Prof. Ing. Vladimír HAVLÍČEK, Dr.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

241062786, 602127117

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.043

profesor

organická hmotnostní spektrometrie

VYBRANÉ PUBLIKACE
Pluháček T., Švidrnoch M., Maier V., Havlíček V., Lemr K. Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry imaging: A personal identification based on a gunshot residue analysis on latent fingerprints. ANALYTICA CHIMICA ACTA. 2018. (ČLÁNEK)
Kurka O., Kučera L., Pelantová H., Kuzma M., Havlíček V., Bednář P. Semisynthesis and spectral characterization of 5-methylpyranopelargonidin and 4-methylfuropelargonidin and their separation and detection in strawberry fruit wine. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2017. (ČLÁNEK)
Hartmanová L., Ranc V., Papoušková B., Bednář P., Havlíček V., Lemr K. Fast profiling of anthocyanins in wine by desorption nano-electrospray ionization mass spectrometry. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2010. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Dobiáš R., Stevens DA., Havlíček V. Current and Future Pathways in Aspergillus Diagnosis. Antibiotics-Basel. 2023.
Dobiáš R., Jahn P., Tóthová K., Patil R., Havlíček V. Diagnosis of Aspergillosis in Horses. Journal of Fungi. 2023.
Patil R., Luptáková D., Havlíček V. Infection metallomics for critical care in the post-COVID era. Mass Spectrometry Reviews. 2023.
Dobiáš R., Káňová M., Petejová N., Pisti kis Š., Bocek R., Krejčí E., Stružková H., Cachová M., Tomášková h., Hamal P., Havlíček V., Raška M. Combined Use of Presepsin and (1,3)-beta-D-glucan as Biomarkers for Diagnosing Candida Sepsis and Monitoring the Effectiveness of Treatment in Critically Ill Patients. Journal of Fungi. 2022.
Dobias R., Kanova M., Petejová N., Kis Pisti S., Bocek R., Krejci E., Stuzkova H., Cachova M., Tomaskova H., Hamal P., Havlíček V., Raška M. Combined Use of Presepsin and (1,3)-β-D-glucan as Biomarkers for Diagnosing Candida Sepsis and Monitoring the Effectiveness of Treatment in Critically Ill Patients. Journal of Fungi. 2022.
Dobiáš R., Jaworská P., Skopelidou V., Strakoš J., Višňovská D., Káňová M., Škríba A., Lysková P., Bartek T., Janíčková I., Kozel R., Cwiková L., Vrba Z., Navrátil M., Martinek J., Coufalová P., Krejčí E., Ulmann V., Raška M., Stevens DA., Havlíček V. Distinguishing Invasive from Chronic Pulmonary Infections: Host Pentraxin 3 and Fungal Siderophores in Bronchoalveolar Lavage Fluids. Journal of Fungi. 2022.
Kriegl L., Havlíček V., Dichtl K., Egger M., Hoenigl M. Siderophores: a potential role as a diagnostic for invasive fungal disease. CURRENT OPINION IN INFECTIOUS DISEASES. 2022.
Patil R., Kotta-Loizou I., Palyzová A., Pluháček T., Coutts RH., Stevens DA., Havlíček V. Freeing Aspergillus fumigatus of Polymycovirus Infection Renders It More Resistant to Competition with Pseudomonas aeruginosa Due to Altered Iron-Acquiring Tactics. Journal of Fungi. 2021.
Petřík M., Umlaufová E., Raclavský V., Palyzová A., Havlíček V., Pfister J., Mair Ch., Nový Z., Popper M., Hajdúch M., Decristoforo C. Ga-68-labelled desferrioxamine-B for bacterial infection imaging. EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. 2021.
Dobiáš R., Škríba A., Pluháček T., Petřík M., Houšť J., Havlíček V. Noninvasive Combined Diagnosis and Monitoring of Aspergillus and Pseudomonas Infections: Proof of Concept. Journal of Fungi. 2021.
Šimek M., Lemr K., Hermannová M., Havlíček V. Analysis of hyaluronan and its derivatives using chromatographic and mass spectrometric techniques. CARBOHYDRATE POLYMERS. 2020.
Juříková T., Luptáková D., Kofroňová O., Škríba A., Novák J., Marešová H., Palyzová A., Petřík M., Havlíček V., Benada O. Bringing SEM and MSI Closer Than Ever Before: Visualizing Aspergillus and Pseudomonas Infection in the Rat Lungs. Journal of Fungi. 2020.
