Mgr. Oldřich MÜLLER, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635310, 777641261

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

2.17

odborný asistent

speciální pedagogika osob s mentální retardací či jinou duševní poruchou speciálněpedagogická andragogika a gerontagogika tvorba učebnic dramaterapie

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS fakulty (9. 5. 2005 – 1. 6. 2008)
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 3. 2006 – 1. 6. 2009)

Odborná komise

 • Skupina expertů TAČR (člen, 2020–)
 • člen Výběrové komise individuálních projektů Operačního programu (člen, 2010–)
 • člen Výběrové komise individuálních projektů Operačního programu (člen, 2009–)

Redakční rada

 • Journal of Exceptional People (člen, 2012–)
 • Journal of Exceptional People (člen, 2012–2013)

Státnicová komise

 • Terapie (člen, 2012–2013)
 • Psychopedie (člen, 2012–2013)
 • Terapie (člen, 2011–)
 • Psychopedie (člen, 2011–)
 • Psychopedie (člen, 2010–)
 • Terapie (člen, 2010–)
 • Terapie (člen, 1993–)
 • Terapie (člen, 2005–)
 • Terapie (člen, 2006–)
 • Terapie (člen, 2007–)
 • Terapie (člen, 2008–)
 • Terapie (člen, 2009–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 2008–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 2007–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 2006–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 2005–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 2004–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 2003–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 2002–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 2001–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 2000–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 1999–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 1998–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 1997–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 1996–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 1995–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 1994–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 2009–)
 • Státnicová komise - psychopedie (člen, 1993–)

