Mgr. Michal SÝKORA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633433, 774542611

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.31

odborný asistent

dějiny románu - moderní próza - teorie literatury - komparatistika - hermeneutika - vztahy mezi literaturou a přírodními vědami, zejména zoologii Monografie: Vladimir Nabokov: Od Mášeňky k Daru (2002), Vladimir Nabokov: "Americká" témata (2004), Dostojevského buldok. O zvířatech a/v literatuře (2006), Vize řádu světa v moderní próze (2008)

VYBRANÉ PUBLIKACE
Sýkora M., Chlumská E., Meixnerová M., Oslzlová K., Slezáková B., Jedličková J., Holan M. Britské detektivky: od románu k televizní sérii 2. 2013. (KNIHA - CELEK)
SÝKORA M., Luklová A., Oslzlová K., Jedličková J., Slezáková B. Britské detektivky: od románu k televizní sérii. 2012. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Sýkora M. The Reception of the Life and Work of Franz Kafka in the Philip Roth’s Non-Fiction Writings. Slovo a smysl - časopis pro mezioborová bohemistická a teoretická. 2022.
Sýkora M. The Skeptical Poetics of Colin Dexter’s Morse Novels. Clues: A Journal of Detection. 2022.
Sýkora M. Půvab kolektivní hry. Host. 2019.
Sýkora M. Česká Skandinávie. Host. 2018.
Sýkora M. Druhý život Philipa Rotha: nástin interpretace. Svět literatury. 2018.
Sýkora M. Medaile pro Mount Everest. Host. 2017.
Sýkora M. Jak to bylo doopravdy s Rothem. Host. 2015.
Sýkora M. Raná tvorba Philipa Rotha. Svět literatury. 2015.
Sýkora M. Spisovatelská vivisekce. Host. 2015.
Sýkora M. Ztracen v sedmdesátých letech. Host. 2015.
Sýkora M. To složité umění vraždy. Host. 2013.
Sýkora M. A few notes on the novel after September 11, 2001. Journal of Arts and Humanities. 2012.
Sýkora M. Konečně Wallander! Host. 2012.
SÝKORA M., Němec J. Vrcholná detektivka je společenským románem. Host. 2012.
SÝKORA M. Detektivka jako vyznání. Host. 2011.
Sýkora M. Bouřkové mraky civilizace. Host. 2007.
Sýkora M. Ovčí detektivka. Host. 2007.
Sýkora M. Čechov v tradici ironických autorů literatury devatenáctého století. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2006.
Sýkora M. Starý Ben, modrý pes a zánik divočiny (Faulknerův Mědvěd). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2006.
Sýkora M. Téma znaků a symbolů v Kawabatově Hlasu hory. Svět literatury. 2005.
Sýkora M. Být netopýrem... Host. 2004.
Sýkora M. Na jedné lodi s tygrem. Host. 2004.
Sýkora M. Citová výchova po japonsku. Host. 2003.
Sýkora M. První dáma anglického románu. Literární noviny. 2000.
Sýkora M. Rituály života a smrti. Host. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sýkora M. Philip Roth´s Conflict with Conservative American Jewish Circle as a Young Man. In Flajšarová P., Flajšar J. (Eds.) ANGLOPHONE CULTURE ACROSS CENTURIES AND BORDERS: PROCEEDINGS FROM AN INTERNATIONAL CULTURAL STUDIES CONFERENCE, VOL 4. 2015.
Sýkora M. Reflexe válečných událostí v detektivním žánru. In Schmarz V. (Eds.) Obraz válek a konfliktů. 2015.
Sýkora M. Cesta Philipa Rotha k postmodernímu románu. In Bakoš O. (Eds.) Klasické estetické kategórie v kontexte postmodernej filozofie. 2014.
Šinclová S. Orient očima západních umělců. In Sýkora M. (Eds.) Pohled odjinud. 2014.
Sýkora M. Pohled odjinud: úvod. In Sýkora M. (Eds.) Pohled odjinud. 2014.
Sýkora M. Tři pohledy na lisabonský pohled na střední Evropu. In Sýkora M. (Eds.) Pohled odjinud. 2014.
