doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635444

Katedra výtvarné výchovy

Pedagogická fakulta

Univerzitní 3, 5

4.18

docent - proděkan

Petra Šobáňová působí na katedře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci od roku 2004 jako odborná asistentka a později jako docentka pro obor didaktika výtvarné výchovy/muzejní pedagogika. Od roku 2018 působí na pedagogické fakultě jako proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy. Odborně se zaměřuje oblast muzejní a galerijní pedagogiky, garantuje studijní program Edukace v kultuře (dříve Muzejní a galerijní pedagogika), zajišťuje výuku muzejní pedagogiky, didaktiky výtvarné výchovy, galerijních animací a dalších didaktických disciplín, podílí se na řešení řady projektů. Působí jako školitelka v rámci doktorského studijního programu. V současnosti je předsedkyní České sekce INSEA (International Society for Education through Art). Je autorkou desítek odborných publikací, vysokoškolských učebnic nebo metodik. Založila odborný recenzovaný časopis Kultura, umění a výchova a je jeho vedoucí redaktorkou.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Česká pedagogická společnost (člen, 2010–)
  • Česká asociace pedagogického výzkumu (člen, 2011–)
  • INSEA (člen, 2010–)

Odborná komise

  • Odborná rada oboru dětských výtvarných aktivit pracoviště ARTAMA, útvaru pro neprofesionální umění a dětské estetické aktivity NIPOS (člen, 2007–)

Státnicová komise

  • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - dvouoborové (člen, 2004–)
  • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - jednooborové (člen, 2004–)

Jiné komise a orgány

  • Studio Experiment, o.s. (ostatní, 1994–)
  • Asociace výtvarných pedagogů (člen, 2007–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Vavrdová A., Provázková Stolinská D., Šmelová E., Šobáňová P., Finková D., Regec V., Sine van Marion, MPhil. A., Svare, MPhil. MH., Moe J. Promotion of cooperation and sharing of experience in early childhood education. In Horáková J., Souralová E., Pareliussen, Ph.D. I. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Arnold T., Lipnerová S., Musilová J., Boček Ronovská A., Šobáňová P. Benátské bienále | Inspirace pro propojování digitálních technologií a výtvarné edukace. Kultura, umění a výchova. 2023.
Šobáňová P. Generativní nástroje umělé inteligence a výtvarná výchova. Kultura, umění a výchova. 2023.
Šobáňová P. Be on the Screen | Mezinárodní přehlídka digitální tvorby mladých. Kultura, umění a výchova. 2022.
Šobáňová P. Připomínky České sekce INSEA k Hlavním směrům revize. Kultura, umění a výchova. 2022.
Šobáňová P., Jiroutová J. Vliv nových médií na klasické narativy výtvarné výchovy. Kultura, umění a výchova. 2022.
Šobáňová P. Jsem šťastný člověk! Rozhovor s Petrem Exlerem. Petr Exler | Katalog k výstavě. 2021.
Šobáňová P. Odešel malíř a pedagog René Hábl. Kultura, umění a výchova. 2021.
Šobáňová P., Jiroutová J. Vliv nových médií na klasické narativy výtvarné výchovy. Kultura, umění a výchova. 2021.
Šobáňová P., Jiroutová J. Connecting Art Education Learning Tasks with the Artistic Field: The Factor of Quality in Art Lessons. Center for Educational Policy Studies Journal – CEPS Journal. 2020.
Šobáňová P. Ideje Komenského a výtvarná výchova. Historia scholastica. 2020.
Šobáňová P. Josef Hejný: Biografie metodika a výtvarného pedagoga. Kultura, umění a výchova. 2019.
Šobáňová P., Jiroutová J. When Art, Science and Technology Interact. Synnyt/Origins: Finnish Studies in Art Education. 2019.
Šobáňová P. Declaration of Personages of the Czech Section of INSEA. Kultura, umění a výchova. 2018.
Myslivečková H. KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. In Šobáňová P. (Eds.) Listy České sekce INSEA. 2018.
Šobáňová P. Didaktické prostředky v muzejní edukaci. Věstník AMG. 2016.
Šobáňová P. Mobilní aplikace muzeí a galerií – smysl a typologie nového projevu muzejní kultury. Muzeum : muzejní a vlastivědná práce. 2016.
Šobáňová P. Cíle vzdělávacích aktivit v kontextu muzejního plánování. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 2014.
Šobáňová P., Piáčková G. Péče o paměť. Kultura, umění a výchova. 2014.
Šobáňová P. Co se vyučuje ve výtvarné výchově. Komenský. 2013.