Jiné komise a orgány

 • organizační a programový výbor Mezinárodní konference k problematice osob se sp. potřebami (člen, 2006–2014)
 • komise PdF UP Olomouc pro organizaci studentské vědecké odborné (člen, 2007–2010)
 • člen Výběrové komise individuálních projektů Operačního programu (člen, 2008–2010)
ČLÁNEK
Růžička M., Wittmannová J., Müller O., Růžičková L., Valenta M., Skopal O. Wellbeing and e-Health - the Web-Based Application for Relapse Prevention. Journal of Exceptional People. 2023.
Křížkovská P., Müller O. Problematika edukace dospělých osob s mentálním postižením. Speciální pedagogika. 2012.
Müller O. The Significance of Reminiscences in the Life and Support of Seniors. Journal of Exceptional People. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Müller O., Svoboda P. MOŽNOSTI ARTETERAPEUTICKÉ INTERVENCE VNÍMANÉ PROSTŘEDNICTVÍM STUDENTŮ OBORU SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA CYRILOMETODĚJSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY V OLOMOUCI. In Kováčová B., Uhel J., Pavlikánová M. (Eds.) Expresivita v (art)terapii IV. 2023.
Müller O., Svoboda P., Škeříková A. The Impact of the Covid 2019 Pandemic on the Social Relations of Seniors With Neurocognitive Impairment (Czech Republic, Year 2020, 2021). Proceedings of the 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2021. Vol. 7. Issue 1. 13. Education and educational research. 2021.
Müller O., Svoboda P., Valenta M. Possibilities of Music Therapy Intervention for Seniors with Cognitive Impairment. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2020: conference proceedings. 2020.
Müller O. Možnosti komunikace s osobami s neurokognitivní poruchou v rámci indikace dramaterapeutické intervence. In Kováčová B. (Eds.) Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019. 2019.
Svoboda P., Müller O. Activation of seniors with cognitive disorders in terms of diagnostic-therapeutical process. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Müller O., Svoboda P. Aktivizace seniorů s kognitivními poruchami v kontextu komunikačních strategií v rámci muzikoterapeutické intervence. In Kováčová B., Uhel J. (Eds.) Expresívne terapie vo vedách o člověku 2018. 2018.
Müller O., Svoboda P. Communication possibilities for people with cognitive impairment. SGEM2017 Conference Proceedings. 2017.
Müller O. Diagnostika a terapeutické intervence u seniorů se závažnou neurokognitivní poruchou. In Kováčová B. (Eds.) Expresívne terapie vo vedách o člověku 2017. 2017.
Müller O. Možnosti využití dramaterapie v péči o seniory s demencí Alzheimerova typu. In Lištiaková I. (Eds.) Expresívne terapie vo vedách o člověku 2016. Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. 2016.
Müller O., Svoboda P. The stimulation of graphomotor skills at children and seniors. SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Müller O. Diagnostic Value and Efficiency of Expressively-Formative Interventions Applied at Senior Citizens with Dementia. In Uslu F. (Eds.) INTCESS15 - 2nd International Conference on Education and Social Sciences. Abstracts and Proceedings. 2015.
Müller O. Reminiscenční potenciál expresivně-formativních přístupů. In Lištiaková I., Kováčová B. (Eds.) Expresívne terapie vo vedách o člověku. 2015.
Müller O., Svoboda P. Stimulation of Eye Movements and Short-Term Memory in the Elderly People. SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Müller O. Efektivita expresivně-formativních intervencí u osob seniorského věku závislých na péči. In Hutyrová M. (Eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Lištiaková I., Valenta M., Müller O., Svoboda P. Evaluation of dramatherapy process with clients of psychiatric hospital. Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education. Conference Proceedings. Volume III. 2014.
Lištiaková I., Valenta M., Müller O., Svoboda P. Evaluation of dramatherapy process with clients of psychiatric hospital. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
Müller O. Specifika práce s osobami seniorského věku s demencí Alzheimerova typu. Sborník textů z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2012.
