Doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634400

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.056

věd. prac. ob. chemie

ČLÁNEK
Papoušková B., Bernard M., Ottenschlager J., Karban J., Velíšek P., Hrbáč J., Sýkora J., Storch J., Vacek J. A comprehensive LC/MS analysis of novel cyclopentenedione library. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2016.
Suchomel P., Kvítek L., Panáček A., Prucek R., Hrbáč J., Zbořil R. Comparative Study of Antimicrobial Activity of AgBr and Ag Nanoparticles (NPs). PLoS One. 2015.
Kotzianová A., Řebíček J., Mojzes P., Pokorný M., Palacký J., Hrbáč J., Velebný V. Analysis of composite nanofibrous layers by confocal Raman microscopy. Polymer. 2014.
Bartošová Z., Jirovský D., Riman D., Halouzka V., Švidrnoch M., Hrbáč J. HPLC-ED of low-molecular weight brominated phenols and tetrabromobisphenol A using pretreated carbon fiber microelectrode. Talanta. 2014.
Hrbáč J., Storch J., Halouzka V., Církva V., Matějka P., Vacek J. Immobilization of helicene onto carbon substrates through electropolymerization of [7]helicenyl-thiophene. RSC Advances (online). 2014.
Pekařová M., Lojek A., Hrbáč J., Kuchta R., Kadlec J., Kubala L. Novel Insights into the Electrochemical Detection of Nitric Oxide in Biological Systems. Folia Biologica. 2014.
Panáček A., Prucek R., Hrbáč J., Nevěčná T., Šteffková J., Zbořil R., Kvítek L. Polyacrylate-Assisted Size Control of Silver Nanoparticles and Their Catalytic Activity. Chemistry of Materials. 2014.
Hrbáč J., Jakubec P., Halouzka V., Matějka P., Pour M., Kopecký J., Vacek J. The permselective layer prepared onto carbon and gold surfaces by electropolymerization of phenolic cyclopentenedione-nostotrebin 6. Electrochemistry Communications. 2014.
Vacek J., Zatloukalová M., Desmier T., Nezhodová V., Hrbáč J., Kubala M., Křen V., Ulrichová J., Trouillas P. Antioxidant, metal-binding and DNA-damaging properties of flavonolignans: A joint experimental and computational highlight based on 7-O-galloylsilybin. Chemico-Biological Interactions. 2013.
Halouzka V., Jakubec P., Kvítek L., Likodimos V., Kontos AG., Papadopoulos K., Falaras P., Hrbáč J. Deposition of Nanostructured Ag Films on Silicon Wafers by Electrochemical/Electrophoretic Deposition for Electrochemical and SERS Sensing. Journal of the Electrochemical Society. 2013.
Halouzka V., Hrbáč J., Jirovský D., Riman D., Jakubec P., Bartošová Z., Mašek V., Mojzes P., Vacek J. Electrochemical Pretreatment of Carbon Fiber Microelectrodes Based on Sinusoidal-wave Potential Cycling and its Application to Amperometric Sensing of Bioactive Compounds. Current Analytical Chemistry. 2013.
Macíková P., Halouzka V., Hrbáč J., Barták P., Skopalová J. Electrochemical Behavior and Determination of Rutin on Modified Carbon Paste Electrodes. Scientific World Journal. 2012.
Zatloukalová M., Orolinová E., Kubala M., Hrbáč J., Vacek J. Electrochemical Determination of Transmembrane Protein Na+/K+ ATPase and Its Cytoplasmic Loop C45. Electroanalysis. 2012.
Jakubec P., Bancířová M., Halouzka V., Lojek A., Číž M., Denev P., Cibiček N., Vacek J., Vostálová J., Ulrichová J., Hrbáč J. Electrochemical Sensing of Total Antioxidant Capacity and Polyphenol Content in Wine Samples Using Amperometry Online-Coupled with Microdialysis. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2012.
Bartošová Z., Riman D., Jakubec P., Halouzka V., Hrbáč J., Jirovský D. Electrochemically Pretreated Carbon Microfiber Electrodes as Sensitive HPLC-EC Detectors. Scientific World Journal. 2012.
KVÍTEK L., HRBÁČ J. Comment on From Nanoparticles to Nanoplates: Preferential Oriented Connection of Ag Colloids during Electrophoretic Deposition. Journal of Physical Chemistry Part C: Nanomaterials and Interfaces. 2011.