Šobáňová P. Ostrov zítřejšího dne. Kultura, umění a výchova. 2013.
Šobáňová P., Šobáň M. Teaching Tools in the Olomouc Museum of Art: A Case Study. Journal of Museum Education. 2013.
Šobáňová P. Voda v umění. Forte. 2013.
Šobáňová P., Šobáň M. Baroque Culture: Making it accessible to children. Case Studies. 2012.
Šobáňová P. Kritické teorie muzea: podnět k reflexi. Muzeum : muzejní a vlastivědná práce. 2012.
ŠOBÁŇOVÁ P. Současné problémy české muzejní pedagogiky. Prostor Zlín. 2011.
Šobáňová P. Muzeopedagogický modul na PdF UP v Olomouci. Acta Musealia, řada B. 2009.
Šobáňová P. Drž v rukou živou vlaštovku aneb Výtvarní pedagogové navštívili Olomouc. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2007.
Šobáňová P. K vysokoškolské přípravě výtvarných pedagogů. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2007.
Šobáňová P. Antická mytologie v Galerii Prima. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2006.
Šobáňová P. Hosté na Katedře výtvarné výchovy. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2006.
Šobáňová P. Možnosti výtvarné výchovy (1). Informatorium. 2006.
Šobáňová P. Možnosti výtvarné výchovy (2). Informatorium. 2006.
Šobáňová P. Možnosti výtvarné výchovy (3). Informatorium. 2006.
Šobáňová P. Problematika reformy školství na Katedře výtvarné výchovy. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2006.
Šobáňová P. Voda v Galerii Prima. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2006.
Šobáňová P. Výtvarka pedagogickou laboratoří. Literární noviny. 2006.
Šobáňová P. Kdo by nechtěl... 2005.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Šobáňová P. Edukační potenciál muzea. Edukační potenciál muzea. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vrátná Militká K. Galerie školou. In Šobáňová P., Řepa K., Pospíšil A. (Eds.) PROSTOR OBRAZU: MEZIOBOROVÁ SETKÁNÍ NA POLI UMĚNÍ A EDUKACE. 2023.
Vrátná Militká K. Kreativní učení v prezentaci umělecké tvorby a kulturního dědictví v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. In Lukavský J., Šobáňová P., Dytrtová K. (Eds.) Kreativní učení v prezentaci umělecké tvorby a kulturního dědictví. 2023.
Boček Ronovská A. Možnosti symbiózy výtvarné výchovy a digitálních technologií. In Šobáňová P. (Eds.) PROSTOR OBRAZU Mezioborová setkání na poli umění a edukace. 2022.
Šobáňová P. Muzejní prezentace jako edukační médium. Prezentace dějin v malých muzeích. 2022.
Šobáňová P. Jak na výchovu uměním na dálku. Projekt "Bez názvu. Nedatováno." a jeho didaktické aspekty. Hranice neformálneho vzdelávania - teória a prax v prostredí múzeí, galérií a pamiatok. Zborník textov z cyklu webinárov. 2021.
Šobáňová P. Muzeum umění v kontextu neformálního vzdělávání. Vybrané texty se zaměřením na zájmové činnosti ve výtvarné a hudební výchově. 2020.
Šobáňová P. Místo pedagoga v procesu tvorby muzejní prezentace – spolupráce profesí jako cesta ke kvalitě. In Tomešková K. (Eds.) Jak pracuje tým: Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi. 2016.
Badalíková O. Umění jako etický element? In Šobáňová P. (Eds.) Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy. 2016.
Boček Ronovská A. Výtvarná edukace studentů technických vysokých škol – reflexe a výsledky výzkumného šetření. In Šobáňová P., Jiroutová J. (Eds.) Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy: Reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání. 2016.
Šobáňová P. Expresivní interpretace uměleckého díla. Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku: sborník příspěvků z konference: 29.–30.9.2015 GASK, Kutná Hora. 2015.
Šobáňová P. Muzejní pedagogika a zprostředkování kulturního dědictví prostřednictvím zážitku. Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku. Sborník příspěvků z konference. 2015.
Šobáňová P. Teaching Tools in the Environment of Art and Museum Expositions. In Gregory P. (Eds.) Tales of Art and Curiosity from Canterbury 2013. 2014.
Šobáňová P. Co učitelé ve výtvarné výchově vyučují a k čemu je to dobré? In Valachová D., Repiská M. (Eds.) Kreatívne vzdelávanie: Zborník príspevkov z konferencie CREA-AE 2013. 2013.
Šobáňová P. Struktura a náplň vyučovacích hodin ve výtvarné výchově. In Círus L. (Eds.) Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
Šobáňová P. Výchova uměním v kontextu proměn didaktického myšlení a uměleckého pole. Horizonty umenia: Zborník z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2013.
