prof. RNDr. Petr BARTÁK, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634408

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.046

Profesor

Plynová chromatografie (GC, GC/MS) Kapilární elektroforéza (CZE, CE/MS) Analýza potravin, analýza složek životního prostředí Metabolismus purinů a pyrimidinů

VYBRANÉ PUBLIKACE
Lapčíková B., Lapčík L., Barták P., Valenta T., Dokládalová K. Effect of Extraction Methods on Aroma Profile, Antioxidant Activity and Sensory Acceptability of Specialty Coffee Brews. Foods. 2023. (ČLÁNEK)
Krejčí P., Zajacová Cechová M., Nádvorníková J., Barták P., Kobrlová L., Balarynová J., Smýkal P., Bednář P. Combination of electronically driven micromanipulation with laser desorption ionization mass spectrometry-The unique tool for analysis of seed coat layers and revealing the mystery of seed dormancy. TALANTA. 2022. (ČLÁNEK)
Kučera L., Peška J., Fojtík P., Barták P., Kučerová P., Bednář P. First direct evidence of broomcorn millet (Panicum miliaceum) in Central Europe. Archaeological and Anthropological Sciences. 2019. (ČLÁNEK)
Cechová M., Hradilová I., Smýkal P., Barták P., Bednář P. Utilization of atmospheric solids analysis probe mass spectrometry for analysis of fatty acids on seed surface. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. 2019. (ČLÁNEK)
Skopalová J., Barták P., Bednář P., Tomková H., Ingr T., Lorencová I., Kučerová P., Papoušek R., Borovcová L., Lemr K. Carbon fiber brush electrode as a novel substrate for atmospheric solids analysis probe (ASAP) mass spectrometry: Electrochemical oxidation of brominated phenols. ANALYTICA CHIMICA ACTA. 2018. (ČLÁNEK)
Kučera L., Papoušek R., Kurka O., Barták P., Bednář P. Study of composition of espresso coffee prepared from various roast degrees of Coffea arabica L. coffee beans. Food Chemistry. 2016. (ČLÁNEK)
PAPOUŠKOVÁ B., BEDNÁŘ P., HRON K., Stávek J., Balík J., MYJAVCOVÁ R., BARTÁK P., Tománková E., LEMR K. Advanced liquid chromatography/mass spectrometry profiling of anthocyanins in relation to set of red wine varieties certified in Czech Republic. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2011. (ČLÁNEK)
Müller L., Barták P., Bednář P., Fryšová I., Ševčík J., Lemr K. Capillary electrophoresis-mass spectrometry - a fast and reliable tool for the monitoring of milk adulteration. Electrophoresis. 2008. (ČLÁNEK)
Papoušková B., Bednář P., Fryšová I., Stýskala J., Hlaváč J., Barták P., Ulrichová J., Jirkovský J., Lemr K. Mass spectrometric study of selected precursors and degradation products of chemical warfare agents. Journal of Mass Spectrometry. 2007. (ČLÁNEK)
Bednář P., Papoušková B., Müller L., Barták P., Pavloušek P., Lemr K. Utilization of capillary electrophoresis/mass spectrometry (CE/MSn) for the study of anthocyanin dyes. Journal of Separation Science. 2005. (ČLÁNEK)
Bednář P., Lemr K., Barták P., Ševčík J., Hlaváč J., Stýskala J., Wiedermanová Y., Stránský Z. Capillary electrophoresis/mass spectrometry: a promising tool for the control of some physiologically hazardous compounds. I - Derivatives of 3-quinuclidinol. Journal of Mass Spectrometry. 2002. (ČLÁNEK)
Bednář P., Barták P., Adamovský P., Gavenda A., Ševčík J., Stránský Z. Capillary electrophoresis of methylderivatives of quinolines. I. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2001. (ČLÁNEK)
Gavenda A., Bednář P., Barták P., Adamovský P., Ševčík J., Panaglotis T., Ulrichová J. Estimation of partition coefficients by MEKC. Part I: Potential pharmaceuticals based on 2-quinolone and 2-indolone. Journal of Separation Science. 2001. (ČLÁNEK)
Bednář P., Barták P., Adamovský P., Ševčík J., Stránský Z. Advanced evaluation of electrophoretic data for the determination of dissociation constant. Sborník abstraktů z konference Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2000, Pardubice 5. a 6. září 2000. 2000. (ČLÁNEK)
Barták P., Bednář P., Stránský Z., Bocek P., Vespalec R. Determination of dissociation constants of cytokinins by capillary zone electrophoresis. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2000. (ČLÁNEK)
Barták P., Bednář P., Stránský Z., Boček P., Vespalec R. Determination of dissociation constants of cytokinins by capillary zone electrophoresis. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2000. (ČLÁNEK)
Barták P., Pěchová D., Tarkowski P., Bednář P., Kotouček M., Stránský Z., Vespalec R. Determination of the first dissociation constant of 6 benzylaminopurine - A comparison of methods. Analytica Chimica Acta. 2000. (ČLÁNEK)
Bednář P., Barták P., Papoušková B., Lemr K. Utilization of capillary electrophoresis/mass spectrometry (CE/MSn) for the study of anthocyanin dyes. 22nd International Meeting on Mass Spectrometry. 2004. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
ČLÁNEK
Nádvorníková J., Skopalová J., Krejčí P., Bednář P., Barták P. GC-MS determination of 7-dehydrocholesterol and cholesterol in milk to verify eco-friendly conditions in cow housing. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS. 2023.
