prof. PhDr. Tatjana LAZORČÁKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633426, 607688557

Děkanát - vedení FF UP

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.30

České divadlo a drama 20. století (malá divadla, netradiční tvorba, neoficiální tvorba) Divadelní kritika Současné české drama Rozhlasová dramatická tvorba

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS fakulty (7. 10. 1997 – 1. 3. 1999)
 • Člen oborové rady (11. 10. 2006 – )

Vědecká rada

 • Umělecká rada DIFA JAMU (člen, 2016–)
 • Umělecká rada DAMU (člen, 2017–)

Odborná komise

 • Ministerstvo kultury ČR - odborná komise pro Ceny MK ČR v oblasti divadla (člen, 2018–)

Oborová rada

 • Oborová rada Teorie a praxe divadelní tvorby, Katedra teorie a kritiky DAMU (člen, 2018–)
 • Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu (člen, 2021–)
 • Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu (člen, 2006–)

Jiné komise a orgány

 • Ediční rada NAMU - Nakladatelství AMU (člen, 2016–)
 • Rada pro vědu, výzkum a ediční činnost - Divadelní ústav Praha (člen, 2018–)
 • Sdružení českých divadelních kritiků (člen, 2008–2022)
 • Ministerstvo kultury ČR - programová rada prof. divadel (člen, 2007–2010)
 • Teatrologická společnost (předseda, 2008–2012)
 • komise Ceny Thálie - Herecká asociace Praha (člen, 2004–)
 • Grantová komise agentury Dilia (člen, 2002–2005)
 • Divadelní rada MK ČR (člen, 2002–2005)
 • Teatrologická společnost ČR (člen, 1999–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Lazorčáková T. Martina Mohlová: Tendence současného loutkového divadla v Divadle loutek Ostrava. Tendence současného loutkového divadla v Divadle loutek Ostrava. 2009. (VEDENÍ PRÁCE)
ČLÁNEK
Bernátek M., Lazorčáková T. Šťastné manévry v neúprosném čase divadla. Divadelni Revue. 2018.
Lazorčáková T. Expanze ruské režijní školy a inscenace ruských dramatiků v českém divadle 90. let 20. století. KØD - odborný divadelní časopis vydávaný Divadelním ústavem v Bratislavě. 2008.
Lazorčáková T. Kritická reflexe netradičních divadelních aktivit v etapě normalizace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2008.
Lazorčáková T. Dvě inscenace režiséra Františka Čecha v Divadle Na zábradlí. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2006.
Lazorčáková T., Roubal J., Štefanides J. The Theatre in Ostrava: a Phenomenon of Industrial Agglomeration. Theatre Czech. 2004.
Lazorčáková TL. Groteskní záznam světa. Česká literatura. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Lazorčáková T. Slovenští režiséři v divadlech na Moravě a ve Slezsku od roku 1993. In Mišovic K. (Eds.) Česká a slovenská vzájemnost´v profesionálnom divadle po roku 1993. 2018.
Lazorčáková T. O zdroji a síle hereckého divadla v Ostravě: herecký styl Komorní scény Aréna. In Konývková T. (Eds.) Tendence v současném herectví a herecké pedagogice. 2017.
Lazorčáková T. Outsider ? hrdina současného českého dramatu a divadla. In Podmaková D. (Eds.) Obraz člověka v súčasnej slovanskej dramatickej literatúre / The Images of Man in contemporary Slavic dramatic literature. 2013.
Lazorčáková T. Pohyb divadelních koncepcí v prostoru Moravy a Slezska. In Pavlišová J. (Eds.) O divadle 2013. 2013.
Štefanides J. Definice městského divadla v Olomouci v 18. století. In Lazorčáková T. (Eds.) O divadle 2011. 2012.
Pracná S. Sbírkové fondy divadelního pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě. In Lazorčáková T. (Eds.) O divadle 2011. 2012.
Lazorčáková T. Svatopluk Vála a jeho inscenace v HaDivadle. In Lazorčáková T. (Eds.) O divadle 2011. 2012.
SPURNÁ H. Zpráva z výzkumu operní inscenační tvorby Oldřicha Stibora. In LAZORČÁKOVÁ T. (Eds.) O divadle 2010. 2011.
Lazorčáková T. Divadlo jako setkání – proměna divadelního prostoru. In Doleželová K., Valenta J. (Eds.) Tradice českého ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška. 2010.
Lazorčáková T. Theatre Architecture in Central Europe - Theatre in Experimental Space. In Svetina I. (Eds.) Theatre Architecture in Central Europe (TACE) - International Symposium on Central European Experimental Theatre in the Second Half of the 20th Century. 2010.
Lazorčáková T. Česká divadelní historiografie v retrospektivě posledních desetiletí. ŠTEFANIDES, Jiří (ed.). O divadle 2008. Sborník příspěvků z konferencí O divadle na Moravě a ve Slezsku III. a Paměť divadla v Olomouci. 2009.
