doc. PaedDr. Miluše RAŠKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635107

Katedra primární pedagogiky

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

4.03

docent

Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost je zaměřená na problematiku elementárního učení o přírodě a společnosti, metodiku výchovné práce v primární škole.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 10:30–11:15 4.03 Mimo konzultační hodiny pouze po osobní domluvě e-mailem.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká rada

 • Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (člen, 2009–)

Státnicová komise

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta (předseda, 2009–)
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta (tajemník, 1995–1997)
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta (člen, 1997–2008)

PhD. komise

 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta - U1STZŠ, U1STZŠ + CJ (předseda, 2011–)
 • UP Olomouc, Peadgogická fakulta - Předškolní pedagogika (člen, 2011–)
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta - U1STZŠ, U1STZŠ + CJ (člen, 2008–2010)

Jiné komise a orgány

 • Asociace pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví (člen, 2011–)
 • Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (předseda, 2012–)
 • Poradní sbor k metodice a didaktice sexuální výchovy MŠMT (člen, 2010–)
 • zkušební komise pro přijímací řízení na PdF UP (předseda, 2004–)
 • Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (člen, 2003–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Provázková Stolinská D., Rašková M., Šmelová E. Friendship by the Point of Children ́s View at the Czech Kindergarten. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Šmelová E., Provázková Stolinská D., Částková P., Prášilová M., Plevová I., Dostál J., Kubrický J., Rašková M. Online aplikace jako nástroj pedagogické diagnostiky a intervence v práci učitele mateřské školy s akcentem na školní připravenost. 2021. (KNIHA - CELEK)
Provázková Stolinská D., Rašková M., Šmelová E. Synergy between parents and teachers – joint responsibility for the development of an inclusive environment. In Kissné Zsámboki R. (Eds.) CLICKED : Diverse Approaches and National Perspectives in the Field of Primary and Pre-primary Education. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Rašková M., Provázková Stolinská D., Vavrdová A., Bartošová M., Doskočilová B., Jedynaková K., Putnová B., Smutná K., Windsorová D. Self-efficacy budoucích učitelů 1. stupně ZŠ v oblasti edukace o pubertě. 2022. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Provázková Stolinská D., Rašková M. Concept of friendship as a means of supporting socialization and personalization of children in kindergarten. 2018. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Rašková M., Bartošová M. Puberta z pohledu žáků v období prepubescence. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2022.
Rašková M., Provázková Stolinská D., Bartošová M. Puberty and its Significance as Perceived by Prepubescents in Croatia. Magistra Iadertina. 2020.
Rašková M., Provázková Stolinská D., Vavrdová A. Kognitivní a informativní úroveň znalostí o pubertě u žáků primární školy ve Španělsku ve srovnání v České republice a Číně. Civilia. Special Review for Didactics of Social Sciences. 2018.
Rašková M., Provázková Stolinská D., Vavrdová A., Bartošová M. Společenská významnost období dospívání aneb puberta z pohledu žáků primární školy ve Španělsku. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2017.
Provázková Stolinská D., Rašková M., Šmelová E. Communication Competencies of the Child before Starting Compulsory Education as a Factor Affecting the Readiness for School. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2016.
Štěrbová D., Rašková M. Homosexualita v pedagogicko-psychologickém pojetí. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2014.
Rašková M. Možnosti v oborově didaktickém výzkumu - Člověk a jeho svět - učitelé a žáci primární školy. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2012.
RAŠKOVÁ M. Sexuální výchova - nejen právo dětí na informace. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2011.
Rašková M. Nebojme se projektové metody. Informatorium. 2006.
Rašková M. Nebojme se projektové metody. Informatorium. 2006.
Rašková M. Děti přemýšlejí o lásce. Informatorium. 2005.
