Doc. PhDr. Jiří Štefanides

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633421, 732199598

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.32

docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Proděkan (1. 2. 1994 – 30. 9. 1994)
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 1994 – 31. 12. 2002)
 • Člen VR fakulty (1. 1. 1995 – )
 • Člen AS fakulty (1. 5. 1996 – 30. 4. 2008)
 • Člen AS UP/komise AS UP (1. 1. 1997 – 15. 5. 2008)
 • Člen oborové rady (1. 9. 1997 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 7. 2006 – 31. 8. 2014)
 • Člen AS fakulty (1. 11. 2009 – 31. 10. 2013)

Vědecká společnost

 • Teatrologická společnost (člen, 1997–)

Vědecká rada

 • Vědecká rada Filozofické fakulty UP Olomouc (člen, 1995–)
 • Umělecká rada JAMU Brno (člen, 1999–2010)

Mezinárodní organizace

 • Thalia Germanica (člen, 2006–)

Redakční rada

 • Časopis Slezského zemského muzea v Opavě, řada B (člen, 2015–)
 • Theatralia - odborný časopis FF MU Brno a FF UP Olomouc (člen, 2009–)
 • Rada ředitele České televize - studio Ostrava (člen, 2003–2006)

Oborová rada

 • doktorský studijní program teorie a dějiny literatury, divadla a filmu (člen, 1997–)
 • doktorský studijní program teorie a dějiny literatury, divadla a filmu (předseda, 2000–2008)