MÜLLER O. Speciálněpedagogická gerontagogika - výsledek změn paradigmatu speciální pedagogiky. In Vojtko T. (Eds.) Speciální pedagogika. Teorie a praxe oboru v 21. století. 2011.
Müller O. Možnosti vybraných intervencí u seniorů s demencí. In Potměšil M. (Eds.) Sborník z X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Mezinárodní dramaterapeutické konference. 2010.
Müller O. Význam reminiscence ve speciálněpedagogické péči o seniory s demencí. In Vančová A., . (Eds.) Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike. 2010.
Müller O. Možnosti prostředků dramatického umění v péči o seniory s demencí. IX. mezinárodní konference. Speciální pedagogika ve světle legislativních změn a IV. mezinárodní dramaterapeutická konference. 2008.
Müller O. Příprava speciálních pedagogů s ohledem na současnou legislativu na PdF UP v Olomouci. IX. mezinárodní konference. Speciální pedagogika ve světle legislativních změn a IV. mezinárodní dramaterapeutická konference. 2008.
Müller O. Příprava speciálních pedagogů s ohledem na současnou legislativu na PdF UP v Olomouci. IX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. dramaterapeutická konference. 2008.
Müller O. Speciálněpedagogická péče o seniory s demencí - aktivizační techniky. IX. mezinárodní konference. Speciální pedagogika ve světle legislativních změn a IV. mezinárodní dramaterapeutická konference. 2008.
Müller O. Vybrané problémy speciálněpedagogické péče o seniory s demencí. IX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. dramaterapeutická konference. 2008.
Müller O. Dramaterapie jako forma terapeuticko-formativní intervence ve speciální pedagogice. Sborník z konferenčních seminářů "Arteterapie". 2004.
KNIHA - CELEK
Valenta M., Müller O., Kozáková Z., Michalík J., Jurkovičová P., Ješina O. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. In Konečný J., Švarcová I. (Eds.) 2021.
Müller O., Kantor J., Růžičková V., Kružíková L., Mlčáková R., Potměšilová P., Svoboda P., Dosedlová J., Holzer L., Polínková Z., Palarčíková A. Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. In Müller O., Růžička M., Petráš P. (Eds.) 2020.
Kružíková L., Axmanová T., Broulíková V., Dosedlová J., Zahradníková T., Valenta J., Kasíková H., Kulichová R., Valenta M., Mikotová Z., Müller O., Růžička M., Slavík J., Zvonek A., Axman Š. Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. In Kružíková L., Hanák P., Gerlichová M. (Eds.) 2020.
Valenta M., Michalík J., Müller O., Kozáková Z., Svoboda P., Petrová A. Mentální postižení. In Valenta M. (Eds.) 2018.
Polínek MD., Müller O., Valenta M., Svoboda P., Kantor J., Dosedlová J., Kopitin A., Vačkov I. Экспессивная терапия в специальной педагогике. 2017.
Polínek MD., Slavík J., Jakubcová Hajdušková L., Přibylová J., Müller O., Krajčovičová E., Svoboda P., Kantor J., Šteffková K. Expresivní přístupy (nejen) v prevenci na ZUŠ. 2017.
Polínek MD., Polínková Z. Rozvoj žáka s jinakostí na ZUŠ (předcházení problémům). In Růžička M., Müller O. (Eds.) 2016.
Müller O., Tokovská M., Hirtlová P. Aktívne starnutie v spektre perspektívy. 2015.
Valenta M., Hutyrová M., Kysučan J., Langer J., Ludíková L., Michalík J., Mlčáková R., Müller O., Polínek M., Potměšil M., Svoboda P., Vítková M. Slovník speciální pedagogiky. 2015.
Valenta M., Hutyrová M., Langer J., Ludíková L., Mlčáková R., Müller O., Polínek M., Potměšil M., Vítková M. Přehled speciální pedagogiky. In Valenta M. (Eds.) 2014.
Müller O., Růžička M., Křížkovská P., Potměšilová P., Valenta M., Polínek M., Svoboda P., Kantor J., Mlčáková R., Dvořák R., Mastnak W., Dosedlová J., Vítková M., Majerová R., Pfeiffer J., Gerlichová M., Rodová Z., Táborská S., Pakostová H., Palečková B., Pospíšilová L., Klech P. Terapie ve speciální pedagogice. 2014.
Jeřábková K., Michalík J., Müller O., Kučerová A. Komplexní péče o jedince s postižením či znevýhodněním. 2013.
Valenta M., Müller O., Vítková M., Michalík J., Kozáková Z., Jurkovičová P., Dosedlová J., Strnadová I., Mužáková M. Psychopedie. 2013.
Müller O., Krejčířová O., Vymazalová E. Speciálněpedagogická andragogika - metodika. 2013.
Jeřábková K., Vitásková K., Růžičková V., Kučera P., Kantor J., Mlčáková R., Müller O., Růžička M. Školská integrace žáků se speciáloními vzdělávacími potřebami. 2013.