Rašková M. Pohledy na sexuální výchovu dětí. Informatorium. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Rašková M. Učení o přírodě a společnosti jako integrální součást výchovně vzdělávacího procesu u dětí mladšího školního věku. Učení o přírodě a společnosti jako integrální součást výchovně vzdělávacího procesu u dětí mladšího školního věku. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bartošová M., Rašková M. Vybrané znalosti a informace o pubertě u dětí v Maďarsku. 29. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2021.
Rašková M., Provázková Stolinská D., Bartošová M. Knowledge about the Changes in Puberty among Prepubescent Children in Selected Countries. ICEEPSY 2020. 2020.
Rašková M., Bartošová M. Puberta očima žáků primární školy v Chorvatsku. Sborník referátů. 2020.
Rašková M., Provázková Stolinská D., Bartošová M. Puberty from the perspective of absence of knowledge in primary school pupils. EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Rašková M., Otavová M. Cognitive and Informative Level of Knowledge about Puberty in Primary School Pupils in Sweden. The European Conference on Education 2019. Official Conference Proceedings. 2019.
Rašková M., Provázková Stolinská D. Cognitive and informative level of knowledge about puberty among primary school pupils in the Czech Republic and in China. The European Conference on Education 2018: Official Conference Proceedings. 2018.
Rašková M., Provázková Stolinská D. Description of Knowledge about Puberty among Primary School Pupils in Selected Countries. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018.
Provázková Stolinská D., Rašková M., Šmelová E., Vavrdová A. Internalization in an Inclusive Environment of Czech Kindergartens. ICERI2018 Proceedings. 2018.
Rašková M. Jak jsou naši prepubescenti znalostně vybaveni v otázkách puberty? 26. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. 2018.
Rašková M. Jak jsou připraveni na pubertu žáci primární školy ve Španělsku? 8. moravský regionální kongres k sexuální výchově. Sborník referátů. 2018.
Rašková M., Provázková Stolinská D. Knowledge about Puberty among Primary School Children in the Czech Republic. ICERI2018 Proceedings. 2018.
Rašková M., Provázková Stolinská D. Communication about Puberty among Middle-School-Aged Children. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017.
Provázková Stolinská D., Rašková M., Šmelová E. Friendship in preschool children as a determinant supporting the inclusive approach in kindergarten. The European Conference on Education 2017. Official Conference Proceedings. 2017.
Štěrbová D., Rašková M. Jak to vidí nejmenší: Pohled na sexualitu očima dětí předškolního věku. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 25. kongres k sexuální výchově v České republice. 2017.
Bartošová M., Rašková M. Problematika puberty a vzdělávání o pubertě v rámci výchovy ke zdraví. 25. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2017.
Provázková Stolinská D., Rašková M., Šmelová E. The Inclusive Approach - a Trend in the Transformation of Czech Schools. EDULEARN16 Proceedings. 2016.
Rašková M., Provázková Stolinská D. Cognitive and informative level of knowledge about puberty of Czech elementary school students. SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Rašková M., Provázková Stolinská D., Vavrdová A. Premise of education about puberty at primary school. ICLEL 15 Conference Prooceeding Book. 2015.
Rašková M., Provázková Stolinská D. Puberty as the concept of pedagogical theory and practice. Proceedings of IAC-TLEl 2015 in Vienna. 2015.
Provázková Stolinská D., Rašková M. Reflection of paradigmas of relationships between family and school in the Czech Republic. In . (Eds.) SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Rašková M. Problematika puberty v edukaci primární školy. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 22. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice - Pardubice 2014. 2014.
Rašková M. Sexuální výchova v dalším vědeckém bádání studentů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Prouzová Z. (Eds.) 6. moravský regionální kongres k sexuální výchově - Olomouc 2014. 2014.
Rašková M. Sexuální výchova v české primární škole versus výchova ke zralé integraci sexuality. In Řehulka E., Reissmannová J. (Eds.) Současné trendy výchovy ke zdraví. 2013.
Rašková M. Sexuální výchova v edukaci současné české primární školy. In Marková D., Rovňanová L. (Eds.) Sexuality VI. 2013.
