Mgr. Tomáš Dragon

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635819

Centrum celoživotního vzdělávání

Pedagogická fakulta

Katedra technické a informační výchovy

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.53

  • (Centrum celoživotního vzdělávání)
  • asistent (Katedra technické a informační výchovy)

ČLÁNEK
Klement M., Dragon T. Reálná úroveň zkušeností s výukou algoritmizace a programování u učitelů informatických předmětů. In Ďuriš M., Pavelka J., Kučerka M. (Eds.) Technika a vzdelávanie. 2020.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Klement M., Dragon T. Computational Thinking and Teachers: What is the Real Level of Experience in Teaching Algorithms and Programming for IT Teachers? In Titrek O., Ahmadov F., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 19 Conference Proceeding Book. 2020.
Klement M., Dragon T. Preferences of IT Teachers Related to the Implementation of the Thematic Unit of Algorithmization and Programming into the Teaching. In Pfennig A., Chen K. (Eds.) Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Education and E-Learning. 2020.
Klement M., Bártek K., Dragon T. Importance of IT Topics from the Perspective of Teachers and of their Pupils, or what would Teachers want to Teach and what would their Pupils want to Learn? In Chova G., Martínez L., Torres C. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Dragon T. Support of Teacher's Work in the Field of Development of Computational Thinking through e-Learning Resources. ICEMT 2019 Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Education and Multimedia Technology. 2019.
Dragon T. Utváření informatického myšlení jako problematická oblast edukace na gymnáziu. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIII: Začínající učitel v měnící se společnosti. 2019.
Dragon T. Possibilities of Using Internet Educational Videos for Motivation in Computer Science Education. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018.
ABSTRAKT
Dragon T. Analýza e-learningových zdrojů podporující rozvoj informatického myšlení. Trendy ve vzdělávání. Sborník abstraktů z konference. 2019.
Chráska M., Dragon T., Basler J. Didaktické počítačové hry a odlišnosti v jejich využití u žáků různých typů středních škol. Trendy ve vzdělávání 2018: Technika, informatika a inovace ve vzdělávání. 2018.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Klement M., Dragon T. Názory učitelů informatiky na implementaci tematického celku algoritmizace a programování do výuky. In Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2020. 2020.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.