová H., Vévoda J. Compingové strategie a jejich vztah k syndromu vyhoření u onkologických sester. Psychologie a její kontexty (online). 2016.
Vévoda J., Vévodová Š., Bubeníková Š., Kisvetrová H., Ivanová K. Dataminig techniques - Desesion tree: new view of nurses' intention to leave. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016.
Kisvetrová H., Školoudík D., Joanovič E., Konečná J., Mikšová Z. Dying Care Interventions in the Intensive Care Unit. Journal of Nursing Scholarship. 2016.
Vévodová Š., Vévoda J., Vetešníková M., Kisvetrová H., Chrastina J. The relationship between burnout syndrome and empathy among nurses in emergency medical services. Kontakt. 2016.
Vévoda J., Vévodová Š., Nakládalová M., Grygová B., Kisvetrová H., Grochowska N., Chrastina J., Svobodová D., Przeczková P., Merz L. The relationship between psychological safety and burnout among nurses. Pracovní lékařství. 2016.
Kisvetrová H., Yamada Y. RAI-HC as an innovative tool for future practice in home care. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. 2014.
Grochowska-Niedworok E., Rydelek J., Całyniuk B., Misiarz M., Kisvetrová H. Szacowanie wielkości porcji wybranych produktów spożywczych na podstawie fotografii. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2014.
Kisvetrová H., Králová J. Základní faktory ovlivňující úzkost ze smrti. Československá psychologie. 2014.
Kisvetrová H., Klugar M., Kabelka L. Spiritual support interventions in nursing care for patients suffering from death anxiety in the final phase of life. International Journal of Palliative Nursing. 2013.
Kisvetrová H., Kutnohorská J. Filozofické a psychologické aspekty fenoménu úzkosti ze smrti v paliativním ošetřovatelství. Paliatívna medicína a liečba bolesti (suplement). 2011.
KISVETROVÁ H. Náhled sester z hospiců v České republice na vlastní smrtelnost. Paliatívna medicína a liečba bolesti (suplement). 2011.
Špirudová L., Kisvetrová H., Grochowska- Niedworok A. From the Czech History of Nourishment for the ill. Polish Journal of Environmental Studies. 2010.
Kisvetrová H., Špirudová L., Grochowska- Niedworok A. Nutriton problems of elderly people in the Czech Republic. Polish Journal of Environmental Studies. 2010.
Kisvetrová H., Kutnohorská J. Umírání a smrt v historickém vývoji. Kontakt. 2010.
Kisvetrová H., Kutnohorská J. Úzkost ze smrti jako ošetřovatelský problém v domácí péči. Paliatívna medicína a liečba bolesti (suplement). 2010.
Kisvetrová H. Fenomén dobrovolnictví v polském modelu domácí hospicové péče. Ošetřovatelství : teorie a praxe moderního ošetřovatelství. 2009.
Kisvetrová H. Zapojení lektorů se zdravotním postižením do vysokoškolského vzdělávání zdravotnických profesionálů. Profese : časopis pro nelékařská zdravotnická povolání. 2008.
Kisvetrová H. Jak správně používat systém vlhké terapie v geriatrii. Diagnóza v ošetřovatelství. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kisvetrová H., Danielová L., Joanovič E., Váverková R., Školoudík D. Důstojnost z perspektivy seniorské populace. In Tupý J., Lehotská M., Moraučíková E., Šichman M., Zachar L. (Eds.) Ružomberské zdravotnícke dni 2017 – XII. ročník - Zborník z medzinárodnej konferencie. 2017.
Joanovič E., Kisvetrová H. KVALITA ŽIVOTA V SENIORSKÉM VĚKU. In Adamczyk R., Kačorová J., Haluzíková J. (Eds.) Pacient je naší prioritou. 2017.
Joanovič E., Kisvetrová H. Determinanty pracovní spokojenosti sester poskytujících péči seniorům s demencí. In Mikšová Z. (Eds.) Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
Joanovič E., Kisvetrová H. Názory sester na fyzickou a psychickou zátěž při péči o seniory s demencí. In . (Eds.) Propojení teorie a bezpečné praxe. 2015.
Kisvetrová H., Danielová L., Bermellová J. Práce sestry na okružních plavbách luxusními výletními loděmi. In Lazorová I., Kober L. (Eds.) MULTIOBOROVÁ KOOPERÁCIA V ZDRAVOTNÍCTVE. 2015.
Kisvetrová H., Mikšová Z., Konečná J., Sekaninová M. Komunikace a paliativní péče v prostředí intenzivní medicíny pohledem sester. In Kober L., Zrubcová D., Bratová . (Eds.) Ošetrovateĺstvo bez hraníc IV. 2014.
Kisvetrová H., Bretšnajdrová M., Danielová L. Nejčastější symptomy seniorů v terminálním stadiu demence. In Lacko A., Lesňáková A., Kadučáková H. (Eds.) Ružomberské zdravotnické dni 2014 – IX.: zborník z medzinárodnej konferencie. 2014.
Kisvetrová H. Elektronická podpora výuky paliativního ošetřovatelství ve studijním programu Ošetřovatelství. In Mastiliaková D., Špirudová L., Adamczyk R. (Eds.) Modulární struktura ve studiu ošetřovatelství. 2013.
Kisvetrová H., Jakubů A., Danielová L. Ošetřovatelské intervence podporující důstojnost jako součást kvality závěru života. In Lacko A., Lesňáková A., Magerčiaková M., Lehotská M. (Eds.) Ružomberské zdravotnické dni 2013 – VIII. ročník: zborník z medzinárodnej konferencie. 2013.
