Ing. Mgr. Michal SEDLÁČEK, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635805

Katedra technické a informační výchovy

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

odborný asistent

Didaktika informatiky a technických předmětů, progresivní metody výuky, simulační modely ve výuce technických předmětů, oborová didaktika se zaměřením na techniku, informatiku a fyziku, odborné vzdělávání v logistice a Průmyslu 4.0

ČLÁNEK
Serafín Č., Mrázek M., Sedláček M. Attitudes of Secondary Technical School Students towards Their Choice of Educational Path. International Journal of Engineering Pedagogy. 2024.
Klement M. MOŽNOSTI REALIZACE PŘIROZENÝCH A TECHNOLOGICKÝCH METOD PROKTORINGU V RÁMCI TESTOVACÍHO SYSTÉMU UNIFOR. In Serafín Č., Sedláček M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2024.
Serafín Č., Mrázek M., Sedláček M. Attitudes of students of secondary technical schools to the choice of educational path. European Journal of Engineering Education. 2023.
Klement M., Němec D. Popis a porovnání vybraných platforem pro realizaci on-line vzdělávacích aktivit. In Sedláček M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2023.
Serafín Č., Mrázek M., Sedláček M. The influence of the family background or the autonomy of the individual: What currently decides on the choice of study at a secondary vocational school in the Czech Republic? International Journal for Research in Vocational Education and Training. 2023.
Sedláček M., Šebáková I. Otázky bezpečnosti používání chytrých mobilních telefonů žáky ZŠ. Trendy ve vzdělávání. 2022.
Klement M., Dragon T. Preference učitelů informatiky při implementaci tematického celku algoritmizace a programování do výuky. In Serafín Č., Sedláček M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2021.
Klement M., Kotouč T. Tvorba softwarového nástroje pro správu a evidenci výstupů pedagogických praxí v rámci systému studijní agendy STAG. In Serafín Č., Sedláček M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2021.
KNIHA - CELEK
Kučerka D., Kováčová B., Mrázek M., Serafín Č., Bučková H., Sedláček M. PRACOVNÉ VYUČOVANIE A TECHNIKA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH. Vybrané kapitoly. In Kučerka D., Kováčová B., Mrázek M. (Eds.) 2024.
ABSTRAKT
Mrázek M., Kučerka D. Dovednosti jako součást klíčových kompetencí - komparativní evaluace výzkumného nástroja. In Klement M., Částková P., Sedláček M., Dostál J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2024.
SBORNÍK - CELEK
Klement M. Trendy ve vzdělávání 2024 - sborník abstraktů mezinárodní konference. In Klement M., Částková P., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Mrázek M. (Eds.) 2024.
Klement M. Trendy ve vzdělávání 2023 - sborník abstraktů mezinárodní konference. In Klement M., Částková P., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Mrázek M. (Eds.) 2023.
Klement M. Trendy ve vzdělávání & DidMatTech 2022 – sborník abstraktů. In Klement M., Částková P., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Kubrický J. (Eds.) 2022.
Klement M., Částková P., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Kubrický J. Trendy ve vzdělávání 2021 - sborník abstraktů mezinárodní konference. 2021.
Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. Trendy ve vzdělávání 2020 – sborník abstraktů mezinárodní konference. 2020.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Klement M., Dragon T. Názory učitelů informatiky na implementaci tematického celku algoritmizace a programování do výuky. In Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2020. 2020.
Klement M., Kotouč T. Tvorba softwarového nástroje pro správu a evidenci výstupů pedagogických praxí v rámci systému studijní agendy STAG. In Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2020. 2020.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Humanizační aspekty inform. technologií KTE/HA@ LS Cv 1
Humanizační aspekty inform. technologií KTE/KHA@ LS 4
Humanizační aspekty v technice a služ. KTE/KHTS@ LS 4
Souvislá pedagogická praxe 1 KTE/SX1@ LS 0
Souvislá pedagogická praxe 2 KTE/SX2@ ZS 0
Tvorba interakt. výukových materiálů KTE/TIV@ ZS Se 2
Základy konstruování KTE/KZK@ LS 8
Logistika KTE/LOG@ ZS Cv 2
Logistika KTE/LOG@ ZS 1
Multimediální didaktické praktikum KTE/MDP@ ZS Cv 2
Multimed. syst. a tvorba multim. v sš KTE/MMS@ LS Cv 2
Praktikum digitálních technologií KTE/PDT1@ ZS Cv 2
Části strojů a zařízení KTE/CSZ@ ZS 2
Marketing v průmyslu a službách KTE/MPS@ LS 1
Marketing v průmyslu a službách KTE/MPS@ LS Cv 2
Principy konstrukce tech. zařízení I KTE/PK1@ LS Cv 2
Principy konstrukce tech. zařízení I KTE/PK1@ LS 1
Principy konstrukce tech. zařízení II. KTE/PK2@ ZS 1
Principy konstrukce tech. zařízení II. KTE/PK2@ ZS Cv 2
Didaktika informatiky 1 KTE/DI1@ ZS 2
Didaktika informatiky 1 KTE/DI1@ ZS Cv 1
Části strojů a zařízení KTE/KCSZ@ ZS 4
Didaktika informatiky 1 KTE/KDI1@ ZS 8
Logistika KTE/KLOG@ ZS 4
Didaktika informatiky 2 KTE/DI2@ LS Cv 2
Didaktika informatiky 2 KTE/DI2@ LS 1
Didaktika informatiky 3 KTE/DI3@ ZS 2
Didaktika informatiky 3 KTE/DI3@ ZS Cv 2
Didaktika informatiky 2 KTE/KDI2@ LS 8
Didaktika informatiky 3 KTE/KDI3@ ZS 14
Multimediální didaktické praktikum KTE/KMDP@ ZS 11
Moderní dotyková zařízení KTE/KMDZ@ LS 6
Multimed. syst. a tvorba multim. v sš KTE/KMMS@ LS 8
Marketing v průmyslu a službách KTE/KMPS@ LS 4
Souvislá pedagogická praxe 1 KTE/KSX1@ LS 0
Souvislá pedagogická praxe 2 KTE/KSX2@ ZS 0
Digitální technologie KTE/DT@ ZS Cv 2
Humanizační aspekty v technice a služ. KTE/HTS@ LS Cv 2
Humanizační aspekty v technice a služ. KTE/HTS@ LS 1
Digitální technologie KTE/KDT@ ZS 4
Praktikum digitálních technologií KTE/KPD1@ ZS 4
Tvorba interakt. výukových materiálů KTE/KTIV@ ZS 6
Principy konstrukce tech. zařízení I KTE/KPK1@ LS 4
Principy konstrukce tech. zařízení II. KTE/KPK2@ ZS 4
Základy konstruování KTE/ZK@ LS Cv 2
Základy konstruování KTE/ZK@ LS 1

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)