Jeřábková K., Michalík J., Müller O., Valenta M., Hanáková A., Jurkovičová P., Kučerová A. Úvod do speciální pedagogiky. 2013.
Kozáková Z., Krejčířová O., Müller O. Úvod do speciální pedagogiky osob s mentálním postižením. 2013.
Křížkovská P., Tomalová P., Maštalíř J., Müller O., Michalík J. Inkluzivní přístupy k dospělým osobám s mentálním postižením v pozdní dospělosti. 2012.
Valenta M., Michalík J., Svoboda P., Müller O., Petrová A., Lečbych M., Baslerová P., Doleželová B., Jarmarová J., Kulíšková O., Navrátilová M., Petráš P., Petrášová J., Procházka M., Stupňánková E. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. 2012.
Valenta M., Ludíková L., Souralová E., Vítková M., Peutelschmiedová A., Müller O., Jeřábková K., Petráš P. Školská integrace žáků se zdravotním postižením. 2012.
KŘÍŽKOVSKÁ P., MÜLLER O., Joklíková H. Problematika edukace osob s mentálním postižením. 2011.
KŘÍŽKOVSKÁ P., MÜLLER O., Joklíková H. Problematika edukace osob s mentálním postižením. 2011.
Křížkovská P., Müller O., Joklíková H. Problematika následné edukace osob s mentálním postižením. 2011.
Polínek M., Valenta M., Müller O. Dramaterapie v institucionální výchově. 2010.
Müller O. Dějepis pro 2. stupeň základní školy a základní školy praktické, 1. díl. Dějepis pro 2. stupeň základní školy a základní školy praktické, 1. díl. 2008.
Jonášková V., Müller O., Renotiérová M., Valenta M. Protetické pomůcky osob s poruchou mobility. Speciální pedagogika 2. 2006.
Valenta M., Jonášková V., Müller O., Renotiérová M. Speciální pedagogika II. Speciální pedagogika II. 2006.
Jonášková V., Renotiérová M., Müller O., Valenta M. Speciální pedagogika osob s postižením hybnosti. Speciální pedagogika 2. 2006.
Müller O. Terapie ve speciální pedagogice. Terapie ve speciální pedagogice. 2005.
Valenta M., Müller O. Dějepis pro 9. ročník zvláštní školy. Dějepis pro 9. ročník zvláštní školy. 2004.
Valenta M., Müller O. Psychopedie. Psychopedie. 2004.
Müller O. Občanská výchova pro 8. ročník zvláštní školy. Občanská výchova pro 8. ročník zvláštní školy. 2003.
Valenta M., Müller O. Občanská výchova pro 9. ročník zvláštní školy. Občanská výchova pro 9. ročník zvláštní školy. 2003.
Valenta M., Müller O. Psychopedie. Psychopedie. 2003.
Valenta M., Müller O. Občanská nauka pro střední odborné školy 2. Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 2002.
Müller O. Terapeutické metody ve speciální pedagogice. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2002.
Müller O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 2001.
Müller O. Lehká mentální retardace v pedagogickopsychologickém kontextu. Lehká mentální retardace v pedagogickopsychologickém kontextu. 2001.
Müller O. Dramika (nejen) pro speciální pedagogy. Dramika (nejen) pro speciální pedagogy. 1995.
KAPITOLA V KNIZE
Müller O. Exprese jako prostředek rozvoje osobnosti a terapie. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Expresivní terapie jako podpora kvality života u různých klientských skupin. 2015.
Müller O. Speciálněpedagogická andragogika a gerontagogika v České republice. Základy špeciálnej andragogiky. 2013.
Müller O. Reminiscence v dramaterapii. In Majzlanová K. (Eds.) Súčasná dramatoterapia. 2011.
Müller O. Dramaterapeutické přístupy k osobám s mentální retardací. In . (Eds.) Dramaterapie v institucionální výchově. 2010.
VALENTA M., MÜLLER O. Ekologická výchova. Výchova k občanství 4. 2010.
Müller O. Náměty dramaterapeutických lekcí. In . (Eds.) Dramaterapie v institucionální výchově. 2010.
Müller O. Osoby s mentální retardací. In . (Eds.) Dramaterapie v institucionální výchově. 2010.
Müller O. Prostředky dramaterapie v psychopedickém kontextu. In . (Eds.) Dramaterapie v institucionální výchově. 2010.
Müller O. Příklad dramaterapeutického projektu. In . (Eds.) Dramaterapie v institucionální péči. 2010.
Müller O. Dramaterapie v péči o seniory s demencí. Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii. 2009.
Müller O. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. 2009.
Müller O. Služby osobám se specifickými potřebami v dospělosti a stáří. Moderní trendy ve speciální pedagogice s přesahem do sociální sféry. 2008.
Müller O. Psychopedie. Parta. 2007.