Škríba A., Patil R., Hubáček P., Pluháček T., Havlíček V. Rhizoferrin Glycosylation in Rhizopus microsporus. Journal of Fungi. 2020.
Skriba A., Pluháček T., Palyzová A., Nový Z., Lemr K., Hajdúch M., Petřík M., Havlíček V. Early and Non-invasive Diagnosis of Aspergillosis Revealed by Infection Kinetics Monitored in a Rat Model. Frontiers in Microbiology. 2018.
Petřík M., Umlaufová E., Raclavský V., Palyzova A., Havlíček V., Haas H., Nový Z., Doležal D., Hajdúch M., Decristoforo C. Imaging of Pseudomonas aeruginosa infection with Ga-68 labelled pyoverdine for positron emission tomography. Scientific Reports. 2018.
Luptáková D., Baciak L., Pluháček T., Skriba A., Šedivá B., Havlíček V., Juránek I. Membrane depolarization and aberrant lipid distributions in the neonatal rat brain following hypoxic-ischaemic insult. Scientific Reports. 2018.
Luptáková D., Pluháček T., Palyzová A., Přichystal J., Balog J., Lemr K., Juránek I., Havlíček V. Meet interesting abbreviations in clinical mass spectrometry: from compound classification by REIMS to multimodal and mass spectrometry imaging (MSI). Acta Virologica. 2017.
Luptáková D., Pluháček T., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Sokolová L., Škríba .., Šedivá B., Lemr K., Havlíček V. Non-invasive and invasive diagnoses of aspergillosis in a rat model by mass spectrometry. Scientific Reports. 2017.
Škultéty Ľ., Fryčák P., Qiu C., Smuts J., Shear-Laude L., Lemr K., Mao JX., Kroll P., Schug KA., Szewcak A., Vaught C., Lurie I., Havlíček V. Resolution of isomeric new designer stimulants using gas chromatography - Vacuum ultraviolet spectroscopy and theoretical computations. Analytica Chimica Acta. 2017.
Borovcová L., Hermannová M., Pauk V., Šimek M., Havlíček V., Lemr K. Simple area determination of strongly overlapping ion mobility peaks. Analytica Chimica Acta. 2017.
Pluháček T., Petřík M., Luptáková D., Benada O., Palyzová A., Lemr K., Havlíček V. Aspergillus infection monitored by multimodal imaging in a rat model. Proteomics. 2016.
Pluháček T., Lemr K., Ghosh D., Milde D., Novák J., Havlíček V. Characterization of microbial siderophores by mass spectrometry. Mass Spectrometry Reviews. 2016.
Hartmanová L., Lorencová I., Volný M., Fryčák P., Havlíček V., Chmelíčková H., Ingr T., Lemr K. Lateral resolution of desorption nanoelectrospray: a nanospray tip without nebulizing gas as a source of primary charged droplets. Analyst. 2016.
Přichystal J., Schug KA., Lemr K., Novák J., Havlíček V. Structural Analysis of Natural Products. Analytical Chemistry. 2016.
Pol J., Faltýsková H., Krásný L., Volný M., Vláčil O., Hajdúch M., Lemr K., Havlíček V. Age-related changes in the lateral lipid distribution in a human lens described by mass spectrometry imaging. European Journal of Mass Spectrometry. 2015.
Hermannová M., Iordache A., Slováková K., Havlíček V., Pelantová H., Lemr K. Arrival time distributions of product ions reveal isomeric ratio of deprotonated molecules in ion mobility-mass spectrometry of hyaluronan-derived oligosaccharides. Journal of Mass Spectrometry. 2015.
Novák J., Lemr K., Schug KA., Havlíček V. CycloBranch: De Novo Sequencing of Nonribosomal Peptides from Accurate Product Ion Mass Spectra. Journal of the American Society for Mass Spectrometry. 2015.
Kuchař L., Faltýsková H., Krásný L., Dobrovolný R., Hulková H., Ledvinová J., Volný M., Strohalm M., Lemr K., Kryšpínová L., Asfaw B., Rybová J., Desnick RJ., Havlíček V. Fabry disease: renal sphingolipid distribution in the alpha-Gal A knockout mouse model by mass spectrometric and immunohistochemical imaging. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2015.
