RNDr. Jana SKOPALOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634442

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.048

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Skopalová J., Barták P., Bednář P., Tomková H., Ingr T., Lorencová I., Kučerová P., Papoušek R., Borovcová L., Lemr K. Carbon fiber brush electrode as a novel substrate for atmospheric solids analysis probe (ASAP) mass spectrometry: Electrochemical oxidation of brominated phenols. ANALYTICA CHIMICA ACTA. 2018. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Nádvorníková J., Skopalová J., Krejčí P., Bednář P., Barták P. GC-MS determination of 7-dehydrocholesterol and cholesterol in milk to verify eco-friendly conditions in cow housing. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS. 2023.
Langmaier J., Skopalová J., Zajacová Cechová M., Kahánková T., Jerga R., Barták P., Samec Z., Navrátil T. Ion transfer voltammetric and LC/MS investigations of the oxidative degradation process of fentanyl and some of its structural analogs. ELECTROCHIMICA ACTA. 2023.
Petr J., Skopalová J., Navrátil T. Selected papers from the 74th Congress of Chemists. MONATSHEFTE FUR CHEMIE. 2023.
Matvieiev O., Šelešovská R., Sokolová R., Jerga R., Skopalová J., Barták P., Chýlková J., Vojs M. Voltammetric analysis of mephenoxalone drug in pharmaceutical and biological samples using novel screen-printed sensor with boron-doped diamond electrode. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL. 2023.
Choińska MK., Šestáková I., Hrdlička V., Skopalová J., Langmaier J., Maier V., Navrátil T. Electroanalysis of Fentanyl and Its New Analogs: A Review. Biosensors. 2022.
Benešová L., Klouda J., Bláhová E., Nádvorníková J., Barták P., Skopalová J. Non-enzymatic electrochemical determination of cholesterol in dairy products on boron-doped diamond electrode. FOOD CHEMISTRY. 2022.
Šelešovská R., Hrobeňová F., Skopalová J., Cankař P., Janíková L., Chýlková J. Electrochemical oxidation of anti-inflammatory drug meloxicam and its determination using boron doped diamond electrode. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. 2020.
Jerga R., Rajcová A., Müllerová V., Barták P., Cankař P., Navrátil T., Skopalová J. Phospholipid modified glassy carbon electrode for determination of chili peppers pungency by ex-situ extraction voltammetry. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. 2020.
Šelešovská R., Herynková M., Skopalová J., Cankař P., Bednář P. Oxidation Behavior of Insecticide Azoxystrobin and its Voltammetric Determination Using Boron-doped Diamond Electrode. ELECTROANALYSIS. 2019.
Jerga R., Müllerová V., Štěpánková J., Barták P., Tomková H., Rozsypal J., Skopalová J. Phospholipid-modified carbon fiber brush electrode for the detection of dopamine and 3,4-dihydroxyphenylacetic acid. MONATSHEFTE FUR CHEMIE. 2019.
Tomková H., Sokolová R., Opletal T., Kučerová P., Kučera L., Součková J., Skopalová J., Barták P. Electrochemical sensor based on phospholipid modified glassy carbon electrode - determination of paraquat. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. 2018.
Kučerová P., Komenská P., Tomková H., Skopalová J., Barták P. Determination of lactose in milk products: a comparison of three-enzyme amperometric biosensor and gas chromatography/tandem mass spectrometry. Monatshefte für Chemie. 2017.
Táborský J., Švidrnoch M., Kurka O., Borovcová L., Bednář P., Barták P., Skopalová J. Electrochemical oxidation of zopiclone. Monatshefte für Chemie. 2016.
Kučerová P., Skopalová J., Kučera L., Táborský J., Švecová H., Lemr K., Cankař P., Barták P. Electrochemical oxidation of 5-hydroxymethyl tolterodine and identification of its oxidation products using liquid chromatography and mass spectrometry. Electrochimica Acta. 2016.
Marková E., Kučerová P., Bednář P., Barták P., Skopalová J. Electrochemical oxidative dimerization of monobrominated phenols and pentabromophenol in methanol-aqueous media. Monatshefte für Chemie. 2016.
Kopečný D., Končitíková R., Popelka H., Briozzo P., Vigouroux A., Kopečná M., Zalabák D., Šebela M., Skopalová J., Frébort I., Moréra S. Kinetic and structural investigation of the cytokinin oxidase/dehydrogenase active site. F E B S Journal. 2016.
Marková E., Kučerová P., Skopalová J., Barták P. Electrochemical Oxidation of 2,4,6-Tribromophenol in Aqueous-Alcoholic Media. Electroanalysis. 2015.
