Mgr. Jan WOSSALA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635707

Katedra matematiky

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.39

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
3.39 dle předchozí domluvy e-mailem
ČLÁNEK
Wossala J. ZÁSADA NÁZORNOSTI V MATEMATICE S VYUŽITÍM PROGRAMU GEOGEBRA. ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL. 2023.
Wossala J., Seidlová P. Matematická gramotnost v kontextu nového pojetí informatiky. ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL. 2022.
Wossala J. Tablety a CLIL ve výuce geometrie. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2016.
Janská L., Wossala J. The Importance of Modern of Technologies and Playing Computer Games for Grammar School Pupils in the Czech Republic. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2016.
Wossala J. CLIL a moderní technologie ve výuce. Trendy ve vzdělávání. 2015.
Wossala J. Clil in Mathematics Education. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Uhlířová M., Wossala J., Laitochová J., Nocar D. Aplikace angličtiny ve výuce primární matematiky. In Uhlířová M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica IX. Matematika 6. 2014.
Wossala J. Die Clil-Methode im Informationsunterricht. Trendy ve vzdělávání. 2014.
Laitochová J., Wossala J. Pupil's Motivation in Mathematics Teaching Using the CLIL Method. In Jedrzejewski J. (Eds.) Scientific issues. 2014.
Janská L., Wossala J. Zkoumání vlivu ICT na učení žáků v českém prostředí. Technika a vzdelávanie. 2014.
Wossala J., Laitochová J., Nocar D., Janská L. Content and Language Integrated Learning in Mathematics Education. Usta ad Albim BOHEMICA. 2013.
Janská L., Wossala J. Hodnocení elektronických studijních opor studenty Pedagogické fakulty. Technika a vzdelávanie. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dofková R., Najdek A., Wossala J. Possibilities of Using QR Code Cubes in Primary Mathematics Teaching. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Wossala J., Dofková R., Novotná S. Analysis of Selected Word Problems in the Integration of Clil into Mathematics Teaching. ICERI2021 Proceedings. 2021.
Wossala J., Dofková R., Novotná S. Higher Education Changes during the Covid-19 Crisis by Students Point of View. EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Dofková R., Wossala J., Šebestová B. On-line teaching reflection during the COVID-19 pandemic in the future teachers and business training. ICLEL21 Conference proceeding book. 2021.
Dofková R., Wossala J., Novotná S. Tasks for the mathematical literacy development in primary prospective teachers training. ICERI2021 Proceedings. 2021.
Uhlířová M., Wossala J. Pupils’ Reflection on Kinaesthetic Movement Activities in Primary Mathematics. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2020 Proceedings. 2020.
Bártek K., Nocar D., Wossala J. ICT training of mathematics teachers in the context of their current educational needs. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Růžička M., Malinovská O., Kytnarová L., Šilarová L., Šilarová J., Wossala J., Trefilíková T., Tylšarová V., Švecová V., Pastieriková L., Ludíková L. Inspiration by inclusive environment at Valdosta State University to promote inclusion in tertiary education in the Czech republic. In . (Eds.) INTED2016 Proceedings. 2016.
Wossala J., Laitochová J., Bártek K. Tablets - new trend in czech education. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Wossala J., Janská L. Využití ICT ve výuce matematiky v primárním vzdělávání. EME2016 Proceedings. 2016.
Wossala J. CLIL a ICT v edukačním procesu. Sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 2015.
Wossala J., Janská L., Nocar D., Růžičková L. CLIL a motivace ve výuce matematiky. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. 2015.
Wossala J., Janská L. Tablety a CLIL v hodinách matematiky. Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 2015.
Wossala J. Využívání CLILu ve výuce. Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015.
Wossala J. CLIL a klima výuky. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 2014.
Wossala J. CLIL ve výuce (nejen) matematiky. Zvyšování kompetencí studentů DSP v oblasti didaktiky matematiky. 2014.
Wossala J. Klima třídy a motivace žáků při využívání metody CLIL ve výuce. Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
Laitochová J., Uhlířová M., Wossala J. Mathematics and English integrated learning at a faculty of education. Proceedings. 2013.
Wossala J., Nocar D. Integrace anglického jazyka do výuky matematických předmětů na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Novotná J. (Eds.) Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů II. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Wossala J., Janská L. CLIL in mathematics lessons. Mathematica V. Scientific Issues. 2015.
Wossala J., Laitochová J., Janská L. Influence of CLIL Method to Math Teaching. Communication in the Mathematical Classroom. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uhlířová M., Nocar D., Dofková R., Laitochová J., Zdráhal T., Talášek T., Pastor K., Bártek K., Wossala J., Vaško J., Bártková E. Challenges of primary mathematics education as a part of teaching for the 21st century. 2023.
Bártek K., Dofková R., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Pastor K., Talášek T., Uhlířová M., Vaško J., Wossala J., Zdráhal T. Actual Challenges of Primary Mathematics Education in the 21st Century. 2021.
Bártek K., Dofková R., Gáborová V., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Stopenová A., Uhlířová M., Wossala J., Zdráhal T. Perspectives of primary mathematics education. 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)