Šobáňová P. Edutainment na webových stránkách muzeí. In Myslivečková H., Jurečková V. (Eds.) Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií II. 2012.
Šobáňová P. Učitel výtvarné výchovy a internetové zdroje informací. In Myslivečková H., Jurečková V. (Eds.) Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií I. Využití ICT a dalších nových přístupů ve výtvarné výchově. 2012.
Šobáňová P. Výtvarná výchova – cíle výzkumu v minulosti a dnes. In Ježková V. (Eds.) Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
ŠOBÁŇOVÁ P. MUSEUM EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC AND ITS CURRENT ISSUES. In . (Eds.) Sapere Aude 2011, Evropské a české vzdělávání, Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. 2011.
ŠOBÁŇOVÁ P. Muzejní edukace - teoretické vymezení stěžejního termínu muzejní pedagogiky. Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, suplementa 2011/1, Muzeum a škola. 2011.
ŠOBÁŇOVÁ P. Učitelé výtvarné výchovy a jejich znalosti kurikula. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita. 2011.
Šobáňová P. NET ART - FENOMÉN VYUŽITELNÝ VE VÝCHOVĚ I PREVENCI. In Kopecký K., Bartoňová J. (Eds.) Rizikové chování v kyberprostoru. 2010.
Šobáňová P. Vztah výtvarné a muzejní pedagogiky. In Horáček M., Myslivečková H. (Eds.) Muzejní pedagogika dnes. 2008.
Šobáňová P. Díváme se... rozumíme? Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy (sborník příspěvků z 2. odborného semináře). 2007.
Šobáňová P. Editorial. Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. 2007.
Šobáňová P. Hodnocení inovací studijního plánu bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy na PdF UP v Olomouci z hlediska odborně předmětového. Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy. 2007.
Šobáňová P. Klíčové kompetence v přípravě výtvarného pedagoga. Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. 2007.
Šobáňová P., Horáček M. Kvalitativní inovace výtvarně pedagogických studijních oborů. Projekty ESF na Univerzitě Palackého v Olomouci v programovacím období 2004-2006. 2007.
Šobáňová P. Výtvarné disciplíny v přípravě primárních a preprimárních pedagogů na PdF UP v Olomouci. In Myslivečková H., Šobáňová P. (Eds.) Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. 2007.
Šobáňová P. Výuka kresby a grafiky 1. Jak učit v předškolním vzdělávání (metodické materiály pro výuku). 2007.
Šobáňová P. Výuka kresby a grafiky 2. Jak učit v předškolním vzdělávání (metodické materiály pro výuku). 2007.
Šobáňová P. Vztah výtvarné a muzejní pedagogiky. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. 2007.
KNIHA - CELEK
Šobáňová P., Mesdag K., Arnold T., Lipnerová S., Ivanov A., Komínek M., Jiroutová J. Smysluplná propojení I Výtvarná výchova a výzvy mezipředmětové integrace v kontextu proměn vzdělávání. 2024.
Nétek R., Bilík P., Jendřejková M., Petráková M., Šobáňová P., Burian J., Pászto V., Chloupek J. Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu. In Palaščák R., Machková Prajzová N. (Eds.) 2020.
Jiroutová J., Šobáňová P., Moučka O., Dokoupilová M. Muzejní kultura a fenomén soft power. 2020.
Šobáňová P., Dlabal J., Duchková Z., Jarmarová J., Přivřel J., Směšná E., Sobková M., Valenta M., Žváčková P., Axmanová T. Tvoříme společně: Metodika pro výtvarnou výchovu s proinkluzivními přístupy k uměleckému vzdělávání. 2020.
Dokoupilová M., Šobáňová P., Novotná S., Buček R., Hábl R. ARTgila123. 2019.
Šobáňová P., Jiroutová J. Czech Section of InSEA 1967-2017. 2019.
Šobáňová P., Dolák J. Museum Presentation. 2018.
Šobáňová P., Jiroutová J., Lažová J., Johnová Čapková M., Směšná E., Militká K. Muzeum 2.0 (Vliv současného světa na muzejní kulturu). 2016.
Šobáňová P., Jiroutová J., Andres J., Badalíková O., Millard-Mendez R., Raen-Mendez N., Braysmith HA., Howard LA., Black D., Hrubá T., Tikalová L., Forman P., Bieleszová Š., Medek D., Chmelík J., Ronovská A., Novosad Š., Stehlíková-Babyrádová H. Useful Symbiosis: Science, Technology, Art & Art Education. 2016.