Švecová H., Součková J., Pyszková M., Svítková J., Labuda J., Skopalová J., Barták P. Phospholipids improve selectivity and sensitivity of carbon electrodes: Determination of pesticide Paraquat. European Journal of Lipid Science and Technology. 2014.
Macíková P., Skopalová J., Cankař P., Papoušková B., Straková R., Jirovský D., Maier V. Electrochemical Oxidation of Tolterodine. Electroanalysis. 2013.
Součková J., Skopalová J., Švecová H., Barták P. Fused-Silica Capillary Dropping Mercury Electrode for Electrocapillary Measurements. Electroanalysis. 2013.
Škríba A., Staňková Š., Váňa J., Barták P., Bednář P., Fryčák P., Kučera L., Kurka O., Lemr K., Macíková P., Marková E., Nováková P., Papoušková B., Skopalová J., Švecová H., Roithová J. Protonation sites and fragmentations of para-aminophenol. International Journal of Mass Spectrometry. 2013.
Kubienová L., Kopečný D., Tylichová M., Briozzo P., Skopalová J., Šebela M., Navrátil M., Tache R., Luhová L., Barroso JB., Petřivalský M. Structural and functional characterization of a plant S-nitrosoglutathione reductase from Solanum lycopersicum. Biochimie. 2013.
Macíková P., Halouzka V., Hrbáč J., Barták P., Skopalová J. Electrochemical Behavior and Determination of Rutin on Modified Carbon Paste Electrodes. Scientific World Journal. 2012.
Zimpl M., Skopalová J., Jirovský D., Barták P., Navrátil T., Sedoníková J., Kotouček M. Electrochemical Behavior of Quinoxalin-2-one Derivatives at Mercury Electrodes and Its Analytical Use. Scientific World Journal. 2012.
Skopalová J., Vacek J., Papoušková B., Jirovský D., Maier V., Ranc V. Electrochemical oxidation of berberine and mass spectrometric identification of its oxidation products. Bioelectrochemistry. 2012.
Švecová H., Součková J., Skopalová J., Novotný R., Barták P. Studium agregace fosfolipidových molekul. Chemické listy. 2012.
Marková E., Smyslová P., Macíková P., Skopalová J., Barták P. Studium anodické oxidace 2,4,6-tribromfenolu. Chemické listy. 2012.
SOUČKOVÁ J., PLAČKOVÁ L., SKOPALOVÁ J., BAIZOVÁ P., ČÁP L., BARTÁK P. On GC/MS in phospholipid research I: Determination of fatty acid profile and phosphorus content. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2011.
SOUČKOVÁ J., SKOPALOVÁ J., ŠVECOVÁ H., ČÁP L., BEDNÁŘ P., BARTÁK P. On GC/MS in phospholipid research II: Investigation of liposome formation and liposome-water partitioning. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2011.
Vacek J., Vrublová E., Kubala M., Janovská M., Fojta M., Šimková E., Stýskala J., Skopalová J., Hrbáč J., Ulrichová J. Oxidation of Sanguinarine and Its Dihydro-Derivative at a Pyrolytic Graphite Electrode Using Ex Situ Voltammetry. Study of the Interactions of the Alkaloids with DNA. Electroanalysis. 2011.
ŠVECOVÁ H., SOUČKOVÁ J., SKOPALOVÁ J. Studium agregace fosfolipidových molekul. Chemické listy. 2011.
JIROVSKÝ D., BEDNÁŘ P., MYJAVCOVÁ R., BARTOŠOVÁ Z., SKOPALOVÁ J., Tvrdoňová M., LEMR K. Study of electrochemical oxidation of cyanidin glycosides by online combination of electrochemistry with electrospray ionization tandem mass spectrometry. Monatshefte für Chemie. 2011.
Jirovský D., Bartošová Z., Skopalová J., Maier V. Electrochemical characterization of repaglinide and its determination in human plasma using liquid chromatography with dual-channel coulometric detection. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2010.
Zimpl M., Skopalová J., Lemr K., Kotouček M. Electrochemical behaviour of Norflurazon at mercury electrodes, and its analytical applications. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2007.
Jirovský D., Bartošová Z., Skopalová J. Electrochemistry on-line with mass spectrometry: notes on current state of the technique. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2007.
Lemr K., Kotouček M., Čáp L., Barták P., Skopalová J. Electrochemical behavior and voltammetric determination of the herbicide metribuzin at mercury electrodes. Fresenius' Journal of Analytical Chemistry. 2001.
Zimpl M., Kotouček M., Lemr K., Vesela J., Skopalová J. Electrochemical reduction of chloridazon at mercury electrodes, and its analytical application. Fresenius' Journal of Analytical Chemistry. 2001.
