RNDr. Libor DVOŘÁČEK

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585631823, 777107418

Centrum výpočetní techniky

Univerzitní zařízení

Biskupské nám. 1 (ICUP)

3.56

Technik ICT

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.