Havlík V., Helia de Felice J., Da Silva Melo E., Zet M., Surůvka J., Koleček M., Skála J., Kořínek D., Sterec P., Písaříková J., Morganová P., Hodboď T., Kohout M., Klodová L., Ruller T., Juhasz JR., Vatulíková A., Kovanda J., Kowolowski F., Vaněk T., Murin M. Akce a reakce. Performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově. In Havlík V., Šobáňová P., Horáček R. (Eds.) 2015.
Lažová J., Šobáňová P. Muzeum versus digitální éra. 2015.
Šobáňová P., Jiroutová J., Delgadillo Blando JR., Meixnerová M. Net art. 2015.
Blažek T., Stehlíková-Babyrádová H., Badalíková O., Žilinek J., Španihelová K., Rigová E. Objekt a materiál v umení a edukácii. In Šobáňová P., Sokolová K. (Eds.) 2015.
Stehlíková-Babyrádová H., Šobáňová P., Blažek T., Musilová J., Sosna J., Tikalová L. Téma – akce – výpověď: Projektová metoda ve výtvarné výchově. 2015.
Adámková Turzová M., Filipová P. Učit umění: Učitel a žák v labyrintu současného umění. In Šobáňová P., Horáček R. (Eds.) 2015.
Šobáňová P., Andres J., Bieleszová Š., Badalíková O., Hrubá T., Forman P., Stehlíková-Babyrádová H., Ronovská A. Užitečná symbióza. 2013.
Šobáňová P. Edukační potenciál muzea. 2012.
Šobáňová P. Muzejní edukace. 2012.
Šobáňová P. Škola muzejní pedagogiky 1 - Poznámky k partnerství výtvarné a muzejní pedagogiky. Škola muzejní pedagogiky 1 - Poznámky k partnerství výtvarné a muzejní pedagogiky. 2007.
Šobáňová P. Škola muzejní pedagogiky 1, Poznámky k partnerství výtvarné a muzejní pedagogiky. Škola muzejní pedagogiky 1, Poznámky k partnerství výtvarné a muzejní pedagogiky. 2007.
Šobáňová P. Kapitoly z didaktiky výtvarné výchovy. Kapitoly z didaktiky výtvarné výchopvy. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Šobáňová P., Jiroutová J. Artistic Expression as a Source of Classical Art-Education Narratives and Their Transformation due to Digital Technologies. Borderless: Global Narratives in Art Education. 2022.
Bilík P., Šobáňová P. Vnitřní okruhy univerzitní kreativity. Design V. 2022.
Šobáňová P. Vykročit z bílé krychle: výstavní experiment Muzea umění Olomouc v kontextu současných forem muzejní prezentace. Pokus o maximální přiblížení KE 3171 096: Prostorová interpretace zátiší. 2020.
Novotná S. Vývoj a kvalita výuky keramiky v rámci vysokoškolského vzdělávání. In Pospíšil A., Řepa K., Šobáňová P. (Eds.) Kvalita ve výtvarné výchově. 2020.
Šobáňová P. Czech Art Education Through the Lens of Empirical Research. In Hickman R., Baldacchino J. (Eds.) The International Encyclopedia of Art and Design Education. 2019.
Moučka O. Kresba jako koncept, proces, výraz. In Šobáňová P., Pospíšil A., Řepa K., Havlík V., Brožka P. (Eds.) Kvalita ve výtvarné výchově. 2019.
Šobáňová P., Jiroutová J., Lažová J. New Ways in Education through Art: The Research into Mobile Applications in the Museums and Galleries in the Czech Republic and Abroad. Art and Design Education in Times of Change. 2017.
Šobáňová P. Tajemná zahrada. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 2017.
Šobáňová P. Uplatnění zásad tvořivosti při interpretaci uměleckého díla. Tvořivost ve výtvarné výchově a její účinky na všeobecné vzdělávání. 2017.
Šobáňová P. Digitální technologie v klasické muzejní prezentaci. Muzeum versus digitální éra. 2016.
Šobáňová P., Lažová J. Mobilní aplikace muzeí a galerií – muzeum v kapse. Muzeum versus digitální éra. 2016.
Šobáňová P. Typologie e-learningových produktů a jejich charakteristické znaky. Muzeum versus digitální éra. 2016.
Šobáňová P., Lažová J. Vymezení základních pojmů z oblasti nových médií a digitálního on-line prostředí. Muzeum versus digitální éra. 2016.
Šobáňová P. Využití digitálních technologií v oblasti evidence a správy sbírek. Muzeum versus digitální éra. 2016.
Šobáňová P. Závěry výzkumu e-learningových produktů muzeí a diskuse. Muzeum versus digitální éra. 2016.