Vacek J., Vrublová E., Kubala M., Janovská M., Fojta M., Šimková E., Stýskala J., Skopalová J., Hrbáč J., Ulrichová J. Oxidation of Sanguinarine and Its Dihydro-Derivative at a Pyrolytic Graphite Electrode Using Ex Situ Voltammetry. Study of the Interactions of the Alkaloids with DNA. Electroanalysis. 2011.
Palíková I., Vostálová J., Zdařilová A., Rajnochová Svobodová A., Kosina P., Večeřa R., Stejskal D., Prošková J., Hrbáč J., Bednář P., Maier V., Černochová D., Šimánek V., Ulrichová J. Long-Term Effects of Three Commercial Cranberry Products on the Antioxidative Status in Rats: A Pilot Study. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2010.
Halouzka V., Jakubec P., Gregor Č., Jančík D., Papadopoulos K., Triantis T., Hrbáč J. Silver-Nafion coated cylindrical carbon fiber microelectrode for amperometric monitoring of hydrogen peroxide heterogeneous catalytic decomposition. Chemical Engineering Journal. 2010.
Gregor Č., Heřmánek M., Jančík D., Pechoušek J., Filip J., Hrbáč J., Zbořil R. The Effect of Surface Area and Crystal Structure on the Catalytic Efficiency of Iron(III) Oxide Nanoparticles in Hydrogen Peroxide Decomposition. European Journal of Inorganic Chemistry. 2010.
Honzíček J., Vinklárek J., Kratochvíl P., Hrbáč J. Vanadocene arsenate complexes: evidence of super-hyperfine coupling with As-75. Magnetic Resonance in Chemistry. 2010.
Pekařová M., Králová J., Kubala L., Číž M., Lojek A., Gregor Č., Hrbáč J. Continuous electrochemical monitoring of nitric oxide production in murine macrophage cell line RAW 264.7. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2009.
Tomášková Z., Cacanyiová S., Benco A., Kristek F., Dugovičová L., Hrbáč J. Lipids modulate H2S/HS- induced NO release from S-nitrosoglutathione. Biochemical and Biophysical Research Communication. 2009.
Trouillas P., Marsal P., Svobodová A., Vostálová J., Gažák R., Hrbáč J., Sedmera P., Křen V., Lazzaroni R., Duroux JL., Walterová D. Mechanism of the antioxidant action of silybin and 2,3-dehydrosilybin flavonolignans: a joint experimental and theoretical study. Journal of Physical Chemistry A. 2008.
Trouillas P., Marsal P., Svobodová A., Vostálová J., Gažák R., Hrbáč J., Sedmera P., Křen V., Lazzaroni R., Duroux J., Walterová D. Mechanism of the antioxidant action of silybin and 2,3-dehydrosilybin flavonolignans: A joint experimental and theoretical study. Journal of Physical Chemistry A. 2008.
Zdařilová A., Vrublová E., Vostálová J., Klejdus B., Stejskal D., Prošková J., Kosina P., Svobodová A., Večeřa R., Hrbáč J., Černochová D., Vičar J., Ulrichová J., Šimánek V. Natural feed additive of Macleaya cordata: Safety assessment in rats a 90-day feeding experiment. Food and Chemical Toxicology. 2008.
Zdařilová A., Vrublová E., Vostálová J., Klejdus B., Stejskal D., Prošková J., Kosina P., Svobodová A., Večeřa R., Hrbáč J., Černochová D., Vičar J., Ulrichová J., Šimánek V. Natural feed additive of Macleaya cordata: Safety assessment in rats a 90-day feeding experiment. Food and Chemical Toxicology. 2008.
Triantis T., Papadopoulos K., Yannakopoulou E., Hrbáč J., Zbořil R., Dimotikali D. Sensitized chemiluminescence of luminol catalyzed by colloidal dispersions of nanometer-sized ferric oxides. Chemical Engineering Journal. 2008.
Hrbáč J., Gregor Č., Machová M., Králová J., Bystroň T., Číž M., Lojek A. Nitric oxide sensor based on carbon fiber covered with nickel porphyrin layer deposited using optimized electropolymerization procedure. Bioelectrochemistry. 2007.
Hrbáč J., Gregor Č., Vostálová J., Králová J., Číž M., Lojek A. Modified porphyrinic sensor for nitric oxide monitoring. The Electrochemical Society Transactions. 2006.
Psotová J., Večeřa R., Zdařilová A., Anzenbacherová E., Kosina P., Svobodová A., Hrbáč J., Jirovský D., Stiborová M., Lichnovský V., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. Safety assessment of sanguiritrin, alkaloid fraction of Macleaya cordata, in rats. Veterinární medicína. 2006.