Müller O. Terapeuticko-formativní přístupy ve speciální pedagogice. Renotiérová, M., Ludíková, L. Speciální pedagogika. 2004.
Müller O. Dramika - paradivadelní systém edukační povahy. Valenta, M. et al. Přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice. 2003.
Müller O. Speciální a léčebná pedagogika. Renotiérová, M., Ludíková, L. Speciální pedagogika. 2003.
Valenta M., Müller O. Žák s mentální retardací či jinou duševní. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. 2003.
Müller O. Žák s mentální retardací či jinou duševní poruchou. Valenta, M. et al. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. 2003.
Müller O. Dítě s mentální retardací. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 2001.
Müller O. Některé terapeuticko-formativní přístupy při integraci dětí s mentální retardací. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 2001.
ABSTRAKT
Müller O. Nonverbální komunikace osob s mentálním postižením. Komunikace a handicap. 2011.
Müller O. Možnosti vybraných speciálněpedagogických intervencí u seniorů s demencí. X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 2009.
Müller O. Vybrané problémy speciálněpedagogické péče o seniory s demencí. IX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. dramaterapeutická konference. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hutyrová M., Langer J., Polínek MD., Kozáková Z., Růžičková V., Kučera P., Jeřábková K., Mlčáková R., Müller O., Kantor J., Chrastina J. V. olomoucké speciálněpedagogické dny. 2017.
Hutyrová M., Müller O., Růžičková V., Kozáková Z., Svoboda P., Polínek MD., Mlčáková R., Kantor J., Kučera P., Chrastina J., Jeřábková K. IV. olomoucké speciálněpedagogické dny. 2016.
Hutyrová M., Kozáková Z., Kučera P., Růžičková V., Müller O., Chrastina J., Polínek M., Mlčáková R., Svoboda P. III. olomoucké speciálněpedagogické dny. 2015.
Polínek M., Valenta M., Müller O. Драматерапия с инвалидами. 2013.
Müller O., Valenta M., Svoboda P. Terapie ve speciální pedagogice. 2011.
Müller O., Valenta M., Svoboda P. Terapie v péči o osoby dospělého a seniorského věku. 2010.
Müller O., Svoboda P., Valenta M. Terapie v péči o osoby seniorského věku. 2010.
Müller O., Valenta M., Svoboda P. Therapy in the care of adult persons and seniors. 2010.
SOFTWARE
Růžička M., Dragon T., Wittmannová J., Skopal O., Müller O., Valenta M. APPstinuj. 2023.
RECENZE
Vávrová S. Institucionalizace jako překážka sociální inkluze osob se zdravotním postižením. In Müller O. (Eds.) Sociální práce / Sociálna práca. 2010.
Müller O. Rukověť dramaterapie II. Rukověť dramaterapie II. 2009.
Müller O. Psychopedie. e-Pedagogium (print). 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Müller O. Speciálněpedagogická péče o seniory s demencí - aktivizační techniky. IX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. dramaterapeutická konference. 2008.
Müller O. Vybrané problémy speciálněpedagogické péče o seniory s demecií. IX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. dramaterapeutická konference. 2008.
Müller O. Vybrané problémy speciálněpedagogické péče o seniory s demencí. IX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. dramaterapeutická konference. 2008.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Müller O. Dramaterapeutický proces jako nástroj sebepoznání. Oponentský posudek. 2015.
Müller O. Školní zralost a odklady školní docházky. Oponenský posudek. 2015.
Müller O. Terapeutické přesahy dramatické výchovy. Oponentský posudek. 2015.
Müller O. Didaktické přístupy k žákům s lehkou mentální retardací na základní škole. Oponentský posudek bakalářské diplomové práce. 2014.
Müller O. Domov pro osoby se zdravotním postižením a příprava uživatele na samostatný život. Oponentský posudek bakalářské diplomové práce. 2014.
Müller O. Metody paradivadelních systémů v primární prevenci na školách. Oponentský posudek bakalářské diplomové práce. 2014.
Müller O. Problematika odkladu školní docházky dětí předškolního věku na Uničovsku. Oponentský posudek magisterské diplomové práce. 2014.
Müller O. Teatroterapie a vliv na vnímání lidí s mentálním postižením u obyvatel obce Přívrat. Oponentský posudek bakalářské diplomové práce. 2014.
