doc. Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633427, 731756067

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.31

Docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 2. 2004 – 30. 6. 2006)
ČLÁNEK
Ptáček L. ‘Calamity’: The Small Town and Railway as Allegory. Studies in East European Cinema. 2019.
Ptáček L. Hořký život Bohémy. Film a doba. 2017.
Ptáček L. Zlomové nakročení. Iluminace. 2013.
PTÁČEK L. Mají ceny cenu? Cinepur. 2011.
Ptáček L. Český kultovní film? Cinepur. 2009.
Ptáček L. Derek Jarman - profil. Cinepur. 2009.
Ptáček L. Paulo Virilio: Válka a film Logistika vnímání. Historie a vojenství. 2009.
Ptáček L. Lední medvěd na tropickém ostrově. A2 : kulturní týdeník. 2008.
Ptáček L. LFŠ a major Králík. Cinepur. 2008.
Ptáček L. Zfilmovaná Akta X. Seriál, kterému nejde na plátně věřit. A2 : kulturní týdeník. 2008.
Ptáček L. Pozoruhodné dědictví. Cinepur. 2007.
Ptáček L. Divadlo ve filmu. Cinepur. 2006.
Ptáček L. Divadlo ve filmu. Cinepur. 2006.
Ptáček L. Filmový znak. Cinepur. 2006.
Ptáček L. Filmový znak. Cinepur. 2006.
Ptáček L. Nacionalismus a film. Cinepur. 2006.
Ptáček L. Nacionalismus a film. Cinepur. 2006.
Ptáček L. Prehodologičnost filmového obrazu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2006.
Ptáček L. Televizní vila: pokušení chudých. Cinepur. 2006.
Ptáček L. Televizní vila: Pokušení chudých. Cinepur. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Ptáček L. Filmový a televizní autor v čase sociálních sítí. In Bakoš O. (Eds.) Klasické estetické kategórie v kontexte postmodernej filozofie. 2014.
Masner L. Kamera v současném českém filmu. In Ptáček L. (Eds.) Současný český & slovenský film - pluralita estetických, kulturních a ideových konceptů. 2010.
Ptáček L. Úvod. In . (Eds.) Současný český a slovenský film – pluralita estetických, kulturních a ideových konceptů. 2010.
Ptáček L. Prehodologičnost filmového obrazu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2006.
Ptáček L. Želary Květy Legátové a Želary Ondřeje Trojana. In: Sýkora, Michal, ed.: Kontext (y). 2004.
KNIHA - CELEK
Ptáček L., Černík J., Kaplánková B., Chovanec A., Poštulka T., Horák R. Metamorfózy imaginace Celovečerní filmy Jana Švankmajera. 2020.
Ptáček L. Země, region nebo provincie? Morava ve filmu. Morava ve filmu země, region nebo provincie? 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Ptáček L. Antiiluzivnost jako základní umělecký princip ve filmu Jana Švankmajera Don Šajn. In Kaňuch M. (Eds.) Iluzívne a antiiluzívne vo filme. 2018.
Ptáček L. Propaganda ve filmu. In Kopal P. (Eds.) Film a dějiny 7. Propaganda. 2018.
Ptáček L. Sudety ve filmu. Hrozba německého revanšismu jako argument komunistické propagandy. In Kopal P. (Eds.) Film a dějiny 7. Propaganda. 2018.
Cyroň M. Lidová demokracie a její oběti. Obraz let 1948–1960 v českém filmu po roce 1989. In Ptáček L., Kopal P. (Eds.) Film a dějiny 6: Postkomunismus Proměny českého historického filmu po roce 1989. 2016.
Slovák M. Minulost jako kinematografická pastiš: Normal, Protektor a Ve stínu. In Ptáček L., Kopal P. (Eds.) Film a dějiny 6: Postkomunismus Proměny českého historického filmu po roce 1989. 2016.