Kisvetrová H., Zemanová V., Danielová L. Pohybová aktivita seniorů. In Kopáčiková M., Cetlová L. (Eds.) Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2013. Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistenci. 2013.
Kisvetrová H., Kurková P., Šanová H. Education of students of health-care and physical-education disciplines in the area of physical disability. In Trešlová M., Šedová L. (Eds.) PRESENT AND THE FUTURE OF NURSING AND MIDWIFERY. 2012.
Kisvetrová H., Danielová L., Fišerová L. Pády u hospitalizovaných seniorů. In Lacko A., Lesňáková A., Minárik M., Zrubáková K. (Eds.) Ružomberské zdravotnícke dni 2012 – VII. Ročník: Zborník z medzinárodnej konferencie. 2012.
KISVETROVÁ H., Kurková P. Profesní kompetence studentů zdravotnických a tělovýchovných studijních programů ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. In Kopáčková M., Cetlová L. (Eds.) Jihlavské zdravotnické dny 2012, Sborník z mezinárodní konference. 2012.
Kisvetrová H. Assessment of nutritional state of the czech elderly people at home care. In Juhansoo T. (Eds.) Research and Quality. 2011.
KISVETROVÁ H. Florence Waldová – zakladatelka konceptu hospicové péče v USA. In Kober L., Nyklewicz W. (Eds.) OŠETROVATEĽSTVO MEDZI TEÓRIOU A PRAXOU / PIELĘGNIARSTWO MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ. 2011.
Kisvetrová H. Identifikace úzkosti ze smrti jako ošetřovatelského problému pacientů v domácí péči. In Stančiak J., Cetlová L. (Eds.) Jihlavské zdravotnické dny 2011, sborník z mezinárodní konference. 2011.
Kisvetrová H. Jak řeší české sestry v současné sekularizované společnosti úzkost ze smrti terminálně nemocných. In Nyklewicz W. (Eds.) PIELĘGNIARSTWO PONAD GRANICAMI / OŠETŘOVATELSTVÍ BEZ HRANIC / OŠETROVATEĽSTVO BEZ HRANÍC. 2011.
Kisvetrová H. Názory českých sester na důstojnost umírání v prostředí intenzivní medicíny. In Nyklewicz W. (Eds.) PIELĘGNIARSTWO PONAD GRANICAMI / OŠETŘOVATELSTVÍ BEZ HRANIC / OŠETROVATEĽSTVO BEZ HRANÍC. 2011.
KISVETROVÁ H. Nurses´ opinions on their own mortality in the context of social aspect of the profession of a nurse in palliative nursing. In Binkowska-Bury M., Nagórska M. (Eds.) Worldviews on European Nursing. 2011.
Kisvetrová H. Problematika smrti z pohledu filozofie. In Petera J., Švecová D., Plášilová E. (Eds.) Radiační onkologie 2011, sborník příspěvků. 2011.
Kisvetrová H. Umírání a smrt v prostředí intenzivní medicíny. In Čáp J., Žiaková K. (Eds.) Teória, výskum a vzdělávanie v ošetřovatelstve. 2011.
KISVETROVÁ H. Vývoj systému následné lůžkové péče pro seniory a terminálně nemocné v České republice. In KUTNOHORSKÁ J. (Eds.) Historie ošetřovatelství v kontextu historie medicíny a porodní asistence. 2011.
Kisvetrová H. Názory sester na fenomén úzkosti ze smrti u terminálně nemocných v domácí péči. In Adamcová K., Fetisovová Ž., Mažgútová A. (Eds.) Sprevádzanie: Pacient, rodina a blízki v hospicovej starostlivosti. 2010.
Kisvetrová H. Paliativní péče o terminálně nemocné seniory v pobytových zařízeních z pohledu sester. In . (Eds.) Sborník IV. ročníku konference SENIOR LIVING. 2010.
Kutnohorská J., Kisvetrová H. Respektování důstojnosti člověka v demokratické společnosti ve vztahu ke zdravotní péči. In Hirtlová P., Srb V. (Eds.) Podoby demokracie na začátku 21. století: Evropská Unie a svět. 2010.
Kutnohorská J., Kisvetrová H. Tradice v ošetřovatelství na příkladu přísloví o zdraví. In Gerlichová K., Král L., Grabczak P. (Eds.) Ošetrovateĺstvo-pohyb-zdravie. Zborník vedeckých prác. 2010.
Kisvetrová H. Využití systému vlhké terapie v lokální péči o maligní rány v paliativním ošetřovatelství. In Adamcová K., Fetisovová Ž., Mažgútová A. (Eds.) Sprevádzanie: Pacient, rodina a blízki v hospicovej starostlivosti. 2010.
Kisvetrová H. Faktrory ovlivňující postoj sester v následné péči k celoživotnímu vzdělávání v paliativním ošetřovatelství. In . (Eds.) I. Československá konference paliativní medicíny. 2009.
Kisvetrová H. Ošetřovatelská diagnóza Úzkost ze smrti a NIC intervence v domácí péči. In . (Eds.) Sborník příspěvků 5. mezinárodní konference sester domácí péče. 2009.
Špirudová L., Kisvetrová H. Rozdíly v oborové teorii a praxi a jejich projekce do vzdělávání sester v České republice. Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien III. 2009.
Kisvetrová H. Stranování českých seniorů. In Gerlichová K., Grabczak P. (Eds.) OŠETROVATEĹSTVO A ZDRAVIE III, POHYB A ZDRAVIE VI. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2009.
Schwetzová D., Kisvetrová H. Život s mentálně postiženým v domácí péči. In Čáp J., Žiaková K. (Eds.) Teória, výzkum a vzdelávanie v ošetřovateĺstve a v porodnej asistencii. 2009.