Psotová J., Večeřa R., Zdařilová A., Anzenbacherová E., Kosina P., Svobodová A., Hrbáč J., Jirovský D., Stiborová M., Lichnovský V., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. Safety assessment of sanguiritrin, alkaloid fraction of Macleya cordata, in rats. Veterinární medicína. 2006.
Kvítek L., Prucek R., Panáček A., Novotný R., Hrbáč J., Zbořil R. The influence of complexing agent concentration on particle size in the process of SERS active silver colloid synthesis. Journal of Materials Chemistry. 2005.
Frébortová J., Fraaije MW., Galuszka P., Šebela M., Peč P., Hrbáč J., Novák O., Bilyeu KD., English JT., Frébort I. Catalytic reaction of cytokinin dehydrogenase: preference for quinones as electron acceptors. Biochemical Journal. 2004.
Kvítek L., Otyepková E., Hrbáč J., Nevěčná T., Klečková M. Elektronické učební texty ve vysokoškolské výuce. Chemické listy. 2004.
Vrba J., Hrbáč J., Ulrichová J., Modrianský M. Sanguinarine is a potent inhibitor of oxidative burst in DMSO differentiated HL-60 cells by a non-redox mechanism. Chemico-Biological Interactions. 2004.
Hrbáč J., Sichertová D., Bancířová M., Lasovský J., Papadopoulos K., Nikokavouras J. Sensitized chemiluminescence in micellar mixtures of phthalhydrazide and selected dyes. Journal of Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry. 2004.
Prucek R., Kvítek L., Hrbáč J. Silver colloids - methods of preparation and utilization. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2004.
Novotný J., Oborná I., Březinová J., Svobodová M., Hrbáč J., Fingerová H. The occurrence of reactive oxygen species in the semen of males from infertile couples. Biomedical Papers-Olomouc. 2003.
Kvítek L., Pikal P., Kovaříková L., Hrbáč J. THE STUDY OF THE WETTABILITY OF POWDER INORGANIC PIGMENTS BASED ON DYNAMIC CONTACT ANGLE MEASUREMENTS USING WILHELMY METHOD. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2002.
Psotová J., Zahálková J., Hrbáč J., Šimánek V., Bartek J. Determination of total antioxidant capacity in plasma by cyclic voltammetry. Two case reports. Biomedical Papers-Olomouc. 2001.
Kohen R., Vellaichamy E., Hrbáč J., Gati I., Tirosh O. Quantification of the overall reactive oxygen species scavenging capacity of biological fluids and tissues. Free Radical Biology & Medicine. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Hrbáč J. Přenosy energie a elektronu v kondenzovaných soustavách. Chemiluminiscence a elektrogenerovaná chemiluminiscence ftalazindionů senzitizovaná xanthenovými barvivy, metodika a instrumentace chemiluminiscenčních a elektrochemiluminiscenčních měření. Přenosy energie a elektronu v kondenzovaných soustavách. Chemiluminiscence a elektrogenerovaná chemiluminiscence ftalazindionů senzitizovaná xanthenovými barvivy, metodika a instrumentace chemilumini. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Macíková P., Hrbáč J., Halouzka V., Skopalová J. Amperometric determination of rutin on carbon paste electrodes. In . (Eds.) X. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - Sborník příspěvků. 2010.
Halouzka V., Jakubec P., Gregor Č., Jančík D., Valášková G., Papadopoulos K., Triantis T., Hrbáč J. NANOSILVER-NAFION COATED CARBON FIBER MICROELECTRODE FOR H2O2 AMPEROMETRY. In . (Eds.) X. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - Sborník příspěvků. 2010.
Trouillas P., Koslowski D., Marsal P., Calliste C., Gažák R., Košinová P., Svobodová A., Vostálová J., Hrbáč J., Sedmera P., Walterová D., Křen V., Lazzaroni R., Duroux JL. Quantum chemical reports on the antioxidant properties for a series of 32 polyyphenols. Polyphenols Communications 2008, Volume 1. (XXIV International Conference on Polyphenols, 8-11 July 2008, Salamanca, Spain). 2008.
Lojek A., Gallová L., Pavelková M., Hladíková R., Hrbáč J., Číž M. Elektrochemická detekce tvorby oxidu dusnatého buněčnými populacemi. Analytická cytometrie II. 2003.
Vrba J., Hrbáč J. Redox behaviour of sanguinarine in purely chemical and biological system. XLVI Zjazd PTCh i SITPCh. Materialy zjazdowe. 2003.