Lazorčáková T. Divadelní prameny v období normalizace. ŠTEFANIDES, Jiří (ed.). O divadle 2008. Sborník příspěvků z konferencí O divadle na Moravě a ve Slezsku III. a Paměť divadla v Olomouci. 2009.
Lazorčáková T. Ruská režijní škola v českém divadle. Bohemica Olomucensia. 2009.
Lazorčáková T., Havlíčková M. Současná situace a stav divadelních archivu v ČR /Vyhodnocení dotazníkového průzkumu. ŠTEFANIDES, Jiří (ed.). O divadle 2008. Sborník příspěvků z konferencí O divadle na Moravě a ve Slezsku III. a Paměť divadla v Olomouci. 2009.
Lazorčáková T. Audiovizuální reflexe divadla v období normalizace. Intermedialita|: Slovo - Obraz - Zvuk, sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. 2008.
Lazorčáková T. Dostupnost divadelních pramenů. O divadle na Moravě a ve Slezsku II. 2004.
Lazorčáková T. Uvažování v pojmech a souvislostech. In: Sýkora, Michal, ed.: Kontext (y) IV. 2004.
Spurná H. Voiceband Emila Františka Buriana jako oryginalna formacja czeskiego teatru międzywojennego. In Lazorčáková T. (Eds.) Punkty widzenia II. Pohledy II. Strategie autorskie w czeskim i polskim teatrze i filmie. 2004.
Lazorčáková T. Divadelní disent. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2002.
KNIHA - CELEK
Lazorčáková T., Raková I., Ševčík O., Vážanová D. Fenomén studentského divadla na Filozofické fakultě UP v Olomouci. 2013.
Lazorčáková T. 0 divadle 2011. 2012.
Lazorčáková T. O divadle 2010. 2011.
Lazorčáková T., Hanáčková A. Dějiny světového divadla. Dějiny světového divadla. 2008.
Lazorčáková T. Fenomén divadel malých forem. Ladislav Daniel (ed.):Umění: prostor pro život a hru. Texty: hudba, divadlo, architektura, umění. 2008.
Lazorčáková T., Hejduková H. František Čech 1928 - 1995. František Čech 1928 - 1995 - Inventář pozůstalosti divadelního režiséra. 2008.
Lazorčáková T. Dějiny světového divadla A. Dějiny světového divadla A. 2007.
Lazorčáková T. Divadelní mise Františka Čecha. Divadelní mise Františka Čecha. 2007.
Lazorčáková T. Olomoucké divadelní reflexe. Olomoucké divadelní reflexe. 2004.
Lazorčáková T. K netradičnímu divadlu. K netradičnímu divadlu. 2003.
Štěrbová A., Lazorčáková T. Umělecké osobnosti brněnského rozhlasu. Umělecké osobnosti brněnského rozhlasu. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Lazorčáková T. Nenápadná apelativnost tvorby - režisér a umělecký šéf Jan Novák. In Vedral J. (Eds.) Vyvětráváme... Divadlo na Vinohradech za "normalizace". 2023.
Lazorčáková T. Činohra po roce 1945. In Šesták P. (Eds.) Moravské divadlo Olomouc 1920 - 2020. 2020.
Lazorčáková T. Činohra po roce 1945. In Šesták P. (Eds.) Moravské divadlo Olomouc 1920 - 2020. 2020.
Lazorčáková T. David Drábek a jeho „hořící“ stopa v Olomouci! In JUNGMANNOVÁ L. (Eds.) Drábek, David: Play Drábek. 2020.
Lazorčáková T. Studiové scény v novodobých dějinách českého divadla jako teatrologický problém. In Satková N., Škrobánková K. (Eds.) Přednášky o divadle a umění 2. 2018.
Lazorčáková T. Mentalność i atmosféra miejsca – teatralna autoidentyfikacja Ostrawy i regionu ostrawskiego. Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej. 2015.
Lazorčáková T. Hybris v mezičase? Klauzury Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze 2014. 2014.
Lazorčáková T. Teatr jako zapis doświadczeń jednostki i pamięć narodu. Pamięć i doświadczenie / The Memory and the Eperince. 2014.
Lazorčáková T. Divadelní kultura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Lazorčáková T. Divadelní kultura 70. a 80. let. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Lazorčáková T., Štefanides J. Kritická reflexe divadla. Studie současného stavu podpory umění. Svazek I. Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělání a výchova. / The Study of Contemporary Conditions of Art Support. Volume I. Definition, history, transformation, reflection, education and training. 2009.
Štefanides J., Lazorčáková T. Kritická reflexe divadla. Barančicová, Svatava (ed.): Studie současného stavu podpory umění. Svazek I. Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. 2009.
Lazorčáková T., Štefanides J. Teoretická a historiografická reflexe divadla. Studie současného stavu podpory umění. Svazek I. Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova / The Study of Contemporary Conditions of the Art Support. Volume I. Definition, history, transformation, reflection, education and training. 2009.
Štefanides J., Lazorčáková T. Teoretická a historiografická reflexe divadla. Studie současného stavu podpory umění. Svazek I. Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. 2009.