Kisvetrová H. Paliativní ošetřovatelství jako součást profesní přípravy sester. Důstojné umírání. Sborník z mezinárodní konference. 2008.
Kisvetrová H. Úzkost ze smrti - determinanta postoje sester k ošetřování umírajících v mezinárodních výzkumných studiích. In Kudlová P. (Eds.) Sociokulturní-právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a v porodní asistenci. 2008.
Kisvetrová H. Vybrané aspekty procesu umírání v práci sestry. Důstojné umírání. Sborník z mezinárodní konference. 2008.
Kisvetrová H. Paliativní péče o seniory. II. Mostecké dny sester. Sborník přednášek. 2007.
Kisvetrová H. Dlouhodobá péče o osoby se zdravotním postižením - nový studijní předmět na lékařské fakultě UP v Olomouci. Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
KISVETROVÁ H. Ženy, které v průběhu dějin formovaly ošetřovatelskou péči o terminálně nemocné. Ošetřovatelství - morální umění. Kapitoly z dějin ošetřovatelství ve vztahu k morálnímu profilu sestry. 2011.
ABSTRAKT
Kašparová P., Kisvetrová H. Pain assessment in preschool children by the simplified faces pain scale and the simplified concrete ordinal scale. 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHD STUDENTS OF THE NURSING STUDY PROGRAM Conference Proceedings. 2023.
Prušová E., Školoudík D., Kisvetrová H., Langová K., Procházková K. The impact of psychoeducation on health-related quality of life assessment in patients after stroke in follow-up care. 4th International Conference of PHD Students of the Nursing Study Program. 2023.
Prušová E., Školoudík D., Kisvetrová H., Bermellová J., Langová K. Effectiveness of psychoeducational group programme in relation to the quality of life of patients after stroke. International Scientific Conference 2021 THEORY AND PRACTICE IN HEALTHCARE. 2022.
Wolfová K., Stacho J., Kisvetrová H. Přednosti a úskalí robotické rehabilitace deficitu horních končetin. Sborník abstrakt VII. Sympozia Roboticky Asistované Rehabilitace. 2022.
Prušová E., Školoudík D., Kisvetrová H., Langová K., Procházková K. The effect of psychoeducation program on the life quality of patients after stroke. International Scientific Conference Health Care of Today and Tomorrow: Research Aspects. 2022.
Tomanová J., Kisvetrová H., Bermellová J., Bretšnajdrová M., Danielová L. Attitudes to Aging and Dignity in Czech Community-dwelling Older Adults and Geriatric Inpatients. Palliative Medicine. 2021.
Bermellová J., Kisvetrová H. Differences in Evaluation of Dignity between Women and Men at Geriatric Department. Ageing Past, Present and Future: Innovation and Change, BSG 50th Annual Conference. 2021.
Kisvetrová H., Bermellová J. Dignity and predictors of its change in older adults during long-term hospitalization. Ageing Past, Present and Future: Innovation and Change, BSG 50th Annual Conference. 2021.
Wolfová K., Kisvetrová H. Linguistic Validation of the Czech Version of the Questionnaire „Stroke Impact Scale 3.0“. Sigma European Membership Involvement Committee. 2021.
Wolfová K., Kisvetrová H. Linguistic Validation of the Czech Version of the Questionnaire „Stroke Impact Scale 3.0“. Membership Involvement Committee of Sigma. 2021.
Wolfová K., Kisvetrová H. Lingvistická validace české verze dotazníku „Stroke Impact Scale 3.0.“. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2021.
Prušová E., Školoudík D., Kisvetrová H., Bermellová J. Ověření efektivity skupinového psychoedukačního programu na kvalitu života u pacientů po cévní mozkové příhodě. Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech : recenzovaný sborník příspěvků odborné knoference pořádané Fakultou zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. 2021.
Mráčková L., Kisvetrová H. Psychometric validation of Czech Version of Spiritual Needs Assessment for Patients: The First Part of Research. Conference Proceedings, Riga Latvia Jun 17-18, 2021, Part IX. 2021.
Váverková R., Kisvetrová H., Tomanová J. Rozdíly v rozložení teoretické struktury dotazníku Patient Dignity Inventory (PDI-CZ) u starších mužů a žen. In Cibulová M., Čapská J. (Eds.) Nové trendy v ošetrovateľstve VII. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2021.
Váverková R., Kisvetrová H., Tomanová J. The effect of gender on the distribution of the theoretical structure of the Czech version of the Patient Dignity Inventory (PDI-CZ). Ageing Past, Present and Future: Innovation and Change. 2021.
Kisvetrová H. VNÍMÁNÍ DŮSTOJNOSTI Z POHLEDU STARŠÍCH HOSPITALIZOVANÝCH MUŽŮ. In Cibulová M., Čapská J. (Eds.) Nové trendy v ošetrovateľstve : VII. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2021.
Tomanová J., Kisvetrová H., Váverková R. Vytvoření české verze dotazníku Addenbrooke’s cognitive examination (ACE III). Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech : sborník abstraktů. 2021.
Bermellová J., Kisvetrová H. Psychometrická validace české verze dotazníku Jacelon Attributed Dignity Scale (JADS). Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference. 2020.
Kisvetrová H., Danielová L., Tomanová J., Bermellová J., Váverková R., Školoudík D. Factors affecting attitude to ageing among older adults. European Geriatric Medicine. 2019.
Kisvetrová H. Hodnocení strachu z pádů u pacientů v počáteční fázi demence. In Lepiešová M., Kalánková D., Miertová M., Šáteková L. (Eds.) Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie. 2019.
Mráčková L., Kisvetrová H. Jazyková validizace dotazníku SNAP (Spiritual Needs Assessment for Patients). Ružomberské zdravotnícke dni 2019-XIV. ročník. 2019.
