prof. MUDr. Miroslav HEŘMAN, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

588443495, 588443480

Radiologická klinika

Lékařská fakulta

Operační a vyšetř.centrum(modrá kostka)

profesor

Radiologie - zejména zobrazování hrudníku a neuroradiologie

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (31. 3. 1996 – 31. 1. 2000)
  • Člen VR fakulty (1. 2. 2000 – )
  • Proděkan (1. 2. 2000 – )
  • Člen oborové rady (17. 10. 2002 – )
VYBRANÉ PUBLIKACE
Heřman J., Sedláčková Z., Fürst T., Vachutka J., Salzman R., Vomáčka J., Heřman M. The Role of Ultrasound and Shear-Wave Elastography in Evaluation of Cervical Lymph Nodes. Biomed Research International. 2019. (ČLÁNEK)
Vachutka J., Sedláčková Z., Fürst T., Heřman M., Heřman J., Salzman R., Doležal L. Evaluation of the Effect of Tissue Compression on the Results of Shear Wave Elastography Measurements. ULTRASONIC IMAGING. 2018. (ČLÁNEK)
Orel M., Heřman M., Koranda P., Facová V., Šimonek J., Volková Palátová L. Psychopatologie. Nauka o nemocech duše. In Praško Pavlov J. (Eds.) 2020. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Facová V., Heřman M., Koranda P., Šimonek J., Palátová Volková L. Psychopatologie. Nauka o nemoci duše. 2016. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Heřman M., Kaláb M., Koranda P., Facová V., Šimonek J. Psychopatologie. 2012. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Čivrný J., Dorňák T., Fürst T., Heřman M., Černá M. Cytotoxický edém a jeho vývoj u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou v zadním povodí. Ceska Radiologie. 2019.
Sedláčková Z., Heřman M., Salzman R., Vomáčka J. Náhodné nálezy ve štítné žláze u zdravých dospělých při vyšetření ultrazvukem. Ceska Radiologie. 2018.
Sedláčková Z., Dorňák T., Čecháková E., Buřval S., Heřman M. Přehled onemocnění s obrazem restrikce difuze na magnetické rezonanci mozku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (online). 2018.
Heřman J., Sedláčková Z., Vachutka J., Fürst T., Salzman R., Vomáčka J., Heřman M. Differential Diagnosis of Parotid Gland Tumors: Role of Shear Wave Elastography. BioMed Research International. 2017.
Macová I., Čtvrtlík F., Tüdös Z., Heřman M., Král M. Přesnost výpočetní tomografie v diagnostice ložiskových lézí ledvin. Česká radiologie. 2017.
Bakaj Zbrožková L., Hálek J., Michálková K., Langová K., Heřman MH. Srovnání MR skórovacích systémů v predikci neurologického vývoje novorozence s hypoxicko-ischemickou encefalopatií. Česká radiologie. 2017.
Bakaj Zbrožková L., Hálek J., Michálková K., Heřman M. HYPOXICKO-ISCHEMICKÁ ENCEFALOPATIE NOVOROZENCŮ - MR DIAGNOSTIKA. Česká radiologie. 2016.
Poláková K., Mociková I., Purová D., Tuček P., Novák P., Novotná K., Niko I., Bielik R., Zbořil R., Heřman M. Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) using new negative per-oral contrast agent based on superparamagnetic iron oxide nanoparticles for extrahepatic biliary duct visualization in liver cirrhosis. Biomedical Papers-Olomouc. 2016.
Sedláčková Z., Čtvrtlík F., Heřman M. Prevalence of incomplete interlobar fissures of the lung. Biomedical Papers-Olomouc. 2016.
Minařík J., Krhovská P., Hrbek J., Pika T., Bačovský J., Heřman M., Ščudla V. Prospective comparison of conventional radiography, low-dose computed tomography and magnetic resonance imaging in monoclonal gammopathies. Biomedical Papers-Olomouc. 2016.
Minařík J., Heřmanová Z., Petrová P., Hrbek J., Zapletalová J., Krhovská P., Flodr P., Pika T., Bačovský J., Látalová P., Heřman M., Ščudla V. Prospective study of signalling pathways in myeloma bone disease with regard to activity of the disease, extent of skeletal involvement and correlation to bone turnover markers. European Journal of Haematology. 2016.
Karhanová M., Kovář R., Fryšák Z., Šín M., Zapletalová J., Řehák J., Heřman M. Correlation between magnetic resonance imaging and ultrasound measurements of eye muscle thickness in thyroid-associated orbitopathy. Biomedical Papers-Olomouc. 2015.
Minařík J., Hrbek J., Mysliveček M., Krhovská P., Pika T., Bačovský J., Metelková I., Heřman M., Ščudla V. Racionální algoritmus zobrazovacích vyšetření u mnohočetného myelomu v podmínkách České republiky. Transfuze a hematologie dnes. 2015.
Puščiznová P., Petrová P., Hrbek J., Heřman M., Pika T., Bačovský J., Minařík J. SROVNÁNÍ KONVENČNÍ RADIOGRAFIE S CELOTĚLOVOU MAGNETICKOU REZONANCÍ A ANALÝZA PARAMETRŮ KOSTNÍHO METABOLISMU U NEMOCNÝCH S MNOHOČETNÝM MYELOMEM. Klinická biochemie a metabolismus. 2015.
Sedláčková Z., Čtvrtlík F., Heřman M. VARIABILITA PLICNÍCH LALOKŮ A JEJICH PRŮMĚT NA PROSTÉM SNÍMKU. Česká radiologie. 2015.
Pauček B., Heřman M., Vařeka I., Zapletalová J. Diagnosis of Lesions of the Shoulder Joint Using Magnetic Resonance Imaging. Journal of radiology and diagnostic imaging. 2014.
Dorňák T., Herzig R., Školoudík D., Šaňák D., Kuliha M., Roubec M., Köcher M., Procházka V., Král M., Veverka T., Hluštík P., Zapletalová J., Heřman M. Outcome predictors in acute basilar artery occlusion. Canadian Journal of Neurological Sciences. 2014.
Hazlinger M., Čtvrtlík F., Langová K., Heřman M. Quantification of pleural effusion on CT by simple measuremen. Biomedical Papers-Olomouc. 2014.
Minařík J., Hrbek J., Pika T., Novák M., Bačovský J., Heřman M., Hrabálek L., Fryšáková L., Puščiznová P., Ščudla V. X-Ray in Multiple Myeloma - Not a “Golden Standard” any More: Case Series. Journal of Bone Marrow Research. 2014.