Langmaier J., Skopalová J., Zajacová Cechová M., Kahánková T., Jerga R., Barták P., Samec Z., Navrátil T. Ion transfer voltammetric and LC/MS investigations of the oxidative degradation process of fentanyl and some of its structural analogs. ELECTROCHIMICA ACTA. 2023.
Matvieiev O., Šelešovská R., Sokolová R., Jerga R., Skopalová J., Barták P., Chýlková J., Vojs M. Voltammetric analysis of mephenoxalone drug in pharmaceutical and biological samples using novel screen-printed sensor with boron-doped diamond electrode. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL. 2023.
Benešová L., Klouda J., Bláhová E., Nádvorníková J., Barták P., Skopalová J. Non-enzymatic electrochemical determination of cholesterol in dairy products on boron-doped diamond electrode. FOOD CHEMISTRY. 2022.
Jerga R., Rajcová A., Müllerová V., Barták P., Cankař P., Navrátil T., Skopalová J. Phospholipid modified glassy carbon electrode for determination of chili peppers pungency by ex-situ extraction voltammetry. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. 2020.
Papoušek R., Žák S., Štverka P., Gavenda A., Borovcová L., Barták P. Determination of residual solvents in isobutylboronic acid: Masking derivatization improves stability of GC column. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE. 2019.
Jerga R., Müllerová V., Štěpánková J., Barták P., Tomková H., Rozsypal J., Skopalová J. Phospholipid-modified carbon fiber brush electrode for the detection of dopamine and 3,4-dihydroxyphenylacetic acid. MONATSHEFTE FUR CHEMIE. 2019.
Kučera L., Peška J., Fojtík P., Barták P., Sokolovská D., Pavelka J., Komárková V., Beneš J., Polcerová L., Karlík M., Bednář P. Determination of Milk Products in Ceramic Vessels of Corded Ware Culture from a Late Eneolithic Burial. MOLECULES. 2018.
Tomková H., Sokolová R., Opletal T., Kučerová P., Kučera L., Součková J., Skopalová J., Barták P. Electrochemical sensor based on phospholipid modified glassy carbon electrode - determination of paraquat. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. 2018.
Kučerová P., Komenská P., Tomková H., Skopalová J., Barták P. Determination of lactose in milk products: a comparison of three-enzyme amperometric biosensor and gas chromatography/tandem mass spectrometry. Monatshefte für Chemie. 2017.
Táborský J., Švidrnoch M., Kurka O., Borovcová L., Bednář P., Barták P., Skopalová J. Electrochemical oxidation of zopiclone. Monatshefte für Chemie. 2016.
Kučerová P., Skopalová J., Kučera L., Táborský J., Švecová H., Lemr K., Cankař P., Barták P. Electrochemical oxidation of 5-hydroxymethyl tolterodine and identification of its oxidation products using liquid chromatography and mass spectrometry. Electrochimica Acta. 2016.
Marková E., Kučerová P., Bednář P., Barták P., Skopalová J. Electrochemical oxidative dimerization of monobrominated phenols and pentabromophenol in methanol-aqueous media. Monatshefte für Chemie. 2016.
Marková E., Kučerová P., Skopalová J., Barták P. Electrochemical Oxidation of 2,4,6-Tribromophenol in Aqueous-Alcoholic Media. Electroanalysis. 2015.
Papoušek R., Pataj Z., Nováková P., Lemr K., Barták P. Determination of Acrylamide and Acrolein in Smoke from Tobacco and E-Cigarettes. Chromatographia. 2014.