Bermellová J., Kisvetrová H. Lingvistická validace dotazníku Jacelon Attrbuted dignity Scale (JADS). In Bermellová J. (Eds.) Ružomberské zdravotnícke dni - XIV. ročník - Zborník z medzinárodnej konferencie. 2019.
Váverková R., Kisvetrová H. Psychometrická validizace dotazníku PDI-CZ u pacientů bez kognitivního deficitu. Sborník abstrakt - Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství. 2019.
Váverková R., Kisvetrová H. Psychometrická validizace dotazníku PDI-CZ u pacientů bez kognitivního deficitu, kteří nejsou v terminální fázi nemoci. Ružomberské zdravotnícke dni 2019 – XIV. ročník Zborník z medzinárodnej konferencie. 2019.
Tomanová J., Kisvetrová H., Hanáčková R. Vliv vybraných faktorů na hodnocení důstojnosti hospitalizovaných seniorů. Ružomberské zdravotnícke dni 2019-XIV. ročník. Zborník zmedzinárodnej konferencie. 2019.
Mráčková L., Kisvetrová H. Vytvoření české verze dotazníku SNAP (spiritual needs assessment for patients). Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství. sborník. 2019.
Mráčková L., Kisvetrová H. Využití dotazníku SNAP (Spiritual needs assessment for patients) u traumatizovaných pacientů. Sborník přednášek 7. trilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 2019.
Mráčková L., Kisvetrová H. Využití dotazníku SNAP (Spiritual Needs Assessment for Patients) u traumatologických pacientů. In . (Eds.) 7. trilaterální sympozium 2019. 2019.
Váverková R., Bermellová J., Kisvetrová H. Evaluation of dignity of incurable patients using the PDI questionnaire. Ružomberské zdravotnícke dni 2018 – XIII. Ročník. Zborník z medzinárodnej konferencie. 2018.
Kisvetrová H., Danielová L., Bermellová J. Patient Dignity Inventory – nástroj pro hodnocení důstojnosti pacienta. XXXII. Olomoucké hematologické dny. Sborník abstrakt. 2018.
Kisvetrová H., Danielová L. Psychometrická validizace české verze škály QOL-AD u pacientů v počáteční fázi demence. Zborník z medzinárodnej konferencie Ružomberské zdravotnícké dni 2018 – XIII. ročník. 2018.
Kisvetrová H., Bermellová J., Herzig R., Vališ M., Jurašková B., Krulová P., Langová K., Školoudík D. The effect of selected factors on the quality of life of the elderly with early-stage dementia. European Geriatric Medicine. 2018.
Kisvetrová H., Bermellová J., Herzig R., Krulová P., Langová K. Validation of the Czech Version of QOL-AD in Patients with Early Stage Dementia. 4TH BIENNIAL EUROPEAN CONFERENCE: Book of abstracts. 2018.
Kisvetrová H., Bermellová J. Comfort-supporting care for the EOL patient in an institutionalised environment. EAPC 2017 - Abstract book. 2017.
Kisvetrová H., Bermellová J., Danielová L., Školoudík D. Dignity of Older Adults in the Final Stage of Life. EAPC 2017 - Abstract book. 2017.
Danielová L., Kisvetrová H. Křehcí senioři – cílová skupina geriatrické péče. OHD – XXXI. Olomoucké hematologické dny XXI. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů 10th Symposium on Advances in Molecular Hematology Hlavní téma: Léčba chorob krvetvorby v seniorském věku – Sborník abstrakt. 2017.
Kisvetrová H., Danielová L., Langová K. Kvalita života seniorů s demencí. In Zrubcová D., Solgajová A. (Eds.) Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia V procese zmien II. – Recenzovaný zborník abstraktov vedeckých a odborných prác. 2017.
Váverková R., Kisvetrová H., Joanovič E., Langová K. Vliv vybraných faktorů na hodnocení důstojnosti nevyléčitelně nemocných. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2017.
Kisvetrová H., Danielová L., Sekaninová M., Bermellová J. Důstojnost v seniorském věku. Důstojnost v seniorském věku. 2016.
Kisvetrová H., Bermellová J. Frequency of Dying Care intervention activities in institutional care amongst end-of-life patients. STTI 3rd European Regional Conference. 2016.
Joanovič E., Kisvetrová H., Školoudík D. The role of nursing experience in providing end of-life care to older adults in the ICU. STTI 3rd European Regional Conference. 2016.
Joanovič E., Kisvetrová H. Celoživotní vzdělávání sester pečujících o seniory s demencí. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI.- Ošetřovatelství není jen ošetřování. 2015.
Kisvetrová H., Školoudík D., Mikšová Z., Konečná J. Dying Care and Spiritual Support Interventions in End-of-Life Care in Intensive Care Units Patients. 14th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC): Abstracts. 2015.
Kisvetrová H., Školoudík D., Danielová L., Langová K. Dying Patients Nursing Activities in the Institutional Care in the Czech Republic. 14th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC): Abstracts. 2015.
Joanovič E., Kisvetrová H. Vnímání pracovní zátěže sestrami poskytující péči seniorům s kognitivní poruchou. In . (Eds.) Nelékařské zdravotnické obory v proměnách času. 2015.
Kisvetrová H., Mikšová Z., Šamaj M. Fulfilling the competences of nursing team members in the Czech Republic. In Patel ., Al-Halabi ., Bergborn ., Gustafson ., Plos ., Lepp . (Eds.) Conference Guide and Abstract Book. 2014.
Kisvetrová H. Kvalita života seniorů v domácí péči. Sborník k Mezinárodnímu sympoziu: Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014.