Lazorčáková T. Kalendárium dějin divadla v Olomouci (od roku 1479). Kalendárium dějin divadla v Olomouci. 2008.
Lazorčáková T. Skumafka - od kabaretní montáže k politické satiře. Pódia z krabičky. 2005.
Lazorčáková T. Zápalka-kabaret - od divadla poezie k poetickému kabaretu. Pódia z krabičky. 2005.
Lazorčáková T. Amatérské studio. Almanach -Moravské divadlo Olomouc 1920-2000. 2000.
Lazorčáková T. Česká divadla - Encyklopedie divadelních souborů. Česká divadla - Encyklopedie divadelních souborů. 2000.
Lazorčáková T. Česká divadla - Encyklopedie divadelních souborů. Česká divadla - Encyklopedie divadelních souborů. 2000.
Lazorčáková T. Olomoucká činohra - osmdesátá a devadesátá léta. Almanach -Moravské divadlo Olomouc 1920-2000. 2000.
Lazorčáková T. Olomoucká činohra - osmdesátá a devadesátá léta. Almanach -Moravské divadlo Olomouc 1920-2000. 2000.
Lazorčáková T. Studiové aktivity v olomoucké činohře. Almanach -Moravské divadlo Olomouc 1920-2000. 2000.
Lazorčáková T. Studiové aktivity v olomoucké činohře. Almanach -Moravské divadlo Olomouc 1920-2000. 2000.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Lazorčáková T. Člověk z půdy. Člověk z půdy. 2008.
Lazorčáková T. Naši furianti. Naši furianti. 2008.
Lazorčáková T. Romeo a Julie. Romeo a Julie. 2008.
Lazorčáková T. Divadelní mise Františka Čecha. Divadelní mise Františka Čecha. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Lazorčáková T., Štefanides J. Paměť divadla. 2008.
Štefanides J., Lazorčáková T. O divadle na Moravě a ve Slezsku II. 2005.
RECENZE
Lazorčáková T. Od černé grotesky k jevištní lyrice. Lidové noviny. .
Lazorčáková T. Divadlo jako ostrov myšlenkové a tvůrčí svobody. Divadelní revue. 2008.
Lazorčáková T. A nad kosodřevinou ... Divadelní noviny. 2005.
Lazorčáková T. Cesta k "paměti" divadla. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2004.
Lazorčáková T. Drama - hra se slovy, sny a skutečností. Tvar. 2004.
Lazorčáková T. Fraška s rytmickými etudami. Divadelní noviny. 2004.
Lazorčáková T. Hořící žirafy - druh, který definitivně zanikl.. Divadelní noviny. 2004.
Lazorčáková T. Takový konvenční Pirandello. Divadelní noviny. 2004.
Lazorčáková T. Dramatická hra s osudy. Divadelní noviny. 2003.
Lazorčáková T. Jevištně nevzrušivá klasika. Divadelní noviny. 2003.
Lazorčáková T. Není to omyl? Divadelní noviny. 2003.
Lazorčáková T. Velký příběh anglických dějin. Divadelní noviny. 2003.
Lazorčáková T. Claudel ochuzený o divadelní rozměr. Divadelní noviny. 2002.
Lazorčáková T. Drábkův úzkostný obraz světa. Divadelní noviny. 2002.
Lazorčáková T. Šílenci, agresoři - to je teprve biják! Divadelní noviny. 2002.
VEDENÍ PRÁCE
Lazorčáková T. Divadlo u jezera - Theatre by the Lake. Divadlo u jezera - Theatre by the Lake. .
Lazorčáková T. Jiří krejčík - Pension pro svobodné pány. Jiří krejčík - Pension pro svobodné pány. .
Lazorčáková T. Mezinárodní divadelní společnost NIE - International theatrical company NIE. Mezinárodní divadelní společnost NIE - International theatrical company NIE. .
Lazorčáková T. Současná drmatika v inscenacích Ivana Krejčího. Současná drmatika v inscenacích Ivana Krejčího. .
Lazorčáková T. Současná tvorba Vosto5 - Contemporary work of Jiří krejčík - Pension pro svobodné pányosto5. Současná tvorba Vosto5 - Contemporary work of Jiří krejčík - Pension pro svobodné pányosto5. .
Lazorčáková T. Specifika dětského diváka v kontextu současného divadla pro děti a mládež Polárka. Specifika dětského diváka v kontextu současného divadla pro děti a mládež Polárka. .
Lazorčáková T. Světová dramata v režii Juraje Deáka v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Světová dramata v režii Juraje Deáka v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. .
Lazorčáková T. Milan Houžva: Městské divadlo Zlín v letech 2006-2009 (umělecká koncepce Dodo Gombára). Tvorba Městského divadla Zlín v období uměleckého vedení slovenským režisérem Dodo Gombárem. 2009.
Lazorčáková T. O současném fenoménu zdravotních klauniád - příspěvek k problematice divadla v sociální akci. O současném fenoménu zdravotních klauniád - příspěvek k problematice divadla v sociální akci. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
SLAVÍK FIF Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií 2021
MOHYLA FIF Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií 2022
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)