Minařík J., Hrbek J., Pika T., Heřman M., Bačovský J., Mysliveček M., Ščudla V. Srovnání přínosu konvenčního RTG, celotělové magnetické rezonance a celotělového nízkodávkového CT v diagnostice myelomové kostní nemoci. Osteologický bulletin. 2013.
Marková I., Poláková K., Tuček J., Mašláň M., Novák P., Zbořil R., Heřman M. MR enterography with a new negative oral contrast solution containing maghemite nanoparticles. Biomedical Papers-Olomouc. 2012.
Heřmanová Z., Čtvrtlík F., Heřman M. Surface Anatomy of the Pulmonary Fissures Determined by High-Resolution Computed Tomography. Clinical Anatomy. 2012.
ŠKOLOUDÍK D., HERZIG R., Fadrná T., Bar M., Hradílek P., ROUBEC M., JELÍNKOVÁ M., ŠAŇÁK D., KRÁL M., Chmelová J., Heřman M., LANGOVÁ K., KAŇOVSKÝ P. Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage. British Journal of Ophthalmology. 2011.
ŠČUDLA V., HEŘMAN M., MINAŘÍK J., PIKA T., Hrbek J., BAČOVSKÝ J. Přínos celotělové magnetické rezonance v diagnostice monoklonální gamapatie nejistého významu a mnohočetného myelomu. Klinická biochemie a metabolismus. 2011.
ŠČUDLA V., HEŘMAN M., MYSLIVEČEK M. Současné možnosti diagnostiky myelomové kostní nemoci. Optics Communications. 2011.
Hrdina L., Köcher M., Heřman M., Horák D., Černá M., Kozák J., Bučil J., Langová K. Porovnání kvality MRA abdominální aorty a tepen dolních končetin při použití různých paramagnetických kontrastních látek. Česká radiologie. 2010.
Grambalová Z., Hluštík P., Heřman M., Kaňovský P. Přítomnost tzv. typických MR nálezů u multisystémové atrofie a progresivní supranukleární paralýzy – retrospektivní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Marková I., Kluchová K., Zbořil R., Mašláň M., Heřman M. SMALL BOWEL IMAGING - STILL A RADIOLOGIC APPROACH? Biomedical Papers-Olomouc. 2010.
Hazlinger M., Čtvrtlík F., Heřman M. Stanovení objemu pleurální tekutiny na CT jednoduchým měřením. Česká radiologie. 2010.
Čtvrtlík F., Heřman M., Študent V., Tichá V., Minařík J. Differential diagnosis of incidentally detected adrenal masses revealed on routine abdominal CT. European Journal of Radiology. 2009.
Procházka V., Saaba Al-Eryani E., Heřman M. Endoscopic treatment of multiple pancreatic abscesses case report and review of the literature. Biomedical Papers-Olomouc. 2009.
Šaňák D., Horák D., Král M., Herzig R., Zapletalová J., Školoudík D., Veverka T., Bártková A., Vlachová I., Buřval S., Heřman M., Kaňovský P. Is clinical-diffusion mismatch associated with good clinical outcome in acute stroke patients treated with intravenous thrombolysis? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009.
Herzig R., Hluštík P., Školoudík D., Šaňák D., Vlachová I., Heřman M., Kaňovský P. Assessment of the cerebral vasomotor reactivity in internal carotid artery occlusion using a transcranial Doppler sonography and functional MRI. Journal of Neuroimaging. 2008.
KOZÁK J., KRÁL M., ČECHÁKOVÁ E., Köcher M., ČERNÁ M., Heřman M. Hematurie v urgentní medicíně z pohledu radiologa. Česká radiologie. 2008.
Čtvrtlík F., Heřman M., Tichá V., Študent V. Incidentalomy nadledvin: spektrum histologických diagnóz a CT nálezů. Česká radiologie. 2008.
Spáčilová K., Hacarová R., Heřman M., Janda P. Pneumotorax jako komplikace kolonoskopie. Česká radiologie. 2008.
Čtvrtlík F., Heřman M., Köcher M., KRÁL M. UROLITIÁZA V AKUTNÍ RADIOLOGII. Česká radiologie. 2008.
Mysliveček M., Bačovský J., Buriánková E., Ščudla V., Minařík J., Koranda P., Kamínek M., Heřman M. 18F-FDG PET/CT, 99mTc-MIBI scintigraphy and MRI in assessment of patients with multiple myeloma and monoclonal gammopathy of unknown significance: comparison of the methods. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2008.
Klein J., Tichý T., Král V., Neoral Č., Bohanes T., Szkorupa M., Kolek V., Heřman M. Analýza regresivních změn v lymfatických metastázách plicního karcinomu po indukční chemoterapii. Respirace. 2007.
Klein J., Tichý T., Král V., Neoral Č., Bohanes T., Szkorupa M., Kolek V., Heřman M., Janásková T. Analýza regresivních změn v lymfatických metastázách plicního karcinomu po indukční chemoterapii. Rozhledy v chirurgii. 2007.
Raida L., Papajík T., Indrák K., Heřman M., Pauček B., Zapletalová J. Chemoterapie BOVAPEC v primární léčbě středně pokročilých stadiá Hodgkinova lymfomu. Vnitřní lékařství. 2007.
Šaňák D., Bártková A., Horák D., Vlachová I., Bučil J., Herzig R., Buřval S., Křupka B., Hubáček P., Zapletalová J., Král M., Kocher M., Heřman M., Kaňovský P. Význam MRI v indikaci sytémové trombolýzy - analýza prvních 30 pacientů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Švébišová H., Cwiertka K., Černá M., Köcher M., Neoral Č., Havlík R., Heřman M. TRANSKATETROVÁ CHEMOEMBOLIZACE V LÉČBĚ METASTATICKÉHO POSTIŽENÍ JATER ZHOUBNÝM NÁDOREM (KROMĚ METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU) . Klinická onkologie. 2006.
Černá M., Köcher M., Utíkal P., Koutná J., Benýšek V., Bučil J., Heřman M., Bachleda P., Dráč P. Upravený protokol sledování nemocných po endovaskulární léčbě AAA, jeho zhodnocení ve vztahu k výsledkům. Česká radiologie. 2006.
Horák D., Bučil J., Klein J., Heřman M., Köcher M., Černá M. 3D kontrastní MR portografie. Česká radiologie. 2006.
Klein J., Král V., Bohanes T., Heřman M. Five-Year Survival after Sleeve Pneumonectomy Combined with the Superior Vena Cava Replacement for Lung Cancer. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. 2005.
Pauček B., Heřman M., Raida L., Papajík T., Mysliveček M. Magnetická rezonance v hodnocení mediastinální lymfadenomegalie u nemocných s maligními lymfomy. Česká radiologie. 2005.
Čtvrtlík F., Heřman M. Zobrazovací metody v diagnostice endokrinně aktivních tumorů nadledvin. Česká radiologie. 2005.