Kisvetrová H., Danielová L. Realisation of Spiritual Support intervention in patients with nursing diagnosis Death Anxiety in society with secular culture. In Patel ., Al- Halabi ., Bergborn ., Gustafson ., Plos ., Lepp . (Eds.) Conference Guide and Abstract Book. 2014.
Kurková P., Kisvetrová H., Válková H. Increasing professional competencies of students in healthcare and sports study programmes in relation to persons with a disability. 19th international symposium of adapted physical activity: Book of abstracts. 2013.
Kisvetrová H., Kurková P. Používání sluchadla jako aspekt kvality života seniorské populace. Kvalita života 2013. Sborník abstraktů. 2013.
Kisvetrová H. Duchovní podpora jako součást ošetřovatelské péče o pacienta v závěru života. Paliatívna medicína a liečba bolesti (suplement). 2012.
Kisvetrová H. Využití NIC intervence Duchovní podpora (5420) u pacienta s úzkostí ze smrti. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
KISVETROVÁ H., BRETŠNAJDROVÁ M., MIKŠOVÁ Z. Implementace paliativních přístupů do geriatrické péče. III. Česko-slovenská konference Paliativní medicíny: Abstrakta. 2011.
Kutnohorská J., Kisvetrová H. Education of senior citizen in relation to health at universities of the third age. In . (Eds.) Bridging between the Education and Health Services. 2010.
Kisvetrová H., Majkovičová P. Pacient s chronickou bolestí v domácí péči v ČR a v Kanadě. Paliatívna medicína a liečba bolesti (suplement). 2010.
Kisvetrová H., Kutnohorská J. What it limits motivation of czech nurses in health and social services to educate themselves in palliative care. In . (Eds.) Bridging between the Education and Health Services. 2010.
Kisvetrová H. Integration of lecturers with health disability into university education of nurses. In . (Eds.) Higher Education Institutions to Community. 2009.
Kisvetrová H. Palliative nursing as part of pre-graduate education of nurses at the Faculty of Medicine of Palacky University Olomouc. Research and development in higher educational indtitutions. Book of abstracts. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Prušová E., Školoudík D., Kisvetrová H., Langová K., Procházková K. The impact of psychoeducation on health-related quality of life assessment in patients after stroke in follow-up care. 2023.
Kisvetrová H., Jurašková B., Milena Bretšnajdrová M., Bartoš A., Polanská H., Danielová L. Změny vnímání důstojnosti seniorů s demencí. 2023.
Prušová E., Školoudík D., Kisvetrová H., Langová K., Procházková K. The effect of psychoeducation program on the life quality of patients after stroke. 2022.
Prušová E., Školoudík D., Kisvetrová H., Langová K., Procházková K. The effect of psychoeducation program on the life quality of patients after stroke. 2022.
Tomanová J., Kisvetrová H., Bermellová J., Bretšnajdrová M., Danielová L. Attitudes to Aging and Dignity in Czech Community-dwelling Older Adults and Geriatric Inpatients. 2021.
Prušová E., Školoudík D., Kisvetrová H., Bermellová J., Langová K. Effectiveness of psychoeducational group programme on the quality of life in patients after stroke. 2021.
Kisvetrová H., Danielová L., Tomanová J., Bermellová J., Váverková R., Školoudík D. Factors affecting attitude to ageing among older adults. 2019.
Kisvetrová H., Váverková R., Bermellová J., Herzig R., Školoudík D., Langová K. Predictors of Quality of Life and Attitudes to Ageing among Older Adults in Home Setting. 2019.
Kisvetrová H., Danielová L., Bretšnajdrová M. Vliv geriatrické křehkosti na strach z pádů u seniorů. 2019.
Váverková R., Bermellová J., Kisvetrová H. Hodnocení důstojnosti nevyléčitelně nemocných pomocí dotazníku PDI. 2018.
Kisvetrová H., Danielová L., Bermellová J. Patient Dignity Inventory – nástroj pro hodnocení důstojnosti pacienta. 2018.
Kisvetrová H., Bermellová J., Herzig R., Vališ M., Jurašková B., Krulová P., Langová K., Školoudík D. The effect of selected factors on the quality of life of the elderly with early-stage dementia. 2018.
Kisvetrová H., Bermellová J., Herzig R., Krulová P., Langová K. Validation of the Czech Version of QOL-AD in Patients with Early Stage Dementia. 2018.
Kisvetrová H., Bermellová J., Danielová L., Školoudík D. Dignity of Older Adults in the Final Stage of Life. 2017.
Kisvetrová H., Danielová L., Joanovič E., Váverková R., Školoudík D. Důstojnost z perspektivy seniorské populace. 2017.
Kisvetrová H., Danielová L., Langová K. Kvalita života seniorů s demencí. 2017.
Kisvetrová H., Bermellová J., Školoudík D., Herzig R., Vališ M., Jurašková B., Ressner P., Krulová P., Langová K., Yamada Y. The quality of life by the elderly with dementia. 2017.
Váverková R., Kisvetrová H., Joanovič E., Langová K. Vliv vybraných faktorů na hodnocení důstojnosti nevyléčitelně nemocných. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2017.
Kisvetrová H., Školoudík D., Herzig R., Vališ M., Jurašková B., Bretšnajdrová M., Danielová L., Ressner P., Krulová P., Langová K. Vliv vybraných faktorů na kvalitu života seniorů v počáteční fázi demence. 2017.
Kisvetrová H., Danielová L., Sekaninová M., Bermellová J. Důstojnost v seniorském věku. 2016.
Joanovič E., Kisvetrová H. KVALITA ŽIVOTA V SENIORSKÉM VĚKU. 2016.