Kasibhatta K., Petala E., Kasibhatta J., Perman J., Tuček J., Barták P., Otyepka M., Zoppellaro G., Zbořil R. NZVI modified magnetic filter paper with high redox and catalytic activities for advanced water treatment technologies. Chemical Communications. 2014.
Švecová H., Součková J., Pyszková M., Svítková J., Labuda J., Skopalová J., Barták P. Phospholipids improve selectivity and sensitivity of carbon electrodes: Determination of pesticide Paraquat. European Journal of Lipid Science and Technology. 2014.
Papoušek R., Nováková P., Marková E., Barták P. Analýza akrylamidu metodou GC-MS. Chemické listy. 2013.
Součková J., Skopalová J., Švecová H., Barták P. Fused-Silica Capillary Dropping Mercury Electrode for Electrocapillary Measurements. Electroanalysis. 2013.
Marhol P., Bednář P., Tománková E., Papoušková B., Stávek J., Hic P., Barták P., Křen V., Balík J. Preparative Purification and Isolation of Pyranoanthocyanins from Red Wine and Evaluation of Their Antioxidant Activity. Chromatographia. 2013.
Škríba A., Staňková Š., Váňa J., Barták P., Bednář P., Fryčák P., Kučera L., Kurka O., Lemr K., Macíková P., Marková E., Nováková P., Papoušková B., Skopalová J., Švecová H., Roithová J. Protonation sites and fragmentations of para-aminophenol. International Journal of Mass Spectrometry. 2013.
Pachlová V., Buňka F., Chromečková M., Buňková L., Barták P., Pospíšil P. The development of free amino acids and volatile compounds in cheese 'Oloumoucke tvaruky' (PGI) during ripening. International Journal of Food Science & Technology. 2013.
Macíková P., Halouzka V., Hrbáč J., Barták P., Skopalová J. Electrochemical Behavior and Determination of Rutin on Modified Carbon Paste Electrodes. Scientific World Journal. 2012.
Zimpl M., Skopalová J., Jirovský D., Barták P., Navrátil T., Sedoníková J., Kotouček M. Electrochemical Behavior of Quinoxalin-2-one Derivatives at Mercury Electrodes and Its Analytical Use. Scientific World Journal. 2012.
Veverka L., Jelínková M., Hron K., Balík J., Stávek J., Barták P. Chemical Markers in the Aroma Profiles of South Moravian Red Wine Distillates. Czech Journal of Food Sciences. 2012.
Švecová H., Součková J., Skopalová J., Novotný R., Barták P. Studium agregace fosfolipidových molekul. Chemické listy. 2012.
Marková E., Smyslová P., Macíková P., Skopalová J., Barták P. Studium anodické oxidace 2,4,6-tribromfenolu. Chemické listy. 2012.
Rathouský J., Kalousek V., Kolář M., Jirkovský J., BARTÁK P. A study into the self-cleaning surface properties — The photocatalytic decomposition of oleic acid. Catalysis Today. 2011.
SOUČKOVÁ J., PLAČKOVÁ L., SKOPALOVÁ J., BAIZOVÁ P., ČÁP L., BARTÁK P. On GC/MS in phospholipid research I: Determination of fatty acid profile and phosphorus content. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2011.
SOUČKOVÁ J., SKOPALOVÁ J., ŠVECOVÁ H., ČÁP L., BEDNÁŘ P., BARTÁK P. On GC/MS in phospholipid research II: Investigation of liposome formation and liposome-water partitioning. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2011.
SOUČKOVÁ J., Zlámal B., MÜLLER L., BARTÁK P. Simple photometer for chemical education at secondary schools. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2010.
Korhoňová M., Hron K., Klimčíková D., Müller L., Bednář P., Barták P. Coffee aroma-Statistical analysis of compositional data. Talanta. 2009.
Pěnčík A., Rolčík J., Novák O., Magnus V., Barták P., Buchtík R., Salopek-Sondi B., Strnad M. Isolation of novel indole-3-acetic acid conjugates by immunoaffinity extraction. Talanta. 2009.
Papoušková B., Bednář P., Stýskala J., Hlaváč J., Barták P., Lemr K. Mass spectrometry as a tool for characterization of N,N-dialkylaminoethane-2-thiols - precursors and degradation products of chemical warfare agents. Journal of Mass Spectrometry. 2009.
Cankař P., Maloň M., Slouka J., Barták P. A Novel Unambiguous Synthesis of Ethyl 1-Phenyl-1H-3-pyrazolecarboxylate. Afinidad: revista de quimica teorica y aplicada. 2007.