Rašková M. Sexuální výchova ve výzkumech studentů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) Sborník referátů z 21. celostátního kongresu k sexuální výchově v České republice. 2013.
Rašková M. Příspěvek k rozvoji učitelské připravenosti pro výkon profese II - metodická příprava a náměty pro realizaci sexuální výchovy. In Mitlöhner M. (Eds.) 20. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2012.
RAŠKOVÁ M. Pozice a význam sexuální výchovy v současném vzdělávání učitelů. In Stanislav B., Michal Z. (Eds.) Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. 2011.
RAŠKOVÁ M. Rekapitulace metod sexuální výchovy a prognóza jejich uplatňování v pedagogické praxi. In Miroslav M., Zuzana P. (Eds.) 19. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2011.
RAŠKOVÁ M. The european dimension of sex education in czech primary school. In Jiří K. (Eds.) Sapere Aude 2011 - Evropské a české vzdělávání. 2011.
Rašková M. Modernizace výuky v pregraduální přípravě učitelů primární školy. In . (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2010. 2010.
Rašková M. Prenatální vývoj jako součást edukace v primární škole. In Prouzová Z. (Eds.) 4. MORAVSKÝ REGIONÁLNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ. 2010.
Rašková M. Průsečíky sexuální a etické výchovy v současné primární škole. In Mitlöhner M. (Eds.) 18. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. 2010.
Rašková M. Retrospekce vývoje prvoučného vyučování jako společenskovědního základu pro výchovu k občanství. In Krákora P. (Eds.) Svobodné volby v Československu 1990 - Referendum o dalším směřování státu a společnosti. 2010.
Rašková M. Sexuální výchova v teorii a praxi pregraduální přípravy učitelů. In Orosová R. (Eds.) Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy. 2010.
Rašková M. Učení o přírodě a společnosti v kontextu současné pedagogické teorie a praxe. In Nelešovská A. (Eds.) PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKA V TEORII, PRAXI A VÝZKUMU. 2010.
Rašková M. Učitelé MŠ a jejich profesní příprava k sexuální výchově. In Burkovičová R. (Eds.) Aktuální otazky preprimárního a primárního vzdělávání. 2010.
Rašková M. Názory učitelů a žáků na osobnostní přístup učitele při sexuální výchově. Škola v proměnách: Učitel - žák - učivo. 2009.
Rašková M., Hrdličková V. Nové pedagogicko-psychologické pohledy na realizaci sexuální výchovy. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V. 2009.
Rašková M. Využití multimediálního prostředku jako motivace pro realizaci sexuální výchovy v mateřské a primární škole. 17. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2009.
Rašková M. Za kvalitou připravenosti učitelů k sexuální výchově. Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. 2009.
Rašková M. Sexuální výchova v primární škole jako součást výchovy demokratického občana. Výchova k občanství pro 21. století. 2008.
Rašková M. Jsou učitelé v současné primární škole dostatečně odborně teoreticky a didakticky připraveni k sexuální výchově? 15. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2007.
Rašková M. Možnosti spolupráce současné mateřské školy a rodiny. Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej a elementárnej edukácie. 2007.
Rašková M. Projekt jako moderně didaktická metoda. XX. DIDMATTECH 2007. 2007.
Rašková M. Sexuální výchova v dalším vzdělávání učitelů české primární školy. Další vzdělávání učitelů a jeho perspektivy. 2007.
Rašková M. Uplatňování výchovných integračních aktivit prostřednictvím projektové metody při pedagogické činnosti v mateřské škole. Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy. 2007.
Rašková M. Matematika a výchova k rovným příležitostem pro muže a ženy?! Acta universitatis Palackianae Olomucensis, Fakultas Paedagogica, Mathematica V. 2006.
Rašková M. Matematika a výchova k rovným příležitostem pro muže a ženy?! Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2006.
Rašková M. Děti mladšího školního věku a jejich pojímání lásky, partnerství, manželství a rodičovství. 13. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2005.
Nelešovská A., Holoušová D., Rašková M. Katedra primární pedagogiky. Ohlédnutí jubilejní kaleidoskop. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 1946-2005. 2005.
Rašková M. Učitelé ve výzkumných šetřeních k rodinné a sexuální výchově v primární škole. Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? 2005.
