Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631007, 585633434, 774409069

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.28

  • Odborný asistent - prorektor (Katedra divadelních a filmových studií)
  • Odborný pracovník (Katedra divadelních a filmových studií)

ČLÁNEK
Bilík P. Rodáci. Nesouměrný portrét filmu. Iluminace. 2014.
Bilík P. The Sneaky Victory of a Genre: The Story of One Czech Western. Moravian Journal of Literature and Film. 2014.
Bilík P. BBC Factual: Nové obrazy historie. Dějiny a současnost. 2013.
Bilík P. Olmiho obrazy skromnosti. Host. 2013.
Bilík P. S poměry doby v zádech. Host. 2013.
Bilík P. Lepší časy (možná) přijdou. Rozrazil. 2007.
Bilík P. Exilové ne-ukojení. Cinepur. 2005.
Bilík P. Exilové ne-ukojení. Cinepur. 2005.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Bilík P. Ladislav Helge (kapitoly z dějin českého filmu padesátých a šedesátých let). Ladislav Helge (kapitoly z dějin českého filmu padesátých a šedesátých let). 2006.
KNIHA - CELEK
Bilík P., Černík J. Filmař Jaromír Kallista. 2019.
Bilík P., Palaščák R., Prágerová .., Žůrek J., Beková M., Novák L., Puš I., Pospíšil J. Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku. 2017.
Bilík P., Erbenová K. Paul Fierlinger - Biografie. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Bilík P. Paul Fierlinger. Ticket to the New World. 2018.
Bilík P. Podloudné vítezství žánru: Smrt v sedle. Proměny westernu - pluralita žánrových, estetických a ideologických konceptů. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Nétek R., Bilík P., Šuhajová M., Burian J., Pászto V., Šobáňová P. Workshop s aktéry kreativních průmyslů a se zástupci instiutucí strategického plánování olomoucké aglomerace. 2019.
Bilík P., Pášmová M. Filmová analýza / Industry panel. 2018.
Bilík P., Krech J., Bartoňová E., Marešová H. K problematice práce 4.0 a vzdělávání. 2018.
Bilík P., Miller J., Sowula T., Baty P., Darwin E., Polanská Z., Slaven A., Mepham S., Glover K., Waller H. Research Excellence: New Europe 2018. 2018.
Bilík P., Trojanová L., Gondková K., Sedláková L. Společenská zodpovědnost vysokých škol. 2017.
Korda J., Klusáková V., Bilík P., Vlček P., Ráliš J., Jedličková J. Academia Film Olomouc 2013. 2013.
Petr S., Dostálek M., Bilík P. SIECE - Screen Industries in Central Europe. 2013.
Bilík P., Bilíková D., Menšíková J., Hurtíková H., Vašutová R. Výzvy a problémy transformace vysokých škol 2. 2013.
Korda J., Klusáková V., Bilík P., Vlček P., Ráliš J., Jedličková J. Academia Film Olomouc 2012. 2012.
Menšíková J., Bilík P., Filípková L., Dolejš M., Kopečná J., Vašutová R., Stejskalová E., Franc L., Šupplerová M., Procházková J. Výzvy a problémy transformace vysokých škol. 2012.
Bilík P., Klusáková V., Korda J., Dostálek M., Vlček P. Academia Film Olomouc 2010. 2011.
Korda J., Klusáková V., Bilík P., Vlček P., Jedličková J. Academia Film Olomouc 2011. 2011.
Bilík P., Korda J., Dostálek M., Vlček P. Academia Film Olomouc 2009. 2009.
SBORNÍK - CELEK
Vlček P., Klusáková V., Korda J., Bilík P., Holý Z. Katalog - Academia Film Olomouc 2010. 2010.
Vlček P., Korda J., Bilík P. Katalog - Academia Film Olomouc 2009. 2009.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Bilík P. Petr Bilík o tvorbě Ladislava Helgeho. Národní filmový archív. 2017.
RECENZE
Bilík P. The Dietl Era Under a Merciless Scrutiny. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2013.
OPONENTSKÝ POSUDEK

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.