Šobáňová P. Czech Art Education through the Lens of Empirical Research. Creative Expressive Inspirational Art Education. 2015.
Šobáňová P. Od teorie k praxi: obsahově zaměřený způsob analýzy výukových situací v muzeu. Vzdělávací obsah v muzejní edukaci. 2015.
Šobáňová P. Problém vzdělávacího obsahu v kontextu muzejní pedagogiky. Vzdělávací obsah v muzejní edukaci. 2015.
Šobáňová P. The Application of the Principles of Creativity to the Interpretation of Artworks. Creative Expressive Inspirational Art Education. 2015.
Šobáňová P. Výtvarné vyjadřování jedince ve výchově a psychoterapii. Expresivní terapie jako podpora kvality života u různých klientských skupin. 2015.
Šobáňová P., Musilová J., Beková M. Přínos vzdělávacího oboru výtvarná výchova očima výtvarných pedagogů. Pedagogika umění – umění pedagogiky aneb přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání. 2014.
Šobáňová P. When Is Art?: A Theoretical Study to the Frame of Reference in Art Lessons. Integrowanie dzialan pedagogiczno-artystycznych w edukacji elementarnej. 2014.
Šobáňová P., Jurečková V., Hrubá T. So nah, so fern. Convention: Ergebnisse und Anregungen. 2013.
Šobáňová P. Historie muzejní edukace v kontextu výchovy uměním. Kapitoly z historiografie výtvarné výchovy v mezioborovém kontextu. 2011.
Myslivečková H., Šobáňová P. Současnost a perspektivy Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Kavčáková A., Myslivečková H. (Eds.) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
MAPA
Nétek R., Burian J., Pászto V., Barvíř R., Bilík P., Jendřejková M., Šobáňová P., Petráková M. Fenomén brain drain města Olomouce - Odliv lidského kapitálu z Olomouce do českých obcí v letech 2001-2020. 2020.
ABSTRAKT
Šobáňová P. Výtvarná výchova – cíle výzkumu v minulosti a dnes. Kvalita ve vzdělávání: XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
ŠOBÁŇOVÁ P. Vzdělávací obsah výtvarné výchovy - kurikulární dokument versus edukační realita. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník anotací příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
Šobáňová P. Pozvánka na výstavu. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Šobáňová P. Jak na tvořivost? 2021.
Šobáňová P. Obrazy a paměť místa. 2021.
Šobáňová P. Muzejní edukátor. 2018.
Šobáňová P., Jiroutová J. Science, technology, art & art education. 2018.
Šobáňová P., Jiroutová J., Johnová Čapková M., Lažová J., Směšná E. Muzeum v současném světě. 2015.
Hrubá T., Šobáňová P., Jurečková V. Aktuelle Themen der tschechischen Kunstpädagogik. 2012.
Šobáňová P. Net art ve výtvarné výchově I. Úvodní workshop v rámci projektu Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií. 2010.
Šobáňová P. Net art ve výtvarné výchově II. Úvodní workshop v rámci projektu Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií. 2010.
Šobáňová P. Díváme se ... rozumíme? 2007.
Šobáňová P. Zprostředkování výtvarné kultury prostřednictvím výtvarných projektů a galerijních animací. Zprostředkování výtvarné kultury prostřednictvím výtvarných projektů a galerijních animací. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Šobáňová P., Arnold T., Baštanová P., Boček Ronovská A., Jiroutová J., Lipnerová S., Mesdag K. Be_on the Screen. 2023.
Musilová J., Šobáňová P., Boček Ronovská A., Arnold T., Lipnerová S., Mesdag K., Filipi J. Be_on the screen 2023. 2023.
Šobáňová P., Arnold T., Boček Ronovská A., Filipi J., Jiroutová J., Lipnerová S., Mesdag K., Musilová J. Kultura, umění a výchova II. 2022.
Šobáňová P., Lipnerová S., Arnold T. Robot jako umělec? Digitální technologie tvořivě. 2022.
Šobáňová P., Baštanová P., Jiroutová J. Untitled. Undated. 2020.
Nétek R., Bilík P., Jendřejková M., Burian J., Pászto V., Šobáňová P. Workshop a panelová diskuze "Podporujeme kreativní Olomouc". 2020.
Šobáňová P. Exprese, vztahy a procesy. 2019.
Šobáňová P., Jiroutová J. Take One Picture. 2019.
Nétek R., Bilík P., Šuhajová M., Burian J., Pászto V., Šobáňová P. Workshop s aktéry kreativních průmyslů a se zástupci instiutucí strategického plánování olomoucké aglomerace. 2019.
Jiroutová J., Šobáňová P., Dokoupilová M., Moučka O. The Soft Power Phenomenon. 2017.
