Mgr. Josef NEVAŘIL, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635962

Ústav cizích jazyků

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

5.35

odborný asistent

didaktika anglického jazyka, metodik pedagogických praxí, současný jazyk - sociolingvistika, testování a zkoušení, film a literatura

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
čtvrtek 13:00–14:00 5.35 nebo po domluvě emailem

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 8. 2008 – 31. 7. 2013)
  • Člen AS fakulty (1. 9. 2015 – 12. 5. 2017)

Odborná komise

  • Rozšiřující studium Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ (člen, 2007–)

Redakční rada

  • Journal of Interdisciplinary Philology (člen, 2016–)

Státnicová komise

  • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (člen, 2010–)
  • Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ (člen, 2007–)

PhD. komise

  • Doktorské studium Pedagogika/Education (člen, 2010–)

Jiné komise a orgány

  • Legislativní komise AS PdF UP Olomouc (člen, 2017–)
  • Ediční rada PdF (člen, 2007–2010)
ČLÁNEK
Duda O., Nevařil J., Řeřicha V. Reflexe studentů na míru rozvíjení odborných kompetencí ve vybraných předmětech pregraduální přípravy budoucích učitelů AJ. e-PEDAGOGIUM, An independent scientific journal for interdisciplinary research in pedagogy. 2018.
Babická B., Nevařil J., Sassiková Z. Future English teachers' self-assessment: teacher trainees' confidence in their own teacher competences. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. 2017.
Nevařil J. Role play warms up. ATE Newsletter. 2001.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Nevařil J. Didaktické testy jazykové způsobilosti. Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Černá J., Babická B., Nevařil J. Using digital technologies for informal learning: a case study among future English teachers. EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Duda O., Nevařil J., Řeřicha V. Reflexe studentů na míru rozvíjení odborných kompetencí ve vybraných předmětech pregraduální přípravy budoucích učitelů AJ. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. 2018.
Babická B., Nevařil J. Supporting learner independence through peer correction. In Zelenická E. (Eds.) Moderné jazyky v súčasnej Európe. 2018.
Duda O., Sassiková Z., Nevařil J., Kundrumová L. Students' Reflection of Specific Competences in Pre-Service English Language Teacher Training. SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Babická B., Nevařil J. Developing English Language Proficiency Outside the Classroom – Survey of Students' Habits. In Štulajterová A. (Eds.) Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka II. 2014.
Babická B., Nevařil J. Students' Errors in Word Formation Exercises. In . (Eds.) Theories in Practice. 2010.
Nevařil J. Drama of discussion. New Trends in Educating Future Teachers of English V. 2009.
Babická B., Nevařil J. Word Formation in the Entrance Test - Statistical and Error Analysis. English for Life. 2009.
BABICKÁ B., NEVAŘIL J. Hot Potatoes - How Not to Get Burnt. In . (Eds.) New Trends in Educating Future Teachers of English IV. 2008.
BABICKÁ B., NEVAŘIL J. Reading Comprehension in the Entrance Test - Statistical Analysis. New Trends in Educating Future Teachers of English III. 2007.
BABICKÁ B., NEVAŘIL J. Future Teachers´ Knowledge of English and Czech Word Order - A Comparative Study. New Trends in Educating Future Teachers of English II. 2006.
Babická B., Nevařil J. Analýza písemné části přijímacích zkoušek ke studiu jazyka anglického pro učitele na 2. stupni ZŠ. Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století. 2004.
Babická B., Nevařil J. Studijní program Učitelství 2. stupně ZŠ v kombinaci s AJ z pohledu studentů. Studijní programy pro učitelství cizích jazyků na druhém stupni ZŠ u nás a v zahraničí. 2003.
Babická B., Nevařil J. The study programme for future lower-secondary teachers of English as viewed by students. Studijní programy pro učitelství cizích jazyků na druhém stupni základních škol u nás a v zahraničí. 2003.
Babická B., Nevařil J. Preservice Teacher Training. PROMOTING REFLECTION. 2001.
KNIHA - CELEK