Pícha V. Valentin Bulgakov ve dvojí emigraci: Tolstého učení v pohledu odjinud. In Sýkora M. (Eds.) Pohled odjinud. 2014.
Sýkora M. Čechov v tradici ironických autorů literatury devatenáctého století. Hrabáková, Marta - Hříbková, Radka, eds.: Jak čteme ruské klasiky. Sborník z konference věnované 100. výročí úmrtí A. P. Čechova. 2005.
KNIHA - CELEK
Sýkora M., Ptáček L., Holan M., Kvítková A., Pecháč S., Kořenková A., Zezulová N., Pudlovská T. Slepá cesta k socialistické detektivce. Koncept socialistické detektivky a jeho (ne)realizace v českém filmu. In Sýkora M. (Eds.) 2023.
Sýkora M. Philip Roth. 2019.
Sýkora M. Vize řádu světa v moderní próze. Vize řádu světa v moderní próze. 2008.
Sýkora M. Dostojevského buldok. O zvířatech a/v literatuře. Dostojevského buldok. O zvířatech a/v literatuře. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Sýkora M. Univerzita v dějinách, dějiny v univerzitě. Univerzita Palackého v Olomouci 1573 - 2023. 2023.
Sýkora M. S ruským tankem na dvorku. Reflexe přítomnosti sovětských vojsk jako neuralgický bod zodpovědnosti středoevropského spisovatele. In Hrabal J. (Eds.) Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. 2018.
Sýkora M. Jaroslav Hašek a Franz Kafka jako středoevropský fenomén. In Hrabal J. (Eds.) Švejk ve střední Evropě. 2016.
Sýkora M. Vladimir Nabokov a cenzura v tisku ruského meziválečného exilu. Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014.
Sýkora M. Světový názor modernismu: Lukácsova kritika modernismus a její zdroje. In Kubíček T., Wiendl J. (Eds.) Moderna / Moderny. 2013.
SÝKORA M. Lukácsovo pojetí termínu "světový názor" - několik poznámek. Nové tendencie vo filozoficko-estetickej reflexii umenia v 21. storočí. 2011.
Sýkora M. Nabokovovi nespolehliví vypravěči. Vyprávění v kontextu. 2009.
Sýkora M. Proměna románu po 11. září 2001. Vzťah estetiky a umenie v 21. storočí. 2009.
Spurná H. Voiceband jako originální příspěvek Emila Františka Buriana českému meziválečnému divadlu. In Sýkora M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Kontext(y) IV. Literaria -Theatralia - Cinematographica. 2004.
Sýkora M. Politický levoboček apolitického díla? Nabokov, Vladimir: Ve znamení levobočka. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
SBORNÍK - CELEK
Kontext(y) V. In Sýkora M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Litteraria-Theatralia-Cinematographica Kontexty. 2006.
Kontext(y) IV. In Sýkora M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2004.
Kontext(y) III. In Sýkora M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2002.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Sýkora M. "Knižní pól". Český rozhlas. Vltava. 2021.
Sýkora M. Stratég, architekt, mág. Český Rozhlas 3, Vltava, premiéra 2. 5. 2009. 2009.
Sýkora M. Dostojevského buldok. Český rozhlas 3 - Vltava. 2007.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Sýkora M. A sheep detective story. Eurozine. 2007.
RECENZE
Sýkora M. Dějiny české detektivky. CESKA LITERATURA. 2020.
Sýkora M. Fritzl z Oxfordu. Host. 2019.
Ostatní odborná publikace (RIV)
OPONENTSKÝ POSUDEK
Sýkora M. Michal Jareš - Cliftonovo století. Michal Jareš - Cliftonovo století. 2018.
Sýkora M. Lukáš Borovička - Světové názory a interpretační komunity v literárním poli Československa 30. let 20. století. Světové názory a interpretační komunity v literárním poli Československa 30. let 20. století. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)