Jurečková V., Myslivečková H., Šobáňová P. Kultura, umění a výchova. 2013.
Muzejní pedagogika dnes. In Horáček M., Myslivečková H., Šobáňová P. (Eds.) Muzejní pedagogika dnes. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Šobáňová P., Jiroutová J. Booklet of Abstracts. 2020.
Šobáňová P., Jiroutová J. Česká sekce INSEA 1967–2017. 2017.
Muzejní pedagogika dnes. In Horáček M., Myslivečková H., Šobáňová P. (Eds.) Muzejní pedagogika dnes. 2008.
Muzejní pedagogika dnes. In Šobáňová P., Myslivečková H., Horáček M. (Eds.) Muzejní pedagogika dnes. 2008.
Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. In Myslivečková H., Šobáňová P. (Eds.) Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. 2007.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Šobáňová P. Online education tools overview – Czech experience. International Council of Museums, the project Help, Digital projects for heritage education. 2021.
Šobáňová P., Baštanová P., Jiroutová J. Untitled. Undated. Educational Material for Distance Art Education. Seamos Radicales / Being Radical. 2021.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Šobáňová P., Mesdag K. Edukativní minisite Kolik podob má řeka. 2023.
Šobáňová P. Využití ICT v praxi výtvarné výchovy. Česká škola. 2006.
VÝSTAVA
Šobáňová P. J. H. 90. 2019.
Šobáňová P. Etudy. 2006.
Šteiglová T., Bébarová J., Exler P., Havlík V., Chorý T., Jedlička D., Jochmann P., Kosková I., Krtička J., Medek D., Michálek O., Šobáňová P., Šindelová J., Zatloukal P. Návštěva. Návštěva. 2006.
Šobáňová P., kolektiv .. Návštěva. 2006.
Šobáňová P. Slyšet jinak. 2006.
Zouhar V., Synek J., Coufalová G., Šobáňová P. Slyšet jinak. Hudební festival a výstava. 2006.
Šobáňová P. Vítr jest život člověka. 2006.
Šobáňová P. Voda. 2006.
Exler P., Šobáňová P. Kresba. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Šobáňová P. Dějiny ve veřejném prostoru. 2017.
Šobáňová P. Světlo - obraz - zvuk. 2017.
Šobáňová P. Rizika internetové komunikace. 2012.
Šobáňová P. Užitečná symbióza. 2012.
ŠOBÁŇOVÁ P. Net art. 2011.
Šobáňová P. NET ART, FENOMÉN VYUŽITELNÝ VE VÝCHOVĚ I PREVENCI. E‐Bezpečí: Rizikové chování v kyberprostoru. 2010.
Šobáňová P. Muzeopedagogický modul na PdF UP v Olomouci. Muzeum a škola aneb Jít si naproti. 2009.
Ostatní odborná publikace (RIV)
OPONENTSKÝ POSUDEK
Šobáňová P. Práce s výtvarným tématem v dlouhodobé výuce. Oponentský posudek. 2019.
Šobáňová P. Simulátor. Oponentský posudek. 2019.
Šobáňová P. Z bláta do louže aneb keramická tvorba ladí s přírodou. Oponentský posudek. 2019.
Šobáňová P. Život v knihovně. Oponentský posudek. 2019.
Horáček M. Komiks ve vzdělávání. In Šobáňová P. (Eds.) Oponentský posudek. 2018.
Šobáňová P. Ambivalentní role reklamy (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
Šobáňová P. Animační programy pro žáky mladšího školního věku na památkovém objektu. Animační programy pro žáky mladšího školního věku na památkovém objektu. 2013.
Šobáňová P. Anonymní posudek článku pro časopis Kultura, umění a výchova. Kultura, umění a výchova. 2013.
Šobáňová P. Cesta časem do pravěku (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného článku. 2013.
Šobáňová P. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s dětmi uprchlíků (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
Šobáňová P. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s dětmi z diagnostického ústavu (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
Šobáňová P. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s lidmi se zdravotním postižením (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
Šobáňová P. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s romskými dětmi (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
Šobáňová P. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny se seniory (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
Šobáňová P. Diplomová práce Procházka pohádkou „Princezna ze mlejna“: Výtvarná řada na 1. stupni ZŠ. Procházka pohádkou „Princezna ze mlejna“: Výtvarná řada na 1. stupni ZŠ. 2013.
Šobáňová P. Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
Šobáňová P. Oponentský posudek projektu Uvnitř a vně: Sociální a edukativní aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru. Uvnitř a vně: Sociální a edukativní aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru. 2013.
Šobáňová P. Útržky paměti. Oponentský posudek bakalářské diplomové práce. 2013.