Opluštil S., Chrastina D., Rulík M., Barták P., Bednář P., Čáp L. Analýza fofolipidových biomarkerů plynovou chromatografií. Chemické listy. 2007.
Korhoňová M., Hejdová R., Barták P., Bednář P., Čáp L. Analýza markerů pro charakterizaci destilátů. Chemické listy. 2007.
Papoušková B., Bednář P., Fryšová I., Stýskala J., Hlaváč J., Barták P., Ulrichová J., Jirkovský J., Lemr K. Mass spectrometric study of selected precursors and degradation products of chemical warfare agents. Journal of Mass Spectrometry. 2007.
Barták P., Bednář P., Müller L., Ševčík J., Čáp L. MEMORIES ON DETERMINATION OF PHENOLS IN SOILS. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2007.
Megová M., Müller L., Barták P. Spontaneous revesiculation? New method for preparation of liposomes. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2007.
Stávek J., Balík J., Bednář P., Barták P., Lemr K. Reakce antokyanů - stabilizace a změny barvy vína. Vinařský obzor. 2006.
Papoušková B., Bednář P., Barták P., Fryčák P., Ševčík J., Stránský Z., Lemr K. Utilisation of separation methods in the analysis of chemical warfare agents. Journal of Separation Science. 2006.
Stávek J., Barták P., Bednář P. Vliv vyšších teplot na jakost vína. Vinařský obzor. 2006.
Müller L., Bednář P., Barták P., Lemr K., Ševčík J. Estimation of partition coefficients by MEKC - Part 2: Anthocyanins. Journal of Separation Science. 2005.
Cankař P., Maloň M., Barták P. Jednoznačná syntéza N-fenyl-3-aminopyrazolů. ChemZi. 2005.
Rolčík J., Řečínská J., Barták P., Strnad M., Prinsen E. Purification of 3-indolylacetic acid by solid phase extraction. Journal of Separation Science. 2005.
Hušková R., Barták P., Čáp L., Friedecký D., Adam T. Analytical derivatization - a tool for determination of orotic acid. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2004.
Vlčková M., Barták P., Kuban V. Capillary electrophoretic studies of acid-base properties of sanguinarine and chelerythrine alkaloids. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2004.
Hušková R., Barták P., Adam T., Čáp L. Determination of Orotic Acid in Human Urine by Gass Chromatography-Mass Spectrometry. Klinická biochemie a metabolismus. 2004.
Stávek J., Vítková K., Bednář P., Barták P. Furfural - složka vína hodná pozornosti. Vinařský obzor. 2004.
Bednář P., Barták P., Lemr K., Ševčík J., Stránský Z. Analysis of 3-quinuclidinol derivatives by capillary electrophoresis. Journal of Separation Science. 2003.
Vespalec R., Barták P., Šimánek V., Vlčková M. Electrophoretic investigation of interactions of sanguinarine and chelerythrine with molecules containing mercapto group. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2003.
Vespalec R., Barták P., Šimánek V., Vlčková M. Electrophoretic investigation of interactions of sanguinarine and chelerythrine with molecules containing mercapto group. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2003.
Kosina P., Ševčík J., Modrianský M., Gavenda A., Bednář P., Barták P., Walterová D., Ulrichová J. High performance liquid chromatography and capillary electrophoresis determination of sanquinarine in biological matrices. Journal of Separation Science. 2003.
Barták P., Šimánek V., Vlčková M., Ulrichová J., Vespalec R. Interactions of sanguinarine and chelerythrine with molecules cntaining a mercapto group. Journal of Physical Organic Chemistry. 2003.
Barták P., Šimánek V., Vlčková M., Ulrichová J., Vespalec R. Interactions of sanguinarine and chelerythrine with molecules containing a mercapto group. Journal of Physical Organic Chemistry. 2003.
Barták P., Bednář P., Čáp L., Ondráková L., Stránský Z. SPME - A valuable tool for investigation of flower scent. Journal of Separation Science. 2003.
Šedo A., Vlašicová K., Barták P., Vespalec R., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. Quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids as inhibitors of aminopeptidase N and dipeptidyl peptidase IV. Phytotherapy Research. 2002.
Šedo A., Vlašičová K., Barták P., Vespalec R., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. Quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids as inhibitors of aminopeptidase N and dipeptidyl peptidase IV. Phytotherapy Research. 2002.