Müller O. Využití muzikoterapie v dotykové terapii u zdravotně postižených dětí. Oponentský posudek magisterské diplomové práce. 2014.
Müller O. Etická rovina v rámci poradenského procesu. Oponentský posudek magisterské diplomové práce. 2013.
Müller O. Psychomotorický vývoj dítěte od narození do 3 let vyrůstajícího v ústavní péči. Oponentský posudek magisterské diplomové práce. 2013.
Müller O. Využití metodiky psaní s použitím interaktivní tabule na základní škole speciální. Oponentský posudek magisterské diplomové práce. 2012.
VEDENÍ PRÁCE
Müller O. Kvalita života osob seniorského věku s Alzheimerovou demencí. Magisterská diplomová práce. 2014.
Müller O. Kvalita života seniorů s demencí v zařízeních ústavního typu. Bakalářská diplomová práce. 2014.
Müller O. Péče o člověka s vaskulární demencí v rodinném prostředí. Bakalářská diplomová práce. 2014.
Müller O. Využití prvků expresivních teapií u osob seniorského věku. Magisterská diplomová práce. 2014.
Müller O. Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku. Bakalářská diplomová práce. 2013.
Müller O. Aspekty kvality života osob pečujících o osoby seniorského věku. Bakalářská diplomová práce. 2013.
Müller O. Kvalita života osob pečujících o své blízké v seniorském věku. Bakalářská diplomová práce. 2013.
Müller O. Kvalita života seniorů s demencí v zařízeních ústavního typu. Magisterská diplomová práce. 2013.
Müller O. Aktivizační činnosti v domovech pro seniory. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Müller O. Aspekty kvality života osob seniorského věku závislých na péči. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Müller O. Kvalita života osob pečujících o osoby s mentálním postižením. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Müller O. Kvalita života osob seniorského věku závislých na péči. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Müller O. Možnosti aktivizace seniorů z pohledu speciální pedagogiky. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Müller O. Možnosti podpory kvality života osob seniorského věku. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Müller O. Možnosti působení andragoga v rámci LDN. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Müller O. Možnosti speciálně-pedagogické podpory u dětí s autismem. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Müller O. Volnočasové aktivity seniorů. Bakalářská práce. 2011.
Müller O. Aspekty kvality života klientů v domovech pro seniory. Bakalářská práce. 2010.
Müller O. Aspekty kvality života osob seniorského věku. Bakalářská práce. 2010.
Müller O. Aspekty kvality života v seniorském věku. Bakalářská práce. 2010.
Müller O. Činnosti Centra denních služeb pro seniory a způsob aktivace seniorů. Činnosti Centra denních služeb pro seniory a způsob aktivace seniorů. 2010.
Müller O. Kvalita života osob seniorského věku. Kvalita života osob seniorského věku. 2010.
Müller O. Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku. Bakalářská práce. 2009.
Müller O. Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku v regionu Kroměříž. Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku v regionu Kroměříž. 2009.
Müller O. Aspekty kvality života seniorů s demencí Alzheimerova typu. Aspekty kvality života seniorů s demencí Alzheimerova typu. 2009.
Müller O. Hudba jako aktivní činitel v péči o seniory. Hudba jako aktivní činitel v péči o seniory. 2009.
Müller O. Kvalita života osob s poruchou motoriky v seniu. Kvalita života osob s poruchou motoriky v seniu. 2009.
Müller O. Možnosti aktivizace osob seniorského věku. Možnosti aktivizace osob seniorského věku. 2009.
Müller O. Možnosti aktivizace seniorů s demencí v pobytových zařízeních celoročního typu. Možnosti aktivizace seniorů s demencí v pobytových zařízeních celoročního typu. 2009.
Müller O. Možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením. Možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením. 2009.
Müller O. Potenciál speciálněpedagogických intervencí u seniorů s demencí. Potenciál speciálněpedagogických intervencí u seniorů s demencí. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KŘÍŽKOVSKÁ PDF Speciální pedagogika 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)