Šobáňová P. Z poznámkových bloků dizertačních prací (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
Šobáňová P. Výtvarný projekt - Island. 2012.
ŠOBÁŇOVÁ P. Lucie Tunová: Dekalk ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
ŠOBÁŇOVÁ P. Markéta Kačmaříková: Tvorba a realizace animačního programu pro mateřské školy. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
ŠOBÁŇOVÁ P. Zuzana Holečková: Starověké Řecko. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
Šobáňová P. Tázlarová Zuzana: Textilní loutky. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Šobáňová P. Artefiletika ve výtvarné výchově. oponentský posudek diplomové práce Artefiletika ve výtvarné výchově. 2007.
Šobáňová P. Námětová řada ve výtvarné výchově na 1. st. ZŠ. oponentský posudek diplomové práce Námětová řada ve výtvarné výchově na 1. st. ZŠ. 2007.
Šobáňová P. Přijímače, vysílače, tlumiče. oponentský posudek diplomové práce Přijímače, vysílače, tlumiče. 2007.
Šobáňová P. Šleglová Helena: Artefiletické pojetí v edukačním procesu na 1. stupni základní školy praktické. Oponentský posudek diplomové práce Artefiletické pojetí v edukačním procesu na 1. stupni základní školy praktické. 2007.
Šobáňová P. Využití prvků arteterapie a receptivní muzikoterapie při práci s osobami s kombinovaným postižením. oponentský posudek diplomové práce Využití prvků arteterapie a receptivní muzikoterapie při práci s osobami s kombinovaným postižením. 2007.
Šobáňová P. Využití výtvarně námětové řady na 1. stupni ZŠ. oponentský posudek diplomové práce Využití výtvarně námětové řady na 1. stupni ZŠ. 2007.
Šobáňová P. Zdobení - Výtvarný projekt, metodicky orientovaný na děti mladšího školního věku. oponentský posudek diplomové práce Zdobení - Výtvarný projekt, metodicky orientovaný na děti mladšího školního věku. 2007.
Šobáňová P. Oponentský posudek diplomové práce Jany Rafajové na téma Textilní materiál a umění akce. Katedra výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci. 2006.
Šobáňová P. Oponentský posudek diplomové práce Věry Zimmermannové na téma Výtvarný projekt pro 1. stupeň ZŠ. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
Šobáňová P. Diplomová práce Jany Hlaváčkové s názvem Projekt ve výtvarné výchově - Slunce a my. Katedra výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci. 2005.
PROJEKT
Šobáňová P. Corona Multimedia Showcase. 2021.
Šobáňová P., Moučka O., Jiroutová J., Mikošková J. Československý komitét INSEA – historicko-pedagogický výzkum dějin národní sekce Mezinárodní organizace pro výchovu uměním. Univerzity Palackého v Olomouci (Grantový fond děkanky Pedagogické fakulty). 2018.
Šobáňová P. Česká muzejní edukace v kontextu současných evropských trendů. Grantová agentura České republiky. 2013.
Šobáňová P., Tikalová L., Hrubá T. Užitečná symbióza reloaded. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Lažová J., Šobáňová P. Využití nových technologií v české muzejní a galerijní edukaci. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
ŠOBÁŇOVÁ P. Jak vytvořit jednoduchý animovaný film. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2012.
ŠOBÁŇOVÁ P. Česká muzejní edukace v kontextu současných evropských trendů. Grantová agentura České republiky. 2011.
ŠOBÁŇOVÁ P. Jak vytvořit jednoduchý animovaný film. Univerzita Palackého v Olomouci. 2011.
ŠOBÁŇOVÁ P. Tvůrčí komunikace s uměleckým dílem (pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatele). Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.
ŠOBÁŇOVÁ P. Tvůrčí komunikace s uměleckým dílem (pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a ZUŠ). Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.
MYSLIVEČKOVÁ H., ŠOBÁŇOVÁ P., JUREČKOVÁ V., HAVLÍK V. Vizuální komunikace, otevřený prostor k výchově a vzdělávání - komplexní inovace pedagogických, výtvarně pedagogických a uměnovědných studijních oborů. Operační program Vzdělávání pro kunkurenceschopnost (Evropský sociální fond a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). 2011.
Šobáňová P. Kdo byl kdo, kdy, kde, co? Studio Experiment Olomouc. 2006.
Šobáňová P. Projekt Učím, učíš, učíme VV. Projekt Učím, učíš, učíme VV. 2006.
Šobáňová P. Vítr jest život člověka. Studio Experiment Olomouc. 2006.
Šobáňová P. Tataři na Moravě. Tataři na Moravě. 2005.