Gavenda A., Ševčík J., Psotová J., Bednář P., Barták P., Adamovský P., Šimánek V. Determination of anthracycline antibiotics doxorubicin and daunorubicin by capillary electrophoresis with UV absorption detection. Electrophoresis. 2001.
Lemr K., Kotouček M., Čáp L., Barták P., Skopalová J. Electrochemical behavior and voltammetric determination of the herbicide metribuzin at mercury electrodes. Fresenius' Journal of Analytical Chemistry. 2001.
Barták P., Bednář P., Friedecky D., Haviger A., Ševčík J. Fast analysis of antibacterial isothiazolones by capillary electrophoresis. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2001.
Stávek J., Bednář P., Barták P., Ševčík J. Vliv průběhu počasí na obsah kyselin ve víně a jeho dlouhodobou uchovatelnost. Vinařský obzor. 2001.
Barták P., Frnková P., Čáp L. Determination of phenols using simultaneous steam distillation extraction. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2000.
Barták P., Frnková P., Čáp L. Determination of phenols using simultaneous steam distillation-extraction. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2000.
Barták P., Bednář P., Pěchová D., Tarkowski P., Kotouček M., Stránský Z., Vespalec R. Determination of the first dissociation constant of 6-benzylaminopurine - a comparison of methods. Sborník abstraktů z konference Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2000, Pardubice 5. a 6. září 2000. 2000.
Barták P., Pěchová D., Tarkowski P., Bednář P., Kotouček M., Stránský Z., Vespalec R. Determination of the first dissociation constant of 6-benzylaminopurine. A comparison of methods. Analytica Chimica Acta. 2000.
Barták P., Pěchová D., Tarkowski P., Bednář P., Kotouček M., Stránský Z., Vespalec R. Determination of the first dissociation constant of 6-benzylaminopurine. A comparison of methods. Analytica Chimica Acta. 2000.
Barták P., Bednář P., Ševčík J., Adam T., Adamovský P., Stránský Z. Migration behaviour of quinolines II. Effect of acid-base equilibrium. Program and Abstracts Volume, 12th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques, Bratislava 10-13 September 2000. 2000.
Adamovský P., Bednář P., Barták P., Stránský Z. Separation of 13 local anesthetics by capillary electrophoresis with addition of polytehyleneglycole in background electrolyte. Program zjazdu, Jubileuszowy zjazd Polskiego towarzystwa chemicznego, Lodz, 10-15 wrzesnia 2000. 2000.
Adamovský P., Bednář P., Barták P., Haviger A., Ševčík J. Ultrafast analysis of antibacterial isothiazolones by capillary electrophoresis. Sborník abstraktů z konference Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2000, Pardubice 5. a 6. září 2000. 2000.
Barták P., Bednář P., Kubáček L., Stránský Z. Advanced statiscial evaluation of complex formation constant from electrophoresis data. Analytica Chimica Acta. 1999.
Barták P., Bednář P., Kubáček L., Stránský Z. Advanced statistical evaluation of complex formation constant from electrophoretic data. Analytica Chimica Acta. 1999.
Adam T., Friedecký D., Fairbanks L. D., Ševčík J., Barták P. Capillary electrophoresis for detection of inherited disorders of purine and pyrimidine metabolism. Clinical Chemistry. 1999.
Bednář P., Stránský Z., Barták P., Adamovsky P. Polyethylene glycol as a separation medium for capillary zone electrophoretic analysis of pyridine derivatives. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 1999.
Bednář P., Stránský Z., Barták P., Adamovský P. Polyethylene glycol as a separation medium for capillary zone electrophoretic analysis of pyridine derivatives. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 1999.
Klečková M., Ševčík J., Kameníček J., Barták P., Friedecký D. Síra a její sloučeniny. Biologie - Chemie - Zeměpis. 1999.
Adam T., Barták P., Ševčík J., Švagera Z. Stanovení enzymových aktivit kapilární zónovou elektroforézou. Chemické listy. 1998.
Barták P., Ševčík J., Adam T., Friedecký D., Lemr K., Stránský Z. Study of cytokinin separation using capillary electrophoresis with cyclodextrin additives. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 1998.
Barták P., Ševčík J., Adam T., Friedecky D., Lemr K., Stránský Z. Study of cytokinin separation using capillary electrophoresis with cyclodextrin additives. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 1998.
Čáp L., Barták P. Determination of phenols by solid-phase microextraction. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 1997.