Heřman M. Digitalizace a PACS - základní informace. Česká radiologie. 2004.
Köcher M., Utíkal P., Koutná J., Bachleda P., Heřman M. Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms - 6 years of experience with ELLA stent-graft system. European Journal of Radiology. 2004.
Köcher M., Utíkal P., Koutná J., Bachleda P., Buriánková E., Heřman M., Bučil J., Benýšek V., Černá M., Kojecký Z. Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms - 6 years of experience with Ella tent-graft system. European Journal of Radiology. 2004.
Klein J., Král V., Neoral Č., Bohanes T., Aujeský R., Kolek V., Heřman M. Komplikace rozšířených plicních resekcí po neoadjuvantní léčbě. Rozhledy v chirurgii. 2004.
Ptáček J., Hušák V., Heřman M., Koranda P., Přidal I. Přehled o radiační zátěži a riziku spojeném s nukleárně medicínskými a radiodiagnostickými vyšetřeními dětí. Praktická radiologie. 2004.
Ptáček J.., Hušák V., Heřman M., Koranda P., Přidal I. Přehled o radiační zátěži a riziku spojeném s nukleárně medicínskými a radiodiagnostickými vyšetřeními dětí. Praktická radiologie. 2004.
KLEIN J., KRÁL V., NEORAL Č., BOHANES T., Szkorupa M., TICHÝ T., HEŘMAN M. Rozsah lymfadenektomie při resekci plic pro karcinom. Rozhledy v chirurgii. 2004.
Pauček B., Heřman M., Raida L., Papajík T., Mysliveček M. Význam zobrazovacích metod v diagnostice a léčbě Hodgkinova lymfomu. Praktická radiologie. 2004.
Opichalová D., Faltýnek L., Horák P., Heřman M., Dryml R. Antifosfolipidový syndrom s transverzální myelopatií - kazuistika. Česká revmatologie. 2003.
Heřman M., Dvořák P., Houdek M. CT-guided stereotaxy: first 10-year experience. Biomedical Papers-Olomouc. 2003.
Buriánková E., Köcher M., Bachleda P., Utíkal P., Kojecký Z., Černá M., Heřman M. Endovascular treatment of central venous stenoses in patients with dialysis shunts. Biomedical Papers-Olomouc. 2003.
Hušák V., Heřman M., Koranda P., Mysliveček M. Radiační riziko spojené se zobrazovacími metodami v radiodiagnostice a nukleární medicíně. Česká radiologie. 2003.
Klein J., Král V., Neoral Č., Bohanes T., Dráč P., Grygárková I., Heřman M. Význam neoadjuvantní chemoterapie v léčbě pokročilého bronchogenního karcinomu. Rozhledy v chirurgii. 2003.
Heřman M., Bučil J. Kontraindikace MR vyšetření. Česká radiologie. 2002.
Pauček B., Indrák K., Heřman M., Roček V. Tuková konverze ložisek nitrohrudní extramedulární hematopoézy. Česká radiologie. 2002.
Heřman M., Dvořák P., Houdek M. Zobrazovací metody ve stereotaktické neurochirurgii mozku. Postgraduální medicína. 2002.
Kolek V., Grygárková I., Hajdúch M., Chmelařová A., Trojanec R., Klein J., Neoral Č., Heřman M., Král V., Mihál V. Neoadjuvantní chemoterapie u hraničně operabilních stádií IIIA nemalobuněčného karcinomu plic kombinací vinorelbin a karboplatina. Následná cílená pooperační adjuvantní chemoterapie. Klinická onkologie. 2001.
Mihál V., Michálková K., Heřman M., Kamínek M. Akutně vzniklá bolest v kyčelním kloubu. Pediatrie pro praxi. 2000.
KÖCHER M., UTÍKAL P., BACHLEDA P., Novotný J., HEŘMAN M., Buriánková E. Endovascular treatment of AAA. Four years of experience with the ELLA stentgraft system. Cardiovascular and Interventional Radiology. 2000.
Klein J., Král V., Neoral Č., Kolek V., Bohanes T., Aujeský R., Heřman M. Extended lung resections after inductive chemotherapy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae. Biomedical Papers. 2000.
Bučil J., Heřman M., Michálková K., Neklanová M., Kettnerová Z. Heterotopie šedé hmoty. Česká radiologie. 2000.
Bučil J., Heřman M. Kraniocerebrální traumata v MR diagnostice. Česká radiologie. 2000.
Klein J., Král V., Neoral Č., Bohanes T., Aujeský R., Kolek V., Grygárková I., Heřman M. Lymfadenektomie při resekci pro nemalobuněčný plicní karcinom. Respirace. 2000.
Klein J., Král V., Neoral Č., Bohanes T., Aujeský R., Kolek V., Grygárková I., Heřman M. Lymphadenectomy as a part of resection for non-small cell lung carcinoma. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae. Biomedical Papers. 2000.
Heřman M., Hartlová M. Magnetická rezonance v diagnostice karcinomu prsu. Česká radiologie. 2000.
Klein J., Král V., Neoral Č., Kolek V., Bohanes T., Aujeský R., Heřman M. Rozsah chirurgického zákroku v rámci neoadjuvantního protokolu. Respirace. 2000.
Heřman M., Kolek V., Benýšek L. Srovnání bronchoskopie a virtuální CT - bronchoskopie. Respirace. 2000.
Fojtů H., Kolek V., Pafko P., Heřman M., Schützner J., Marel M. Tuberkulóza po transplantaci plic u pacienta s intersticiální plicní fibrózou. Respirace. 2000.
Pach M., Ditmar R., Heřman M. Our experiences with 3D CT. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae. Biomedical Papers. 1999.
Hartlová M., Heřman M., Houserková D., Köcher M., Vomáčka J. Diagnostický algoritmus zobrazovacích metod u onemocnění prsu. Česká radiologie. 1998.
Heřman M., Hartlová M., Mysliveček M., Koranda P., Dušková M. Magnetická rezonance a scintimamografie - nové zobrazovací metody v neinvazivní diagnostice onemocnění prsu. Praktický lékař. 1998.
Heřman M., Hartlová M., Bučil J., Dušková M. Možnosti magnetické rezonance v diferenciální diagnostice lézí prsu. Česká radiologie. 1998.
Heřman M., Pozzi-Mucelli R. S., Skrap M. Paraganglioma of the cauda equina: Case report and review of the MRI features. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Medicae - Biomedical Papers. 1998.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Karhanová M. Endokrinní orbitopatie. In Heřman M. (Eds.) 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hušák V., Ptáček J., Fülöp M., Heřman M. Can be expected an impact of ICRP 103 Recommendations on indication and optimization of examination precedures on SPECT/CT and PET/CT equipment? XXX. Dni radiačnej ochrany Liptovský Ján, Nízké Tatry. 2008.