Kisvetrová H., Školoudík D., Danielová L., Langová K. Dying Patients Nursing Activities in the Institutional Care in the Czech Republic. 2015.
Kisvetrová H., Danielová L., Bermellová J. Práce sestry na okružních plavbách luxusními výletními loděmi. 2015.
Kisvetrová H., Mikšová Z., Konečná J., Sekaninová M. Komunikace a paliativní péče v prostředí intenzivní medicíně pohledem sester. 2014.
Kisvetrová H., Bretšnajdrová M., Danielová L. Nejčastější symptomy seniorů v terminálním stadiu demence. 2014.
Yamada Y., Kisvetrová H. Hodnotící nástroj kvality RAI ? HC. 2013.
Kisvetrová H., Zemanová V., Danielová L. Pohybová aktivita seniorů. 2013.
Kisvetrová H., Danielová L., Fišerová L. Pády u hospitalizovaných seniorů. 2012.
Kisvetrová H., Danielová L. Výživa ve stáří. 2012.
KISVETROVÁ H., BRETŠNAJDROVÁ M., MIKŠOVÁ Z. Implementace paliativních přístupů do geriatrické péče. 2011.
Kisvetrová H. Integration of lecturers with health disability into university education of nurses. Higher Educational Institutions to Community. 2009.
Kisvetrová H., Folwarzcna M. Dobrovolnictví a domácí hospicová péče v Polsku. II. Mezinárodní vědecká konference pracovníků hospicové péče. 2008.
Kisvetrová H. Palliative nursing as part of pre-graduate education of nurses at the Faculty of Medicine of Palacky University Olomouc. The International Week Conference of Tallinn Health College. 2008.
Kisvetrová H. The history and the present in nursing of the dying in the Czech countries. SOCRATES/ERASMUS Teaching Staff Mobility. 2008.
Kisvetrová H. Úzkost ze smrti - determinanta postoje sester k ošetřování umírajících v mezinárodních výzkumných studiích. Sociokulturní ? právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a v porodní asistenci. Mezinárodní konference. 2008.
Kisvetrová H. Lektor se zdravotním postižením - aktivní účastník vyučovacího procesu. Jak se žije handicapovaným? Národní odborná konference. 2007.
Kisvetrová H. Paliative care in the Czech Republic. SOCRATES/ERASMUS Teaching Staff Mobility. 2007.
Kisvetrová H. Paliativní péče o seniory. II. Mostecké dny sester. 2007.
Kisvetrová H. . Socrates/Erasmus Teaching Staff Mobility. 2006.
Kisvetrová H. . Socrates/Erasmus Teaching Staff Mobility. 2006.
Kisvetrová H. Dlouhodobá péče o osoby se zdravotním postižením - nový studijní předmět na lékařské fakultě UP v Olomouci. Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. 2006.
Kisvetrová H. Geriatrická paliativní péče. Druhá národní konference domácí péče. 2006.
Kisvetrová H. Poruchy spánku, dýchání, pohybu a horečka u pacienta v domácí péči. Vzdělávání pro pracovníky sociální péče. 2006.
Kisvetrová H. Problematika bolesti a inkontinence u pacienta v domácí péči. Vzdělávání pro pracovníky sociální péče. 2006.
SBORNÍK - CELEK
Kisvetrová H., Machálková L. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
Kisvetrová H. Důstojné umírání II. Důstojné umírání II. 2009.
RECENZE
Kisvetrová H. KURUCOVÁ, R. et al. Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovatelskej starostlivosti – recenze. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2015.
Kudlová P., Kisvetrová H. ÚLOHA OŠETROVATEĽSTVA A PÔRODNEJ ASISTENCIE V STAROSTLIVOSTI O ŽENY V RÓMSKYCH OSADÁCH (Katarína Malíková, Eva Moraučíková, Mariana Magerčiaková). Sociokulturní-právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a v porodní asistenci. 2008.
Kisvetrová H. Kutnohorská J.: Důstojné umírání. Sborník z mezinárodní konference. Důstojné umírání. Sborník z mezinárodní konference. 2008.
Kisvetrová H. Kutnohorská J.: Výzkum ve zdravotnictví. Kutnohorská J.: Výzkum ve zdravotnictví. 2008.
Kisvetrová H. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Jarošová D.: Úvod do komunitního ošetřovatelství. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Špirudová L., Kisvetrová H. From the Czech History of Nourishment for the ill. Konferencja Naukowa "Schorzenia powstale na tle wadliwego źywienia zagroźeniem XXI wieku. 2010.
Kisvetrová H., Majkovičová P. Pacient s chronickou bolestí v domácí péči v ČR a v Kanadě. 2. česko- slovenská konferencia paliatívnej medicíny. 2010.
Kisvetrová H., Špirudová L., Niedworok E. Problemy zwiezane ze sposobem źywienia seniorów w Czechach. Konferencja Naukowa "Schorzenia powstale na tle wadliwego źywienia zagroźeniem XXI wieku. 2010.
Kisvetrová H., Kutnohorská J. Úzkost ze smrti jako ošetřovatelský problém v domácí péči. 5. Madzinárodná konferencia hospicovej a paliatívnej starostlivosti. 2010.
PROJEKT
Kisvetrová H., Javornická D., Prušová E., Volešová I., Wolfová K., Váverková R., Chvatíková S. Psychometrická validizace české krátké verze dotazníku postojů ke stárnutí (AAQ-SF). Univerzita Palackého v Olomouc. 2023.
Kisvetrová H., Danielová L., Vévodová Š., Váverková R., Wolfová K., Breškovcová G. Psychometrické vlastnosti původní a krátké verze dotazníku Falls Efficacy Scale-International u hospitalizovaných seniorů. Univerzita Palackého v Olomouci. 2023.