Krásný L., Pompach P., Strnadová M., Hynek R., Vališ K., Havlíček V., Novák P., Volný M. High-throughput workflow for identification of phosphorylated peptides by LC-MALDI-TOF/TOF-MS coupled to in situ enrichment on MALDI plates functionalized by ion landing. Journal of Mass Spectrometry. 2015.
Krásný L., Benada O., Strnadová M., Lemr K., Havlíček V. Lateral resolution in NALDI MSI: back to the future. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2015.
Hartmanová L., Fryčák P., Soural M., Tureček F., Havlíček V., Lemr K. Ion internal energy, salt tolerance and a new technical improvement of desorption nanoelectrospray. Journal of Mass Spectrometry. 2014.
Havlíček V., Lemr K., Schug KA. Current Trends in Microbial Diagnostics Based on Mass Spectrometry. Analytical Chemistry. 2013.
Pauk V., Havlíček V., Papoušková B., Sulovský P., Lemr K. Simultaneous identification of historical pigments Prussian blue and indigo in paintings by electrospray mass spectrometry. Journal of Mass Spectrometry. 2013.
Nedvěd J., HAJDÚCH M., LEMR K., HAVLÍČEK V. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V NÁDOROVÉ DIAGNOSTICE. Chemické listy. 2011.
Pavlásková K., Nedvěd J., Kuzma M., Žabka M., Šulc M., Sklenář J., Novák P., Benada O., Kofronová O., Hajdúch M., Derrick P., Lemr K., Jegorov A., Havlíček V. Characterization of Pseudacyclins A-E, a Suite of Cyclic Peptides Produced Pseudallescheria boydii. Journal of Natural Products. 2010.
Pól J., Vidová V., Kruppa G., Kobliha V., Novák P., Lemr K., Kotiaho T., Kostiainen R., Havlíček V., Volný M. Automated Ambient Desorption-Ionization Platform for Surface Imaging Integrated with a Commercial Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer. Analytical Chemistry. 2009.
Šulc M., Peslová K., Žabka M., Hajdúch M., Havlíček V. Biomarkers of Aspergillus spores: Strain typing and protein identification. International Journal of Mass Spectrometry. 2009.
Šulc M., Peslová K., Žabka M., Hajdúch M., Havlíček V. Biomarkers of Aspergillus spores: Strain typing and protein identification. International Journal of Mass Spectrometry. 2009.
Pompach P., Man P., Kavan D., Hofbauerová K., Kumar V., Bezouška K., Havlíček V., Novák P. Modified electrophoretic and digestion conditions allow a simplified mass spectrometric evaluation of disulfide bonds. Journal of Mass Spectrometry. 2009.
Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Lemr K. Nanoelectrospray versus electrospray in chiral analysis by the kinetic method. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 2009.
Vidová V., Volný M., Lemr K., Havlíček V. SURFACE ANALYSIS BY IMAGING MASS SPECTROMETRY. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 2009.
Strohalm M., Novák P., Pompach P., Man P., Kavan D., Witt M., Džubák P., Hajdúch M., Havlíček V. Utilization of high-accuracy FTICR-MS data in protein quantitation experiments. Journal of Mass Spectrometry. 2009.
Hajdúch M., Džubák P., Havlíček V., Man P., Pompach P., Witt M., Kavan D., Strohalm M., Novák P. Utilization of high-accuracy FTICR-MS data in protein quantitation experiments. Journal of Mass Spectrometry. 2009.
Pól J., Novák P., Volný M., Kruppa G., Kostianien R., Lemr K., Havlíček V. Application of silicon nanowires and indium tin oxide surfaces in desorption electrospray ionization. European Journal of Mass Spectrometry. 2008.
Takats Z., Kobliha V., Ševčík K., Novák P., Kruppa G., Lemr K., Havlíček V. Characterization of DESI-FTICR mass spectrometry - from ECD to accurate mass tissue analysis. Journal of Mass Spectrometry. 2008.
Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Lemr K. Nano-desorption electrospray and kinetic method in chiral analysis of drugs in whole human blood samples. European Journal of Mass Spectrometry. 2008.
Vidová V., Lemr K., Havlíček V. Současné trendy hmotnostní spektrometrie. Chemické listy. 2008.
Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Lemr K. Desorpční elektrosprej: Moderní metoda analýzy organických povrchů. Chemické listy. 2007.