Hušák V., Ptáček J., Fülöp M., Mysliveček M., Koranda P., Heřman M. Radiační zátěž a radiační ochrana pacientů při SPECT/CT a PET/CT vyšetřeních ? principy zdůvodnění a optimalizace. XLIV. Dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. 2007.
Herzig R., Hluštík P., Vaverka M., Buřval S., Macháč J., Vlachová I., Křupka B., Šaňák D., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Comparison of transcranial Doppler ultrasonography and functional MRI in the assessment of cerebral vasomotors reacitivity before EC/IC bypass surgery. A pilot study. 37th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, Ljubljana, October 5-8, 2005. 2005.
Horák D., Bučil J., Heřman M., Šaňák D., Bártková A. DWI jako součást tzv. "stroke protokolu". XXXIV. český radiologický kongres. Sborník abstrakt a vědeckých sdělení. 2004.
Bohanes T., Klein J., Král V., Neoral Č., Szkorupa .., Grygárková .., Palatka K., Heřman M. Efekt neoadjuvantní terapie u plicního karcinomu a nebezpečí jeho chybného stanovení. XIII. Moravskoslezské dny-sborník. 2004.
Horák D., Bučil J., Heřman M., Klein J. High resolution MR portografie s použitím paralelních akvizičních technik. XXXIV. český radiologický kongres. Sborník abstrakt a vědeckých sdělení. 2004.
Horák D., Procházka M., Bučil J., Heřman M., Šišola I. MR DTI ( Direct Trombus Imaging ). XXXIV. český radiologický kongres. Sborník abstrakt a vědeckých sdělení. 2004.
Horák D., Bučil J., Heřman M. Paralelní akviziční techniky - k čemu je to vlastně dobré? XXXIV. český radiologický kongres. Sborník abstrakt a vědeckých sdělení. 2004.
Pauček B., Heřman M., Papajík T., Raida L., Mysliveček M. Predikce aktivity mediastinální lymfadenopatie u nemocných s maligními lymfomy. XXXIV. český radiologický kongres. Sborník abstrakt a vědeckých sdělení. 2004.
Ptáček J., Hušák V., Heřman M., Koranda P., Přidal I. Radiační zátěž a riziko spojené s nukleárně medicínskými a radiodiagnostickými vyšetřeními dětí. Sborník rozšířených abstraktů XXVI. Dny radiační ochrany Luhačovice. 2004.
Klein J., Bohanes T., Král V., Neoral Č., Dráč P., Tichý T., Heřman M. Miniinvazivní postupy v diagnostice a léčbě SPNO. II. Hanákove dni s medzinárodnou účasťou. Zborník abstraktov. 2003.
Klein J., Bohanes T., Král V., Neoral Č., Tichý T., Heřman M. Může biopsie sentinelové uzliny limitovat rozsah lymfadenektomie při resekci pro plicní karcinom? II. Hanákove dni s medzinárodnou účasťou. Zborník abstraktov. 2003.
Klein J., Bohanes T., Král V., Neoral Č., Tichý T., Heřman M., Dráč P. Odhad metastatického potenciálu malých peirferních plicních nádorů. II. Hanákove dni s medzinárodnou účasťou. Zborník abstraktov. 2003.
Bohanes T., Klein J., Neoral Č., Král V., Tichý T., Koranda P., Heřman M. Princip sentinelové uzliny a jeho význam u karcinomu plic. IX. Tománkovy dny. Sborník abstrakt. 2003.
Bohanes T., Klein J., Král V., Neoral Č., Koranda P., Heřman M., Tichý T. První zkušenosti s identifikací sentinelové uzliny u karcinomu plic pomocí radionuklidu. II. Hanákove dni s medzinárodnou účasťou. Zborník abstraktov. 2003.
Bohanes T., Klein J., Král V., Neoral Č., Tichý T., Heřman M. Spolehlivost metody biopsie sentinelové uzliny u plicního karcinomu. XII. Moravskoslezské dny. Sborník abstrakt. 2003.
Bohanes T., Klein J., Král V., Neoral Č., Tichý T., Grygárková I., Palatka K., Heřman M. TBC jako zdánlivá příčina progrese nádoru po neoadjuvantní léčbě plicního karcinomu. II. Hanákove dni s medzinárodnou účasťou. Zborník abstraktov. 2003.
Bohanes T., Klein J., Král V., Neoral Č., Dráč P., Heřman M. Videotorakoskopická extirpace perikardiální cysty. II. Hanákove dni s medzinárodnou účasťou. Zborník abstraktov. 2003.
Kolek V., Marek O., Heřman M. Stenty - optimismus a limity aplikace u benigních stenóz. Léčba a ošetřovatelská péče plicních nemocí. 2000.
Heřman M., Kolek V. Virtuální bronchoskopie. Pneumologie 2000. Aktuality oboru TRN. 2000.
KNIHA - CELEK
Žurková M., Jakubec P., Genzor S., Kultan J., Sova M., Heřman M., Kriegová E., Losse S., Neumannová K., Hubáčková L. Pneumologie pro magistry a bakaláře. 2021.
Kolek V., Žurková M., Aiglová R., Bábková B., Heřman M., Horák P., Koranda P., Kriegová E., Lošťáková V., Pastorová B., Petřek M., Sikorová K., Sládková V., Škarda J., Táborský M., Tichý T., Žurek M. Sarkoidóza - nemoc mnoha tváří. 2019.
Hušák V., Ptáček J., Přidal I., Heřman M. Radiační ochrana pro radiologické asistenty. Radiační ochrana pro radiologické asistenty. 2009.
Heřman M. Akutní CT mozku. Atlas nálezů. Akutní CT mozku. 2006.
Kolek V., Dušek J., Heřman M., Lenhart K., Mysliveček M., Petřek M., Stříž I. Sarkoidóza - známé a neznámé. Sarkoidóza - známé a neznámé. 1998.
KAPITOLA V KNIZE
BAČOVSKÝ J., MYSLIVEČEK M., HEŘMAN M., ŠČUDLA V. Příklady využití zobrazovacích metod u různých maligních onemocnění. Obecná onkologie. 2011.
Heřman M. Příklady zobrazování vybraných smyslových orgánů a poruch smyslů. In Orel M., . (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Heřman M., OBEREIGNERŮ R., OREL M., FACOVÁ V. Jak můžeme mozek sledovat a zkoumat. Člověk, jeho mozek a svět. 2009.
Heřman M. Virtuální bronchoskopie. Bronchologie pro zdravotní sestry. 2002.