Černá J., Babická B., Kořínková J., Nevařil J., Bačíková B., Chráska M., Bartošová M., Janošková L., Kačerovská K., Krsková T., Otevřelová Z. Using Online Technologies for Informal Learning by Future Teachers of English. 2022.
BABICKÁ B., CHMELAŘOVÁ L., Jahnová P., NEVAŘIL J. Language practice 2. Praktický jazyk 2. 2009.
BABICKÁ B., CHMELAŘOVÁ L., Jahnová P., NEVAŘIL J. Language practice 1. Praktický jazyk 1. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Babická B., Loranc-Paszylk B., Nevařil J. Virtual exchange to enhance English language teacher trainees' professional development - insights from a Czech-Polish project. In Hilliker SM. (Eds.) Second Language Teaching and Learning through Virtual Exchange. 2022.
Nevařil J., Babická B. The Sociolinguistic Dimension in ELT Coursebooks. ELT: New Horizons in Theory and Application. 2015.
Nevařil J., Babická B. How to Address Properly: Students' Awareness of English and Czech Conventions. In Haase C., Orlova N. (Eds.) ELT: Harmony and Diversity. 2014.
Babická B., Nevařil J. Developing Listening Skills - Students' Perspective. In Haase ., Orlova N. (Eds.) ELT: Converging Approaches and Challenges. 2011.
RECENZE
Nevařil J. Global Issues. Cizí jazyky. 2005.
VEDENÍ PRÁCE
Nevařil J. Grammar teaching games in ELT. Magisterská diplomová práce. 2012.
Nevařil J. Teaching Listening. Závěrečná práce. 2012.
Nevařil J. Teaching Vocabulary. Závěrečná práce. 2012.
Nevařil J. The Problems of Writing. Závěrečná práce. 2012.
Nevařil J. Games in ELT. Magisterská diplomová práce. 2011.
NEVAŘIL J. MALE AND FEMALE CONVERSATIONAL STYLE IN EVERYDAY LIFE. Bakalářská diplomová práce. 2011.
NEVAŘIL J. MOTIVATION IN ENGLISH CLASSROOM FOCUSED ON MID-TEENAGERS. Závěrečná práce. 2011.
NEVAŘIL J. TEACHING LISTENING WITH FOCUS ON POPULAR MUSIC. Závěrečná práce. 2011.
Nevařil J. Teaching Speaking with Respect to the Role of Mistakes. Závěrečná práce. 2011.
Nevařil J. Starting with the project-based method in the EFL classroom. Starting with the project-based method in the EFL classroom. 2010.
Nevařil J. Teaching Listening with the Help of the Current Media Sources. Teaching Listening with the Help of the Current Media Sources. 2010.
Nevařil J. Teaching speaking. Bakalářská práce. 2010.
Nevařil J. The role of the mother tongue in teaching English grammar. The role of the mother tongue in teaching English grammar. 2009.
ZPRÁVA
Ivanová J., Bartsch Veselá Z., Nevařil J. Analýza stavu oborové didaktiky AJ v učitelské přípravě na Katedře AJ PdF UP v Olomouci pro Akreditační komisi ČR. Analýza oborově didaktického kurikula. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Práce s autentickými texty KAJ/KATX@ LS 4
Film a literatura KAJ/YBFLI ZS Se 1
Angličtina ve světě KAJ/AJSV@ ZS Se 1
Angličtina ve světě KAJ/AJSV@ ZS Cv 1
Filmový klub KAJ/YCFIL ZS Se 1
Didaktika KAJ/YDIM1 ZS Cv 4
Didaktika KAJ/YDIM2 LS Cv 6
Práce s autentickými texty KAJ/AUTX@ LS Se 1
Angličtina ve vyučování KAJ/KDAV@ ZS 4
Didaktika anglického jazyka KAJ/KDIM@ ZS 4
Didaktika anglického jazyka - seminář 1 KAJ/KDM1@ ZS 8
Didaktika anglického jazyka - seminář 2 KAJ/KDM2@ LS 8
Didaktika anglického jazyka - seminář 4 KAJ/KDM4@ LS 4
Hodnocení a testování ve výuce AJ KAJ/KDTE@ ZS 4
Film a literatura KAJ/KFIL@ ZS 4
Angličtina ve vyučování KAJ/DIAV@ ZS Cv 3
Film and literature KAJ/QFIL@ LS Se 1
Didaktika anglického jazyka KAJ/DIM@ ZS 1
Didaktika anglického jazyka - seminář 1 KAJ/DIM1@ ZS Se 6
Didaktika anglického jazyka - seminář 2 KAJ/DIM2@ LS Se 6
Didaktika anglického jazyka - seminář 4 KAJ/DIM4@ LS Se 4
Souvislá pedagogická praxe 1 KAJ/KPP1@ LS 0
Souvislá pedagogická praxe 1 (1.st.ZŠ) KAJ/KP11@ LS 0
Sociolingvistika pro učitele AJ KAJ/SOCL@ LS Se 2
Souvislá pedagogická praxe 1 KAJ/SPP1@ LS 0
Souvislá pedagogická praxe 1 (1.st.ZŠ) KAJ/SP11@ LS 0
Sociolingvistika pro učitele AJ KAJ/KSOC@ LS 4
Hodnocení a testování ve výuce AJ KAJ/DITE@ ZS Se 1
Testování a zkoušení KAJ/WMK14 ZS Cv 4
Výuka poslechu KAJ/WMK5 ZS Cv 16
Výuka mluvení KAJ/WMK6 ZS Cv 4
Didaktika 3 KAJ/WZDI3 ZS Cv 8
Didaktika 3 KAJ/WZDI3 ZS Se 0
Didaktika 4 KAJ/WZDI4 LS Se 0
Didaktika 4 KAJ/WZDI4 LS Cv 6
Film a literatura KAJ/FILI@ ZS Se 1
Film a literatura KAJ/FILI@ LS Se 1
Angličtina ve světě KAJ/KASV@ ZS 4

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)