Černík J. Ostalgická nálada v českém historickém filmu po roce 1989. In Ptáček L., Kopal P. (Eds.) Film a dějiny 6: Postkomunismus Proměny českého historického filmu po roce 1989. 2016.
Ptáček L. Postkomunismus jako živná půda českého historického filmu po roce 1989 – kulturně-politický kontext. In Ptáček L., Kopal P. (Eds.) Film a dějiny 6: Postkomunismus Proměny českého historického filmu po roce 1989. 2016.
Ptáček L. Postkomunismus jako živná půda českého historického filmu po roce 1989 – kulturně-politický kontext. In Ptáček L., Kopal P. (Eds.) Film a dějiny 6: Postkomunismus Proměny českého historického filmu po roce 1989. 2016.
Michaličková K. První republika: Kombinace televizních žánrů a jejich vliv na výslednou podobu seriálu. In Ptáček L., Kopal P. (Eds.) Film a dějiny 6: Postkomunismus Proměny českého historického filmu po roce 1989. 2016.
Lucinkiewicz F. Seriál České století z hľadiska audiovizuálnej historiografie. In Kopal P., Ptáček L. (Eds.) Film a dějiny 6: Postkomunismus Proměny českého historického filmu po roce 1989. 2016.
Ptáček L. Současná ideologie ve filmech o normalizaci natočených po roce 2000 v pohledu estetického historismu. In Ptáček L., Kopal P. (Eds.) Film a dějiny 6: Postkomunismus Proměny českého historického filmu po roce 1989. 2016.
Ptáček L. Současná ideologie ve filmech o normalizaci natočených po roce 2000 v pohledu estetického historismu. In Ptáček L., Kopal P. (Eds.) Film a dějiny 6: Postkomunismus Proměny českého historického filmu po roce 1989. 2016.
Ptáček L. Akira Kurosawa: Nebe a peklo. Vlak zvaný film. 2015.
Ptáček L. Od strážců a ochránců k pohůnkům, mamlasům a vrahům: Demytizace americké armády v žánru westernu. Proměny westernu - pluralita žánrových, estetických a ideologických konceptů. 2013.
Ptáček L. Úvod Proměny westernu - pluralita žánrových, estetických a ideologických konceptů. Proměny westernu - pluralita žánrových, estetických a ideologických konceptů. 2013.
PTÁČEK L. Antiamerický postoj a amerikanizace ve válečných a poválečných filmech Akiry Kurosawy. Pluralita kultury: literatura a film v dnešním světě. 2011.
PTÁČEK L. Kritik v síti.Otřesená autorita a nová role filmového kritika v době internetu, sociálních sítí a digitálních technologií. Nové tendencie vo filosoficko-estetickej reflexi umenia v 21. storočí. 2011.
PTÁČEK L. Vzdělávání umělců a uměnovědců jako místo dialogu. Metamorfózy študentskej tvorby. 2011.
Ptáček L. Humanista za času války. Film a dějiny II Adolf Hitler a ti druzí Filmové obrazy zla. 2009.
Ptáček L. Pátrání po Ester. Katalog LFŠ 09. 2009.
Ptáček L. Televizní seriál jako zdroj modernistické inovace. In . (Eds.) Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí. 2009.
Ptáček L. Vzlety a pády. Katalog LFŠ 09. 2009.
Ptáček L. Flashbacks in the Movies of Sergio Leone as Part of the Film Cult. Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives. 2008.
Ptáček L. Lexikon světového filmu. Lexikon světového filmu. 2006.
Ptáček L. Filmová bitva jako mýtus historie a příběh. Film a dějiny. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK
Ptáček L. Nacionalismus a film. Morava ve filmu. In Ptáček L. (Eds.) Nacionalismus a film. Morava ve filmu. 2002.
Ptáček L. Nacionalismus a film. Morava ve filmu. In Ptáček L. (Eds.) Nacionalismus a film. Morava ve filmu. 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Jan ČERNÍK FIF Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií 2018
Jan JÍLEK FIF Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.