Adam T., Ševčík J., Fairbanks LD., Barták P. Determination of purine nucleoside phosphorylase activity in human erythrocytes by capillary electrophoresis. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 1997.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Barták P. Studium rovnovážných konstant kapilární elektroforézou. Studium rovnovážných konstant kapilární elektroforézou. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Megová M., Müller L., Fadrná V., Barták P., Ševčík J. Letní škola - netradiční forma výuky. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie II. - Zborník z medzinárodnej konferencie. 2009.
Součková J., Skopalová J., Müller L., Megová M., Barták P. Voltametrické studium liposomů. Moderní elektrochemické metody. 2008.
Skopalová J., Müller L., Maier V., Fryšová I., Soukupová J., Součková J., Barták P., Prášilová M. Internet Competition 12x12 for Undergraduate Students of Chemistry and Biochemistry. Information & Communication Technology in Natural Science Education - 2007. 2007.
Součková J., Müller L., Soukupová J., Skopalová J., Barták P., Prášilová M., Obst O. Programmed Textbook - Effective Approach in Modern Teaching. Information & Communication Technology in Natural Science Education - 2007. 2007.
Skopalová J., Součková J., Müller L., Megová M., Cvek B., Barták P. Studium rozdělovacích rovnovách dithiokarbamátových komplexů. Moderní elektrochemické metody. 2007.
Müller L., Prášilová M., Skopalová J., Vysloužil P., Barták P., Ševčík J. Afektivní výuka chemie I, Publicistický workshop. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie. 2006.
Baizová P., Skopalová J., Barták P., Ševčík J. Afektivní výuka chemie II, Dramatický workshop. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie. 2006.
Skopalová J., Müller L., Skopal V., Pulpán J., Baizová P., Barták P., Ševčík J., Prášilová M. Afektivní výuka chemie III, sportovní workshop. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie. 2006.
Prášilová M., Műller L., Skopalová J., Barták P. Afektivní výuka chemie I.Publicistický workshop. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Rulík M., Lamačová J., Barták P., Duchoslav M., Horký J., Hucko P. Characterization of microbial communities in reservoir and river sediments by phospholipid fatty acids analysis. Proceedings of the 9th Methodological Workshop "Present methods for investigation of biodiversity of microbial community in soils and substrates. 2004.
Lamačová J., Barták P., Rulík M., Horký J., Cupalová J., Medková J., Hubáčková J. Charakteristika mikrobiálních biofilmů v rozvodech pitné vody pomocí analýzy PLFA. Vodárenská biologie 2004. 2004.
Hušková R., Barták P., Friedecký D., Adam T., Čáp L. Analytical derivatization - a tool for determination of orotic acid. 100 years of chromatography. 2003.
Bednář P., Lemr K., Barták P., Ševčík J., Hlaváč J., Stýskala J., Wiedermanová Y., Stránský Z. CE/MS and HPLC/MS - Promising Tools for the Control of some Hazardous Compounds. 21st Informal Meeting on Mass Spectrometry. 2003.
Bednář P., Lemr K., Barták P., Ševčík J., Hlaváč J., Stýskala J., Wiedermanová Y., Stránský Z. CE/MS/MS - promising tool for the control of some physiologicalyy hazardous compounds. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Gavenda A., Bednář P., Barták P., Cvek B., Adam T., Ševčík J., Stránský Z., Fanali S. Determination of 2-hydroxyglutaric acid enantiomers in urine. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Barták P., Bednář P., Čáp L., Ševčík J., Lemr K., Fryčák P., Frnková P., Gavenda A., Stávek J., Adamovský P., Dostál V., Jirovský D., Krtková J., Stránský Z. Charakterizace alkoholických nápojů plynovou chromatografií. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Barták P., Bednář P., Čáp L., Ševčík J., Lemr K., Fryčák P., Frnková P., Gavenda A., Stávek J., Adamovský P., Dostál V., Jirovský D., Krtková J., Stránský Z. Charakterizace alkoholických nápojů plynovou chromatografií. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Vlčková M., Barták P., Vespalec R. pK determination of sparingly soluble weak bases. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Smetanová D., Ševčík J., Gavenda A., Barták P., Bednář P., Adamovský P. Použití CZE jako verifikační metody pozitivního nálezu imunochemického monitorování zneužívaných návykových látek. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Frnková P., Havlíčková M., Čáp L., Gavenda A., Bednář P., Barták P. SFE-GC-MS analýza lipofilních analytů v tucích. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Frnková P., Havlíčková M., Čáp L., Gavenda A., Ševčík J., Bednář P., Barták P. SFE-GC-MS analýza lipofilních analytů v tucích. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Bednář P., Barták P., Lemr K., Ševčík J., Hlaváč J., Stýskala J., Bílek P., Wiedermanová Y., Stránský Z., Bekárek V. Derivatives of 3-quinuclidinol I. Potential of high performance separation techniques. 2 International Symposium Separations in the BioSciences SBS. 2001.