ABSTRAKT
Minařík J., Heřmanová Z., Petrová P., Zapletalová J., Hrbek J., Puščiznová P., Bačovský J., Pika T., Heřman M., Ščudla .. Assessment of the Parameters of Myeloma Bone Disease Signaling to the Extent of Skeletal Involvement, Bone Mineral Turnover and Activity of Multiple Myeloma. Blood (print). 2015.
Minařík J., Heřmanová Z., Petrová P., Zapletalová J., Hrbek J., Puščiznová P., Bačovský J., Pika T., Heřman M., Ščudla V. Correlation of the parameters of myeloma bone disease signalling to the activity of multiple myeloma and to the risk of transformation in monoclonal gammopathy of undetermined significance. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia. 2015.
Minařík J., Kriegová E., Schneiderová P., Zapletalová J., Puščiznová P., Hrbek J., Heřmanová Z., Pika T., Bačovský J., Heřman M., Ščudla V. Pilot assessment of proximity extension immunoassay in patients with monoclonal gammopathies: parallel evaluation of 92 cancer-related parameters in bone marrow and in sera. Haematologica: the hematology journal. 2015.
Puščiznová P., Hrbek J., Heřman M., Pika T., Ščudla V., Bačovský J., Minařík J. Srovnání konvenční radiografie, celotělové magnetické rezonance a nízkodávkové výpočetní tomogragie v diagnostice myelomové kostní nemoci. Vnitřní lékařství. 2015.
Minařík J., Heřmanová Z., Petrová P., Zapletalová J., Hrbek J., Puščiznová P., Bačovský J., Pika T., Heřman M., Ščudla V. The relationship of myeloma bone disease signalling to the parameters of bone metabolism in monoclonal gammopathies. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia. 2015.
Minařík J., Heřmanová Z., Petrová P., Zapletalová J., Hrbek J., Puščiznová P., Bačovský J., Pika T., Heřman M., Ščudla V. The relationship of the parameters of myeloma bone disease signalling pathways to the extent of bone involvement and extramedullary disease in monoclonal gammopathies. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia. 2015.
Minařík J., Hrbek J., Pika T., Heřman M., Bačovský J., Mysliveček M., Ščudla V. Přínos moderních zobrazovacích metod v diagnostice myelomové kostní nemoci. Osteologický bulletin. 2013.
Dorňák T., Herzig R., Školoudík D., Šaňák D., Kuliha M., Roubec M., Heřman M., Procházka V., Král M., Veverka T., Bártková A., Hluštík P., Köcher M., Kaňovský P., Zapletalová J. Acute basilar artery occlusion: safety and efficacy of different treatment strategies and predictors of good outcome. Journal of Neurology. 2012.
Herzig R., Vaverka M., Buřval S., Školoudík D., Šaňák D., Krahulík D., Machač J., Král M., Veverka T., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Heřman M., Kaňovský P. Assessment of the cerebral vasomotor reactivity restitution using the TCD sonography after extra-intracranial bypass in patients with ischemic stroke due to chronic internal carotid artery occlusion. Cerebrovascular Diseases. 2011.
Herzig R., Vaverka M., Buřval S., Školoudík D., Šaňák D., Krahulík D., Král M., Veverka T., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Heřman M., Kaňovský P. Assessment of the restitution of cerebral vasomotor reactivity using the transcranial Doppler sonography after extra-intracranial bypass in patients with ischemic stroke due to chronic occlusion of the internal carotid artery. Neurology. 2011.
KLEIN J., UTÍKAL P., HEŘMAN M., VOMÁČKOVÁ K. Rupture of the trachea combined with injury to the brachiocephalic trunk. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. 2011.
Herzig R., Školoudík D., Fadrná T., Bar M., Hradílek P., Roubec M., Jelínková M., Šaňák D., Král M., Chmelová J., Heřman M., Langová K., Kaňovský P. Enlargement of a distal part of the optic nerve sheath in hyperacute stage of intracerebral hemorrhage. Neurology. 2010.
Heřman M. MRI staging u lymfomů. Česká radiologie. 2010.
Hazlinger M., Čtvrtlík F., Heřman M. Stanovení objemu pleurální tekutiny na CT jednoduchým měřením. Česká radiologie. 2010.
Heřman M., Čecháková E. Jednotná terminologie patologických změn plotének lumbální páteře. Český neuroradiologický kongres - Čeladná. 2009.
Školoudík D., Herzig R., Fadrná T., Bar M., Hradílek P., Roubec M., Jelínková M., Šaňák D., Král M., Chmelová J., Heřman M., Langová K., Kaňovský P. Rozšíření distální části pochvy optického nervu v akutním stadiu intracerebrálního krvácení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009.
Hušák V., Ptáček J., Fülöp M., Mysliveček M., Koranda P., Heřman M. Budou mít nová doporučení a nedávné poznatky v radiační ochraně a dozimetrii dopad na indikace a optimalizaci vyšetřovacích postupů prováděných na SPECT/CT a PET/CT přístrojích? XLV. Dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. 2008.
Šaňák D., Bártková A., Horák D., Herzig R., Vlachová I., Zapletalová J., Buřval S., Král M., Köcher M., Heřman M., Kaňovský P. Clinical-diffusion mismatch may predict good clinical outcome in acute stroke patients treated with intravenous trombolysis. International Journal of Stroke. 2008.
Šaňák D., Horák D., Bártková A., Herzig R., Vlachová I., Zapletalová J., Buřval S., Král M., Heřman M., Kaňovský P. Clinical-diffusion mismatch může predikovat dobrý klinický výsledek u pacientů s akutním mozkovým infarktem léčených systémovou trombolýzou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Herzig R., Školoudík D., Král M., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Havránek P., Buřval S., Chmelová J., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Heřman M., Bar M., Kaňovský P. Correlation between the ultrasonographic and perioperative macroscopic finding in the differentiation of acute internal carotid artery occlusion. European Journal of Neurology. 2008.
Heřman M. Diagnostika spontánního subarachnoidálního krvácení zobrazovacími metodami. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Herzig R., Král M., Olivier P., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Buřval S., Školoudík D., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Michel P., Kaňovský P. Ischemický iktus podmíněný akutní okluzí ACI: roční outcome pacientů léčených akutní CEA a IVT. Neurológia pre prax. 2008.
Herzig R., Školoudík D., Král M., Šaňák D., Roubec M., Škoda O., Bachleda P., Utíkal P., Havránek P., Hrbáč T., Fučík M., Buřval S., Chmelová J., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Heřman M., Bar M., Kaňovský P. Korelace ultrazvukového a peroperačního makroskopického nálezu při určení akutní okluze vnitřní krkavice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Herzig R., Školoudík D., Král M., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Havránek P., Buřval S., Chmelová J., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Heřman M., Bar M., Kaňovský P. Korelace ultrazvukového a peroperačního makroskopického nálezu při určení akutní okluze vnitřní krkavice. Neurológia pre prax. 2008.