Rašková M. DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU A JEJICH PŘEDSTAVA O LÁSCE A RODINĚ. 12.CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. 2004.
Rašková M., Nelešovská A. Intence rodinné výchovy v podmínkách mateřské a primární školy. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. 2004.
Rašková M. Poznávání přírody a společnosti jako jedna z disciplín pregraduální přípravy učitelů MŠ. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. 2004.
Rašková M. Sexuální výchova v badatelských aktivitách katedry primární pedagogiky na PdF UP v Olomouci. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. 2004.
Rašková M. Využití integrace matematiky a prvouky v projektové metodě. Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. 2004.
Nelešovská A., Rašková M. Aspekty zdravotní výchovy ve studijním oboru ?Učitelství pro mateřské školy? na PdF UP v Olomouci. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. 2003.
Nelešovská A., Rašková M. Koncepce přípravy předškolních pedagogů na PdF UP v Olomouci. Príprava učitelov elementaristov v novom storočí. 2003.
Rašková M., Nelešovská A. Základy sexuální výchovy v mateřské škole a v přípravě učitelů preprimárního vzdělávání. Sborník referátů z 11. celostátního kongresu k sexuální výchově v ČR. 2003.
Rašková M., Nelešovská A. K některým tématům a metodickému využití preventivních aktivit v učivu "učení o přirodě a společnosti" v primární škole. Sborník referátů z celostátní konference Prevence sociálně patologických jevů II. 2002.
Rašková M., Nelešovská A., Hrdličková V. Prvouka, přírodověda a vlastivěda v pregraduální přípravě učitelů primárního vzdělávání na PdF UP v Olomouci. Učení o přírodě a společnosti v pregraduální přípravě učitelů primárního vzdělávání. 2002.
Hrdličková V., Rašková M. Příspěvek k činnostnímu pojetí učení o přírodě a společnosti. Príprava učiteľov - elementaristov na prahu nového tisícročia - sborník mezinárodní konference. 2000.
KNIHA - CELEK
Rašková M., Provázková Stolinská D., Bartošová M., Vavrdová A., Smutná K., Jedynaková K., Windsorová D., Doskočilová B., Putnová B. Personal Readiness of Future Primary School Teachers for the Education About Puberty in the Czech Republic and Croatia. In Vacek T., Bacalja R., Hřivnová M., Podroužek L. (Eds.) 2023.
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Pastieriková L., Regec V., Vavrdová A., Langer J., Provázková Stolinská D., Kozáková Z., Rašková M., Miklánková L., Fasnerová M., Petrová J. Social aspects of elementary school inclusion in the context of international research. 2017.
Štěrbová D., Rašková M., Harvanová J., Hřivnová M., Procházka I., Krutilová D., Blaha D., Rovňanová L., Prouzová Z. Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I.: pomáhající profese ve vztahu k sexualitě včetně osob s mentálním postižením. 2014.
Štěrbová D., Rašková M., Harvanová J., Hřivnová M., Procházka I., Krutilová D., Blaha D., Rovňanová L., Prouzová Z. The specifics of communication in relation to sexuality I: Helping professions in relation to sexuality, including persons with intellectual disabilities. 2014.
Šmelová E., Fasnerová M., Petrová J., Rašková M., Vavrdová A., Stolinská D., Mlčáková R. Univerzitní mateřská škola a její specifika v oblasti předškolního vzdělávání. 2013.
Šmelová E., Fasnerová M., Petrová J., Rašková M., Vavrdová A., Stolinská D., Mlčáková R. Univerzitní mateřská škola a její specifika v oblasti předškolního vzdělávání. 2013.
Pithart P., Jařab J., Mezihorák F., Krákora P., Zima P., Hampl D., Medveďová G., Kopeček P., Staněk A., Rašková M. Svobodné volby v Československu 1990 - Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Svobodné volby v Československu 1990 ? Referendum o dalším směřování státu a společnosti. 2010.
Rašková M. Připravenost učitele k sexuální výchově v kontextu pedagogické teorie a praxe v české primární škole. Připravenost učitele k sexuální výchově v kontextu pedagogické teorie a praxe v české primární škole. 2008.
Rašková M. 5 otázek k sexuální výchově dětí předškolního a mladšího školního věku (3 - 11 let). 5 otázek k sexuální výchově dětí předškolního a mladšího školního věku. 2007.
Nelešovská A., Holoušová D., Rašková M. Katedra primární pedagogiky v zrcadle času (1981 - 2006). Katedra primární pedagogiky v zrcadle času (1981 - 2006). 2006.
