doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

+420 585 635 805

Katedra technické a informační výchovy

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

2.66

docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • ACM - Association for Computing Machinery (člen, 1999–)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Mališů P., Šaloun P., Bryndová L., Klement M. Online cloudové prostředí pro výuku informatiky a robotiky na ZŠ. In . (Eds.) DIDINFO 2020. 2020.
Šaloun P., Andrešič D., Cigánková B., Klement M. Vylepšení klasifikace textových dokumentů algoritmem N-Grams pomocí crowdsourcingu. Data a znalosti & WIKT 2019. 2019.
KNIHA - CELEK
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 1. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 2. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 3. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - software. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - Správa OS Windows 10. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - VMware Workstation a instalace OS Windows 10. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Technologie počítačových sítí - služby DNS, DHCP a síťové prvky. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Technologie počítačových sítí - úvod do problematiky počítačových sítí. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M., Bryndová L. Pokročilé kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Správa a provoz virtualizačního datacentra - pokročilé operace s VMware vSphere. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Správa a provoz virtualizačního datacentra - základní operace s VMware vSphere. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Úvod do AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Virtualizační technologie - pokročilé operace pro práci s virtuálními stroji (VM). In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Virtualizační technologie - základní operace pro práci s virtuálními stroji (VM). In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Základy kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
SBORNÍK - CELEK
Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. Trendy ve vzdělávání 2020 – sborník abstraktů mezinárodní konference. 2020.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Klement M., Dragon T. Názory učitelů informatiky na implementaci tematického celku algoritmizace a programování do výuky. In Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2020. 2020.
Klement M., Kotouč T. Tvorba softwarového nástroje pro správu a evidenci výstupů pedagogických praxí v rámci systému studijní agendy STAG. In Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2020. 2020.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.