Herzig R., Školoudík D., Král M., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Havránek P., Buřval S., Chmelová J., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Heřman M., Bar M., Kaňovský P. Korelace ultrazvukového a peroperačního makroskopického nálezu při určení akutní okluze vnitřní krkavice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Herzig R., Král M., Olivier P., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Buřval S., Školoudík D., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P., Michel P. Safety and efficacy of emergent carotid disobliteration and intravenous thrombolysis in ischemic stroke due to acute internal carotid artery occlusion. Neurology. 2008.
Ščudla V., Heřman M., Mysliveček M., Hrbek J., Živná J. Současné postavení zobrazovacích metod v diagnostice a klasifikaci mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. 2008.
Šaňák D., Herzig R., Bártková A., Školoudík D., Buřval S., Köcher M., Vlachová I., Král M., Heřman M., Kaňovský P. The safety and efficacy of continual transcranial Doppler monitoring of middle cerebral artery occlusion in acute stroke patients. Cerebrovascular Diseases. 2008.
Šaňák D., Herzig R., Bártková A., Školoudík D., Buřval S., Köcher M., Zapletalová J., Vlachová I., Král M., Heřman M., Kaňovský P. The safety and the efficacy of continual transcranial Doppler monitoring of middle cerebral artery occlusion in acute stroke patients. European Journal of Neurology. 2008.
Šaňák D., Herzig R., Bártková A., Školoudík D., Buřval S., Köcher M., Zapletalová J., Vlachová I., Král M., Heřman M., Kaňovský P. The Safety and the Efficacy of Continuous Transcranial Doppler Monitoring of Middle Cerebral Artery Occlusion in Acute Stroke Patients. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Herzig R., Hluštík P., Vaverka M., Buřval S., Školoudík D., Macháč J., Šaňák D., Vlachová I., Král M., Bártková A., Mareš J., Zapletalová J., Heřman M., Kaňovský P. Assessment of the Cerebral Vasomotor Reactivity Ising a Transcranial Doppler Sonography and Functional MRI. Neurology. 2007.
Hluštík P., Kaňovský P., Herzig R., Vranová H., Šenkárová Z., Otruba P., Heřman M. Cortical activation changes following botulinum-toxin treatment of post-stroke arm spasticity: Evidence from fMRI examination. Cerebrovascular Diseases. 2007.
Šaňák D., Bártková A., Horák D., Herzig R., Vlachová I., Zapletalová J., Buřval S., Bučil J., Král M., Kocher M., Heřman M., Kaňovský P. Does Clinical-diffusion mismatch predict good clinical outcome in acute stroke patients treated by intravenous thrombolysis. European Journal of Neurology. 2007.
Herzig R., Král M., Olivier P., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Buřval S., Školoudík D., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Michel P., Kaňovský P. HS1 Cévní onemocnění mozku I. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Herzig R., Král M., Olivier P., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Buřval S., Školoudík D., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Ischaemic stroke due to acute internal carotid artery occlusion: comparasion of 1-year clinical outcome in patientzs treated by an emergent carotid disobliteration versus intravenous thrombolysis. European Journal of Neurology. 2007.
Herzig R., Král M., Olivier P., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Buřval S., Školoudík D., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P., Michel P. Ischemický iktus podmíněný akutní okluzí ACI: porovnání ročního klinického outcome pacientů léčených akutní CEA a IVT. Neurológia. 2007.
Herzig R., Schneiderka P., Buřval S., Šaňák D., Vlachová I., Školoudík D., Král M., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Protein S-100 jako prediktor časné rekamalizace akutní okluze arteria cerebri media. Neurológia. 2007.
Herzig R., Schneiderka P., Buřval S., Šaňák D., Horák D., Vlachová I., Školoudík D., Král M., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Protein S-100B jako prediktor objemu infarktu arteria cerebri media. Neurologie pro praxi. 2007.
Herzig R., Schneiderka P., Buřval S., Šaňák D., Vlachová I., Školoudík D., Král M., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Protein S-100B jako prediktor rekanalizace akutní okluze cerebri media. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Ščudla V., Mysliveček M., Heřman M., Bačovský J., Zemanová M., Minařík J., Pika T., Schneiderka P. Současné možnosti diagnostiky myelomové kostní nemoci. Osteologický bulletin. 2007.
Herzig R., Schneiderka P., Buřval S., Šaňák D., Vlachová I., Školoudík D., Král M., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. S-100B Protein as predictor the early recanalization of the acute middle cerebral artery occlusion. European Journal of Neurology. 2007.
Herzig R., Schneiderka P., Buřval S., Šaňák D., Vlachová I., Školoudík D., Král M., Zapletalová J., Heřman M., Kaňovský P. S-100B protein predicts the early recanalization of the acute middle cerebral artery occlusion. Cerebrovascular Diseases. 2007.
Schneiderka P., Šaňák D., Vlachová I., Školoudík D., Král M., Bártková A., Mareš J., Buřval S., Zapletalová J., Heřman M., Kaňovský P., Herzig R. S-1100B Protein Predicts the Early Recanalization of the Acute Middle Cerebral Artery Occlusion. Neurology. 2007.
Šaňák D., Herzig R., Bártková A., Buřval S., Kocher M., Horák D., Vlachová I., Zapletalová J., Černá M., Král M., Heřman M., Kaňovský P. Treatment of Middle Cerebral Artery Occlusion in Acute Stroke Patients: A Comparison of Intra-Arterial Trombolysis and Sonothrombotripsy with Standard Intravenous Thrombolysis. Neurology. 2007.
Šaňák D., Herzig R., Bártková A., Buřval S., Kocher M., Horák D., Vlachová I., Zapletalová J., Černá M., Král M., Heřman M., Kaňovský P. Treatment of middle cerebral artery occlusion in acute stroke patients: comparison of intra-arterial thrombolysis and sonothrombotripsy with standard intravenous thrombolysis. Journal of Neurology. 2007.
Marek D., Němec P., Heřman M., Maderová K., Gwozdziewicz M., Flodr P., Spáčilová J., Zedková M., Lukl J. Akutní aortální disekce komplikovaná rupturou aorty do pravé komory. Cor et Vasa. 2006.
Herzig R., Hluštík P., Vaverka M., Buřval S., Školoudík D., Machač J., Šaňák D., Vlachová I., Křupka B., Král M., Bártková A., Mareš J., Zapletalová J., Heřman M., Kaňovský P. Cerebral vasomotor reactivity assessment. A transcranial doppler sonography and functional MRI study. International Journal of Stroke. 2006.
