Mgr. Tomáš Dragon

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635819

Katedra technické a informační výchovy

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.53

asistent

ČLÁNEK
Klement M., Dragon T., Bryndová L. NÁZORY UČITELŮ INFORMATIKY NA OBSAH CHYSTANÉ ZMĚNY RVP PRO OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. In Ďuriš M., Honzíková J., Šaloun P. (Eds.) Technika a vzdelávanie. 2021.
Klement M., Dragon T. Preference učitelů informatiky při implementaci tematického celku algoritmizace a programování do výuky. In Serafín Č., Sedláček M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2021.
Klement M., Dragon T. Reálná úroveň zkušeností s výukou algoritmizace a programování u učitelů informatických předmětů. In Ďuriš M., Pavelka J., Kučerka M. (Eds.) Technika a vzdelávanie. 2020.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Klement M., Dragon T. COMPUTATIONAL THINKING AND ITS DEVELOPMENT: A TYPOLOGY OF PRIMARY SCHOOL PUPILS ACCORDING TO THEIR PREFERENCE OF IT TOPICS. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN20 Proceedings. 2021.
Klement M., Dragon T. Computational Thinking and Teachers: What is the Real Level of Experience in Teaching Algorithms and Programming for IT Teachers? In Titrek O., Ahmadov F., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 19 Conference Proceeding Book. 2020.
Klement M., Dragon T. Preferences of IT Teachers Related to the Implementation of the Thematic Unit of Algorithmization and Programming into the Teaching. In Pfennig A., Chen K. (Eds.) Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Education and E-Learning. 2020.
Klement M., Bártek K., Dragon T. Importance of IT Topics from the Perspective of Teachers and of their Pupils, or what would Teachers want to Teach and what would their Pupils want to Learn? In Chova G., Martínez L., Torres C. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Dragon T. Support of Teacher's Work in the Field of Development of Computational Thinking through e-Learning Resources. ICEMT 2019 Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Education and Multimedia Technology. 2019.
Dragon T. Utváření informatického myšlení jako problematická oblast edukace na gymnáziu. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIII: Začínající učitel v měnící se společnosti. 2019.
Dragon T. Possibilities of Using Internet Educational Videos for Motivation in Computer Science Education. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018.
KNIHA - CELEK
Klement M., Dragon T., Bryndová L. Computational Th inking and How to Develop it in the Educational Process. In Vintrová T., Šrammová Nguyenová L., Novitzká V., Eger L. (Eds.) 2021.
KAPITOLA V KNIZE
Andrešič D., Šaloun P., Šaloun P., Mališů P., Dragon T., Vagner L. Umělá inteligence při výuce programování v době Průmyslu 4.0. In Malčík M. (Eds.) VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI 4.0. 2020.
ABSTRAKT
Klement M., Bryndová L., Dragon T., Šaloun P. EDUKAČNÍ ROBOTIKA Z POHLEDU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Trendy ve vzdělávání. 2021.
Dragon T. Analýza e-learningových zdrojů podporující rozvoj informatického myšlení. Trendy ve vzdělávání. Sborník abstraktů z konference. 2019.
Chráska M., Dragon T., Basler J. Didaktické počítačové hry a odlišnosti v jejich využití u žáků různých typů středních škol. Trendy ve vzdělávání 2018: Technika, informatika a inovace ve vzdělávání. 2018.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Klement M., Bryndová L., Dragon T., Šaloun P. EDUKAČNÍ ROBOTIKA Z POHLEDU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Trendy ve vzdělávání. 2021.
Slaná Reissmannová J., Dragon T. Dárcovství oocytů - edukační materiály. 2020.
Klement M., Dragon T. Názory učitelů informatiky na implementaci tematického celku algoritmizace a programování do výuky. In Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2020. 2020.
Slaná Reissmannová J., Dragon T. Surogátní mateřství - edukační materiály. 2020.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.