Jiné komise a orgány

 • Rada ředitele České televize - studio Ostrava (člen, 2003–2007)
ČLÁNEK
Štefanides J. Jak jsme na tom? Theatralia. 2019.
Štefanides J. Realita, obraz, fikce. Theatralia. 2013.
Štefanides J., Havlíčková M., Pracná S. Německojazyčná městská divadla na Moravě a ve Slezsku (1733–1944). Theatralia. 2010.
Štefanides J. Bohumil Hrabal: Hlučná samota. Ostrava 1984. Theatralia. 2009.
Štefanides J. České drama v Deutsches Theater v Ostravě v letech 1919 - 1938. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2008.
Štefanides J. Německy mluvené divadlo v Olomouci - divadelní výročí bez kontinuity? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2006.
Štefanides J. Deutschsprachiges Theater in Olmütz - ein Jubiläum ohne Kontinuität? Studii de literatura romana si comparata. 2005.
Štefanides J. Morava jako tranzitní prostor divadelních koncepcí v 17. - 20. století. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Lazorčáková T., Roubal J., Štefanides J. The Theatre in Ostrava: a Phenomenon of Industrial Agglomeration. Theatre Czech. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Štefanides J. Královské městské divadlo v Olomouci: provinční divadlo a jeho region. In Pavlišová J. (Eds.) O divadle 2013. 2013.
Štefanides J. Definice městského divadla v Olomouci v 18. století. In Lazorčáková T. (Eds.) O divadle 2011. 2012.
Štefanides J. K metodologickým otázkám dalšího výzkumu dějin ochotnického divadla na Moravě a ve Slezsku. In Doležalová Kateřina . (Eds.) Tradice českého ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška. 2010.
Štefanides J. Ad fontes! O divadle 2008. 2009.
Havlíčková Kysová Š. Scénografové brněnského divadla po roce 1945. Dokumentace scénografické sbírky Moravského zemského muzea. In Štefanides J. (Eds.) O divadle 2008. Sborník příspěvků z konferencí O divadle na Moravě a ve Slezsku III. a Paměť divadla v Olomouci. 2009.
Štefanides J. Die Aufführungen der Romane von Jules Verne in königl. städtischen Theater in Olmütz zwischen 1879 und 1894. Alltag und Festtag im deutschen Theater im Ausland vom 17.-20. Jahrhundert. 2007.
Štefanides J. Identifizierung deutschsprachiger Stadttheater in Mähren und Schlesien. Alltag und Festtag im deutschen Theater im Ausland vom 17.-20. Jahrhundert. 2007.
Štefanides J. Repertoár a členstvo německojazyčného městského divadla v Olomouci v letech 1770 - 1944. Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. 2007.
Štefanides J. Mezi dvěma konferencemi. O divadle na Moravě a v Slezsku (Sborník příspěvků z konference). 2004.
Štefanides J. Morava a Slezsko jako divadelní prostor. Kontexty (y). IV. Olomouc. 2004.
Štefanides J. Karel Čapek: Die wei3e Krankheit, Deutsches Theater in Ostrau, 1937. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Philosophica - Aesthetica, Kontext(y) III. 2002.
KNIHA - CELEK
SPURNÁ H., ŠTEFANIDES J. Divadelní kritik Miroslav Etzler. 2011.
Štefanides J. Carl König v Olomouci / in Olmütz (1856-1868). Carl König v Olomouci / in Olmütz (1856-1868). 2009.
Štefanides J. Obrysy dějin českého divadla. Od počátku do konce 19. století. Obrysy dějin českého divadla. Od počátku do konce 19. století. 2007.
Štefanides J. Česká divadla - Encyklopedie divadelních souborů. Česká divadla - Encyklopedie divadelních souborů. 2000.
Štefanides J. České divadlo v Moravské Ostravě 1908-1919. České divadlo v Moravské Ostravě 1908-1919. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Štefanides J., Šormová E. Alois Janovský (1864 – 1942). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J. Antoš Josef Frýda (1857–1922). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J. Arnoštka Libická (1837–1893). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J. František Lacina (1863–1941). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J. František Paclt (1840–1922). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J. František Pokorný (1833–1893). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J. František Trnka (1859–1929). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J. Jan František Kozlanský (1833[?]–1879). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J. Karel František Štětka (1865–1934[?]). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J. Karel Lier (1845–1909). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J. Marie Kozlanská (1842[?]–1917). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J. Rajmund Příbramský (1858–1925). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J. Tomáš Kratochvíl (1857–1918). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J. Václav Choděra (1852–1928). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J., Šormová E. Václav Pázdral (1845–1919). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J., Šormová E. Václav Svoboda (1828–1895). Česká činohra 19. a počátku 20. století: osobnosti. 2015.
Štefanides J. Divadelní život v Domě kultury města Ostravy. In Strakoš M. (Eds.) Bílá loď uprostřed Ostravy. 1961 – 2011. 50 let Domu kultury města Ostravy v proměnách umění a doby. 2011.
Štefanides J. České divadlo. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Štefanides J. Divadlo jako diagnóza města. In Kaleta I. (Eds.) Bílá kniha. 17 příběhů z ostravské kulturní historie. 2009.
Štefanides J., Lazorčáková T. Kritická reflexe divadla. Barančicová, Svatava (ed.): Studie současného stavu podpory umění. Svazek I. Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. 2009.
Lazorčáková T., Štefanides J. Kritická reflexe divadla. Studie současného stavu podpory umění. Svazek I. Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělání a výchova. / The Study of Contemporary Conditions of Art Support. Volume I. Definition, history, transformation, reflection, education and training. 2009.
Štefanides J., Lazorčáková T. Teoretická a historiografická reflexe divadla. Studie současného stavu podpory umění. Svazek I. Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. 2009.
Lazorčáková T., Štefanides J. Teoretická a historiografická reflexe divadla. Studie současného stavu podpory umění. Svazek I. Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova / The Study of Contemporary Conditions of the Art Support. Volume I. Definition, history, transformation, reflection, education and training. 2009.
Šťávová J. Zámecká divadla rodu Liechtensteinů na českém území. Současný stav výzkumu. In Štefanides J. (Eds.) O divadle 2008. 2009.
Štefanides J. Kalendárium dějin divadla v Olomouci (od roku 1479). Kalendárium dějin divadla v Olomouci (od roku 1479). 2008.
Štefanides J. Pištěk Jan. Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století. 2006.
Štefanides J. Trnka František. Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století. 2006.
Štefanides J. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. 2005.
Štefanides J., Kučerová H. Jiří Svoboda. Inventář pozůstalosti divadelního režiséra. Jiří Svoboda. Inventář pozůstalosti divadelního režiséra. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Štefanides J. Identifikace městských německojazyčných divadel na Moravě a ve Slezsku. Identifikace městských německojazyčných divadel na Moravě a ve Slezsku. 2007.
Štefanides J. Elektronická dokumentace dějin divadla (Olomouc 1770 - 1944). Elektronická dokumentace dějin divadla (Olomouc 1770 - 1944). 2006.
Štefanides J. Elektronická dokumentace dějin divadla (Olomouc 1770 - 1944). Elektronická dokumentace dějin divadla (Olomouc 1770 - 1944). 2006.
Štefanides J. Slezsko jako divadelní region (o metodologii výzkumu dějin divadla v Českém Slezsku). Slezsko jako divadelní region (o metodologii výzkumu dějin divadla v Českém Slezsku). 2004.
Štefanides J. Aktuální otázky soudobého regionálního výzkumu divadla. Aktuální otázky soudobého regionálního výzkumu divadla. 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Lazorčáková T., Štefanides J. Paměť divadla. 2008.
Štefanides J., Lazorčáková T. O divadle na Moravě a ve Slezsku II. 2005.
SBORNÍK - CELEK
Štefanides J. O divadle 2008. In Štefanides J. (Eds.) O divadle 2008. 2009.
Štefanides J. O divadle 2008. In Štefanides J. (Eds.) O divadle 2008. 2009.
Štefanides J. Svědectví nebo legenda? Divadlo ve filmu a televizi III. In Štefanides J. (Eds.) Svědectví nebo legenda? Divadlo ve filmu a televizi III. 2002.
Štefanides J. Svědectví nebo legenda? Divadlo ve filmu a televizi III. In Štefanides J. (Eds.) Svědectví nebo legenda? Divadlo ve filmu a televizi III. 2002.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Sylva PRACNÁ FIF Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.