Jegorov A., Hajdúch M., Šulc M., Havlíček V. Nonribosomal cyclic peptides: specific markers of fungal infections. Journal of Mass Spectrometry. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Hrabák J., Havlíček V., Papagiannitsis CC. Detection of Beta-Lactamases and Their Activity Using MALDI-TOF MS. Applications of mass spectrometry in microbiology : from strain characterization to rapid screening for antibiotic resistance. 2016.
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Lemr K., Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Ševčík J., Hlaváč J., Papoušková B. Iontový zdroj pro nižší meze detekce u spektrometrických měření. 2018.
ABSTRAKT
Havlíček V., Petřík M., Škríba A., Pluháček T., Luptáková D., Palyzová A., Benada O., Lemr K., Mitulovic G., Novák J. Imaging mass spectrometry and microbial metabolomics on track of infectious diseases. Medical Mycology. 2018.
Petřík M., Umlaufová E., Raclavský V., Palyzová A., Havlíček V., Nový Z., Decristoforo C., Hajdúch M. Pseudomonas aeruginosa infection imaging with Ga-68 labelled pyoverdine. EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry. 2018.
Dobiáš R., Škríba A., Pluháček T., Petřík M., Luptáková D., Benada O., Havlíček V. Urinal siderophores as non-invasive and early biomarkers of infectious underlying diseases in critically ill patients. Abstract book: XIV. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days. 2018.
Luptáková D., Pluháček T., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Sokolová L., Škríba A., Lemr K., Havlíček V. CASI- and LC-FTMS on track of infectious diseases. Abstract book: 11th North American FT MS Conference. 2017.
Havlíček V., Pluháček T., Luptáková D., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Sokolová L., Škríba A., Lemr K. Molecular and elemental mass spectrometry imaging on track of infectious diseases. Sborník příspěvků z 6. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii. 2017.
Petřík M., Umlaufová E., Raclavský V., Haas H., Palyzová A., Havlíček V., Nový Z., Decristoforo C. Preklinický vývoj 68Ga značených sideroforů ke specifické detekci mikrobiálních infekcí. Nukleární medicína. 2017.
Petřík M., Umlaufová E., Raclavský V., Havlíček V., Palyzová A., Nový Z., Decristoforo C. Radiolabelled siderophores for specific imaging of infections. Abstract book: IMTM Reactor. 2017.
Pluháček T., Petřík M., Luptáková D., Benada O., Palyzová A., Lemr K., Havlíček V. High resolution imaging of Aspergillus fumigatus infection. Book of Abstracts. 2016.
Pluháček T., Petřík M., Milde D., Havlíček V. Bioimaging of ferriforms of siderophores in lung tissues by LA-ICP-MS. 33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry. 2015.
Pluháček T., Luptáková D., Petřík M., Milde D., Havlíček V. Bioimaging of ferriforms of siderophores in lung tissues by LA-ICP-MS. Sborník abstraktů: Kurz ICP-MS/OES 2015. 2015.
Pluháček T., Luptáková D., Petřík M., Milde D., Havlíček V. Bioimaging of ferriforms of siderophores in lung tissues by LA-ICP-MS. Sborník abstraktů: 4. konference České společnosti hmotnostní spektrometrie. 2015.
OŽDIAN T., HOLUB D., DŽUBÁK P., RYLOVÁ G., KOLLAREDDY M., ŘEHULKA J., ČÁBELKA R., CAHOVÁ D., HAVLÍČEK V., HAJDÚCH M. Evaluation of complex proteomic samples in case of platinum drugs treated CEM cell line (Proteomické profilování platinových léčiv). Optics Communications. 2011.
OŽDIAN T., HOLUB D., DŽUBÁK P., RYLOVÁ G., KOLLAREDDY M., ŘEHULKA J., HAVLÍČEK V., HAJDÚCH M. Proteomic Profile CEM cells Treated by Platinum Based Drugs. Sborník abstrakt konference: Nová léčiva závažných lidských onemocnění. 2011.
HOLUB D., OŽDIAN T., DŽUBÁK P., RYLOVÁ G., KOLLAREDDY M., ŘEHULKA J., HAVLÍČEK V., HAJDÚCH M. Proteomic Profile of CEM Cells Treated by Vincristine. Sborník abstrakt konference: Nová léčiva závažných lidských onemocnění. 2011.