Kisvetrová H., Herzig R. Změny vnímání osobní důstojnosti v průběhu demence. Ministerstvo zdravotnictví ČR. 2023.
Kisvetrová H., Váverková R., Bermellová J., Kubišová V., Wolfová K., Danielová L. Hodnocení důstojnosti u hospitalizovaných starších mužů. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Kisvetrová H., Danielová L., Vévodová Š., Váverková R., Wolfová K., Breškovcová G., Javornická D. Psychometrické vlastnosti původní a krátké verze dotazníku Falls Efficacy Scale-International u hospitalizovaných seniorů. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Prušová E., Školoudík D., Kisvetrová H., Bermellová J. Ověření efektivity skupinového psychoedukačního programu na kvalitu života u pacientů po cévní mozkové příhodě. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd. 2021.
Kisvetrová H., Tomanová J., Bermellová J., Váverková R., Mráčková L., Kašparová P., Prušová E., Charvátová J., Škopík D. Genderové rozdíly v hodnocení důstojnosti u hospitalizovaných seniorů. Univerzita Palackého Olomouc. 2020.
Kisvetrová H., Langová K., Tomanová J., Školoudík D., Bretšnajdrová M., Bartoš A., Herzig R. Změny vnímání osobní důstojnosti v průběhu demence. AZV MZ ČR. 2020.
Merz L., Konečný P., Dus M., Tomsa M., Jančíková V., Můčková A., Kalabusová J., Wolfová K., Mlíka R., Kolářová B., Gaul Aláčová P., Šáteková L., Machálková L., Mikšová Z., Tomanová J., Dorazilová R., Matulníková Ľ., Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Pokorná J., Vybíral P., Vévoda J., Grygová B., Kozáková R., Vévodová Š., Janoutová J., Kisvetrová H., Školoudík D. Inovace předmětů formou elektronických studijních opor na FZV. Unievrzita Palackého v Olomouci. 2019.
Váverková R., Kisvetrová H. Psychometrická validizace dotazníku PDI u pacientů bez kognitivního deficitu. Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
Kisvetrová H., Yamada Y., Žiaková K., Langová K., Joanovič E., Bermellová J., Školoudík D., Herzig R. Trajektorie kvality života seniorů v počáteční fázi demence. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 2019.
Kisvetrová H., Školoudík D., Tomanová J., Danielová L., Joanovič E., Váverková R., Charvátová J., Vyskočilová K. Vliv postoje ke stárnutí na vnímání důstojnosti u seniorů. UP. 2019.
Kisvetrová H., Herzig R. Změny vnímání osobní důstojnosti v průběhu demence. AZV MZČR. 2019.
Kisvetrová H., Školoudík D., Herzig R. Dynamika vnímání důstojnosti v průběhu demence. MZČR. 2018.
Roubec M., Ambrož P., Machaczka O., Zatloukalová A., Krulová P., Školoudík D., Janout V., Janoutová J., Kisvetrová H., Vomáčka J., Konečný P. The influence of atherosclerosis on the development of dementia and the possibility of its non-pharmacological influence. FZV UP. 2018.
Kisvetrová H., Školoudík D., Joanovič E., Váverková R., Šnyrychová V., Fišerová L., Koníčková V., Mlčochová K., Kubištová J. Důstojnost z perspektivy seniorské populace. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd. 2017.
Kisvetrová H., Yamada Y., Žiaková K., Langová K., Joanovič E., Bermellová J., Školoudík D., Herzig R. Trajektorie kvality života seniorů v počáteční fázi demence. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 2016.
Kisvetrová H., Broďák M., Krhut J., Vidlář A. Využití hudby při extrakorporální litotrypsi rázovou vlnou. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 2016.
Mikšová Z., Mazalová L., Kisvetrová H., Machálková L., Konečná J., Danosová M., Merz L., Vašková M. INTERNACIONALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V PODPOŘE ROZVOJE TVŮRČÍ, VĚDECKÉ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚSTAVU OŠETŘOVATELSTVÍ FZV UP. UP v Olomouci. 2015.
Kisvetrová H., Dančáková J., Hrabalová Š., Martincová L. Využití WHOQOL-OLD pro hodnocení subjektivního vnímání kvality života seniorů v domácí péci. UP v Olomouci. 2013.
Kisvetrová H., Mikšová Z., Galuszka J., Konečná J., Klugarová J. Zdravé stárnutí a kvalita života seniorů (HAQOLE). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2013.
KISVETROVÁ H., Zaoralová R. Využití NIC intervencí Péče o umírající a Duchovní podpora u pacientů s ošetrovatelskou diagnózou Úzkost ze smrti (00147) v České republice. Využití NIC intervencí Péče o umírající a Duchovní podpora u pacientů s ošetrovatelskou diagnózou Úzkost ze smrti (00147) v České republice. 2012.
KISVETROVÁ H., KUTNOHORSKÁ J. Úzkost ze smrti v kontextu ošetrovatelských klasifikací NANDA-International a NIC v ošetrovatelské praxi v Ceské Republice (FZV_2011_004). Univerzita Palackého v Olomouci, Studentská grantová soutež. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
Kubišová V. Hodnocení důstojnosti u pacientů na akutním psychiatrickém oddělení. In Kisvetrová H. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2020.
Hanáčková R. Důstojnost u hospitalizovaných seniorů. In Kisvetrová H. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2019.
Koníčková V. Důstojnost ve stáří. In Kisvetrová H. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2018.
Kubištová J. Kvalita života onkologických pacientů. In Kisvetrová H. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2018.