UMĚLECKÉ DÍLO
Hrubá T., Šobáňová P., Jurečková V. So nah, so fern. So nah, so fern. 2012.
VEDENÍ PRÁCE
Šobáňová P. Desková hra jako didaktický prostředek ve výchově uměním: V Libosadu. Magisterská diplomová práce. 2019.
Šobáňová P. Didaktická hračka pro Wenkeův dům v Jaroměři. Magisterská diplomová práce. 2019.
Šobáňová P. Metodická podpora kresby lidské postavy na 1. stupni ZŠ. Magisterská diplomová práce. 2019.
Šobáňová P. Nápady pana Koláře: Návrh a realizace autorské knihy pro děti. Magisterská diplomová práce. 2019.
Šobáňová P. Edukační program ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Magisterská diplomová práce. 2013.
Šobáňová P. Soubor edukačních programů pro Muzeum Luhačovického zálesí. Magisterská diplomová práce. 2013.
Šobáňová P. Školní animátor – jeho osobnost a místo ve struktuře školy. Magisterská diplomová práce. 2013.
Šobáňová P. Umění v předškolním vzdělávání. Bakalářská diplomová práce. 2013.
Šobáňová P. Zprostředkování umění dětem předškolního věku. Magisterská diplomová práce. 2013.
Šobáňová P. Pracovní listy v edukačních programech Městského muzea Rýmařov. Magisterská diplomová práce. 2012.
Šobáňová P. Projekt ve výtvarné výchově se zapojením muzejní edukace. Magisterská diplomová práce. 2012.
Šobáňová P. Školní animátor: jeho osobnost a místo ve struktuře školy. Magisterská diplomová práce. 2012.
Šobáňová P. Vliv snížených intelektových schopností na dětský výtvarný projev. Magisterská diplomová práce. 2012.
Šobáňová P. Zprostředkování kultury starověkého Egypta dětem 1. stupně ZŠ. Magisterská diplomová práce. 2012.
Šobáňová P. Galerijní program jako součást školního projektu. Galerijní program jako součást školního projektu. 2009.
Šobáňová P. Možnosti využití galerijní animace ve výuce výtvarné výchovy ? s přihlédnutím k problematice vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Možnosti využití galerijní animace ve výuce výtvarné výchovy ? s přihlédnutím k problematice vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 2009.
Šobáňová P. Stvoření světa a člověka jako téma výtvarného projektu na 1. stupni ZŠ. Stvoření světa a člověka jako téma výtvarného projektu na 1. stupni ZŠ. 2009.
Šobáňová P. Vesmír (pracovní listy). Vesmír (pracovní listy). 2009.
Šobáňová P. Využití pracovních listů ve výuce žáků s mentálním postižením ? Putování s rytířem (pracovní listy). Využití pracovních listů ve výuce žáků s mentálním postižením ? Putování s rytířem (pracovní listy). 2009.
Šobáňová P. Ergoterapie pro seniory. závěrečná práce. 2007.
Šobáňová P. Jaro ? výtvarný projekt v mateřské škole. Jaro ? výtvarný projekt v mateřské škole. 2007.
Šobáňová P. Kouzlo zimy ? výtvarný projekt v mateřské škole. Kouzlo zimy ? výtvarný projekt v mateřské škole. 2007.
Šobáňová P. Tematická řada ve výtvarné výchově. závěrečná práce. 2007.
Šobáňová P. Utíkající dívka ? pracovní listy pro město Opava. Závěrečná práce. 2007.
Šobáňová P. Vztah mezi dětskou kresbou a školním prospěchem. Vztah mezi dětskou kresbou a školním prospěchem. 2007.
Šobáňová P. Diplomová práce Aleny Čížkové na téma Využití námětové řady Člověk na 1. stupni ZŠ. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
Šobáňová P. Vedení bakalářské práce Hany Klammertové na téma Využití tematické řady v MŠ. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
Šobáňová P. Vedení diplomové práce Aleny Garbové na téma Využití námětové řady na 1. stupni ZŠ. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
Šobáňová P. Vedení diplomové práce Jitky Řehákové na téma Využití námětové řady na 1. stupni ZŠ. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
Šobáňová P. Vedení diplomové práce Renaty Jedličkové na téma Projekt na 1. stupni ZŠ. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
ZPRÁVA
Kitzbergerová L., Makovský M., Pastorová M., Uhl Skřivanová V., Šobáňová P., Vančát J. Podkladová studie: Výtvarná výchova. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
JIROUTOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2019
LAŽOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2019
TOMEŠKOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2014
DOKOUPILOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2024
BOHÁČOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2016
BOHÁČOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)