Frébort I., Šebela M., Galuszka P., Luhová L., Sauer P., Hrbáč J., Bilyeu K., Werner T., Schmülling T., Peč P. Catalytic reaction of cytokinin oxidase/dehydrogenase. 13th Congres of the Federation of European Societies of Plant Physiology. 2002.
Hrbáč J., Lasovský J. FOTOCHEMICKY INDUKOVANÁ CHEMILUMINISCENCE - METODA STUDIA CHEMILUMINISCENČNÍCH REAKCÍ. III. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2002.
Hrbáč J., Lasovský J., Sichertová D. NON TRIVIAL ENERGY TRANSFER PROCESSES IN MICELLAR SOLUTIONS OF PHTHALHYDRAZIDE AND SELECTED DYES. Bioluminescence & Chemiluminescence - Progress & Current Applications. 2002.
Hrbáč J., Lasovský J., Papadopoulos K., Nikokavouras J. Electrogenerated chemiluminescence of phthalic hydrazide in the presence of fluorescein and cetyltrimethylhalides. Bioluminescence and Chemiluminescence, Perspectives for the 21th century, Proceedings of 10th ISBC, J. Wiley and sons, Chichester. 1999.
Lasovský J., Bancířová M., Hrbáč J., Otyepka M. Chemiexcitation of the xanthene dyes by phthalhydrazide and hydrogen peroxide in the micellar environment of cetyltrimethylammonium bromide. Bioluminescence and Chemiluminescence, Perspectives for the 21st Century, Proceedings of 10th ISBC, J. Wiley and Sons, Chichester. 1999.
Hrbáč J., Lasovský J., Papadopoulos K., Nikokavouras J. Electrogenerated chemiluminescence of phthalic hydrazide in the presence of fluorescein and cetyltrimethylhalides and pseudohalides. Abstracts from 10th Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence. 1998.
Papadopoulos K., Chantron A., Nikokavouras J., Hrbáč J., Lasovský J. Sensitized chemiluminescence with long alkyl chain energy donors and acceptors in micellar media. Photochem. Photobiol. 1998.
KAPITOLA V KNIZE
Kohen R., Hrbáč J. Reducing capacity of biological fluids and tissues: evaluation of the overall scavenging capacity. Free radicals in chemistry, biology and medicine. 2000.
ABSTRAKT
Vacek J., Hrbáč J., Matějka P., Storch J. Application of Cyclopentenediones for Preparation of Permselective Layers. Collection of Conference Proceedings. 2014.
Bancířová M., Hrbáč J., Vrba J., Vacek J., Cibiček N., Halouzka V., Roubalová L., Ulrichová J. Nitric oxide detection. Chemické listy. 2014.
Kosina P., Pivodová V., Jourová L., Tománková V., Hrbáč J., Anzenbacherová E., Ulrichová J. Vliv flavonolignanů ostropestřce mariánského na vybrané biochemické parametry v in vivo studii na králících. Zborník prednášok a posterov, program. 2014.
Cibiček N., Vacek J., Bancířová M., Hrbáč J., Živná H., Manďák J., Ulrichová J. Microdialysis-based biosensors in experimental and clinical research. Biochemia Medica. 2012.
Zatloukalová M., Orolinová E., Kubala M., Hrbáč J., Vacek J. Study of Transmembrane Protein by Label-free Electrochemistry:. Book of Abstracts. 2012.
Vacek J., Vrublová E., Kubala M., Janovská M., Fojta M., Šimková E., Stýskala J., Skopalová J., Hrbáč J., Ulrichová J. Electrochemical study of the interactions of sanguinarine and its metabolite with supercoiled DNA. Interdisciplinary Toxicology. 2011.
Trouillas P., Koslowski D., Marsal P., Calliste C., Gažák R., Košinová P., Svobodová A., Vostálová J., Hrbáč J., Sedmera P., Walterová D., Křen V., Lazzaroni R., Duroux JL. A quantum chemical study of the antioxidant properties of natural polyphenols. Chemické listy. 2008.
Lasovský J., Bancířová M., Hrbáč J., Otyepka M., Rakušan J. Chemiexcitation of the xanthene dyes by phthalhydrazide and hydrogen peroxide in the micellar environment of cetyltrimethylammonium bromide. Abstracts from 10th Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence. 1998.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Vladimír HALOUZKA PRF Chemie 2013
Petr JAKUBEC PRF Chemie 2013
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.