Kaňoková S. Kvalita života seniorů. In Kisvetrová H. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2018.
Rydvalová L. Vliv nutrice na soběstačnost seniorů. In Kisvetrová H. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2018.
Tylšarová A. Využití muzikoterapie v ošetřovatelské péči. In Kisvetrová H. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2018.
Krejčová M. Kvalita života chronicky dialyzovaných pacientů. In Kisvetrová H. (Eds.) Diplomová práce. 2017.
Broušková T. Kvalita života osob se schizofrenií. In Kisvetrová H. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Mlčochová K. Kvalita života seniorů v počáteční fázi demence. In Kisvetrová H. (Eds.) Diplomová práce. 2017.
Krafková R. Postoje ke stáří u seniorů v institucionální péči. In Kisvetrová H. (Eds.) Diplomová práce. 2017.
Horynová .. Důstojnost seniorů v rezidenční péči a na jednotkách intenzivní péče. In Kisvetrová H. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Henzlová A. Důstojnost života u seniorů. In Kisvetrová H. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2016.
Branická I. Kvalita života seniorů. In Kisvetrová H. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Fialová A. Kvalita života seniorů a postoje ke stárnutí. In Kisvetrová H. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2016.
Jakoubková L. Pohybová aktivita v seniorském věku. In Kisvetrová H. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Švejdíková B. Kvalita života u seniorů s poruchami sluchu před a v průběhu používání sluchadel. In Kisvetrová H. (Eds.) Diplomová práce. 2015.
Hlaváčková P. Výživa seniorů v domácí a institucionální péči. In Kisvetrová H. (Eds.) Bakalářská práce. 2015.
Marková P. Závěrečná fáze života na jednotce intenzivní péče. In Kisvetrová H. (Eds.) Bakalářská práce. 2015.
Bermellová J. Zdravotní péče na okružních plavbách luxusními výletními loděmi. In Kisvetrová H. (Eds.) Bakalářská práce. 2015.
Hrabalová Š. Blízké vztahy a postoj ke smrti v kontextu kvality života seniorů v domácí péči. In Kisvetrová H. (Eds.) Diplomová práce. 2014.
Martincová L. Kvalita života starších dospělých v domácí péči. In Kisvetrová H. (Eds.) Diplomová práce. 2014.
Fialová A. Paliativní péče u pacientů s demencí. In Kisvetrová H. (Eds.) Bakalářská práce. 2014.
Dančáková J. Postoje ke stáří u klientů domácí péče. In Kisvetrová H. (Eds.) Diplomová práce. 2014.
Seidlová R. Problematika malnutrice u seniorů. In Kisvetrová H. (Eds.) Bakalářská práce. 2014.
Stejskalová K. Problematika pacienta se stomií. In Kisvetrová H. (Eds.) Bakalářská práce. 2014.
Zemanová V. Pohybová aktivita v seniorském věku (ovlivňující faktory a doporučení). In Kisvetrová H. (Eds.) Bakalářská práce. 2013.
Švejdíková B. Poruchy sluchu a jejich dopad na kvalitu života seniorů, využívání sluchadel. In Kisvetrová H. (Eds.) Bakalářská práce. 2013.
Eliášová R. Znalosti pacientů v oblasti péče o tracheostomickou kanylu. In Kisvetrová H. (Eds.) Diplomová práce. 2013.
Aplová V. Duchovní potřeby umírajících pacientů. In KISVETROVÁ H. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Hrabalová Š. Hydratace u seniorů (hydratace, dehydratace a její důsledky, vhodné tekutiny). In KISVETROVÁ H. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Skřivánková M. Chronické rány u seniorů (Bércový vřed). In Kisvetrová H. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Veselá V. Malnutrice u hospitalizovaných seniorů. In KISVETROVÁ H. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Dančáková J. Obezita u seniorů. In KISVETROVÁ H. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Valášková P. Pohybová aktivita seniorov v Českej a Slovenskej republike. In Kisvetrová H. (Eds.) Diplomová práce. 2012.
Gahurová L. Poruchy polykání u seniorů s demencí. In KISVETROVÁ H. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Večerková J. Problematika pádů u hospitalizovaných seniorů. In KISVETROVÁ H. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Sekaninová M. Riziko vzniku kolorektálního karcinomu. In KISVETROVÁ H. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Krystýnová M. Stav výživy seniorů žijících domácím prostředí. In KISVETROVÁ H. (Eds.) Diplomová práce. 2012.
Křížková H. Zátěž rodinného pečovatele v domácí paliativní péči. In KISVETROVÁ H. (Eds.) Bakalářská práce. 2012.
Hašová S. Hodnocení nutričního stavu klientů domova pro seniory. In KISVETROVÁ H. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Dolénková T. Kvalita života žen s karcinomem prsu podstupujících chemoterapeutickou léčbu. In KISVETROVÁ H. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Havranová I. Nutriční stav seniorů hospitalizovaných na geriatrickém oddělení. In KISVETROVÁ H. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Popelková R. Použití sluchadel u seniorů. In KISVETROVÁ H. (Eds.) Bakalářská práce. 2011.
Gabrhelíková L. Prevence kolorektálního karcinomu v České republice a ve Skotsku. In KISVETROVÁ H. (Eds.) Diplomová práce. 2011.
Maršálková B. Přítomnost maladaptačního syndromu v domově pro senior. In KISVETROVÁ H. (Eds.) Diplomová práce. 2011.
Čevelová L. SEBEPÉČE U ONEMOCNĚNÍ MNOHOČETNÝM MYELOMEM. In KISVETROVÁ H. (Eds.) Diplomová práce. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
JOANOVIČ FZV Ošetřovatelství 2020
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)