Skopalová J., Kotouček M., Lemr K., Čáp L., Seifried R. Elektrochemické chování a voltametrické stanovení metribuzinu a metamitronu na rtuťových elektrodách. Chemické listy. 2000.
Kvítek L., Sichertová D., Milde D., Skopalová J. The study of Cu ions extraction with bathophenanthroline from water solutions. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2000.
Kotouček M., Michalkova D., Skopalová J. Electroanalytical study of salazosulfapyridine and biseptol components at the mercury electrode. Analytica Chimica Acta. 1997.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Macíková P., Hrbáč J., Halouzka V., Skopalová J. Amperometric determination of rutin on carbon paste electrodes. In . (Eds.) X. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - Sborník příspěvků. 2010.
Skopalová J., Jirovský D., Bartošová Z., Maier V. Elektrochemické chování antidiabetik repaglidinu a rosiglitazonu a jejich stanovení kapalinovou chromatografií s elektrochemickou detekcí. In . (Eds.) XXX. Moderní elektrochemické metody - sborník přednášek. 2010.
Macíková P., Skopalová J. Srovnání různě modifikovaných uhlíkových pastových elektrod pro stanovení rutinu. In . (Eds.) XXX. Moderní elektrochemické metody - sborník přednášek. 2010.
Skopalová J., Jirovský D., Bartošová Z., Musialková Z. Elektrochemické chování alkaloidu berberinu. Moderní elektrochemické metody. 2008.
Novotný L., Součková J., Skopalová J. Mezifázová aktivita asolectinu na polarizované rtuťové elektrodě. Moderní elektrochemické metody. 2008.
Součková J., Skopalová J., Müller L., Megová M., Barták P. Voltametrické studium liposomů. Moderní elektrochemické metody. 2008.
Skopalová J., Müller L., Maier V., Fryšová I., Soukupová J., Součková J., Barták P., Prášilová M. Internet Competition 12x12 for Undergraduate Students of Chemistry and Biochemistry. Information & Communication Technology in Natural Science Education - 2007. 2007.
Součková J., Müller L., Soukupová J., Skopalová J., Barták P., Prášilová M., Obst O. Programmed Textbook - Effective Approach in Modern Teaching. Information & Communication Technology in Natural Science Education - 2007. 2007.
Skopalová J., Součková J., Müller L., Megová M., Cvek B., Barták P. Studium rozdělovacích rovnovách dithiokarbamátových komplexů. Moderní elektrochemické metody. 2007.
Müller L., Prášilová M., Skopalová J., Vysloužil P., Barták P., Ševčík J. Afektivní výuka chemie I, Publicistický workshop. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie. 2006.
Prášilová M., Műller L., Skopalová J. Afektivní výuka chemie II - publicistický workshop. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie. 2006.
Baizová P., Skopalová J., Barták P., Ševčík J. Afektivní výuka chemie II, Dramatický workshop. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie. 2006.
Skopalová J., Müller L., Skopal V., Pulpán J., Baizová P., Barták P., Ševčík J., Prášilová M. Afektivní výuka chemie III, sportovní workshop. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie. 2006.
Prášilová M., Műller L., Skopalová J., Barták P. Afektivní výuka chemie I.Publicistický workshop. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Lemr K., Skopalová J., Kotouček M., Orság D., Zimpl M., Pěchová D., Hušková R. Contribution of mass spectrometry to evaluation of electrochemical reduction mechanism of some physiologically active compounds. Proceedings of the 18th Informal Meeting on Mass Spectrometry, 30 April - 4 May 2000. 2000.
KNIHA - CELEK
Milde D., Skopalová J. Cvičení z instrumentálních metod. 2014.
Müller L., Skopalová J., Součková J. Chemické workshopy. Chemické workshopy - metodické materiály. 2008.
ABSTRAKT
Vacek J., Vrublová E., Kubala M., Janovská M., Fojta M., Šimková E., Stýskala J., Skopalová J., Hrbáč J., Ulrichová J. Electrochemical study of the interactions of sanguinarine and its metabolite with supercoiled DNA. Interdisciplinary Toxicology. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kubienová L., Kopečný D., Tylichová M., Jahnová J., Piterková J., Sedlářová M., Briozzo P., Skopalová J., Šebela M., Navrátil M., Tache R., Luhová L., Barroso J., Petřivalský M. S-nitrosoglutathione reductase from Solanum spp. – crystal structure, biochemical characterization and role in plant development and stress responses. 2012.
Skopalová J. Nálepkování v praxi učitele. Člověk a společnost internetem i slovem. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)