Herzig R., Hluštík P., Vaverka M., Buřval S., Školoudík D., Macháč J., Vlachová I., Šaňák D., Křupka B., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Comparison of transcranial Doppler sonography and functional MRI in the assessment of cerebral vasomotor reactivity before EC/IC bypass surgery: A pilot study. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Herzig R., Hluštík P., Vaverka M., Buřval S., Školoudík D., Machač J., Vlachová I., Šaňák D., Křupka B., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Comparison of Transcranial Doppler Sonography and Functional MRI in the Assessment of Cerebral Vasomotor Reactivity Before EC/IC Bypass Surgery: A Pilot Study. European Journal of Neurology. 2006.
Herzig R., Bar M., Vlachová I., Školoudík D., Bachleda P., Havránek P., Šaňák D., Utíkal P., Macháč J., Buřval S., Křupka B., Král M., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Is time windoe crucial in stroke patients with acute internal carotid artery occluson, who undergo an urgent carotid desobliteration. Neurológia pre prax. 2006.
Herzig R., Schneiderka P., Horák D., Šaňák D., Vlachová I., Školoudík D., Král M., Bártková A., Mareš J., Křupka B., Buřval S., Heřman M., Kaňovský P. Protein S-100B jako prediktor objemu infarktu artera cerebri media. Neurológia pre prax. 2006.
Herzig R., Schneiderka P., Horák D., Šaňák D., Vlachová I., Bártková A., Mareš J., Křupka B., Buřval S., Heřman M., Kaňovský P. Protein S-100B jako prediktor objemu infarktu arteria cerebri media. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Hrdina L., Köcher M., Heřman M., Kopuletá L., Černá M., Horák D., Kozák J. Srovnání kvality MRA abdominální aorty, pánevního řečiště a tepen dolních končetin provedené různými technikami. Česká radiologie. 2006.
Herzig R., Hluštík P., Vaverka M., Buřval S., Školoudík D., Macháč J., Šaňák D., Vlachová I., Křupka B., Král M., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Srovnání transkeaniálního dopplerovského vyšetření a funkční MR při hodnocení cerebrální vazomotorické reaktivity před EC/IC bypassem. Pilotní studie. Neurológia pre prax. 2006.
Herzig R., Schneiderka P., Horák D., Šaňák D., Školoudík D., Král M., Bártková A., Mareš J., Křupka B., Buřval S., Zapletalová J., Heřman M., Kaňovský P. S-100 protein as a predictor of the early racanalization in acute middle cerebral artery occlusion. International Journal of Stroke. 2006.
Herzig R., Schneiderka P., Horák D., Šaňák D., Vlachová I., Bártková A., Mareš J., Křupka B., Buřval S., Heřman M., Kaňovský P. S-100B Protein as a Predictor of the Volume of the Middle Cerebral Artery Infarction. European Journal of Neurology. 2006.
Horák D., Hyjánek J., Vlašín P., Heřman M. The role of fetal MR imaging in the detection of gyration and migration anomalies before 24 weeks gestation. European Radiology. Supplements. 2006.
Šaňák D., Bártková A., Horák D., Vlachová I., Bučil J., Herzig R., Buřval S., Křupka B., Hubáček P., Král M., Kocher M., Heřman M., Kaňovský P. Význam magnetické rezonance v indikaci systémové trombolýzy - analýza 30 léčených pacientů s akutním mozkovým infarktem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Heřman M., Pauček B., Raida L., Mysliveček M., Papajík T. Comparison of MRI and Gallium Scintigraphy in the Evaluation Residual Mediastinal Mass in Treated Hodgkin?s Lymphoma. Radiological Society of North America. 2005.
Herzig R., Hluštík P., Vaverka M., Buřval S., Machač J., Vlachová I., Křupka B., Šaňák D., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Comparison of transcranial doppler ultrasonography and functional MRI in the assessment of cerebral vasomotor reactivity before EC/IC bypass surgery, a pilot study. Neurological association and society of clinical neuropsiology of the Slovene medical association, 2005 ,Book of abstracts. 2005.
Heřman M. Digitalizace a PACS. Sborník abstrakt Mezinárodního kongresu Telemedicína Brno 2005. 2005.
Procházka V., Havlík R., Al-Eryani S., Heřman M. Endoskopický debridement septické komplikace akutní pankreatitidy. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2005.
Hluštík P., Mayer M., Heřman M., Kaňovský P., Opavský J. Functional magnetic resonance imaging of normal and impaired. Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Klein J., Král V., Bohanes T., Szkorupa M., Heřman M. Long-term survival after sleeve pneumonectomy for lung cancer with resection of the superior vena cava. Lung Cancer. 2005.
Galuszka J., Sovová .., Bulava .., Lukl J., Sovová E., Heřman M. Přínos PACS k hodnocení integrity kardiostimulačního systému - kasuistika. Cor et Vasa. 2005.
Horák D., Bučil J., Hluštík P., Heřman M. Siemens Magnetom Avanto 1,5T - představení nového přístroje. Sborník abstrakt 9. vědeckého zasedání MR sekce ČRS. 2005.
Heřman M. Subdurální nebo epidurální hematom? Sborník abstrakt - 1. Český neuroradiologický kongres, hotel Devět skal - Milovy. 2005.
Bučil J., Horák D., Buřval S., Heřman M., Köcher M. Význam DWI v diagnostice akutní fáze mozkové ischemie. Sborník abstrakt 9. vědeckého zasedání MR sekce ČRS. 2005.
Horák D., Bučil J., Buřval S., Heřman M., Köcher M., Šaňák D., Bártková A., Herzig R. Význam DWI v diagnostice akutní fáze mozkové ischémie. Sborník abstrakt - 1. Český neuroradiologický kongres, hotel Devět skal - Milovy. 2005.
Raida L., Pauček B., Heřman M., Mysliveček M., Zapletalová J., .. Význam magnetické rezonance scintigrafie 67Ga pro hodnocení nádorové aktivity zbytkové mediastinální tkáně nemocných s Hodgkinovým lymfomem. XIX.Olomoucké hematologické dny. 2005.
Heřman M., Benýšek V. CT skiaskopie - praktické zkušenosti. Česká radiologie. 2002.
Heřman M. Novinky zobrazování v oblasti hrudníku. Studia pneumologica et phthiseologica. 2002.
Bohanes T., Klein J., Neoral Č., Král V., Grygárková I., Palatka K., Heřman M. TBC jako příčina zdánlivé progrese RTG nálezu během neoadjuvantní terapie plicního karcinomu. Studia pneumologica et phthiseologica. 2002.