Rašková M. Úvod do elemetárního učení o přírodě a společnosti´(historie, současnost a perspektivy prvouky). Úvod do elemetárního učení o přírodě a společnosti´(historie, současnost a perspektivy prvouky). 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Provázková Stolinská D., Berčíková A., Rašková M. An account of the changing conceptions of childhood and the role of the educational system in child development against the backdrop of changes in czech society. Early Childhood Education : International Research Report. 2015.
Rašková M. Problematika pubescence - období prepuberty a puberty. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji. 2014.
Rašková M. Autorita a pravomoci vysokoškolského učitele v rozvoji lidského potenciálu. Roly vysokoškolského učitel'a v procese vzdelávania Pedagogica Actualis III. 2012.
RAŠKOVÁ M. Prostupnost sexuální výchovy u dětí předškolního a mladšího školního věku versus prostupnost sexuální výchovy ve vzdělávání učitelů. Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů. 2011.
RAŠKOVÁ M. Sexuální výchova - inovace v pregraduální přípravě učitelů primární a mateřské školy. Pregraduální příprava učitelů primární školy v kontextu kurikulární reformy. 2011.
Rašková M. Teorie a praxe připravenosti učitele k sexuální výchově v současné české škole. Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti. 2009.
Rašková M. Strnad Emanuel (1894-1985). 1 + 100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích. 2001.
ABSTRAKT
Rašková M. Sexuální výchova v teorii a praxi pregraduální přípravy učitelů. Intergrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy. 2010.
Rašková M. Učitelé MŠ a jejich profesní příprava k sexuální výchově. Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Rašková M. K otázce připravenosti budoucích učitelů primárního vzdělávání k sexuální výchově jako integrální součásti výchovy k podpoře zdraví. Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. .
Provázková Stolinská D., Rašková M., Bartošová M. Family and friends in the concept of preschool children. 2023.
Provázková Stolinská D., Rašková M., Bartošová M. Child and Puberty. 2023.
Bartošová M., Rašková M., Vavrdová A. Achieved Knowledge of Prepubescents about Puberty in Hungary. 2021.
Rašková M., Provázková Stolinská D., Bartošová M. Puberty and its Importance in the Concept of Pre-Pubescent People in Selected Countries. 2021.
Rašková M. Puberta pohledem budoucích pedagogů primární školy v České republice a na Slovensku. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2015.
Rašková M. Etická výchova - důležitá součást výchovy žáka mladšího školního věku. Etická výchova. Konference MŠMT ČR. 2009.
Rašková M. Nové pedagogicko-psychologické pohledy na realizaci sexuální výchovy. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V. 2009.
Rašková M. Současný stav a perspektiva přípravy učitelů k sexuální výchově na 1. stupni ZŠ. Profesia učiteľa v preprimárnej a primárnej edukácii vo výskumoch a v teórii. 2009.
Rašková M. Výchova k podpoře zdraví ve VŠ studiu u oborů UMŠ a U1STZŠ na PdF UP v Olomouci. Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Rašková M. Využití multimediálního prostředku jako motivace pro realizaci sexuální výchovy v MŠ a ZŠ. 17. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2009.
Rašková M. Sexuální výchova v primární škole jako součást výchovy demokratického občana. Výchova k občanství pro 21. století. 2008.
Rašková M. Teorie a praxe připravenosti učitele k sexuální výchově v současné české škole. Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hřivnová M., Cichá M., Rašková M., Petrová J. Vánoce a zdraví 2023. 2023.
Hřivnová M., Rašková M., Opletalová A., Kvintová J., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2019.
Hřivnová M., Rašková M., Opletalová A., Kvintová J., Cichá M., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Vánoce a zdraví 2019. 2019.
Hřivnová M., Rašková M., Opletalová A., Plevová I., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2018.
Hřivnová M., Rašková M., Plevová I., Opletalová A., Růžička M., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Vánoce a zdraví 2018. 2018.
Hřivnová M., Rašková M., Hrubá K., Sofková T., Nejedlá M., Procházková L. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2017.
Hřivnová M., Rašková M., Chrásková M., Hrubá K., Nejedlá M., Procházková L., Růžička M. Vánoce a zdraví 2017. 2017.