Barták P., Bednář P., Lemr K., Ševčík J., Hlaváč J., Stýskala J., Bílek P., Wiedermanová Y., Stránský Z., Bekárek V. Derivatives of 3-quinuclidinol II. Potential of pyrolysis and GC-MS. 2nd International Symposium Separations in the BioSciences SBS 2001. 2001.
Gavenda A., Adamovský P., Bednář P., Barták P., Ševčík J., Stránský Z. Determination of nanomolar concentrations of anthracyclines by capillary electrophoresis with UV detection. 12th International Symposium on Capillary Electrosaparation Techniques, 10-13 September. 2000.
Bednář P., Barták P., Ševčík J., Adamovský P., Stránský Z. Migration behaviour of quinolines I. Effect of polyethylene glycol in BGE. 12th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques, 10-13 September. 2000.
Barták P., Bednář P., Ševčík J., Adam T., Adamovský P., Stránský Z. Migration behaviour of quinolines II. Effect of acid-base equilibrium. 12th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques, 10-13 September. 2000.
Barták P., Šimánek V., Boček P., Vespalec R. Capillary zone electrophoresis. Zborník príspevkov, 51. Zjazd chemických spoločností, Nitra. 1999.
Barták P., Šimánek V., Boček P., Vespalec R. Capillary zone electrophoresis - a tool for the investigation of intermolecular interactions. Sborník příspěvků, Pokroky v chromatografii a elektroforéze alfa, Olomouc. 1999.
Barták P., Bednář P., Ševčík J., Stránský Z., Šimánek V., Boček P., Vespalec R. Complex formation and capillary zone electrophoresis. Sborník příspěvků, Pokroky v chromatografii a elektroforéze alfa, Olomouc. 1999.
Bednář P., Barták P., Adamovský P., Kubáček L., Stránský Z. Determination of complex formation constants by CE I. Complex formation constant between pyridine and polyethylene glycol. Zborník príspevkov, 51. Zjazd chemických spoločností, Nitra. 1999.
Barták P., Bednář P., Adamovský P., Kubáček L., Stránský Z. Determination of complex formation constants by CE II. Estimation of complex formation constant between some N-heterocycles and dimethyl-beta-cyclodextrine. Zborník príspevkov, 51. Zjazd chemických spoločností, Nitra. 1999.
Barták P., Bednář P., Šimánek V., Boček P., Vespalec R. Determination of the complex formation constants by CE III. Complexes of some benzophenanthridine alkaloids and albumins. Zborník príspevkov, 51. Zjazd chemických spoločností, Nitra. 1999.
Barták P., Bednář P., Šimánek V., Boček P., Vespalec R. Determination of the complex formation constants by CZE complexes of some benzophenathridine alkaloids and albumins. Sborník příspěvků, Pokroky v chromatografii a elektroforéze alfa, Olomouc. 1999.
Ovesná M., Durčáková Z., Klimánková P., Zárubová L., Barták P., Friedecký D., Kameníček J., Klečková M., Kvítek L., Nevěčná T., Ševčík J. Experiment - enfant terrible ve výuce chemie, aneb: Co na to studenti středních škol ? 51. zjazd CHS, Nitra, 6.-9.9.99. 1999.
Klečková M., Durčáková Z., Klimánková P., Ovesná M., Zárubová L., Barták P., Friedecký D., Kameníček J., Kvítek L., Nevěčná T., Ševčík J. Experiment - enfant terrible ve výuce chemie, aneb: Jak na to ? 51. zjazd CHS, Nitra,6.-9.9.99. 1999.
Vičar J., Ulrichová J., Ševčík J., Barták P., Vespalec R., Šedo A., Šimánek V. New insights into biological activity of quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloidsše. XLII. Zjazd naukowy Polskiego towarzystwa chemicznego, Rzeszów. 1999.
Klečková M., Barták P., Friedecký D., Durčáková Z., Kameníček J., Klimánková P., Ovesná M., Ševčík J., Zárubová L. Nové formy praktické přípravy budoucích učitelů chemie. Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie, sborník přednášek mezinárodní konference, Ostrava, 21-23.4.99. 1999.