Klein J., Král V., Neoral Č., Bohanes T., Dráč P., Grygárková I., Heřman M. Význam neoadjuvantní chemoterapie před resekcí pro bronchogenní karcinom. Studia pneumologica et phthiseologica. 2002.
Köcher M., Utíkal P., Bachleda P., Novotný J., Heřman M., Buriánková E. Four years of experience with Ella Stentgraft system in the endovascular treatment of AAA. Abstracts, 6th Interventional Workshop on Interventional Radiology. 2000.
Fojtů H., Kolek V., Lošťáková V., Pafko P., Heřman M., Schützner J., Marel M. Neobvyklá komplikace po transplantaci plic. Abstraktá, X. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. 2000.
Klein J., Král V., Neoral Č., Kolek V., Aujeský R., Heřman M. Rozšíření plicní resekce po indukční chemoterapii. Abstraktá, X. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. 2000.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Ščudla V., Mysliveček M., Heřman M., Budíková M., Bačovský J., Minařík J., Pika T. Myelomová kostní choroba - nebezpečné tango. Pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť střední a severní Moravy. .
Bačovský J., Mysliveček M., Heřman M., Hrbek J., Ščudla V., Pika T. Novější vyšetřovací metody PET-CT, MIBI a celotělová MR v diagnostice iniciálních fází mnohočetného myelomiu. Pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť střední a severní Moravy. .
Ščudla V., Mysliveček M., Heřman M., Bačovský J., Zemanová M., Minařík J., Pika T., Schneiderka P. Současné možnosti diagnostiky myelomové kostní nemoci. X. mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů. .
Ščudla V., Heřman M., Mysliveček M., Hrbek J., Živná J. Současné postavení zobrazovacích metod v diagnostice a klasifikaci mnohočetného myelomu. XXII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. .
Vomáčka J., Stárek I., Sedláčková Z., Heřman M., Salzman R. The Value Shear Wave Elastography in the Differential Diagnosis of Malignant Cervical Lymphadenopathies. 2019.
Vomáčka J., Sedláčková Z., Stárek I., Heřman M. Shear Wave Elastography in the Differential Diagnosis of Parotid Tumours. 2018.
Krhovská P., Heřmanová Z., Hrbek J., Heřman M., Petrová P., Zapletalová J., Pika T., Bačovský J., Ščudla V., Minařík J. SROVNÁNÍ RADIODIAGNOSTICKÝCH METOD (KONVENČNÍ RADIOGRAFIE, “LOWDOSE” POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE A CELOTĚLOVÉ MAGNETICKÉ REZONANCE) S UKAZATELI SIGNÁLNÍCH DRAH MYELOMOVÉ KOSTNÍ NEMOCI. 2018.
Minařík J., Überall I., Petrová P., Heřmanová Z., Puščiznová P., Hrbek J., Pika T., Bačovský J., Heřman M., Ščudla V. Hodnocení histomorfometrie u nemocných s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem. 2015.
Minařík J., Kriegová E., Schneiderová P., Zapletalová J., Puščiznová P., Hrbek J., Heřmanová Z., Pika T., Bačovský J., Heřman M., Ščudla V. Pilotní hodnocení korelace rozsahu kostního postižení u mnohočetného myelomu s panelem vybraných biomarkerů Oncology I. 2015.
Minařík J., Heřmanová Z., Petrová P., Hrbek J., Zapletalová J., Puščiznová P., Pika T., Bačovský J., Heřman M., Ščudla V. Srovnání hladin sérového sklerostinu a matrix metaloproteinázy 9 u mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu. 2015.
ŠČUDLA V., HEŘMAN M., MYSLIVEČEK M. Současné možnosti diagnostiky myelomové kostní choroby. 2011.
ŠČUDLA V., HEŘMAN M., MINAŘÍK J., PIKA T., Hrbek J., BAČOVSKÝ J. Whole-body magnetic resonance in the diagnosis of multiple myeloma and MGUS. 2011.
Ščudla V., Mysliveček M., Heřman M., Bačovský J. Indikace a srovnání přínosu PET/CT, celotělové MR a CT vyšetření u MM. VIII. nároční workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny. 2010.
Ščudla V., Pika T., Minařík J., Bačovský J., Mysliveček M., Heřman M. Prognostické faktory a stratifikační systémy u mnohočetného myelomu na prahu třetího tisíciletí. V. Košické hematologické a transfuziologické dni. 2010.
Ščudla V., Heřman M., Minařík J., Pika T., Hrbek J., Bačovský J. Přínos celotělové magnetické rezonance v diagnostice monoklonální gamapatie nejištého významu a mnohočetného myelomu. IX. konference na téma monoklonálních gamapatií. 2010.
Minařík J., Pika T., Bačovský J., Ščudla V., Faber E., Heřman M. POEMS syndrom - různé tváře jednoho onemocnění. Pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť střední a severní Moravy. 2009.
Klein J., Utíkal P., Jakubec P., Janásková T., Heřman M. Traumatická ruptura trachey spojená s poraněním truncus brachiocephalicus. XVII. Moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
Heřman M., Mihál V., Chmelařová V., Potomková J. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče. Inno - med, Hranice. 2007.
Hušák V., Heřman M., Ptáček J. Radiační ochrana pacientů při lékařském ozáření v radiodiagnostice a nukleární medicíně - principy odůvodnění a optimalizace, aktuální stav ve světě. Celostátní konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky ČSNM ČLS JEP. 2007.
Herzig R., Hluštík P., Mareš J., Buřval S., Heřman M., Kaňovský P. May cerebral vasoreactivity be preserved in unilateral common carotid artery occlusion with patency of external and internal carotid arteries? An fMRI study of the motor cortex in two patients. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Heřman M., Benýšek V. CT Staging. Seminář Radiologické kliniky FN a LF UP Olomouc. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Heřman M. Radiologie hrudníku. 2013.
Heřman M. Radiologie hrudníku. 2012.
HEŘMAN M. Radiologie hrudníku. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Klein J., Utíkal P., Jakubec P., Janásková T., Heřman M. Traumatická ruptura trachey spojená s poraněním truncus brachiocephalicus. 2008.
Hluštík P., Mayer M., Heřman M., Kaňovský P., Opavský J. Význam funkční MRI pro klinickou rehabilitaci. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KARHANOVÁ LEF Zobrazovací metody 2014
BAKAJ ZBROŽKOVÁ LEF Zobrazovací metody 2017
MÓCIKOVÁ LEF Zobrazovací metody 2011
ČTVRTLÍK LEF Zobrazovací metody 2008
PRASAD. N LEF Zobrazovací metody 2008
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)