Hřivnová M., Rašková M., Hrubá K., Chrásková M., Nejedlá M., Plevová I., Reissmannová J., Procházková L. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2016.
Hřivnová M., Rašková M., Hrubá K., Němcová L., Růžička M., Nejedlá M., Slaná-Reissmannová J., Sofková T. Vánoce a zdraví 2016. 2016.
Hřivnová M., Chrásková M., Machowská V., Rašková M., Plevová I., Reissmannová J. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2015.
Hřivnová M., Hrubá K., Rašková M., Chrásková M., Němcová L., Procházková L., Nejedlá M. Vánoce a zdraví 2015. 2015.
Hřivnová M., Majerová J., Machowská V., Rašková M., Chrásková M., Tomanová J., Reissmannová J., Nejedlá M., Procházková L. Den zdraví na Pedagogické fakultě s podtitulem „Prevence závislostí a závislostního chování“. 2014.
Hřivnová M., Majerová J., Tomanová J., Chrásková M., Machowská V., Rašková M., Plevová I., Nejedlá M., Reissmannová J., Procházková L. Vánoce a zdraví 2014. 2014.
Hřivnová M., Machowská V., Rašková M., Reissmannová J., Nejedlá M. Den zdraví na Pedagogické fakultě s podtitulem "Výživa jako možnost aktivního přístupu ke zdraví". 2013.
Hřivnová M., Machowská V., Rašková M., Kopecký K., Plevová I., Pugnerová M., Reissmannová J., Nejedlá M., Majerová J., Chrásková M., Tomanová J. Vánoce a zdraví 2013. 2013.
Hřivnová M., Rašková M., Machowská V., Majerová J., Reissmannová J. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2012.
Hřivnová M., Machowská V., Rašková M., Pugnerová M., Plevová I., Reissmannová J. Vánoce a zdraví 2012. 2012.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Rašková M. Sexuální výchova v pedagogické praxi mateřské a primární školy. Sexuální výchova v pedagogické praxi mateřské a primární školy. Studijní materiál multimediálního charakteru pro studenty a učitele. 2009.
RECENZE
Rašková M. Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro MŠ. Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro MŠ. 2009.
Rašková M. Písmenkář pro 1. ročník základní školy. Písmenkář pro 1. ročník základní školy. 2008.
Rašková M. Na dvoře i v lese. Tradice a perspektivy výchovy a vzdělávání. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
OPONENTSKÝ POSUDEK
Rašková M. Mgr. Dorota Smetanová Komunikácia v škole o sexualite. Dizertační práce. 2010.
Rašková M. Petra Krajčová Tábory pro rodiče a děti. diplomová práce. 2010.
Rašková M. Pohled absolventů oboru Učitelství pro 1.stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ na evropské kompetence. Pohled absolventů oboru Učitelství pro 1.stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ na evropské kompetence. 2010.
Rašková M. Radmila Vavrušková: Komunikace rodiny a školy. diplomová práce. 2010.
Rašková M. Šimik Ondřej: Žákovský pokus v přírodovědě. Oponentský posudek písemného projektu k disertační zkoušce. 2009.
Rašková M. Introduction to Issues Reading the Science of Education. Introduction to Issues Reading the Science of Education. 2008.
PROJEKT
Petrová J., Stolinská D., Vavrdová A., Rašková M., Berčíková A. Modernizace a podpora interaktivity výuky integrovaného přírodovědného a společenskovědního základu. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Hřivnová M., Majerová J., Rašková M. Research on Health education curriculum in the elementary education system in the Czech Republic. Grantová agentura České republiky. 2013.
Kadlčíková K., Zowadová I., Švrčinová V., Nakládalová P., Rašková M. Analýza implementace sexuální výchovy do výuky na ZŠ. Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Hrdličková V., Rašková M., Kršková M. Připravenost dětí k zahájení povinné školnídocházky v pojetí současného kurikula a z pohledu komparace ve vybraných zemích EU. Grantová agentura České republiky. 2009.
VEDENÍ PRÁCE
Rašková M. Vendula Střechová Asistent pedagoga v mateřské škole. Bakalářská práce. 2010.
Rašková M. Problematika první pomoci v učivu prvouky. Problematika první pomoci v učivu prvouky. 2009.
Rašková M. Zdravá výživa dětí mladšího školního věku. Zdravá výživa dětí mladšího školního věku. 2009.
Rašková M. Aplikace prvků sexuální výhovy v mateřské škole. Bakalářská práce. 2008.
Rašková M. Vulgarismy ve slovníku žáků mladšího školního věku. Vulgarismy ve slovníku žáků mladšího školního věku. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
DUAN PDF Education 2019
OTAVOVÁ PDF Pedagogika 2019
POSPÍCHALOVÁ PDF Pedagogika 2010
WAN PDF Education 2018
JANČÍKOVÁ PDF Pedagogika 2013
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)