Gavenda A., Ševčík J., Barták P., Tzoumas P., Lemr K., Ulrichová J. Using of micellar electrokinetic chromatography for determination of partition coefficients and their estimation by linear calibration. XLII. Zjazd naukowy Polskiego towarzystwa chemicznego, Rzeszów. 1999.
Durčáková Z., Klimánková P., Ovesná M., Zárubová L., Barták P., Friedecký D., Kameníček J., Klečková M., Kvítek L., Nevěčná T., Ševčík J. Zkušenosti studentů z vedení chemického kroužku pro gymnázia. Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie, sborník přednášek mezinárodní konference Ostrava, 21-23.4.99. 1999.
Adam T., Ševčík J., Fairbanks L. D., Barták P. Determination of purine enzyme activities in human erythrocytes by capillary electrophoresis. Advances in Experimental Medicine and Biology. 1998.
KNIHA - CELEK
Klečková M., Durčáková Z., Klimánková P., Nevěčná T., Ovesná M., Zárubová L., Ševčík J., Barták P., Friedecký D., Kameníček J., Kvítek L. Motivujúce úlohy pre laboratórne cvičenia z chémie. Motivujúce úlohy pre laboratórne cvičenia z chémie. 2000.
POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE
Behenský P., Douša M., Kanta T., Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Barták P., Bednář P., Lemr K. Ověřená technologie výroby nového dermatologika - výrobní postup pro „Phyteneo Kolodium forte“. 2014.
ABSTRAKT
Bednář P., Kučera L., Cechová M., Opletal T., Kurka O., Lemr K., Sokolovská D., Jagošová K., Barták P. Advanced chemical analysis in archaeological and cultural heritage research – selected aspects and perspectives. Euroanalysis 2019 - Abstracts & Proceedings. 2019.
Bednář P., Kučera L., Cechová M., Kurka O., Barták P., Peška J., Lemr K. Atmospheric solids analysis probe and laser desorption/ionization mass spectrometry in archaeology. 37th Informal Meeting on Mass Spectrometry. 2019.
Bednář P., Papoušková B., Stávek J., Myjavcová R., Valentová K., Jirovský D., Müller L., Barták P., Lemr K. Separation and mass spectrometry of anthocyanin dyes. Advances in chromatography and electrophoresis & Chiranal 2007, Olomouc, 24.-27.6.2007. 2007.
Adam T., Friedecký D., Fairbanks L. D., Barták P., Ševčík J. Capillary electrophoresis for diagnosing purine inherited disorders - two complementary approaches. Cellular & Molecular Biology Letters. 1999.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Bednář P., Barták P., Lemr K., Ševčík J., Wiedermanová Y., Stýskala J., Hlaváč J., Stránský Z. CE/MS analysis of N,N,N-trialkyl-2-chloroethylammonium salts. The 13th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques. 2002.
Bednář P., Barták P., Lemr K., Ševčík J., Wiedermanová Y., Stýskala J., Hlaváč J., Stránský Z. CE/MS/MS-promising tool for the control of some physiologically hazardous compounds. CHIRANAL, Olomouc. 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK
Kameníček J., Klečková M., Maier V., Klanicová A., Mikulík J., Petřivalský M., Šindelář Z., Kvítek L., Smékal Z., Fryšová I., Knob R., Čáp L., Barták P., Panáček A., Soukupová J., Zbořil R. Zařazení moderních přírodovědných poznatků do výuky na SŠ a ZŠ. Zařazení moderních přírodovědných poznatků do výuky na SŠ a ZŠ. 2006.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Bednář P., Barták P., Lemr K. Laboratorní zařízení pro úpravu vzorků. 2015.
OSTATNÍ
Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Barták P., Bednář P., Douša M., Purmenská Z., Behenský P., Lemr K. Analytické metody pro vývoj a hodnocení lékové formy fytofarmaka. 2015.
Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Purmenská Z., Behenský P., Barták P., Bednář P., Lemr K. Stabilitní studie nové lékové formy. 2015.
Kučera L., Borovcová L., Papoušková B., Barták P., Bednář P., Behenský P., Lemr K. Analytická metodika pro zpracování a předúpravu vzorků - pracovní postup pro zpracování extraktů rostlinného materiálu. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
PAPOUŠEK PRF Chemie 2019
MARKOVÁ PRF Chemie 2017
TOMKOVÁ PRF Chemie 2017
PETRŽELOVÁ PRF Chemie 2015
PREŠEROVÁ PRF Chemie 2015
JELÍNKOVÁ PRF Chemie 2011
SOUČKOVÁ PRF Chemie 2011
ZAPADLO PRF Chemie 2012
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)