OŽDIAN T., HOLUB D., DŽUBÁK P., RYLOVÁ G., KOLLAREDDY M., ŘEHULKA J., HAVLÍČEK V., HAJDÚCH M. Proteomic profile of platinum based drug treatment of CEM cells. Book of Abstracts - 5th Central and Eastern European Proteomic Conference. 2011.
Nedvěd J., Kuzma M., Strohalm M., Lemr K., Šulc M., Volný M., Novák P., Pol J., Havlíček V., Barreto-Bergter E., Hajdúch M., Holopainen J. Diagnosing fungal infections by mass spectrometry. Clinical Microbiology and Infection (print). 2010.
Oždian T., Holub D., Rylová G., Džubák P., Novák P., Kollareddy M., Man P., Havlíček V., Hajdúch M. Expressional Proteomic Profilig of Cisplatin Treated Leukaemia Derived Cell Line. Sborník abstrakt - Biotechnologie v medicíně. 2010.
Holub D., Oždian T., Rylová G., Kollareddy M., Džubák P., Havlíček V., Hajdúch M. Expressional Proteomic Profilig of Oxaliplatin Treated Leukemia Derived CEM Cell Line. Sborník abstrakt - Biotechnologie v medicíně. 2010.
Holub D., Oždian T., Džubák P., Kollareddy M., Novák P., Rylová G., Man P., Havlíček V., Hajdúch M. Proteomický screening mechanismu účinku serivátů platiny. Edukační sborník XXXIII. Brněnské onkologické dny. 2010.
Džubák P., Šarek J., Anzenbacher P., Mašek V., Novák P., Havlíček V., Otyepka M., Vydra D., Hajdúch M. Betulinine JS8 induces apoptosis in tumor cells by mitochondrial disruption via specific non-covalent interactions with cytochrome c. F E B S Journal. 2008.
Džubák P., Šarek J., Anzenbacher P., Mašek V., Novák P., Havlíček V., Otyepka M., Vydra D., Hajdúch M. Betulinine JS8 induces apoptosis intumor cells by mitochondrial disruption via specific non-covalent interactions with cytochrome c. F E B S Journal. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Petřík M., Škríba A., Pluháček T., Luptáková D., Palyzová A., Benada O., Lemr K., Mitulovič G., Havlíček V. Siderophores As Specific and Sensitive Markers of Microbial Infections. 2018.
Škríba A., Novák J., Benada O., Luptáková D., Petřík M., Havlíček V. FTICR mass spectrometry on track of infectious diseases. 2017.
Škríba A., Novák J., Benada O., Luptáková D., Petřík M., Havlíček V. Monitoring of Pseudomonas aeruginosa infection in a rat model. 2017.
Havlíček V., Škríba A., Luptáková D., Pluháček T., Benada O., Sokolová L., Palyzová A., Novák J., Lemr K., Petřík M. Multi-modal imaging and non-invasive detection of Aspergillus infection in a rat model. 2017.
Petřík M., Umlaufová E., Raclavský V., Havlíček V., Palyzová A., Nový Z., Decristoforo C., Hajdúch M. Preclinical evaluation of novel PET tracers for specific infection imaging. 2017.
Petřík M., Umlaufová E., Raclavský V., Haas H., Havlíček V., Nový Z., Decristoforo C. Radiolabelled siderophores for infection imaging. 2017.
Havlíček V., Indrák K., Petřík M., Kolek V. Aspergillus a jeho metabolom: cesta ke včasné diagnostice? 2015.
Havlíček V., Pluháček T., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Lemr K., Luptáková D. Bioimaging of ferriforms of Aspergillus siderophores in murine lung tissues. 2015.
PROTOTYP, METODIKA, VZOR (do 2008)
Havlíček V., Kobliha V., Ševčík K., Novák P., Pol J., Vidová V., Volný M., Strohalm M., Lemr K. Laboratorní zařízení pro skenování povrchů hmotnostní spektrometrií. 2008.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Lemr K., Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Papoušková B., Ševčík J. Laboratorní zařízení pro regulaci tlaku v iontovém zdroji. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
PELANTOVÁ PRF Chemie 2016
PLUHÁČEK PRF Chemie 2017
PATIL PRF Analytical Chemistry 2023
VIDOVÁ PRF Chemie 2011
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)